Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 16 ze dne 05.08.2015

Usnesení č. 1

Rada schvaluje následující dokumenty pořízené na základě provedeného výběrového řízení na zhotovitele díla na dotační akci „Konsolidace IT a nové služby TC ORP Blansko“:

- Oznámení o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení,

- Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky pro „Část 1. – Konsolidace HW a SW úřadu“,

- Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky pro „Část 2. – Elektronizace procesů a digitalizace dat“.

Usnesení č. 2

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 23/2015 a změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR 7/2015 a ZRR 8/2015.

Usnesení č. 3

Rada souhlasí s poskytnutím licence České republice – Ministerstvu práce a sociálních věcí k oprávnění užívat Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí realizované v rámci projektu reg. č. CZ.1.04/3.1.03/C2.00029, který byl financován z Evropského sociálního fondu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky za podmínek přiložené licenční smlouvy.

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.

Videokazety a DVD se všemi díly videožurnálu si můžete zapůjčit v Informační kanceláři Blanka na ul. Rožmitálově.