Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 69 ze dne 09.03.2010

Usnesení č. 1

Rada nesouhlasí s přijetím nepatrného majetku po zemřelém Miroslavu Nádeníčkovi.

Usnesení č. 2
Rada souhlasí se záměrem vybudovat v Blansku převaděč digitálního televizního signálu DVB-T a   dále souhlasí s tím, aby firma TV-ČT s. r. o. zahájila v této věci příslušná jednání s televizními společnostmi.

Usnesení č. 3
Rada schvaluje obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění pozdějších vyhlášek a ukládá finančnímu odboru předložit ji k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 4
Rada na základě doporučení komise souhlasí s poskytnutím účelové půjčky v celkové výši 330.000 Kč z fondu rozvoje bydlení, paní Lence Kroutilové, bytem Blansko, na opravy komínu, novou elektroinstalaci, plynoinsatalaci, topení, zdravotechniku v domě. Rada ukládá finančnímu odboru předložit poskytnutí účelové půjčky ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva města.  

Usnesení č. 5
Rada bere na vědomí Prohlášení vlastníka týkající se vymezení 30 bytových jednotek a 1 nebytové jednotky v domě č. p. 1178 na ul. Chelčického 32, Blansko a doporučuje jej předložit do zastupitelstva.

Usnesení č. 6
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1178/3 o výměře 28,15 m2 v bytovém domě čp. 1178 na ulici Chelčického 32, na pozemku parc. č. st. 1285 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2815/101870 panu Pazderovi za cenu 219.310 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 7
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1178/4 o výměře 27,70 m2 v bytovém domě čp. 1178 na ulici Chelčického 32, na pozemku parc. č. st. 1285 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2770/101870 paní Slavíčkové za cenu 213.410 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 8
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1178/6 o výměře 28,40 m2 v bytovém domě čp. 1178 na ulici Chelčického 32, na pozemku parc. č. st. 1285 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2840/101870 paní Flekové za cenu 220.040 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 9
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1178/9 o výměře 27,55 m2 v bytovém domě čp. 1178 na ulici Chelčického 32, na pozemku parc. č. st. 1285 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2755/101870 panu Seidlovi za cenu 215.620 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 10
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1178/15 o výměře 28,45 m2 v bytovém domě čp. 1178 na ulici Chelčického 32, na pozemku parc. č. st. 1285 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2845/101870 paní Dvořáčkové za cenu 221.890 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 11
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1178/20 o výměře 28,45 m2 v bytovém domě čp. 1178 na ulici Chelčického 32, na pozemku parc. č. st. 1285 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2845/101870 panu Ing. Gottvaldovi za cenu 221.150 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 12
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1178/22 o výměře 26,85 m2 v bytovém domě čp. 1178 na ulici Chelčického 32, na pozemku parc. č. st. 1285 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2685/101870 paní Šindelkové za cenu 208.990 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 13
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1178/27 o výměře 27,55 m2 v bytovém domě čp. 1178 na ulici Chelčického 32, na pozemku parc. č. st. 1285 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2755/101870 paní Trávníčkové za cenu 215.260 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 14
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1178/30 o výměře 28,35 m2 v bytovém domě čp. 1178 na ulici Chelčického 32, na pozemku parc. č. st. 1285 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2835/101870 paní Hauserové za cenu 220.780 Kč a doporuuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 15
Rada bere na vědomí Prohlášení vlastníka týkající se vymezení 19 bytových jednotek a 2 nebytových jednotek v domě č. p. 1157 na ul. 9. května 14, Blansko a doporučuje jej předložit do zastupitelstva.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1157/2 o výměře 32,40 m2 v bytovém domě čp. 1157 na ulici 9. května 14, na pozemku parc. č. st. 1325, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 1325 ve výši 3240/90470 paní Kouřilové za cenu 216.240 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 17
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1157/12 o výměře 28,45 m2 v bytovém domě čp. 1157 na ulici 9. května 14, na pozemku parc. č. st. 1325, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 1325 ve výši 2845/90470 panu Němcovi za cenu 182.830 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 18
Rada města Blanska souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1157/13 o výměře 28,20 m2 v bytovém domě čp. 1157 na ulici 9. května 14, na pozemku parc. č. st. 1325, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 1325 ve výši 2820/90470 panu Mikuljakovi za cenu 187.650 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1157/15 o výměře 28,45 m2 v bytovém domě čp. 1157 na ulici 9. května 14, na pozemku parc. č. st. 1325, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 1325 ve výši 2845/90470 panu Jeřábkovi za cenu 189.250 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 20
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1157/19 o výměře 28,15 m2 v bytovém domě čp. 1157 na ulici 9. května 14, na pozemku parc. č. st. 1325, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 1325 ve výši 2815/90470 paní Fistrové za cenu 195.680 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 21
Rada bere na vědomí Prohlášení vlastníka týkající se vymezení 7 bytových jednotek v domě č. p. 46 na ul. Komenského 4, Blansko a doporučuje jej předložit do zastupitelstva.

Usnesení č. 22
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 46/5 o výměře 69,40 m2 v bytovém domě čp. 46 na ulici Komenského 4, na pozemku parc. č. st. 128/1 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 128/1 ve výši 6940/48605 panu Škvareninovi za cenu 610.850 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 46/7 o výměře 94,70 m2 v bytovém domě čp. 46 na ulici Komenského 4, na pozemku parc. č. st. 128/1 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 128/1 ve výši 9470/48605 manželům Schnitzingerovým za cenu 877.540 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 24
Rada ukládá odboru komunální údržby při prodeji bytů vyžadovat od kupujících doklad o úhradě nájmu, včetně služeb s nájmem spojených, ke dni podpisu smlouvy o převodu bytové jednotky. Nebude-li doklad předložen, bude to považováno za porušení čl. 2, odst. 2.2. „Pravidel prodeje“ (podmínky bezdlužnosti) a rada doporučí zastupitelstvu zrušení prodeje bytové jednotky.

Usnesení č. 25
Rada souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s bratry Opletalovými, Blansko s výší splátek 1.500 Kč/měsíc za měsíc a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 26
Rada souhlasí s odprodejem volného bytu  č. 11 (dle připravovaného Prohlášení vlastníka se jedná o jednotku č. 1164/11, tzn., že bude prodána jednotka č. 1164/11 o výměře 28,40 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku o velikosti 2840/68210) v domě Údolní 19, Blansko panu Matuškovi, Blansko za cenu 522.000 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 27
Rada souhlasí s odprodejem volného bytu  č. 12 (dle připravovaného Prohlášení vlastníka se jedná o jednotku č. 1164/12, tzn., že bude prodána jednotka č. 1164/12 o výměře 28,80 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku o velikosti 2880/68210) v domě Údolní 19, Blansko panu Matuškovi, Blansko za cenu 522.000 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 28
Rada souhlasí se zrušením uzavírání tzv. exekučních doložek k nově uzavíraným nájemním smlouvám na dobu neurčitou v domech s pečovatelskou službou.

Usnesení č. 29
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit úpravu usnesení č. 2 přijatého na 5. zasedání zastupitelstva dne 26.06.2007 tak, že bude znít :
Zastupitelstvo souhlasí s bezplatným převodem (darováním) pozemku parc. č. 3200 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 1570 m2 a části pozemku parc. č. 1015/31 ostatní plocha o výměře 3160 m2, části pozemku parc. č. 1015/44 ostatní plocha o výměře 103 m2, části pozemku parc. č. 1429/13 ostatní plocha o výměře 98 m2 a části pozemku parc. č. 1019/34 ostatní plocha o výměře 535 m2, vše v k. ú. Blansko (označených dle dosud v katastru nemovitostí nezapsaného geometrického plánu č. 2820-10400/2007 jako pozemky parc. č. 1015/31 ostatní plocha o výměře 3263 m2 a parc. č. 1019/34 ostatní plocha o výměře 633 m2) do vlastnictví ČR – Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, Zubatého 1, Brno s tím, že nabyvatel uhradí veškeré náklady s převodem spojené (areál HZS v Blansku, ul. Poříčí ).
Poslední věta původního znění usnesení zůstává beze změny.

Usnesení č. 30
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit změnu usnesení č. 13 přijatého na 9. zasedání zastupitelstva dne 18.03.2008, která spočívá ve změně kupujícího, kterým se stane pouze společnost BMA TRADING INTERNATIONAL s. r. o., Brno, Tábor 888/21, IČ 26973821.

Usnesení č. 31
Rada na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku na stavební práce „Novostavba zařízení pro využívání biologicky rozložitelných odpadů – dodavatel stavebních prací“ schvaluje předložené pořadí uchazečů dle provedeného hodnocení a pověřuje starostku podepsáním smlouvy o dílo s uchazečem, PS BRNO, s. r. o., Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka