Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 54 ze dne 21.03.2005

Usnesení č. 1

Rada osvědčuje v souladu s § 56 odst. 2) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění novel, že po rezignaci Ing. Hynka Grünwalda na mandát člena zastupitelstva města se stal členem Zastupitelstva města Blansko p. Pavel Veselý za volební stranu ODS dnem 19. 3. 2005. Rada ukládá tajemníkovi předat p. Pavlu Veselému osvědčení o tom, že se stal členem zastupitelstva města.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka