Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 69 ze dne 17.01.2006

Usnesení č. 1

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor ve IV. nadzemním podlaží budovy polikliniky – stomatologickou ambulanci pro provoz nestátního zdravotnického zařízení místnost č. 4/2 – podíl 1/2, pomocné prostory: podíl na místnosti č. 6 a č. 13, podíl na společných prostorách, a to o celkové výměře 26,48 m2 v budově čp. 1596, postavené na pozemku parc. č. 2325 v obci a k. ú. Blansko (budova Nemocnice Blansko na ul. Sadová 33).

Usnesení č. 2
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor ve II. nadzemním podlaží budovy polikliniky – gynekologickou ambulanci pro provoz nestátního zdravotnického zařízení místnost č. 14 2, místnost č. 17 3, pomocné prostory: místnost č. 16 2 a č. 17 4, podíl místnosti č. 22, podíl na společných prostorách, a to o celkové výměře 50,97 m2 v budově čp. 1596, postavené na pozemku parc. č. 2325 v obci a k. ú. Blansko (budova Nemocnice Blansko na ul. Sadová 33).

Usnesení č. 3
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor ve II. nadzemním podlaží budovy polikliniky – ambulanci ORL pro provoz nestátního zdravotnického zařízení místnost č. 12, audiometrickou vyšetřovnu místnost č. 11, pomocné prostory: podíl na místnosti č. 22, podíl na společných prostorách, a to o celkové výměře 53,74 m2 v budově čp. 1596, postavené na pozemku parc. č. 2325 v obci a k. ú. Blansko (budova Nemocnice Blansko na ul. Sadová 33).

Usnesení č. 4
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor ve II. nadzemním podlaží budovy polikliniky – ortopedickou ambulanci pro provoz nestátního zdravotnického zařízení místnost č. 6, přípravnu místnost č. 7, podíl místnosti č. 3, č. 4 a č. 15, pomocné prostory: podíl místnosti č. 18, podíl na společných prostorách, a to o celkové výměře 56,30 m2 v budově čp. 1596, postavené na pozemku parc. č. 2325 v obci a k. ú. Blansko (budova Nemocnice Blansko na ul. Sadová 33).

Usnesení č. 5
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor v I. nadzemním podlaží budovy polikliniky – ordinaci praktického lékaře pro provoz nestátního zdravotnického zařízení místnost č. 5, přípravnu místnost č. 4 1, podíl na společných prostorách, a to o celkové výměře 40,08 m2 v budově čp. 1596, postavené na pozemku parc. č. 2325 v obci a k. ú. Blansko (budova Nemocnice Blansko na ul. Sadová 33).

Usnesení č. 6
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor ve III. nadzemním podlaží budovy polikliniky – gynekologickou ambulanci pro provoz nestátního zdravotnického zařízení místnost č. 3, přípravnu místnost č. 2, pomocné prostory: podíl místnosti č. 1 a č. 6, podíl na společných prostorách, a to o celkové výměře 66,03 m2 v budově čp. 1596, postavené na pozemku parc. č. 2325 v obci a k. ú. Blansko (budova Nemocnice Blansko na ul. Sadová 33).

Usnesení č. 7
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor ve III. nadzemním podlaží budovy polikliniky – kožní ambulanci pro provoz nestátního zdravotnického zařízení místnost č. 15, přípravnu místnost č. 14, pomocné prostory: místnost č. 12, č. 13, č. 33 a č. 34, podíl na společných prostorách, a to o celkové výměře 77,67 m2 v budově čp. 1596, postavené na pozemku parc. č. 2325 v obci a k. ú. Blansko (budova Nemocnice Blansko na ul. Sadová 33).

Usnesení č. 8
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor ve II. nadzemním podlaží budovy polikliniky – kardiologickou ambulanci pro provoz nestátního zdravotnického zařízení místnost č. 9 1, přípravnu místnost č. 8, pomocné prostory: místnost č. 20, podíl místnosti č. 22, podíl na společných prostorách, a to o celkové výměře 51,87 m2 v budově čp. 1596, postavené na pozemku parc. č. 2325 v obci a k. ú. Blansko (budova Nemocnice Blansko na ul. Sadová 33).

Usnesení č. 9
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor ve III. nadzemním podlaží budovy polikliniky – gynekologickou ambulanci pro provoz nestátního zdravotnického zařízení místnost č. 5, přípravnu místnost č. 4, pomocné prostory: podíl místnosti č. 1 a č. 6, podíl na společných prostorách, a to o celkové výměře 65,51 m2 v budově čp. 1596, postavené na pozemku parc. č. 2325 v obci a k. ú. Blansko (budova Nemocnice Blansko na ul. Sadová 33).

Usnesení č. 10
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor ve II. nadzemním podlaží budovy polikliniky – chirurgickou ambulanci pro provoz nestátního zdravotnického zařízení místnost č. 2, podíl místnosti č. 3, č. 4 a č. 15, pomocné prostory: místnost č. 5, podíl místnosti č. 16 1 a č. 18, podíl na společných prostorách, a to o celkové výměře 104,77 m2 v budově čp. 1596, postavené na pozemku parc. č. 2325 v obci a k. ú. Blansko (budova Nemocnice Blansko na ul. Sadová 33).

Usnesení č. 11
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor ve II. nadzemním podlaží budovy polikliniky – interní ambulanci pro provoz nestátního zdravotnického zařízení místnost č. 9 2, přípravnu místnost č. 10, pomocné prostory: místnost č. 93 , podíl místnosti č. 22, podíl na společných prostorách, a to o celkové výměře 54,78 m2 v budově čp. 1596, postavené na pozemku parc. č. 2325 v obci a k. ú. Blansko (budova Nemocnice Blansko na ul. Sadová 33).

Usnesení č. 12
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor v I. nadzemním podlaží budovy polikliniky – pediatrickou ambulanci pro provoz nestátního zdravotnického zařízení místnost č. 31, přípravnu místnost č. 281, pomocné prostory: chodba místnost č. 282, podíl na společných prostorách, a to o celkové výměře 40,60 m2 v budově čp. 1596, postavené na pozemku parc. č. 2325 v obci a k. ú. Blansko (budova Nemocnice Blansko na ul. Sadová 33).

Usnesení č. 13
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor ve IV. nadzemním podlaží budovy polikliniky – stomatologickou ambulanci pro provoz nestátního zdravotnického zařízení místnost č. 4/2 – podíl 1/2, pomocné prostory: podíl na místnosti č. 6 a č. 13, podíl na společných prostorách, a to o celkové výměře 26,48 m2 v budově čp. 1596, postavené na pozemku parc. č. 2325 v obci a k. ú. Blansko (budova Nemocnice Blansko na ul. Sadová 33).

Usnesení č. 14
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor ve III. nadzemním podlaží budovy polikliniky – oční ambulanci pro provoz nestátního zdravotnického zařízení místnost č. 22, přípravnu místnost č. 21, podíl na společných prostorách, a to o celkové výměře 40,00 m2 v budově čp. 1596, postavené na pozemku parc. č. 2325 v obci a k. ú. Blansko (budova Nemocnice Blansko na ul. Sadová 33).

Usnesení č. 15
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor ve III. nadzemním podlaží budovy polikliniky – oční ambulanci pro provoz nestátního zdravotnického zařízení místnost č. 16, přípravnu místnost č. 23, podíl na společných prostorách, a to o celkové výměře 39,21 m2 v budově čp. 1596, postavené na pozemku parc. č. 2325 v obci a k. ú. Blansko (Budova Nemocnice Blansko na ul. Sadová 33).

Usnesení č. 16
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor ve IV. nadzemním podlaží budovy polikliniky – stomatologickou ambulanci pro provoz nestátního zdravotnického zařízení místnost č. 5, pomocné prostory: podíl místnosti č. 6 a č. 13, podíl na společných prostorách, a to o celkové výměře 32,85 m2 v budově čp. 1596, postavené na pozemku parc. č. 2325 v obci a k. ú. Blansko (budova Nemocnice Blansko na ul. Sadová 33).

Usnesení č. 17
Rada bere na vědomí Plán interního auditu na rok 2006.

Usnesení č. 18
Rada bere na vědomí Plán veřejnosprávních kontrol na rok 2006.

Usnesení č. 19
Rada revokuje usnesení č. 7 z 65. schůze rady města.

Usnesení č. 20
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy dohodou, a to ke dni 20. 1. 2006 s manžely RNDr. Ivanem a Ivanou Balákovými, bytem Zahradní 4, Blansko.

Usnesení č. 21
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na odprodej rodinného domu Zahradní 4, Blansko, č. p. 1108 na pozemku parc. č. st. 1088-zast. plocha a p. č. 801/4-zahrada v k. ú. Blansko, a to za minimální cenu 1,5 mil. Kč.

Usnesení č. 22
Rada souhlasí s pronájmem třídy o výměře 62 m2 v přízemí bývalé ZŠ Klepačov společnosti MEGAStav cz. s.r.o., Blansko-Klepačov, IČO: 26 29 08 55, na dobu neurčitou za účelem rozšíření skladových prostor míchárny ekologických fasádních barev za nájemné ve výši 222,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 23
Rada nesouhlasí s odprodejem bývalé kotelny K 23 na ul. Dvorská 56, Blansko, žadateli za kupní cenu 155.000,- Kč a ukládá odboru KOM znovu zveřejnit záměr odprodeje s minimální kupní cenou 210.000,- Kč.

Usnesení č. 24
Rada souhlasí s prodloužením smlouvy č. 33/99/Pe na pronájem garážového boxu č. 1 na ul. Mlýnská s Českým statistickým úřadem, a to do 31. 12. 2006.

Usnesení č. 25
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem skladů na částech pozemků parc. č. 845/18 a parc. č. 845/26 a části přilehlých pozemků parc. č. 845/18 a parc. č. 845/26 v k. ú. Blansko.

Usnesení č. 26
Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře Městské knihovny Blansko dle předložených seznamů.

Usnesení č. 27
Rada schvaluje udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko žadateli Kulturní středisko města Blansko na pořádání Sousedského bálu v prostorách Městského klubu Blansko dne 20. ledna 2006 v době od 20,00 hodin do 03,00 hodin.

Usnesení č. 28
Rada souhlasí s návrhem paušální ceny pro rok 2006 na využití malé a velké zasedací místnosti v budově nám. Republiky l.

Usnesení č. 29
Rada souhlasí s předloženým vzorem Veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti na úseku zveřejňování obsahu úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 160 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Usnesení č. 30
Rada souhlasí s výší paušálního příspěvku od obcí za zveřejňování obsahu úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup dle výpočtu podle počtu obyvatel.

Usnesení č. 31
Rada souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o zveřejňování obsahu úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup dle předloženého vzoru na základě žádosti obce Bukovinka – obce správního obvodu Blanska.

Usnesení č. 32
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo 2002-INV-NS/18/Ne ze dne 7. 6. 2002 na nájem části pozemku parc. č. 886/9 ostatní plocha o výměře cca 360 m2 v k. ú. Blansko dohodou smluvních stran ke dni rozhodnutí rady města v této věci, tj. ke dni 17. 1. 2006.

Usnesení č. 33
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 886/9 ostatní plocha o výměře cca 360 m2 v k. ú. Blansko k zahrádkářským účelům (lokalita zahrádek pod bytovým domem Okružní 3a-c, Blansko).

Usnesení č. 34
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 329/3 ostatní plocha o výměře cca 11 m2 v k. ú. Klepačov z důvodu zastavění garáží ve vlastnictví fyzických osob (ulice Dlouhá, Klepačov).

Usnesení č. 35
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. INV-NS/39/99/Ko ze dne 30. 6. 1999 na nájem pozemku parc. č. 2126 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko dohodou smluvních stran ke dni uzavření nového smluvního vztahu (pozemek zastavěný garáží ve vlastnictví fyzické osoby se nachází v lokalitě Sloupečník, po levé straně komunikace, v blízkosti areálu firmy AGRO-ND, Blansko).

Usnesení č. 36
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 2126 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko o výměře 18 m2 z důvodu zastavění pozemku garáží ve vlastnictví fyzické osoby a jejího užívání ke garážování osobního automobilu (pozemek zastavěný garáží ve vlastnictví fyzické osoby se nachází v lokalitě Sloupečník, po levé straně komunikace, v blízkosti areálu firmy AGRO-ND, Blansko).

Usnesení č. 37
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 310/16 trvalý travní porost o výměře 2 m2 v k. ú. Blansko za účelem přístupu na pozemek ve vlastnictví fyzických osob a jeho oplocení (pozemek v lokalitě Staré Blansko, při ul. Hořická).

Usnesení č. 38
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 1019/50 ostatní plocha o výměře cca 1 m2 v k. ú. Blansko společnosti Auto Activity s.r.o., IČO: 25589768, se sídlem Jihlavská 1007, Žďár nad Sázavou na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 1.234,--Kč/rok + míra inflace za rok 2005 s tím, že nájemné bude každoročně zvyšováno o oficiální míru inflace, za účelem provozování umístěného reklamního a informačního zařízení (před oplocením HZS na ul. Poříčí v Blansku).

Usnesení č. 39
Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 4662 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko o výměře 22 m2 paní Soni Veselé, bytem Doubravice n. Svitavou, z důvodu zastavění pozemku garáží v jejím vlastnictví a jejího užívání ke garážování osobního automobilu, za nájemné 10,-- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou (pozemek zastavěný garáží ve vlastnictví fyzické osoby, v blízkosti bytového domu Mahenova 3, Blansko).

Usnesení č. 40
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 870/3 ostatní plocha, nádvoří v k. ú. Blansko o výměře 23 m2 panu Rudolfu Radičovi, bytem Blansko, za účelem provozování prodejního stánku ve vlastnictví fyzické osoby k prodeji tiskovin a ostatního doplňkového sortimentu – cigaret, cukrovinek a drogistického zboží, za nájemné ve výši 17.791,- Kč/rok zvýšené o míru inflace za rok 2005 s tím, že toto nájemné bude pravidelně každoročně zvyšováno o oficiální míru inflace, na dobu určitou 5 let (pozemek pod prodejním stánkem, v lokalitě Zborovce, na ulici Pekařská, Blansko).

Usnesení č. 41
Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 3100/2 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko o výměře 3 m2 paní Jitce Jílkové, bytem Brno, z důvodu zastavění pozemku garáží v jejím vlastnictví a jejího užívání ke garážování osobního automobilu, za nájemné 10,-- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou (pozemek zastavěný garáží ve vlastnictví fyzické osoby, za obytným domem na ul. Sadová a hřištěm Gymnázia Blansko).

Usnesení č. 42
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a odsouhlasit zrušení usnesení č. 16 přijatého na 16. zasedání zastupitelstva dne 21. 3. 2005 (prům. zóna).

Usnesení č. 43
Rada souhlasí s bezúplatným zřízením věcného břemene, které spočívá v povinnosti vlastníka pozemku parc.č.1017/42 trvalý travní porost v k. ú. Blansko strpět provoz kanalizačního řadu včetně práva vstupu a vjezdu na pozemek parc.č.1017/72 trvalý travní porost v k. ú. Blansko ve prospěch vlastníka kanalizačního řadu, nyní Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí, Boskovice, 17. listopadu 14, IČO 49468952, jako oprávněného (pozemek při ul. Divišova, Blansko).

Usnesení č. 44
Rada pověřuje starostku podepsáním Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2004-INV-S017/OD, který bude obsahovat změnu termínu dokončení stavby, úpravu ceny díla dle předloženého materiálu odboru INV v této věci.

Usnesení č. 45
Rada pověřuje starostku podepsáním Dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo č. 2002-INV-S016/OD (resp. 2227/2002). Dodatek č. 7 bude obsahovat slevu z ceny díla dle materiálu odboru INV.

Usnesení č. 46
Rada pověřuje starostku podepsáním Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2005-INV-S038/OD, který bude obsahovat úpravu ceny díla dle předloženého materiálu odboru INV v této věci.

Usnesení č. 47
Rada bere na vědomí zprávu o způsobu řešení petic a stížností doručených na Město Blansko za rok 2005.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka