Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 75 ze dne 08.06.2010

Usnesení č. 1

Rada souhlasí s prodloužením termínu pro zaplacení kupní ceny za bytovou jednotku č. 1559/3 (včetně podílu na společných částech budovy a na zastavěném pozemku) paní Miadikové, Blansko, do 30.06.2010 a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 2

Rada souhlasí s prodloužením termínu pro zaplacení kupní ceny za bytovou jednotku č. 1559/44 (včetně podílu na společných částech budovy a na zastavěném pozemku) panu Kuncovi, Blansko, do 31.08.2010 a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 3

Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 4 o  velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 22, Blansko (dle Prohlášení vlastníka se jedná o jednotku č. 1165/4, tzn. že bude prodána jednotka č. 1165/4 o výměře 28,60 m2 včetně spoluvlastnického podílu id. 2860/68555 na společných částech budovy a pozemku parč. č. st. 1317/1, parc. č. st. 1317/2 a parc. č. st. 1317/3 vše v k. ú. Blansko panu Kratochvílovi, Rozstání za cenu 581.100 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 4

Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 11 o  velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 22, Blansko (dle Prohlášení vlastníka se jedná o jednotku č. 1165/11, tzn. že bude prodána jednotka č. 1165/11 o výměře 28,40 m2 včetně spoluvlastnického podílu id. 2840/68555 na společných částech budovy a pozemku parč. č. st. 1317/1, parc. č. st. 1317/2 a parc. č. st. 1317/3 vše v k. ú. Blansko žadatelům v následujícím pořadí:

1. pan Kaláb, Blansko za kupní cenu 552.000 Kč

2. paní Králíčková, Adamov za kupní cenu 543.000 Kč

3. manželé Blatovi, Blansko za kupní cenu 522.000 Kč

a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 5

Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 13 o  velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 22, Blansko (dle Prohlášení vlastníka se jedná o jednotku č. 1165/13, tzn. že bude prodána jednotka č. 1165/13 o výměře 28,75 m2 včetně spoluvlastnického podílu id. 2875/68555 na společných částech budovy a pozemku parč. č. st. 1317/1, parc. č. st. 1317/2 a parc. č. st. 1317/3 vše v k. ú. Blansko žadatelům v následujícím pořadí:

1. paní Králíčková, Adamov za kupní cenu 554.000 Kč

2. pan Kaláb, Blansko za kupní cenu 552.000 Kč

3. paní Meišnerová, Brno-Bohunice za kupní cenu 531.000 Kč

4. manželé Blatovi, Blansko za kupní cenu 531.000 Kč

a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 6

Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 13 o  velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 17, Blansko (dle Prohlášení vlastníka se jedná o jednotku č. 1162/13, tzn. že bude prodána jednotka č. 1162/13 o výměře 28,80 m2 včetně spoluvlastnického podílu id. 2880/68660 na společných částech budovy a pozemku parč. č. st. 1322/1 a parc. č. st. 1322/2 vše v k. ú. Blansko žadatelům v  následujícím pořadí:

1. pan Kaláb, Blansko za kupní cenu 552.000 Kč

2. manželé Blatovi, Blansko za kupní cenu 526.000 Kč

a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 7

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit zajištění závazku z kupní smlouvy č. 2010-INV-Poz-PRÁV/008/Ma, Ně-KS obchodní společnosti AO REAL, a. s., Pražská 7, IČ: 28263278 vůči Městu Blansko vystavením směnky společností APOS-AUTO, s. r. o., Blansko, Pražská 7, IČ: 47906260 avalovanou 7 majiteli společnosti APOS-AUTO, s. r. o.

Usnesení č. 8

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli OREL Jednota Blansko na uspořádání hudební produkce s  živou hudbou na hřišti na Starém Blansku dne 12.06.2010 v době od 17:00 do 01:00 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 9

Rada souhlasí s bezplatným použitím znaku Města Blansko na nástěnnou mapu firmě Travelguide, Gromešova 769/4, Brno.

PhDr. Jaroslava Králová

starostka