Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 58 ze dne 19.07.2013

Usnesení č. 1

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko žadatelce paní Kamile Ušelové pro provozování diskotéky ve vnitřních prostorách vinárny v budově hotelu Dukla, a to v pátky, soboty a kalendářní svátky v kalendářním roce 2013 v čase od 21:00 hodin do 05:00 hodin následujícího dne. V případě neplnění podmínek k zajištění veřejného pořádku rada zmocňuje místostarostu Ing. Bc. Jiřího Crhu zrušit udělení výjimky.

Usnesení č. 2

Rada schvaluje, aby příspěvková organizace Muzeum Blansko podala žádost o finanční podporu ve výši 20.000 Kč na projekt „Vánoční koncert 2013“ z individuální dotace Jihomoravského kraje. Rada schvaluje, aby v případě kladného vyřízení žádosti přijala příspěvková organizace Muzeum Blansko dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekt „Vánoční koncert 2013“.

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.

Videokazety a DVD se všemi díly videožurnálu si můžete zapůjčit v Informační kanceláři Blanka na ul. Rožmitálově.