Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 80 ze dne 09.09.2014

Usnesení č. 1

Rada souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy mezi MUDr. Zdeňkem Grünwaldem a vznikající společností MUDr. Zdeněk Grünwald s. r. o.

Usnesení č. 2

Rada souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy mezi MUDr. Miroslavem Dobiáškem a vznikající společností DOBIMED s. r. o.

Usnesení č. 3

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání v I. podlaží budovy polikliniky – obor: všeobecné praktické lékařství za účelem poskytování zdravotních služeb, místnosti č. 1.30, 1.31 a podíl na společných prostorách, a to o celkové výměře 40,08 m2 v budově č. p. 1596, postavené na pozemku parc. č. 2325 v obci k. ú. Blansko (budova Nemocnice Blansko na ul. Sadová 33).

Usnesení č. 4

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání ve II. podlaží budovy polikliniky – obor: ortopedie za účelem poskytování zdravotních služeb, místnosti č. 2.19, 2.20, 2.15, 2.16, 2.25, 2.26 a podíl na společných prostorách, a to o celkové výměře 56,30 m2 v budově č. p. 1596, postavené na pozemku parc. č. 2325 v obci k. ú. Blansko (budova Nemocnice Blansko na ul. Sadová 33).

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.

Videokazety a DVD se všemi díly videožurnálu si můžete zapůjčit v Informační kanceláři Blanka na ul. Rožmitálově.