Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 22 ze dne 27.10.2015

Usnesení č. 1

Rada rozhodla v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce fotbalového hřiště na Sportovním ostrově v Blansku“ o vyloučení uchazeče Sport-Technik Bohemia s. r. o., se sídlem Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8, IČ: 49618555, jehož nabídka byla hodnotící komisí vyřazena.

Usnesení č. 2

Rada rozhodla v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce fotbalového hřiště na Sportovním ostrově v Blansku“ o vyloučení uchazeče EKKL a. s., se sídlem Altýře 582/14A, 767 01 Kroměříž, IČ: 27752771, jehož nabídka byla hodnotící komisí vyřazena.