Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 74 ze dne 16.04.2014

Usnesení č. 1

Rada, na základě doporučení hodnotící komise ve věci výběru nejvhodnější nabídky v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce v otevřeném řízení pod názvem „Blansko, Salmova 17 energetické úspory“, schvaluje předložené pořadí uchazečů a pověřuje starostu výběrem uchazeče STAVKOM, spol. s r. o., Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice.

Usnesení č. 2

Rada souhlasí s podáním žádostí o dotaci – snížení energetické náročnosti základních škol v Blansku a s výběrem administrátora projektů firmy Energy Benefit Centre, a. s., Brno, za podmínek uvedených v materiálu k věci.