Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 45 ze dne 10.02.2009

Usnesení č. 1

Rada pověřuje k přijímání prohlášení o uzavření manželství člena Zastupitelstva města Blansko Ing. Miloše Poláka a schvaluje pro Ing. Miloše Poláka užívání závěsného odznaku s účinností od 11.02.2009.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka