Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 34 ze dne 26.08.2008

Usnesení č. 1
Rada souhlasí se zveřejněním záměru bezúplatného převodu lyžařských vleků, frekvenčního měniče, tří stožárů včetně osvětlovacích těles v areálu Hořice a stavební buňky.

Usnesení č. 2
Rada souhlasí se zveřejněním záměru darovat část pozemku parc. č. 1363/1 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře 1118 m2 /dle dosud nezapsaného GP č. 2820-10400/2007 nově označen jako pozemek parc. č. 1363/25/ (areál HZS na ul. Poříčí v Blansku).

Usnesení č. 3
Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky pozemky, příp. jejich části, a to parc. č. 689, 699, 688, 1375/2, 700, 701, 704, 702, 713/8, 713/9, 713/10, 712/9, 10712/8, 10712/10, 10712/11, vše dle PK a parc. č. 700/3, 700/5 oba ostatní plocha, vše v k. ú. Blansko, v areálu fotbalového stadionu na ulici Údolní v Blansku, za účelem vybudování fotbalového hřiště s umělým povrchem o výměře cca 110×70 m a zároveň rada souhlasí s provedením této stavby (stávající neudržované hřiště se škvárovým povrchem na ul. Údolní).

PhDr. Jaroslava Králová
starostka