Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 24 ze dne 16.11.2015

Usnesení č. 1

Rada schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Stavební práce – Demolice hotelu Dukla“ č. 2015/000533/KOM/DS mezi Městem Blansko a společností „Demolice hotelu Dukla“.