Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 66 ze dne 09.12.2013

Usnesení č. 1

Rada pověřuje starostu města k projednání a uzavření Smlouvy č. 320/2013 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2013, kterou bude podpořen projekt „Řešení úseku Blansko – Ráječko podél silnice II/374 SO 102 (km 0,590-0,934)“ mezi Státním fondem dopravní infrastruktury a Městem Blanskem.