Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 51 ze dne 25.02.2005

Usnesení č. 1

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout části pozemků parc. č. 452/3 ostatní plocha o výměře 157 m2 a části parc. č. 452/4 ostatní plocha o výměře 70 m2, obě v k. ú. Blansko za účelem rekonstrukce přednádražních prostor v Blansku, před hl. nádražím ČD v rámci projektu „Rozvoj dopravní obslužnosti v JM kraji formou integrovaného systému“ v rámci programu SROP, za účelem realizace úprav dle Projektu — část 4) Přestupní zastávky — drobné stavební úpravy — přestupní zastávka Blansko (před budovou hl. nádraží v Blansku).

PhDr. Jaroslava Králová
starostka