Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 13 ze dne 07.06.2011

Usnesení č. 1

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli Sdružení malé kopané Blansko na uspořádání výročního turnaje v malé kopané s následnou hudební produkcí na hřišti v Dolní Lhotě dne 25.06.2011 v době od 10:00 do 02:00 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 2

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 2011/6 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 3

Radaschvaluje poskytnutí dotací a příspěvků z rozpočtu Města Blansko v roce 2011 následujícím organizacím:

Účel

Příjemce

Restaurování ikon

Náboženská obec Církve československé husitské Blansko

114.000,00

Vybudování 2 ks kovových přístřešků v zastávce Blansko – město

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Správa dopravní cesty Brno, Kounicova 26

67.000,00

Výměnný pobyt žáků 5. tříd ze ZŠ Praha 7, Umělecká v Blansku

ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17

65.000,00

Účast Dechové hudby Blansko na Mezinárodním festivalu dechových orchestrů Letovice 2011

Dechová hudba Blansko

10.000,00

Vybavení jednotným oblečením – doplnění stávajícího vybavení všech členů souboru v důsledku personální obměny včetně doplnění oblečení o zimní svrchníky

Dechová hudba Blansko

85.000,00

Částečná úhrada nákladů souvisejících s organizací 16. ročníku Půlmaratónu

Moravským krasem, který se bude konat 04.09.2011

Občanské sdružení

„Sportuj s námi“ Boskovice

35.000,00

Vybavení rukodělní dílny ve volnočasovém Centru svatého Martina

Římskokatolická farnost Blansko

16.801,40

Rada ukládá finančnímu odboru předložit poskytnutí dotací a příspěvků ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 4

Rada revokuje usnesení č. 70 z 11. schůze rady města ze dne 19.05.2011.

Usnesení č. 5

Rada souhlasí s vyvěšením Moravské zemské vlajky na budově radnice na svátek sv. Cyrila a Metoděje.

Ing. Lubomír Toufar

starosta