Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 2 ze dne 28.11.2006

Usnesení č. 1

Rada odvolává všechny předsedy, místopředsedy a členy komisí rady z funkcí a jmenuje do komisí rady následující předsedy, místopředsedy a členy:

Komise sociální:
předseda – Mgr. Věra Veselá, místopředseda – Soňa Löffelmannová
členové – Ing. Zdenka Vašíčková, Jana Kratochvílová, Jana Součková, Bc. Jiří Daniel, Miluše Vaisová, Ivana Bojdová, Vojtěch Máša, JUDr. Marta Šosová, Marie Hlaváčková

Komise dopravní:
předseda – Ing. Eduard Vávra, místopředseda – Milan Slouka
členové – Pavel Veselý, Antonín Fajman, Miroslav Kopřiva, RSDr. Josef Koláček, kpt. Ing. Zdeněk Kalabus, Bc. Martin Janíček

Komise pro investice a územní rozvoj:
předseda – Ing. Hynek Grünwald, místopředseda – Ing. Marek Štefan
členové – Ing. Miloš Polák, doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc., Ing. Jindřich Král, Rostislav Jakubec, Ing. Jan Pořízek, Ing. arch. Jiří Kouřil, Ing. arch. Monika Sirná, Ing. arch. Josef Šváb

Komise bytová:
předseda – Ing. Lubomír Toufar, místopředseda – Marta Tesařová
členové – JUDr. Miroslav Bojda, Ing. Hynek Grünwald, Josef Kupčík, Jaroslav Pokladník

Komise dětí a mládeže:
předseda – Blanka Kostková, místopředseda – Marcela Horáková
členové – MUDr. Jaroslava Pořízková, Mgr. Ivo Polák, Eva Čermáková, Mgr. Pavel Přikryl, Marek Langr

Komise kulturní:
předseda – Mgr. Eva Nečasová, místopředseda – Marcela Horáková
členové – Jaroslav Jeřábek, Ing. Luděk Skoták, Mgr. Naděžda Strážnická, PaedDr. Pavla Bojdová, Romana Mišurcová

Komise sportovní:
předseda – Mgr. Michal Souček, místopředseda – Ladislav Trubák
členové – Ing. Miloš Polák, Luboš Šustr, Jiří Hasoň, Radek Šinkora, Ladislav Polák, Bc. Josef Daniel, Karel Ťoupek, Dagmar Kuncová

Komise pro školství a vzdělávání:
předseda – Mgr. Ivo Polák, místopředseda – Libuše Mandysová
členové – Mgr. Miroslav Starý, Mgr. Kateřina Štoudková, Mgr. Pavel Přikryl, Mgr. Eva Gregorová, Mgr. Drahomíra Janíčková, Drahomíra Veselská

Komise pro zahraniční styky:
předseda – Ing. Jindřich Král, místopředseda – Leona Barancová
členové – Jitka Součková, Karel Ťoupek, Ing. Josef Kupčík, Ing. František Ladič, Radek Šinkora, Jiří Škaroupka, Josef Vrba, Mgr. Marie Kučerová, Mgr. Ivana Kučerová

Komise pro životní prostředí:
předseda – Ing. Zdeněk Kunc, místopředseda – JUDr. Miroslav Bína
členové – Ing. Bc. Pavel Fišer, Ing. Antonín Straka, Milan Vítek

Komise Rada Zdravého města:
předseda – MUDr. Ilona Rybářová, místopředseda – Ing. Bohdana Šlanhofová
členové – MUDr. Jaromír Hoffmann, Ing. Marie Lvová, MUDr. Marie Loudová, Pavla Podsedníková, npor. Mgr. Martina Bočková

Komise pro občanské záležitosti:
předseda – PhDr. Jaroslava Králová, místopředseda – Yvona Havlíčková
členové – PaedDr. Pavla Bojdová, Emílie Bojdová, Marta Mlýnková, Alena Slováčková, Mgr. Jaroslava Haasová, Marie Hrubá, Jarmila Nováková, Věra Koňaříková, Marta Vykydalová, Jana Štěrbová, Ing. Dana Křenková, Marie Exnerová, Alena Myslivečková, Hana Müllerová, Eliška Alexová, Zdenka Kostrejová, Jana Sedláčková, Ludmila Palátková, Drahomíra Nečasová, Jaromíra Plisková, Ludmila Ševčíková, Miloslava Kupková, Jaromíra Poláková, Bohumila Valentová, Marie Trtílková, Miroslava Pavlíková, Marta Mokrá, Marta Čtvrtníčková, Alena Řičánková, Ivana Bojdová, Hedvika Švecová, Marie Odehnalová, Bedřiška Maňoušková, Jitka Kupová

Komise pro občanské aktivity:
předseda – PhDr. Jaroslava Králová, místopředseda – Jaroslava Musilová
členové – Rostislav Kubica, Vítězslav Matuška, František Husák, Drahoslava Křivánková, Ludmila Ševčíková, Jaromíra Plisková, Bohumil Horský, Vladimír Vaněk

Komise pro prevenci kriminality:
předseda – Ing. Jindřich Král, místopředseda – Josef Šamalík
členové – Bc. Jiří Daniel, Mgr. Ludmila Sedláková, Mgr. Radka Ježková, Milan Daněk, kpt. Mgr. Stanislav Sotolář

Usnesení č. 2
Rada bere na vědomí hospodaření Nemocnice Blansko za 3. čtvrtletí roku 2006.

Usnesení č. 3
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí revolvingového úvěru s ČSOB, a. s.

Usnesení č. 4
Rada schvaluje rozpočtové provizorium Města Blansko na 1. čtvrtletí roku 2007 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 5
Rada souhlasí s poskytnutím příspěvků z rozpočtu Města Blansko v 1. čtvrtletí 2007 –
90 000,00 Kč Služby Blansko, s. r. o., na provoz psího útulku,
550 000,00 Kč ZŠ Blansko, ul. Erbenova 13 na provoz,
500 000,00 Kč ZŠ TGM Blansko, Rodkovského 2 na provoz,
140 000,00 Kč ŠJ Blansko, ul. Rodkovského 2 na provoz,
600 000,00 Kč ZŠ Blansko, ul. Dvorská 26 na provoz,
915 000,00 Kč ZŠ a MŠ Blansko, ul. Salmova 17 na provoz,
250 000,00 Kč MŠ Blansko, ul. Údolní 8 na provoz,
250 000,00 Kč MŠ Blansko, ul. Rodkovského 2a na provoz,
150 000,00 Kč MŠ Blansko, ul. Divišova 2a na provoz,
350 000,00 Kč MŠ Blansko, ul. Dvorská 96 na provoz,
80 000,00 Kč MŠ Blansko, Těchov na provoz,
2 000 000,00 Kč KSMB Blansko, ul. Hybešova 1 na provoz,
– 1 200 000,00 Kč Muzeum Blansko, Zámek 1 na provoz,
– 1 750 000,00 Kč Městská knihovna Blansko, ul. Rožmitálova 4 na provoz,
– 1 600 000,00 Kč Služby Blansko, s. r. o., na provoz městských lázní,
600 000,00 Kč Služby Blansko, s. r. o., na provoz zimního stadiónu,
100 000,00 Kč TJ ČKD Blansko na provoz,
100 000,00 Kč ASK Blansko na provoz,
50 000,00 Kč FK Blansko na provoz,
30 000,00 Kč TJ ČKD Blansko na odstranění závad ze záplav v kuželně,
70 000,00 Kč Služby Blansko, s. r. o., na provoz veřejného WC,
402 000,00 Kč Zdravotní záchranná služba JMK, Brno na zajištění lékařské služby první pomoci občanům ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Blansko,
220 000,00 Kč Oblastní charita Blansko, ul. Komenského 19 na provoz noclehárny
a ukládá odboru FIN předložit poskytnutí příspěvků ke schválení na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 6
Rada schvaluje změny položkového rozpočtu č. ZPR 2006/15 a ZPR 2006/16.

Usnesení č. 7
Rada schvaluje rozpočtová opatření č. RO 2006/18 a RO 2006/19 a ukládá odboru FIN předložit rozpočtová opatření ke schválení na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 8
Rada souhlasí s poskytnutím příspěvků z rozpočtu Města Blansko v roce 2006 – 147 500,00 Kč Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí na rekonstrukci komunikace III. kolonie na Klepačově (oprava vodovodních řadů v této komunikaci) a ukládá odboru FIN předložit poskytnutí příspěvku ke schválení na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 9
Rada schvaluje na základě doporučení výběrové komise poskytnutí účelových půjček v celkové výši 1 806 000,- Kč na opravy bytového fondu vlastníkům obytných budov na území Města Blansko, a to následujícím žadatelům:
Společenství pro dům Salmova 21, Blansko na opravu lodžií a opravu výtahů, zateplení ve výši 1 200 000,00 Kč,
Zdeněk Němec, bytem Poříčí 14, Blansko na rekonstrukci střechy včetně oplechování ve výši 200 000,00 Kč,
Ivan Sedlák, bytem Žižkova 60, Blansko na zateplení a novou fasádu ve výši 56 000,00 Kč,
Bytové družstvo Jupiter, Dvorská 38, Blansko na opravu výtahu ve výši 350 000,00 Kč.
Ukládá finančnímu odboru předložit poskytnutí účelových půjček ke schválení na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 10
Rada schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Městská knihovna Blansko, Rožmitálova 4.
Rada schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace KSMB Blansko, Hybešova 1.
Rada schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace ŠJ Blansko, Rodkovského 2.
Rada schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace ZŠ Blansko, Dvorská 26.
Rada schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace ZŠ Blansko, Erbenova 13.
Rada schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17.
Rada schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace ZŠ TGM Blansko, Rodkovského 2.

Usnesení č. 11
Rada rozhodla o rozšíření předmětu podnikání společnosti Služby Blansko, s. r. o. o následující předměty podnikání:
– Hostinská činnost
– Ubytovací činnost

Usnesení č. 12
Rada schvaluje program prevence kriminality pro rok 2007 a souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Usnesení č. 13
Rada projednala žádost firmy Zásobování teplem s. r. o., Sukova 6, 678 01 Blansko o prominutí penále za pozdní úhradu nájemného za pronájem kotelen v mateřských a základních školách zřízených Městem Blansko a nesouhlasí s prominutím penále ve výši 14.422,- Kč.

Usnesení č. 14
Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Kulturní středisko města Blanska. Rada ukládá odboru ŠKOL předložit Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Kulturní středisko města Blanska k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 15
Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č.7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko žadateli Myslivecké sdružení Macocha na uspořádání Mysliveckého plesu v prostorách Dělnického domu dne 13. ledna 2007 v době od 20.00 hodin do 03.00 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí s použitím prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Těchov 124 v maximální výši 36 tisíc Kč na renovaci vnitřních dveří v budově mateřské školy.

Usnesení č. 17
Rada souhlasí s použitím prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Údolní 8, a to v maximální výši 126 tisíc Kč na pokrytí nákladů souvisejících s rekonstrukcí školní zahrady a v maximální výši 23 tis. Kč na pokrytí zvýšených nákladů za energie za rok 2006.

Usnesení č. 18
Rada souhlasí s vyřazením a likvidací nepoužitelného a neupotřebitelného majetku z inventáře příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Údolní 8 podle předloženého seznamu.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí s vyřazením a likvidací nepoužitelného a neupotřebitelného majetku z inventáře příspěvkové organizace Školní jídelna Blansko, Rodkovského 2 podle předložené žádosti.

Usnesení č. 20
Rada souhlasí s vyřazením a likvidací nepoužitelného a neupotřebitelného majetku z inventáře příspěvkové organizace Kulturní středisko města Blanska podle předložených seznamů.

Usnesení č. 21
Rada souhlasí s tím, aby příspěvková organizace Kulturní středisko města Blanska uzavřela podnájemní smlouvu na dobu delší než 1 měsíc na provozování Modrého baru a Oranžového baru v prostorách Dělnického domu s podnájemcem, který bude vybrán na základě výběrového řízení vyhlášeného ředitelem Kulturního střediska města Blanska.

Usnesení č. 22
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 2003-KOM-S089 (nájem id. 1/3 nebytových prostor v objektu na nám. Svobody 10/12, Blansko) s obchodní společností SVITAVA, spol. s. r. o. dohodou k 15. 9. 2006.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí s přistoupením Města Blanska jako dalšího pronajímatele k nájemní smlouvě uzavřené s účinností od 16. 9. 2006 mezi pronajímateli Milanem Sochorem, Evou Šmídovou, Josefem Sochorem a paní Annou Žákovou jako nájemcem na pronájem 1/3 nebytových prostor v objektu na nám. Svobody 10/12, Blansko.

Usnesení č. 24
Rada souhlasí s pronájmem garážového stání č. 7 o výměře 12 m2 ve II. PP bytového domu na ul. Okružní 1b panu Dr. Navrátilovi, Blansko, za nájemné ve výši 400,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 25
Rada souhlasí s pronájmem garážového stání č. 6 o výměře 12 m2 ve II. PP bytového domu na ul. Okružní 1b paní Hrazdirové, Blansko, za nájemné ve výši 400,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 26
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru výpůjčky kanceláře o výměře 18,72 m2 + ost. 6,74 m2 (soc. zař., chodba) ve III. NP budovy K.J. Mašky 2, Blansko.

Usnesení č. 27
Rada souhlasí s prodloužením smlouvy č. 33/99/Pe na pronájem garážového boxu č. 1 na ul. Mlýnská s Českým statistickým úřadem, a to do 31. 12. 2007.

Usnesení č. 28
Rada nesouhlasí s kompenzací nákladů tak, jak navrhuje Společenství vlastníků Janáček ve svém dopise ze dne 24. 10. 2006 (nákladů na splácení úvěru z fondu oprav na výměnu oken bytových jednotek ve výši odpovídající % zastoupení nebytových prostor města). Rada schvaluje následující řešení:
– vyplacení částky ve výši 70.000,- Kč z účtu Společenství na účet města Blanska, a to
v I. čtvrtletí 2007
– zbývající částka ve výši 103.902,- Kč bude ponechána ve fondu oprav Společenství jako předplacený fond oprav až do jejího vyčerpání.
Dále rada souhlasí s doplněním částky ve výši 100.000,- Kč do rozpočtu města na rok 2007 na jmenovitou akci – oprava chodníků na L. Janáčka 9 -13.

Usnesení č. 29
Rada souhlasí se změnou doby nájmu z doby neurčité na dobu určitou 10 let do 30. 11. 2016 ve smlouvě na pronájem nebytových prostor na ul. L. Janáčka 13, Blansko, s Hnutím humanitární pomoci.

Usnesení č. 30
Rada souhlasí s prominutím 50 % poplatku z prodlení pro paní Pelíškovou, Blansko.

Usnesení č. 31
Rada souhlasí s prominutím 50 % poplatku z prodlení pro slečnu Šenkýřovou, Blansko.

Usnesení č. 32
Rada bere na vědomí zprávu o stavu dohody o uznání závazku uzavřenou s paní Helenou Vaškovou, Blansko.

Usnesení č. 33
Rada schvaluje návrh cen na r. 2007 ke smlouvě č. 2004-KOM-S071/Pl uzavřené dne 12. 8. 2004 mezi Městem Blansko a firmou AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o.

Usnesení č. 34
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 620/67 ostatní plocha o výměře cca 120 m2 v k. ú. Blansko, za účelem dočasného uložení polystyrénu na zateplení bytového domu a jeho oplocení (pozemek se nachází u bytového domu na Písečné, ul. Pod Javory 8, 10 v Blansku).

Usnesení č. 35
Rada ruší usnesení č. 40 z 82. schůze Rady města Blansko ze dne 3. 10. 2006.

Usnesení č. 36
Rada bere na vědomí sdělení společnosti Prima s. r. o., že celý dluh na nájemném bude uhrazen nejpozději ke dni 31. 12. 2006. V případě, že tento termín nebude dodržen, bude zaslána společnosti Prima s. r. o. výpověď z nájmu dle nájemní smlouvy č. SLUŽ-ŽP-5/96-Re ve znění dodatků, z důvodu dluhu na nájemném.

Usnesení č. 37
Rada souhlasí s opravou usnesení č. 38 z 82. schůze Rady města Blansko dne 3. 10. 2006, a to tak, že výměra pozemku činí cca 570 m2 (zveřejnění záměru pronájmu a odprodeje).

Usnesení č. 38
Rada ruší usnesení č. 39 z 82. schůze Rady města Blansko dne 3. 10. 2006 (doporučení odprodeje zastupitelstvu města).

Usnesení č. 39
Rada souhlasí a doporučuje zastupitelstvu k projednání a odsouhlasení odprodej části pozemku parc. č. 862/13 orná půda v k. ú. Blansko o výměře cca 570 m2 za cenu, která bude shodná s cenou provedených staveb a prací (vybudování chodníku, provedení vodorovného dopravního značení, vybudování 7 parkovacích stání a komunikačního propojení dle následujícího usnesení), nejméně však za cenu 950,- Kč/m2, za účelem výstavby garáží a parkovacích stání, a to po kolaudaci a geometrickém zaměření těchto staveb.

Usnesení č. 40
Rada souhlasí s odkupem staveb, a to vybudovaného chodníku při ul. Kamnářská, 7 parkovacích stání při ul. Pekařská, chodníku k prodejně Hruška, propojovacího chodníku do bytového komplexu Blansko-Zborovce, dále souhlasí s úhradou vodorovného dopravního značení na ul. Kamnářská, to vše společnosti Vašstav s. r. o. Brno, a to vše za cenu dle předloženého rozpočtu, tj. za cenu 751.665,- Kč a doporučuje zastupitelstvu města tuto záležitost k projednání a schválení.

Usnesení č. 41
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 862/13 orná půda o výměře cca 570 m2 v k. ú. Blansko společnosti Vašstav s. r. o. Brno, za účelem výstavby garáží a parkovacích stání, na dobu určitou do doby odprodeje předmětné části pozemku dle přijatého usnesení zastupitelstva města, za nájemné 10,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 42
Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky části pozemků parc. č. 862/308 ostatní plocha, 881/50 ostatní plocha, 881/65 ostatní plocha a 801/36 ostatní plocha, vše o výměře cca 330 m2 v k. ú. Blansko, za účelem vybudování chodníku při ul. Kamnářská, provedení vodorovného dopravního značení na ul. Kamnářská, vybudování 7 parkovacích stání při ul. Pekařská, chodníku k prodejně Hruška a propojovacího chodníku, to vše v souvislosti s výstavbou bytového komplexu Blansko – Zborovce.

Usnesení č. 43
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo 2003-INV-Poz-S049/Ne-NS ze dne 23. 6. 2003 ve znění dodatku č. 1 ze dne 5. 6. 2006, a to dohodou smluvních stran ke dni 30. 11. 2006 a stanoví termín pro vyklizení a předání pozemků zpět městu do 31. 12. 2006. V případě, že k dohodě nedojde, souhlasí rada s výpovědí z nájmu pozemků dle nájemní smlouvy číslo 2003-INV-Poz-S049/Ne-NS ze dne 23. 6. 2003 ve znění dodatku č. 1 ze dne 5. 6. 2006 s tříměsíční výpovědní lhůtou s tím, že rada nesouhlasí s vrácením již zaplaceného nájemného za rok 2006 zpět nájemci.

Usnesení č. 44
Rada doporučuje zastupitelstvu revokaci usnesení č. 17 ze 16. zasedání ZM konaného dne 21. 3. 2005 („Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem plochy č. 2 o výměře cca 1400 m2, společnosti HYDROART s. r. o., Na Lukách 2, Blansko, IČO: 25586475, a to parc. č.187/1, 187/2, 187/3, 187/4, 262/4 a 262/6, to vše pozemky ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr v k. ú. Horní Lhota u Blanska, za cenu 420,- Kč/m2 a souhlasí s kompenzací nákladů na vybudování opěrné zdi na budoucím staveništi.“).

Usnesení č. 45
Rada doporučuje zastupitelstvu ke schválení odprodej plochy č. 2 o výměře cca 1.400 m2, sestávající se z částí ploch pozemků parc. č. 187/1, 187/2, 187/3, 187/4, 262/4 a 262/6 vše pozemky zjednodušené evidence v k. ú. Horní Lhota u Blanska, společnosti BETcom s. r. o., se sídlem Karolín 52, Rájec – Jestřebí, IČO 276 79 217 a společnosti Ing. Lubomír Klepáč se sídlem Olomučany 361, Olomučany, IČO 127 23 193 a za podmínky, že budou doplněny podklady ve smyslu podmínek převodu pozemků, s tím, že investiční záměr a další projekty pro stavebně správní řízení musí být i nadále v souladu s podmínkami Ministerstva průmyslu a obchodu. Jejich případné budoucí nedodržení je důvodem k odstoupení od v té době uzavřených smluvních vztahů.

Usnesení č. 46
Rada schvaluje přípravu pozemků na prodej za účelem výstavby řadových RD „Pod Sanatorkou“ dle varianty B1 ze studie vypracované Ing. arch. Monikou Sirnou v říjnu 2003 s tím, že budou zohledněny připomínky uvedené v tomto materiálu.

Usnesení č. 47
Rada souhlasí s pořízením Změny závazné části ÚPn SÚ Blansko na k. ú. Horní Lhota, lokalita Horničky, dle žádosti MUDr. Aleše Průchy a doporučuje ke schválení zastupitelstvu města s tím, že podmínkou, aby Město Blansko vydalo souhlas do následných stavebně správních řízení (bude-li pořizování Změny úspěšné) je předpoklad řešení lokality vždy jako celku.

Usnesení č. 48
Rada projednala předložený materiál a doporučuje Zastupitelstvu města Blansko schválení souborného stanoviska, zpracovaného po projednání Konceptů Změn závazné části Územního plánu sídelního útvaru Blansko na k. ú. Horní Lhota u Blanska a Hořice, označených jako H4 a Ho1 s tím, že bude přistoupeno pouze ke zpracování Návrhu Změny H4 : Horní Lhota – RD Familie II.

Usnesení č. 49
Rada projednala předložený materiál a doporučuje Zastupitelstvu města Blansko schválení Souborného stanoviska Změny závazné části Územního plánu sídelního útvaru Blansko na k. ú. Dolní Lhota D8 v případě, kdy bude vybaveno souhlasem nadřízeného orgánu územního plánování.

Usnesení č. 50
Rada projednala předložený materiál, vzala na vědomí závěry projednání uzavřené do Zprávy a doporučuje Zastupitelstvu města Blansko schválení Návrhů Změn závazné části Územního plánu sídelního útvaru Blansko na k.ú. Dolní Lhota a Těchov, označených jako D7: RD v Dolní Lhotě – přehodnocení rozsahu ploch bydlení v rodinných domech B1 a T12: Žižlavice – převedení ploch orné půdy do ploch rekreační zástavby S2.

Usnesení č. 51
Rada projednala předložený materiál, vzala na vědomí závěry projednání uzavřené do Zprávy o projednání a doporučuje Zastupitelstvu města Blansko schválení Návrhu Změny závazné části Územního plánu sídelního útvaru Blansko na k. ú. Blansko, označené jako B28 – Přestavba výrobního areálů na ulici Hybešova.

Usnesení č. 52
Rada projednala předložený materiál, vzala na vědomí závěry projednání uzavřené do Zprávy o projednání, souhlasí se způsobem vyřízení uplatněných námitek a doporučuje Zastupitelstvu města Blansko přijetí doplňujícího usnesení o vymezení závazné části Územního plánu sídelního útvaru Blansko Změnou B32: Areál Adast – úprava urbanistické koncepce celého území. Ze závazné části bude úpravou čistopisu Změny B32 vypuštěna veřejně prospěšná stavba západního komunikačního napojení na prostor ulice Svitavská – mezi Zámečkem a bytovým domem.

Usnesení č. 53
Rada doporučuje Zastupitelstvu města Blansko vydání obecně závazné vyhlášky o závazné části Územního plánu sídelního útvaru Blansko, kterou se doplní a změní stávající vymezení závazné části, na základě schválení skupiny Změn D7, T12, B28 a B32 v případě, kdy dojde ke schválení těchto Změn.

Usnesení č. 54
Rada doporučuje zastupitelstvu ke schválení výši měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva a předsedům komisí rady, kteří nejsou členy zastupitelstva, s platností od 22. 10. 2006 následovně:
člen rady 2.200,- Kč
předseda výboru 1.280,- Kč
předseda komise 1.070,- Kč
člen zastupitelstva 470,- Kč
předseda komise rady, který není členem zastupitelstva – 600,- Kč
s tím, že v případě sloučení výkonu funkcí se proplácí jen nejvyšší odměna.

Usnesení č. 55
Rada, v souladu se směrnicí č. 3/2005, schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč z rozpočtu města v oblasti zahraničních styků určeného pro TJ ČKD Blansko na úhradu nákladů na akci konanou ve spolupráci s partnerským městem Mürzzuschlag.

Usnesení č. 56
Rada bere na vědomí návrh programu 2. zasedání Zastupitelstva města Blansko.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka