Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 74 ze dne 16.04.2014

Usnesení č. 1

Rada, na základě doporučení hodnotící komise ve věci výběru nejvhodnější nabídky v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce v otevřeném řízení pod názvem „Blansko, Salmova 17 energetické úspory“, schvaluje předložené pořadí uchazečů a pověřuje starostu výběrem uchazeče STAVKOM, spol. s r. o., Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice.

Usnesení č. 2

Rada souhlasí s podáním žádostí o dotaci – snížení energetické náročnosti základních škol v Blansku a s výběrem administrátora projektů firmy Energy Benefit Centre, a. s., Brno, za podmínek uvedených v materiálu k věci.

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.

Videokazety a DVD se všemi díly videožurnálu si můžete zapůjčit v Informační kanceláři Blanka na ul. Rožmitálově.