Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 30 ze dne 23.02.2016

Usnesení č. 1

Rada schvaluje nákup nového služebního vozidla Škoda Yeti Outdoor Ambition 1.4 TSI 92 kW pro MP Blansko a ukládá vedení MP Blansko zajistit minimálně 3 nabídky od prodejců vozů Škoda.

Usnesení č. 2

Rada souhlasí s přijetím věcného daru od společnosti BAYER s. r. o., se sídlem Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5 – Stodůlky, a to roční předplatné časopisu „Vnitřní lékařství“ a 1 výtisk knihy „Dlouhodobá péče, geriatrické aspekty a kvalita péče“.

Usnesení č. 3

Rada souhlasí s přijetím věcného daru od společnosti Petr Havíř – velkoobchod s. r. o., se sídlem Chelčického 56, 678 01 Blansko, a to kancelářský materiál a hygienické pomůcky pro potřeby nemocnice.

Usnesení č. 4

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 12/2016 „Zřízení skladu úklidových vozíků pod schodištěm v 1. NP budovy lůžek Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2016.

Usnesení č. 5

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Blansko na rok 2016 a schválit znění dotační smlouvy pro subjekt Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje.

Usnesení č. 6

Rada schvaluje směrnici Cestovní náhrady.

Usnesení č. 7

Rada schvaluje návrh Smlouvy o poskytování služeb s Tomášem Solařem, Trachtova 1128/4, 158 00 Praha 5 – Košíře, IČO: 75344131, DIČ: CZ7901175799.

Usnesení č. 8

Rada souhlasí s bezplatným užíváním znaku města Blansko pro externí subjekty, kterým jsou poskytovány dotace z rozpočtu města.

Usnesení č. 9

Rada schvaluje návrh Smlouvy o zajištění úklidu s firmou FORCORP GROUP spol. s r. o., Hamerská 812, 772 06 Olomouc – Holice, IČO: 27841031.

Usnesení č. 10

Rada souhlasí se zamýšleným zapojením Města Blansko do výzvy MPSV č. 33 z operačního programu Zaměstnanost, a s podáním projektové žádosti Města Blansko o dotaci v rámci této výzvy.

Usnesení č. 11

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 46 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Ochranové, Blansko.

Usnesení č. 12

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytu č. 46 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Valentovou, Blansko a paní Šenkýřovou, Blansko.

Usnesení č. 13

Rada souhlasí s ukončením Smlouvy o ubytování paní Ševčíkové, Blansko dohodou k 29.02.2016.

Usnesení č. 14

Rada schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Města Blansko na rok 2016 v souladu s Metodikou financování sociálních služeb z rozpočtu Města Blansko a vyhlášeným Dotačním programem pro rok 2016 „Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků Města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů“ za podmínek vzorové veřejnoprávní smlouvy schválené Radou města Blansko na její 25. schůzi konané dne 24.11.2015 usnesením č. 15 následujícím subjektům:

Zařízení

Poskytovatel

IČO

Identifikátor (dle registru MPSV)

Návrh dotace

Účel dotace

Sociální poradenství

SONS ČR

65399447

2500401

7.400 Kč

Provozní a mzdové náklady

Poradna rané péče DOREA

Slezská diakonie

65468562

9734991

15.984 Kč

Provozní a mzdové náklady

Raná péče

SPRP Brno

75094924

4123958

8.000 Kč

Provozní a mzdové náklady

Tyto dotace budou poskytnuty na účet příjemce do 30 dnů od podpisu smlouvy.

Usnesení č. 15

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí dotace z rozpočtu Města Blansko na rok 2016 v souladu s Metodikou financování sociálních služeb z rozpočtu Města Blansko a vyhlášeným Dotačním programem pro rok 2016 „Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků Města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů“ za podmínek vzorové veřejnoprávní smlouvy schválené Zastupitelstvem města Blansko na jeho 7. zasedání konaném dne 15.12.2015 usnesením č. 25 následujícím subjektům:

Zařízení

Poskytovatel

IČO

Identifikátor (dle registru MPSV)

Návrh dotace

Účel dotace

Charitní poradna

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

6343505

17.877 Kč

Provozní a mzdové náklady

Charitní pečovatelská služba

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

2826680

711.300 Kč

Provozní a mzdové náklady

Pečovatelská služba ČČK

Oblastní spolek Českého červeného kříže

426288

4104942

249.948 Kč

Provozní a mzdové náklady

Odlehčovací služba

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

9236152

56.342 Kč

Provozní a mzdové náklady

Centrum denních služeb Emanuel Boskovice

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

1642122

45.600 Kč

Provozní a mzdové náklady

Denní stacionář Domov Olga

Hnutí humanitární pomoci

00545678

8559032

311.517 Kč

Provozní a mzdové náklady

Týdenní stacionář Emanuel Doubravice

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

8427601

66.000 Kč

Provozní a mzdové náklady

Týdenní stacionář Betany Boskovice

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

2198259

24.800 Kč

Provozní a mzdové náklady

Chráněné bydlení Centrum Velan

Hnutí humanitární pomoci

00545678

8269535

137.657 Kč

Provozní a mzdové náklady

Centrum PRO – azylový dům pro matky s dětmi

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

3296431

237.250 Kč

Provozní a mzdové náklady

Krizová pomoc – Okno dokořán

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

2977071

213.840 Kč

Provozní a mzdové náklady

Stará fabrika Blansko

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

4841959

204.708 Kč

Provozní a mzdové náklady

NZDM v Blansku

Společnost Podané ruce, o. p. s.

60557621

2474603

383.760 Kč

Provozní a mzdové náklady

NZDM Zlatá zastávka Adamov

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

9054343

260.000 Kč

Provozní a mzdové náklady

Noclehárna pro muže Blansko

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

5317909

158.400 Kč

Provozní a mzdové náklady

Centrum „PRO“ Blansko – SAS pro rodiny s dětmi

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

4135113

209.000 Kč

Provozní a mzdové náklady

Pěkná modrá Doubravice – sociálně terapeutické dílny

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

4396705

133.335 Kč

Provozní a mzdové náklady

Terénní programy SPONA – Společná cesta

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

9219409

201.168 Kč

Provozní a mzdové náklady

Terénní programy – Víceúčelová drogová služba Blansko

Společnost Podané ruce, o. p. s.

60557621

5927954

136.737 Kč

Provozní a mzdové náklady

Tyto dotace budou poskytnuty na účet příjemce do 30 dnů od podpisu smlouvy.

Usnesení č. 16

Rada schvaluje odpisový plán na rok 2016 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26.

Usnesení č. 17

Rada schvaluje odpisový plán na rok 2016 příspěvkové organizace Základní škola Blansko, Erbenova 13.

Usnesení č. 18

Rada schvaluje odpisový plán na rok 2016 příspěvkové organizace Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2.

Usnesení č. 19

Rada schvaluje odpisový plán na rok 2016 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17.

Usnesení č. 20

Rada schvaluje odpisový plán na rok 2016 příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Divišova 2a.

Usnesení č. 21

Rada schvaluje odpisový plán na rok 2016 příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Dvorská 96.

Usnesení č. 22

Rada schvaluje odpisový plán na rok 2016 příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Rodkovského 2a.

Usnesení č. 23

Rada schvaluje odpisový plán na rok 2016 příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Těchov 124.

Usnesení č. 24

Rada schvaluje odpisový plán na rok 2016 příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Údolní 8.

Usnesení č. 25

Rada schvaluje odpisový plán na rok 2016 příspěvkové organizace Kulturní středisko města Blanska.

Usnesení č. 26

Rada schvaluje odpisový plán na rok 2016 příspěvkové organizace Městská knihovna Blansko.

Usnesení č. 27

Rada schvaluje rozpočtové opatření RO 1/2016.

Usnesení č. 28

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření RO 2/2016 – RO 6/2016.

Usnesení č. 29

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit účelový příspěvek na pokrytí platových nákladů pozice školního psychologa, resp. speciálního pedagoga příspěvkové organizaci Základní škola Blansko Erbenova 13 ve výši 206 tis. Kč.

Usnesení č. 30

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit účelový příspěvek na pokrytí platových nákladů pozice školního psychologa, resp. speciálního pedagoga příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 ve výši 130 tis. Kč.

Usnesení č. 31

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit účelový příspěvek na pokrytí platových nákladů pozice školního psychologa, resp. speciálního pedagoga příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 ve výši 61 tis. Kč.

Usnesení č. 32

Rada doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí informaci o zhodnocování volných finančních prostředků města za rok 2015 a výhled na rok 2016.

Usnesení č. 33

Rada schvaluje poskytnutí finančního daru válečným veteránkám II. světové války ve výši 1.000 paní Emílii Halasové, bytem Blansko, ve výši 1.000 Kč paní Halině Holbové, bytem Blansko a ve výši 1.000 Kč paní Parasce Štoudkové.

Usnesení č. 34

Rada schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 PaedDr. Janě Křivánkové, Blansko.

Usnesení č. 35

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko ve znění OZV číslo 4/2013 žadateli Junák – český skaut, středisko Světla Blansko, z. s. na uspořádání akce „BambiFEST, páteční festival“ v areálu zámeckého parku v Blansku dne 20.05.2016 v době od 22:00 hodin do 24:00 hodin.

Usnesení č. 36

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko ve znění OZV číslo 4/2013 žadateli panu Ing. Viktorovi Flekovi pro provozování večerů s reprodukovanou hudbou ve vnitřních prostorách Klubu Mlýn na adrese Blansko, Dolní Lhota 123 v době od 02:00 hodin do 05:00 hodin v soboty a neděle v kalendářním roce 2016. V případě neplnění podmínek k zajištění veřejného pořádku rada zmocňuje místostarostu Ing. Jiřího Crhu zrušit udělení výjimky.

Usnesení č. 37

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko ve znění OZV číslo 4/2013 žadateli Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, okrsek č. 1 – Blansko na uspořádání akce „Ples dobrovolných hasičů okrsku Blansko“ ve vnitřních prostorách Dělnického domu Blansko dne 27.02.2016 v době od 22:00 hodin do 03:00 h.

Usnesení č. 38

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko ve znění OZV číslo 4/2013 žadateli KuMa servis s. r. o. pro provozování diskotéky s reprodukovanou hudbou ve vnitřních prostorách budovy na adrese Kollárova 678/2, Blansko v době od 02:00 hodin do 04:00 hodin v soboty a neděle v kalendářním roce 2016 a 25.03.2016. V případě neplnění podmínek k zajištění veřejného pořádku rada zmocňuje místostarostu Ing. Jiřího Crhu zrušit udělení výjimky.

Usnesení č. 39

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Blansko na rok 2016 a schválit znění dotační smlouvy pro subjekt:

IČO

Název příjemce

Sídlo

Účel

Částka

Způsob poskytnutí dotace

72038357

BIKETRIAL CZECH

K. H. Máchy 1242/14, 678 01 Blansko

Mistrovství světa v biketrialu 2016 v Blansku

150.000 Kč

Na účet do 30 dnů po podpisu smlouvy

Usnesení č. 40

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Blansko na rok 2016 a schválit znění dotační smlouvy pro subjekt:

IČO

Název příjemce

Sídlo

Účel

Částka

Způsob poskytnutí dotace

02137186

team agency s. r. o.

Svitavská 500/7,

678 01 Blansko

Blanenská desítka

75.000 Kč

Na účet do 30 dnů po podpisu smlouvy

Usnesení č. 41

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Blansko na rok 2016 a schválit znění dotační smlouvy pro subjekt:

IČO

Název příjemce

Sídlo

Účel

Částka

Způsob poskytnutí dotace

22821350

Sportuj s námi, z. s.

Boskovice,

Sv. Čecha 17

Půlmaraton Moravským krasem

150.000 Kč

Na účet do 30 dnů po podpisu smlouvy

Usnesení č. 42

Rada schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Města Blansko na rok 2016 a schvaluje znění dotační smlouvy pro subjekt:

IČO

Název příjemce

Sídlo

Účel

Částka

Způsob poskytnutí dotace

26950766

AUTOŠKOLA Pernica, s. r. o.

Kotvrdovice 190, PSČ 679 07

Prevence v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích ve městě Blansku a jeho okolí, dopravní výchova žáků na DDH a ostatní DV akce pro děti

50.000 Kč

Na účet do 30 dnů po podpisu smlouvy

Usnesení č. 43

Rada neschvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Blansko na rok 2016 žadateli TJ Asociace sportovních klubů Blansko, z. s. IČO: 43420567, sídlo Mlýnská 1297/19, 678 01 Blansko na projekt „Vydání brožury – Věra Bušová, Gilková“.

Usnesení č. 44

Rada neschvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Blansko na rok 2016 žadateli TJ Asociace sportovních klubů Blansko, z. s. IČO: 43420567, sídlo Mlýnská 1297/19, 678 01 Blansko na projekt „Vydání brožury – Ludvík Daněk“.

Usnesení č. 45

Rada neschvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Blansko na rok 2016 žadateli RASTISLAV Blansko, z. s. IČO: 62073541, sídlo Dvorská 2099/2, 678 01 Blansko na projekt „Vánoční koncert pěveckého sboru RASTISLAV Blansko 2016“.

Usnesení č. 46

Rada neschvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Blansko na rok 2016 žadatelce Šebková Eva, Blansko na projekt „Návštěva z Trenta“.

Usnesení č. 47

Rada neschvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Blansko na rok 2016 žadatelce Veronika Ševčíková, Blansko na projekt: „Mistrovství světa veteránů ve stolním tenise – Alicante“.

Usnesení č. 48

Rada schvaluje změnu kapacity mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Blansko, Divišova 2a, příspěvková organizace na 80 dětí, a to s účinností od 01.09.2016. Rada schvaluje podání žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení a pověřuje ředitelku Mateřské školy Blansko, Divišova 2a, příspěvková organizace k podání žádosti ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

Usnesení č. 49

Rada povoluje od 01.09.2016 výjimku z počtu dětí ve třídách mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Blansko, Divišova 2a, příspěvková organizace na počet 27 dětí ve 2 třídách a 26 dětí v 1 třídě.

Usnesení č. 50

Rada schvaluje změnu kapacity mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Blansko, Dvorská 96, příspěvková organizace na 162 dětí, a to s účinností od 01.09.2016. Rada schvaluje podání žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení a pověřuje ředitelku Mateřské školy Blansko, Dvorská 96, příspěvková organizace k podání žádosti ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

Usnesení č. 51

Rada povoluje od 01.09.2016 výjimku z počtu dětí ve třídě mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Blansko, Dvorská 96, příspěvková organizace na počet 28 dětí ve všech 3 třídách na pracovišti Dvorská 30 a na počet 26 dětí ve všech 3 třídách na pracovišti Dvorská 96.

Usnesení č. 52

Rada schvaluje změnu kapacity mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Blansko, Rodkovského 2a, příspěvková organizace na 193 dětí, a to s účinností od 01.09.2016. Rada schvaluje podání žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení a pověřuje ředitelku Mateřské školy Blansko, Rodkovského 2a, příspěvková organizace k podání žádosti ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

Usnesení č. 53

Rada povoluje od 01.09.2016 výjimku z počtu dětí ve třídě mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Blansko, Rodkovského 2a, příspěvková organizace na počet 28 dětí ve všech 3 třídách na pracovišti Rodkovského 2b a na počet 28 dětí ve 3 třídách a na počet 25 dětí v 1 třídě na pracovišti Rodkovského 2a.

Usnesení č. 54

Rada schvaluje změnu kapacity mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Blansko, Těchov 124, příspěvková organizace na 26 dětí, a to s účinností od 01.09.2016. Rada schvaluje podání žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení a pověřuje ředitelku Mateřské školy Blansko, Těchov 124, příspěvková organizace k podání žádosti ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

Usnesení č. 55

Rada povoluje od 01.09.2016 výjimku z počtu dětí ve třídě mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Blansko, Těchov 124, příspěvková organizace na počet 26 dětí ve třídě.

Usnesení č. 56

Rada schvaluje změnu kapacity mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Blansko, Údolní 8, příspěvková organizace na 104 dětí, a to s účinností od 01.09.2016. Rada schvaluje podání žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení a pověřuje ředitelku Mateřské školy Blansko, Údolní 8, příspěvková organizace k podání žádosti ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

Usnesení č. 57

Rada povoluje od 01.09.2016 výjimku z počtu dětí ve třídě mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Blansko, Údolní 8, příspěvková organizace na počet 26 dětí ve všech 4 třídách.

Usnesení č. 58

Rada schvaluje změnu kapacity mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 na 53 dětí, a to s účinností od 01.09.2016. Rada schvaluje podání žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení a pověřuje ředitele Základní školy a Mateřské školy Blansko, Dvorská 26 k podání žádosti ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

Usnesení č. 59

Rada povoluje od 01.09.2016 výjimku z počtu dětí ve třídě mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 na počet 28 dětí v 1 třídě a 25 dětí ve druhé třídě.

Usnesení č. 60

Rada schvaluje změnu kapacity mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 na 54 dětí, a to s účinností od 01.09.2016. Rada schvaluje podání žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení a pověřuje ředitelku Základní školy a Mateřské školy Blansko, Salmova 17 k podání žádosti ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

Usnesení č. 61

Rada povoluje od 01.09.2016 výjimku z počtu dětí ve třídě mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 na počet 27 dětí v každé ze 2 tříd.

Usnesení č. 62

Mateřská škola

1 .týden

01.07.- 08.07.

2 .týden

11.07.-15.07.

3. týden

18.07.-22.07.

4. týden

25.07.-29.07.

5. týden

01.08.- 05.08.

6. týden

08.08.-12.08.

7. týden

15.08.-19.08.

8. týden

22.08.-26.08.

9. týden

29.08.-02.09.

MŠ Rodkovského 2a

provoz

provoz

X

X

X

X

X

X

provoz

MŠ Rodkovského 2b

X

X

X

X

X

X

provoz

provoz

provoz

MŠ Divišova 2a

X

X

provoz

provoz

X

X

X

X

provoz

ZŠ a MŠ Dvorská 26

provoz

provoz

X

X

X

X

X

X

provoz

MŠ Dvorská 30

X

X

provoz

provoz

X

X

X

X

provoz

MŠ Dvorská 96

X

X

X

X

provoz

provoz

X

X

provoz

MŠ Údolní 8

provoz

provoz

X

X

X

X

X

X

provoz

MŠ Těchov 124

X

X

X

X

X

X

X

X

provoz od 01.09.

MŠ Dolní Lhota

X

X

X

X

X

X

provoz

provoz

provoz

Rada souhlasí s organizací provozu mateřských škol v Blansku v měsících červenec a srpen 2016 podle předloženého návrhu.

Usnesení č. 63

Rada nesouhlasí s pronájmem prostor v Dělnickém domě pro účely Soukromé základní školy (žadatel pan Mgr. Lubomír Kropáček).

Usnesení č. 64

Rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu „Podpora rodinné politiky na úrovni obcí“ pro rok 2016.

Usnesení č. 65

Rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu „Program pro poskytování dotací v oblasti EVVO“ pro rok 2016.

Usnesení č. 66

Rada schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 2003-KOM-S014/Pe se společností MEGAStav cz s. r. o, IČO: 26290855 se zakomponováním změny rozsahu pronajímaných prostor a změny účelu nájmu.

Usnesení č. 67

Rada schvaluje Nájemní smlouvu č. 2016/005/N-Pe s panem Liborem Kopáčkem, Blansko, IČO: 02759560 na pronájem Dělnického domu na Klepačově čp. 84 na pozemku parc. č. 4 – zast. plocha, nádvoří v k. ú. Klepačov.

Usnesení č. 68

Rada souhlasí s udělením výjimky ze Směrnice č. 4/2012, čl. 3., odstavec 3.2., pro společnost Služby Blansko, s. r. o., nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO: 65277333, na základě které budou přímo podnajaty nebytové prostory v budově čp. 5 (bývalá požární zbrojnice) panu Letfusovi, Světlá, PSČ: 679 63; IČO: 87371278.

Usnesení č. 69

Rada schvaluje předloženou kalkulaci věcně usměrňované ceny pro služby hřbitovní pro rok 2016 a ponechává cenu za služby jako v roce 2015, tedy 20 Kč/m2.

Usnesení č. 70

Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky pozemky parc. č. st. 3202, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 52 m2 včetně stavby bez čísla popisného nebo evidenčního, parc. č. 3130, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 58 m2 včetně stavby bez čísla popisného nebo evidenčního, pozemku parc. č. 829/7 ostatní plocha o výměře 3341 m2 a pozemku parc. č. 829/2 trvalý travní porost o výměře 205 m2, vše v k. ú. Blansko zapsaných na listu vlastnictví č. 10001 v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Blansko za účelem provozování dopravního hřiště včetně dopravní výchovy dětí, mládeže popřípadě dospělých.

Usnesení č. 71

Rada v působnosti Valné hromady bere na vědomí Směrnici společnosti Služby Blansko, s. r. o. č. 12/2016 – Rozpuštění režijních nákladů.

Usnesení č. 72

Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 186/1 trvalý travní porost o výměře cca 150 m2 v k. ú. Blansko, za účelem oplocení části pozemku (pozemek v blízkosti domu Jungmannova 10 na starém Blansku).

Usnesení č. 73

Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy číslo č. INV-NS/53/99/Ne ze dne 01.09.1999 na nájem části pozemku parc. č. 845/32 ostatní plocha o výměře 136 m2 v k. ú. Blansko dohodou smluvních stran ke dni vzniku nového smluvního vztahu k předmětné části pozemku (pozemek připlocený k RD, ul. Horní Palava).

Usnesení č. 74

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 845/32 ostatní plocha o výměře 136 m2 v k. ú. Blansko, za účelem užívání jako zahrada (pozemek připlocený k RD, ul. Horní Palava).

Usnesení č. 75

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit změnu usnesení č. 4 přijatého na 7. zasedání zastupitelstva města dne 15.12.2015 tak, že namísto formulace „za dohodnutou cenu 4.000 Kč“ bude uvedeno „za dohodnutou cenu 4.000 Kč + platná sazba DPH“. Zbývající část usnesení zůstává beze změny.

Usnesení č. 76

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit kupní smlouvu č. 2016-INV-Poz-S008/KS (prodej části pozemku parc. č. 1392/3 v k. ú. Blansko – lokalita Otisky).

Usnesení č. 77

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit kupní smlouvu č. 2016-INV-Poz-S013/KS (prodej části pozemku parc. č. 1378/1 v k. ú. Blansko – ul. Žižkova)

Usnesení č. 78

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit kupní smlouvu č. 2016-INV-Poz-S015/KS (prodej části pozemku parc. č. 2 v k. ú. Horní Lhota).

Usnesení č. 79

Rada schvaluje kupní smlouvu č. 2016-INV-Poz-S014/KS (prodej částí pozemků parc. č. 514/5 a parc. č. 519/1 v k. ú. Horní Lhota u Blanska).

Usnesení č. 80

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit změnu smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy číslo 2014-INV-Poz-S138/Ma-BKS ze dne 01.10.2014 formou uzavření dodatku k této smlouvě, přičemž změna spočívá ve zrušení podmínky vybudovat nové chodníky kolem předmětu prodeje budoucím kupujícím před uzavřením vlastní kupní smlouvy (čl. III, odst. 4 smlouvy) a jejím nahrazením novou podmínkou, a to složením částky ve výši 100 tis. Kč budoucím kupujícím na účet Města Blansko jako jistoty na náklady vybudování nových chodníků, přičemž budoucí kupující chodníky vybuduje po dokončení fasády bytového domu a doporučuje zastupitelstvu schválit dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy číslo 2014-INV-Poz-S138/Ma-BKS (budoucí prodej částí pozemků parc. č. 845/51 a parc. č. 845/56 v k. ú. Blansko).

Usnesení č. 81

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit odprodej části pozemku parc. č. 1352/17 zahrada o výměře cca 150 m2 v k. ú. Blansko, panu Hynštovi, bytem Blansko, za účelem jeho oplocení a sjednocení vlastnictví pozemků, za cenu 580 Kč/m2 + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené a bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí (travnatá plocha za RD na ul. Komenského v Blansku).

Usnesení č. 82

Rada ruší usnesení č. 52 z 29. schůze rady města ze dne 09.02.2016 (ukončení nájemní smlouvy s PB PROPAG, s. r. o., Blansko).

Usnesení č. 83

Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 2006-INV-Poz-S093/R-NS/Ne ze dne 05.06.2006 ve znění dodatku č. 1 ze dne 13.05.2009 uzavřené mezi Městem Blansko a společností PB PROPAG, s. r. o., se sídlem Masarykova 2, Blansko, IČO: 60735422, na nájem částí pozemků parc. č. 844/31, parc. č. 1352/15, parc. č. 745/6, parc. č. 755/36, parc. č. 55/21, parc. č. 1427, parc. č. 1362/18, parc. č. 1363/17, parc. č. 881/56 vše ostatní plocha, vše v k. ú. Blansko, na kterých jsou umístěny informační a reklamní panely, a to výpovědí ze strany pronajímatele dle čl. III. odst. 2, písm. b) nájemní smlouvy.

Usnesení č. 84

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit výkup spoluvlastnických podílů (id. 13/24) pozemků parc. č. 679/12, parc. č. 679/80 a parc. č. 679/83, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko do vlastnictví Města Blansko od vlastníků těchto spoluvlastnických podílů pozemků, za dohodnutou kupní cenu 300 Kč/m2 s tím, že Město Blansko uhradí veškeré náklady s převodem spojené a bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí a doporučuje zastupitelstvu schválit předloženou kupní smlouvu čís. 2016-INV-Poz-S012/VKS.

Usnesení č. 85

Rada ruší usnesení č. 31. přijaté na 71. schůzi Rady města Blansko konané dne 25.02.2014.

Usnesení č. 86

Rada schvaluje vzor Dohody o právu provést stavbu či opatření na pozemku (-cích), stavbě (-ách), objektu (-ech) či zařízení (-ích) ve vlastnictví Města Blansko a svěřuje starostovi města Blansko rozhodování o uzavírání tohoto typu Dohod a Dodatků k těmto Dohodám, a to v případech, kdy není vhodné uzavřít jiné smluvní vztahy či nestačí souhlas města do stavebně správního řízení, a to u těchto staveb či opatření:

 • sjezdy z pozemních komunikací

 • přípojky na inženýrské sítě

 • přestřešení vstupů, či přesahy staveb

 • zpevněná odstavná stání pro jeden osobní automobil

 • inženýrské sítě, kde stavebník z povahy věci je odlišný, či lze vznik odlišnosti předpokládat, od budoucího vlastníka inženýrské sítě

 • rozšíření sítě místních komunikací (dále jen „Dohody“)

Rada dále souhlasí, aby Dohoda o právu provést stavbu či opatření na pozemku (-cích), stavbě (-ách), objektu (-ech) či zařízení (-ích) ve vlastnictví Města Blansko obsahovala povinnost stavebníka složit na účet města finanční jistotu pro splnění závazků z těchto Dohod plynoucích, a to:

 1. pro stavebníky – právnické osoby – ve výši 20.000 Kč

 2. pro stavebníky – fyzické osoby:

 • sjezdy z pozemních komunikací – ve výši 5.000 Kč

 • přípojky na inženýrské sítě – ve výši 8.000 Kč

 • přestřešení vstupů, či přesahy staveb – ve výši 4.000 Kč

 • zpevněná odstavná stání pro jeden osobní automobil – ve výši 5.000 Kč

 • inženýrské sítě, kde stavebník z povahy věci je odlišný, či lze vznik odlišnosti předpokládat od budoucího vlastníka inženýrské sítě – ve výši 10.000 Kč

 • rozšíření sítě místních komunikací – ve výši 8.000 Kč.

V případě rozsáhlého zásahu do pozemku ve vlastnictví Města, rozhodne o výši jistoty rada města samostatným usnesením.

Usnesení č. 87

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit znění předložené darovací smlouvy číslo 2016/000173/INV/BF/Vit (stavba pěší a příjezdové komunikace na ul. Dvorská v Blansku, dárci manželé Mgr. Pavel a Mgr. Ludmila Matuškovi).

Usnesení č. 88

Rada schvaluje předložený návrh programu 8. zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 89

Rada odvolává z komisí rady následující členy:

Miroslav Kopřiva z komise dopravní, Petra Gottwaldová z komise bytové, Ivo Holas, DiS. z komise pro zájmové činnosti, Lubomír Hlaváč z komise pro podporu cestovního ruchu, Stanislav Hladík, Bc. Iva Grajcarová z komise pro zahraniční styky.

Usnesení č. 90

Rada jmenuje za člena komise dopravní Ing. Karla Krause, za člena komise pro zájmové činnosti Mgr. Martinu Nejezchlebovou, za člena komise pro zahraniční styky Jiřího Dražila.

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.