Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 33 ze dne 05.06.2012

Usnesení č. 1

Rada schvaluje změnu z účelové dotace na investice na neúčelovou dotaci na investice příspěvkové organizaci Nemocnice Blansko a ukládá odboru FIN předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 2

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 31/3 ostatní plocha
o výměře cca 12 m2 v k. ú. Blansko za účelem umístění „zahradního domku“ pro restauraci Sýpka, pro ukládání zahradního nábytku.

Usnesení č. 3

Rada schvaluje nařízení, kterým se vydává tržní řád Blanenských farmářských trhů.

Usnesení č. 4

Rada uděluje výjimku z obecně závazné vyhlášky č. 1/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích. Výjimka platí v den konání Blanenských farmářských trhů na nám. Republiky od 9.00 do 17.00.

Usnesení č. 5

Rada schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 900.000 Kč pro Muzeum Blansko na projekt „Podpora činnosti“.

Ing. Lubomír Toufar

starosta

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.