Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 73 ze dne 05.05.2010

Usnesení č. 1

Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor v I. podlaží budovy polikliniky pro provoz nestátního zdravotnického zařízení – ordinace praktického lékaře pro dospělé, místnosti č. 11.2 a č. 4.4 a podíl na společných prostorách, a to o celkové výměře 39,47 m2 v budově čp. 1596, postavené na pozemku p. č. 2325 v obci k. ú. Blansko (budova Nemocnice Blansko na ul. Sadová 33) společnosti MUDr. Bradnová Beatrix s. r. o., se sídlem Vlhká 14, Brno 60200, zastoupené jednatelkou MUDr. Beatrix Bradnovou.

Usnesení č. 2
Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 1/2009, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích, žadateli Občanská demokratická strana na předvolební mítinky na nám. Republiky dne 06.05.2010 a 21.05.2010 na dobu od 13:00 do 17:00 hodin.

Ing. Lubomír Toufar
místostarosta