Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 57 ze dne 08.09.2009

Usnesení č. 1

Rada revokuje usnesení č. 25 z 56. schůze Rady města Blanska konané dne 25.08.2009.

Usnesení č. 2
Rada souhlasí s převodem bytových jednotek č. 1230/1 až 4 v bytovém domě čp. 1230 na ulici Sadová 46, na pozemku parc. č. st. 1370 – zastavěná plocha a nádvoří, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st.1370 ve výši podílů dle velikosti bytové jednotky a id. 1 pozemku parc. č. 772/3 – zahrada o celkové výměře 572 m2 a id. 1 pozemku parc. č. 1634 – ostatní plocha o celkové výměře 192 m2 vše v k. ú. Blansko žadatelům takto:
– manželům Odehnalovým, Blansko (bytová jednotka č. 1230/1 o výměře 91,10 m2) za cenu 675.760 Kč
– paní Bumbové, Blansko (bytová jednotka č. 1230/2 o výměře 69,70 m2) za cenu 518.360 Kč
– panu Hanzlovi, Blansko (bytová jednotka č. 1230/3 o výměře 91,20 m2) za cenu 676.490 Kč
– manželům Mullerovým, Blansko (bytová jednotka č. 1230/4 o výměře 69,00 m2) za cenu 513.210 Kč
a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 3
Rada doporučuje zastupitelstvu ke schválení rozpočtové opatření č. RO 2009/17 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 4
Rada doporučuje zastupitelstvu ke schválení situování firem umístěných do průmyslové zóny Blansko usnesením č. 9 přijatém na 14. zasedání zastupitelstva města konaném dne 09.06.2009, které potvrdí svůj zájem uzavřením příslušných smluv tak, aby bylo situováno jednak vzájemnou dohodou a dále, aby k obsazování průmyslové zóny došlo od stávajícího areálu v jižní části průmyslové zóny Blansko (od areálu fy Novatisk a BMA).

Usnesení č. 5
Rada souhlasí s prodloužením termínů realizace investičních záměrů firem KAPITÁNKA, spol. s r. o., IČ: 25596781, WILMAR s. r. o., IČ: 27677575, PREZENT.CZ s. r. o., IČ: 25321111, tak jak je uvedeno v materiálu k této věci.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.