Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 16 ze dne 06.09.2011

Usnesení č. 1

Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit účast města Blansko v dobrovolné dražbě nemovitostí, a to pozemků st. p. č. 2840, p. č. 783/15, p. č. 783/16, p. č. 783/18, vše v k. ú. Blansko a budovy č. p. 1928 – občanská vybavenost na st. p. č. 2840 v k. ú. Blansko, včetně příslušenství, a tím i případné nabytí výše uvedených nemovitostí včetně příslušenství do vlastnictví města Blansko a dále pověřit radu stanovením maximální ceny, za kterou může město Blansko výše uvedené nemovitosti vydražit.

Usnesení č. 2
Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 2011/15 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 3
V návaznosti na prognózu demografického vývoje rada chápe nutnost optimalizovat střední školství v Jihomoravském kraji.

Ing. Lubomír Toufar

starosta

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.

Videokazety a DVD se všemi díly videožurnálu si můžete zapůjčit v Informační kanceláři Blanka na ul. Rožmitálově.