Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 82 ze dne 02.11.2010

Usnesení č. 1

Rada osvědčuje v souladu s § 56 odst. 2) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění novel, že po rezignaci MUDr. Jaroslava Kubiše na mandát člena zastupitelstva města se stal členem Zastupitelstva města Blansko p. Michal Brázda za volební stranu TOP 09 dnem 21.10.2010.
Rada ukládá tajemníkovi předat p. Michalu Brázdovi osvědčení o tom, že se stal členem zastupitelstva města.

Usnesení č. 2
Rada osvědčuje v souladu s § 56 odst. 2) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění novel, že po rezignaci p. Michala Brázdy na mandát člena zastupitelstva města se stal členem Zastupitelstva města Blansko Mgr. Dušan Dvořáček za volební stranu TOP 09 dnem 22.10.2010.
Rada ukládá tajemníkovi předat Mgr. Dušanu Dvořáčkovi osvědčení o tom, že se stal členem zastupitelstva města.

Usnesení č. 3
Rada osvědčuje v souladu s § 56 odst. 2) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění novel, že po rezignaci Mgr. Dušana Dvořáčka na mandát člena zastupitelstva města se stal členem Zastupitelstva města Blansko Ing. Bc. Roman Špaček za volební stranu TOP 09 dnem 23.10.2010.
Rada ukládá tajemníkovi předat Ing. Bc. Romanu Špačkovi osvědčení o tom, že se stal členem zastupitelstva města.

PhDr. Jaroslava Králová

starostka