Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 37 ze dne 28.08.2012

Usnesení č. 1

Rada revokuje své usnesení č. 51 ze 36. schůze Rady města Blansko konané dne 21.08.2012.

Usnesení č. 2

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby přeložky sítě elektronických komunikací vyvolané stavbou Autobusové zastávky – ul. Bezručova a to na části obecního pozemku parc. č. 1368/8 ostatní plocha v k. ú. Blansko, na dobu neurčitou, ve prospěch Telefónica Czech Republic, a. s. IČ: 60193336, se sídlem v Praze, jako oprávněného, za jednorázovou úplatu ve výši 500 Kč + platná sazba DPH.

Ing. Lubomír Toufar

starosta

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.