Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 53 ze dne 15.03.2005

Usnesení č. 1

Rada souhlasí s pronájmem části pozemků parc. č. 452/3 ostatní plocha o výměře 157 m2 a části parc. č. 452/4 ostatní plocha o výměře 70 m2, obě v k. ú. Blansko Jihomoravskému kraji se sídlem Brno, Žerotínovo nám. 3/5, zast. Ing. Stanislavem Juránkem, hejtmanem, za účelem rekonstrukce přednádražních prostor v Blansku, před hl. nádražím ČD v rámci projektu „Rozvoj dopravní obslužnosti v JM kraji formou integrovaného systému“ v rámci programu SROP, za účelem realizace úprav dle Projektu — část 4)Přestupní zastávky — drobné stavební úpravy — přestupní zastávka Blansko, na dobu určitou do 31.12.2011, za nájemné ve výši 1,--Kč za celou dobu nájmu (před budovou hl. nádraží v Blansku).

Usnesení č. 2
Rada osvědčuje v souladu s § 56 odst. 2) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění novel, že po rezignaci Mgr. Evy Nečasové na mandát člena zastupitelstva města z důvodu nově zákonem upravené neslučitelnosti funkcí se stal členem Zastupitelstva města Blansko Ing. Josef Hasoň za volební stranu KDU — ČSL dnem 12.3.2005. Rada ukládá tajemníkovi předat Ing. Josefu Hasoňovi osvědčení o tom, že se stal členem zastupitelstva města.

Usnesení č. 3
Rada osvědčuje v souladu s § 56 odst. 2) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění novel, že po rezignaci MUDr. Ilony Rybářové na mandát člena zastupitelstva města z důvodu nově zákonem upravené neslučitelnosti funkcí se stal členem Zastupitelstva města Blansko Ing. Hynek Grünwald za volební stranu ODS dnem 16.3.2005. Rada ukládá tajemníkovi předat Ing. Hynku Grünwaldovi osvědčení o tom, že se stal členem zastupitelstva města.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.