Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 43 ze dne 22.11.2012

Usnesení č. 1

Rada souhlasí s pronájmem nemovitosti – hotelu Dukla (budova č. p. 1928 na pozemku p. č. st. 2840 v k. ú. Blansko) – paní Jachimiákové, Brno, IČ: 64297250 za nájemné ve výši 100.000 Kč/měsíc za účelem uvedeným v žádosti a za dodržení podmínky stanovené městem na zveřejněném záměru na pronájem, z důvodu dlouhodobých zkušeností s provozováním ubytovacího zařízení.

Usnesení č. 2

Rada souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s paní Goldemundovou, Blansko s výší splátky 500 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 3

Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 3 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 21, Blansko – jednotky č. 1166/3 o výměře 28,10 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemků ve výši 2810/68550 v následujícím pořadí:

1. pan Dražil, Blansko za kupní cenu 573.000 Kč
2. paní Blažková, Blansko za kupní cenu 560.000 Kč
3. paní Lakotová, Blansko za kupní cenu 551.000 Kč
4. paní Popelková, Blansko za kupní cenu 543.000 Kč
5. paní Pivodová, Blansko za kupní cenu 530.000 Kč
6. pan Kaláb, Blansko , IČ 01140540 za kupní cenu 525.000 Kč
7. paní Junková, Tvarožná za kupní cenu 519.000 Kč

a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 4

Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 1 o velikosti 1+1 v bytovém domě Chelčického 32, Blansko – jednotky č. 1178/1 o výměře 28,10 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2810/101870 v následujícím pořadí:

1. pan Dražil, Blansko za kupní cenu 540.000 Kč
2. paní Lakotová, Blansko za kupní cenu 538.000 Kč
3. paní Popelková, Blansko za kupní cenu 527.000 Kč
4. pan Kaláb, Blansko, IČ 01140540 za kupní cenu 525.000 Kč
5. paní Junková, Tvarožná za kupní cenu 519.000 Kč
6. paní Procházková, Blansko za kupní cenu 515.000 Kč

a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 5

Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 29 o velikosti 1+1 v bytovém domě Chelčického 32, Blansko – jednotky č. 1178/29 o výměře 28,25 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2825/101870 v následujícím pořadí:

1. paní Lakotová, Blansko za kupní cenu 582.000 Kč
2. pan Dražil, Blansko za kupní cenu 563.000 Kč
3. paní Pivodová, Blansko za kupní cenu 550.000 Kč
4. paní Popelková, Blansko za kupní cenu 545.000 Kč
5. pan Kaláb, Blansko, IČ 01140540 za kupní cenu 525.000 Kč
6. paní Junková, Tvarožná, za kupní cenu 521.000 Kč
7. paní Procházková, Blansko za kupní cenu 505.000 Kč

a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 6

Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 4 o velikosti 1+1 v bytovém domě Chelčického 48, Blansko – jednotky č. 1181/4 o výměře 28,40 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2840/102325 v následujícím pořadí:

1. paní Lakotová, Blansko za kupní cenu 562.000 Kč
2. pan Dražil, Blansko za kupní cenu 549.000 Kč
3. paní Popelková, Blansko za kupní cenu 534.000 Kč
4. paní Procházková, Blansko za kupní cenu 530.000 Kč
5. paní Pivodová, Blansko za kupní cenu 530.000 Kč
6. pan Kaláb, Blansko, IČ 01140540 za kupní cenu 525.000 Kč
7. paní Junková, Tvarožná za kupní cenu 519.000 Kč

a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 7

Rada souhlasí s financováním nákupu „areálu Technických služeb Blansko“ formou úvěru a doporučuje ZM přijetí úvěru ve výši 15.000.000 Kč od Komerční banky a. s. a ukládá FIN předložit ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 8

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 38/2012 a ukládá FIN předložit ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 9

Rada schvaluje Smlouvu o zajištění školení strážníků č. 0082121700059 mezi Městem Blansko a Statutárním městem Brno – Městská policie Brno.

Usnesení č. 10

Rada souhlasí v souladu se směrnicí č. 3/2005 s poskytnutím finančního příspěvku z rozpočtu města v oblasti zahraničních styků a ukládá OKT předložit jej ke schválení zastupitelstvu města.

Ing. Lubomír Toufar

starosta