Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 52 ze dne 23.04.2013

Usnesení č. 1

Rada souhlasí se zpětvzetím výpovědi společnosti MaDoCompany, s. r. o., Horní Lhota 130, Blansko, IČ: 28269560 pouze v případě, že do 30.04.2013 bude uhrazena pohledávka za vyúčtování služeb za rok 2012 a nájemné za 2. čtvrtletí 2013. V případě neuhrazení těchto pohledávek pozbývá souhlas se zpětvzetím výpovědi platnosti.

Usnesení č. 2

Rada prohlašuje figurální litinové sochy umístěné na nádvoří zámku v Blansku, v zámeckém parku a na Wanklově náměstí za kulturní dědictví města – viz tabulka:

nádvoří Zámku Blansko

Wanklovo náměstí

předzámčí – zámecký park

M 160 – Anděl

M 161 – Dívka se svítilnou

M 164 – Danaovna

M 183 – Dívka s vázou (v kašně)

M 302 – Faun

M 303 – Venuše Medicejská

M 305 – Dívka s vázou

M 1025 – Isis

M 157 – Apollon Medicejský

M 162 – Ditrich

M 312 – Dívka s vázou

M 381 – Dívka se svítilnou

M 909 – Siegfried

M 301 – Bakchus se satyrem

M 304 – Venuše Božská