Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 32 ze dne 05.04.2016

Usnesení č. 1

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Nemocnice Blansko sestavenou k 31.12.2015.

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Nemocnice Blansko za r. 2015 a jeho přidělení ve výši 2.293,49 Kč do fondu rezervního.

Usnesení č. 2

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 13/16 „Dodávka a instalace CT pro oddělení RDG Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2016.

Usnesení č. 3

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 14/16 „Zřízení přístřešku pro skladování nádob u budovy energocentra Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2016.

Usnesení č. 4

Rada souhlasí s přijetím věcného daru, tiskárny Canon PIXMA MX475 v hodnotě 2.000 Kč, od fyzické osoby pro Nemocnici Blansko.

Usnesení č. 5

Rada souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 1.000 Kč od fyzické osoby pro Nemocnici Blansko.

Usnesení č. 6

Rada konstatuje, že Obecně závazná vyhláška č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko se netýká soukromých akcí, a to ani v případě, že tyto se konají na veřejném prostranství, a proto žádosti o výjimky z příslušné OZV na tyto akce nebude rada projednávat a výjimky udělovat.

Usnesení č. 7

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko žadateli Kulturní středisko města Blanska na uspořádání městské akce „Pálení čarodějnic“ v prostorách rekreační oblasti Palava dne 30.04.2016 v době od 22:00 hodin do 01:00 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 8

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko žadateli mm music, s. r. o. na uspořádání akce „Morava park fest“ v prostorách zámeckého parku v Blansku dne 02.07.2016 v době od 22:00 hodin do 23:59 hodin.

Usnesení č. 9

Rada souhlasí s bezplatným využitím areálu hřiště v Dolní Lhotě Sdružením malé kopané Blansko na uspořádání 23. ročníku turnaje v malé kopané a oslav 43. výročí mužstva DG307 Gambrinus včetně následné hudební produkce dne 25.06.2016 v době od 10:00 do 03:00 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 10

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko ve znění OZV Města Blansko č. 4/2013 žadateli Sdružení malé kopané Blansko na uspořádání 23. ročníku turnaje v malé kopané a oslav 43. výročí mužstva DG307 Gambrinus včetně následné hudební produkce v areálu hřiště v Dolní Lhotě dne 25.06.2016 v době od 22:00 do 03:00 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 11

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 1/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích žadateli MC Veselý Paleček, z. s. v průběhu konání akce „Závody kočárků“ dne 10.04.2016 v době od 14:30 hod do 17:00 hod na nám. Republiky v Blansku.

Usnesení č. 12

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 1/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích žadateli mm music s. r. o. v průběhu konání akce „Morava park fest“ v areálu zámeckého parku v Blansku dne 02.07.2016 v době od 12:00 hodin do 23:59 hodin.

Usnesení č. 13

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 1/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích žadateli Kulturní středisko města Blanska v průběhu konání akce „XIX. Blanenský jarmark – Dětský den“ v areálu zámeckého parku v Blansku dne 28.05.2016 v době od 07:00 hodin do 22:00 hodin.

Usnesení č. 14

Rada schvaluje zřízení přípravné třídy základní školy na Základní škole a Mateřské škole Blansko, Salmova 17, a to s účinností od 01.09.2016. Rada schvaluje podání žádosti o souhlas se zřízením přípravné třídy základní školy a pověřuje ředitelku Základní školy a Mateřské školy Blansko, Salmova 17 k podání žádosti ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

Usnesení č. 15

Rada souhlasí s tím, aby Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 podala žádost o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje z programu Škola podporující zdraví v roce 2016 ve výši 38.000 Kč.

Usnesení č. 16

Rada souhlasí s bezplatným využitím sportovní haly na ulici Mlýnská pro potřeby akce Blanenská desítka v termínu od 09.09.2016 od 18:00 hodin do 10.09.2016 do 21:00 hodin.

Usnesení č. 17

Rada souhlasí s tím, aby Kulturní středisko města Blanska přijalo finanční dar ve výši 15.000 Kč od společnosti Auto Pokorný motors s. r. o., se sídlem Maříkova 564/46, Ivanovice, 621 00 Brno, IČO: 26898152 a 15.000 Kč od společnosti AUTO POKORNÝ, s. r. o., se sídlem Okružní 872/25a, Lesná, 638 00 Brno, IČO: 25512579 na spolufinancování akcí pořádaných KSMB.

Usnesení č. 18

Rada souhlasí se zápisem nového oboru vzdělávání do Rejstříku škol a školských zařízení u subjektu Základní škola Blansko, Nad Čertovkou, příspěvková organizace, IČO: 62076060, a to oboru základní škola speciální s kapacitou 8 žáků.

Usnesení č. 19

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Kulturní středisko města Blanska sestavenou k 31.12.2015.

Usnesení č. 20

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Kulturní středisko města Blanska a jeho přidělení ve výši 7.290,01 Kč do fondu rezervního.

Usnesení č. 21

Rada bere na vědomí zprávu o činnosti příspěvkové organizace Kulturní středisko města Blanska za rok 2015 a plán činnosti na rok 2016.

Usnesení č. 22

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Muzeum Blansko sestavenou k 31.12.2015.

Usnesení č. 23

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Muzeum Blansko za rok 2015.

Usnesení č. 24

Rada bere na vědomí zprávu o činnosti příspěvkové organizace Muzeum Blansko za rok 2015.

Usnesení č. 25

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Městská knihovna Blansko sestavenou k 31.12.2015.

Usnesení č. 26

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Městská knihovna Blansko za rok 2015.

Usnesení č. 27

Rada bere na vědomí zprávu o činnosti příspěvkové organizace Městská knihovna Blansko za rok 2015 a plán činnosti na rok 2016.

Usnesení č. 28

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Dvorská 26 sestavenou k 31.12.2015.

Usnesení č. 29

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Dvorská 26 za rok 2015 a jeho rozdělení ve výši 101.475,65 Kč do rezervního fondu a ve výši 90.000 Kč do fondu odměn.

Usnesení č. 30

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Blansko, Erbenova 13 sestavenou k 31.12.2015.

Usnesení č. 31

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Blansko, Erbenova 13 za rok 2015.

Usnesení č. 32

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola TGM Blansko, Rodkovského 2 sestavenou k 31.12.2015.

Usnesení č. 33

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola TGM Blansko, Rodkovského 2 za rok 2015.

Usnesení č. 34

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Salmova 17 sestavenou k 31.12.2015.

Usnesení č. 35

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Salmova 17 za rok 2015 a jeho rozdělení ve výši 59.000 Kč do fondu odměn a ve výši 15.038,82 Kč do rezervního fondu.

Usnesení č. 36

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Divišova 2a sestavenou k 31.12.2015.

Usnesení č. 37

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Divišova 2a za rok 2015.

Usnesení č. 38

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Dvorská 96 sestavenou k 31.12.2015.

Usnesení č. 39

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Dvorská 96 za rok 2015 a jeho rozdělení ve výši 12.630 Kč do fondu odměn a ve výši 50.518,21 Kč do rezervního fondu.

Usnesení č. 40

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Rodkovského 2a sestavenou k 31.12.2015.

Usnesení č. 41

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Rodkovského 2a za rok 2015 a jeho rozdělení ve výši 10.000 Kč do fondu odměn a ve výši 10.496,63 Kč do rezervního fondu.

Usnesení č. 42

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Těchov 124 sestavenou k 31.12.2015.

Usnesení č. 43

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Těchov 124 za rok 2015 a jeho rozdělení ve výši 8.000 Kč do fondu odměn a ve výši 10.702,86 Kč do rezervního fondu.

Usnesení č. 44

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Údolní 8 sestavenou k 31.12.2015.

Usnesení č. 45

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Údolní 8 za rok 2015.

Usnesení č. 46

Rada schvaluje rozpočtové opatření RO 10/2016.

Usnesení č. 47

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 17 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku panu Škárkovi, Blansko.

Usnesení č. 48

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 22 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Šenkýřové, Blansko.

Usnesení č. 49

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 39 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Dančišínové, Blansko.

Usnesení č. 50

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytů č. 17, č. 22 a č. 39 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku pana Vaška, Blansko, pana Meluzína, Spešov a paní Pokornou, Blansko.

Usnesení č. 51

Rada souhlasí se zněním a uzavřením Obchodní smlouvy mezi firmou Edenred CZ s. r. o., se sídlem Na Poříčí 1076/5, Praha 1, PSČ 110 00, zastoupenou paní Kudličkovou a Městem Blansko.

Usnesení č. 52

Rada, v souladu s Programem Podpory zahraničních styků pro rok 2016 schvaluje příslušné veřejnoprávní smlouvy a na jejich základě poskytnutí dotací z rozpočtu města v oblasti zahraničních styků následujícím subjektům:

p. č.

IČO

Název subjektu

Částka v Kč

Účel

1.

26606623

FK Blansko

30.000 Kč

Účast sportovců z partnerských měst na Memoriálu M. Krabičky a Mikulášský turnaj v Legnicy (PL)

2.

49464191

ZŠ Blansko, ul. Erbenova 13

23.000 Kč

Výměnné pobyty mezi ZŠ Erbenova a ZŠ Murzzuschlag (AT)

3.

49463276

ZŠ TGM Blansko, ul. Rodkovského 2

25.000 Kč

Setkání žáků a učitelů zákl. škol Blanska, Komárna (SK) a Budapešti (HU) v Blansku

4.

43420656

Dům dětí a mládeže Blansko

20.000 Kč

Setkání mládeže z Komárna (SK), Scandiana (IT) a Murzzuschlagu (AT) v Blansku

Usnesení č. 53

Rada schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč paní Šebkové, Blansko.

Usnesení č. 54

Rada schvaluje přistoupení Města Blansko k Memorandu o spolupráci při tvorbě a zajištění činnosti Destinačního managementu Moravského krasu a okolí.

Usnesení č. 55

Rada bere na vědomí zprávu o hospodaření bytového domu Jungmannova 10, Blansko, za rok 2015.

Usnesení č. 56

Rada schvaluje pořadí žadatelů o pronájem bytu od 01.04.2016 do 30.06.2016.

Usnesení č. 57

Rada nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí pro paní Crhounkovou, Blansko.

Usnesení č. 58

Rada nesouhlasí se zařazením žádosti paní Crhounkové, Blansko do pořadníku a doporučuje podání nové žádosti před schvalováním pořadníku, který bude platný od 01.10.2016.

Usnesení č. 59

Rada souhlasí s rozšířením smluvní strany o pana Jakubce, Blansko za podmínky uzavření smlouvy na dobu určitou – 1 rok s automatickým prodlužováním v případě plnění všech podmínek.

Usnesení č. 60

Rada souhlasí s prodloužením nájmu bytu pana Bastla, Blansko o další rok.

Usnesení č. 61

Rada schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2012/049/N-Pe s Technickými službami, s. r. o., nám. Svobody 32/3, Blansko; IČO: 26286173 týkající se využívání části pronajaté plochy pro Město Blansko pro provádění praktických zkoušek žadatelů o řidičský průkaz skupin AM, A1, A2 a A.

Usnesení č. 62

Rada schvaluje smlouvu o dílo na vyhotovení „Programu odpadového hospodářství“ Města Blanska se společností ECO – Management, s. r. o., IČO: 46972218, K Západi 2033/54, 621 00 Brno.

Rada schvaluje smlouvu o dílo na vyhotovení oznámení o posuzování vlivů na ŽP se společností ECO – Management, s. r. o., IČO: 46972218, K Západi 2033/54, 621 00 Brno.

Rada schvaluje plnou moc společnosti ECO – Management, s. r. o., IČO: 46972218, K Západi 2033/54, 621 00 Brno.

Usnesení č. 63

Rada schvaluje Provozní řád útulku pro psy v Blansku a ceník poplatků v útulku pro psy v Blansku.

Usnesení č. 64

Rada souhlasí s navrženým postupem ve věci o stání vozidel ve městě Blansko.

Usnesení č. 65

Rada schvaluje Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č. 2016/000680/KOM/DS s firmou Erste Grantika Advisory, a. s., IČO: 25597001, Jánská 448/10, 602 00 Brno týkající se změny ceny za administraci veřejné zakázky.

Usnesení č. 66

Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru odprodat části pozemků parc. č. 820/1 ostatní plocha, parc. č. 820/2 ostatní plocha, parc. č. 823/1 trvalý travní porost vše v k. ú. Blansko o celkové výměře cca 48 m2 za účelem zvětšení garážovacích prostor (lokalita garáží v blízkosti ul. Purkyňova).

Usnesení č. 67

Rada schvaluje zveřejnění záměru dát do výpůjčky část pozemku parc. č. 646/1 trvalý travní porost o výměře 380 m2 v k. ú. Těchov, za účelem údržby pozemku, sečení trávy a údržby ovocných stromů (pozemek v zahrádkářské a chatové lokalitě Těchov-Žižlavice).

Usnesení č. 68

Rada schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 845/32 ostatní plocha o výměře 136 m2 v k. ú. Blansko, za účelem užívání jako zahrada, manželům Kuncovým, za cenu 544 Kč/rok a schvaluje nájemní smlouvu č. 2016-INV-Poz-S019/NS-My (pozemek připlocený k RD, ul. Horní Palava).

Usnesení č. 69

Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 2009-INV-Poz-S003/NS-Mu ze dne 28.01.2009 uzavřené mezi Městem Blansko a paní Sehnalovou, bytem Blansko, dohodou smluvních stran ke dni 30.04.2016 a schvaluje prominutí nájmu za rok 2016 (část pozemku za bytovým domem na ulici Stařeckého v Blansku).

Usnesení č. 70

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu č. 2008-INV-Poz-S044/NS-Ne ze dne 16.04.2008 uzavřenou mezi Městem Blansko a paní Zavadilovou (vdanou Hanákovou), bytem Těchov a panem Čechem, bytem Těchov, spočívající ve změně na straně nájemce v uvedené nájemní smlouvě.

Usnesení č. 71

Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 2004-INV-Poz-S090/Ko-NS ze dne 21.07.2004 uzavřené mezi Městem Blansko a panem Novotným, IČO: 46248951, se sídlem Havlíčkova 218, Rájec-Jestřebí, dohodou smluvních stran ke dni 30.06.2016 (nám. Svobody v Blansku, vedle OD Družba).

Usnesení č. 72

Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 2010-INV-Poz-S081/NS-Ne ze dne 20.05.2010 na nájem části id. ½ pozemku parc. č. 905/7 orná půda o výměře 35 m2 v k. ú. Blansko dohodou smluvních stran k 30.04.2016 a schvaluje prominutí nájemného za období 01.01.2016–30.04.2016 z důvodu nemožnosti nájemce pozemek užívat (pozemek při komunikaci ve Zborovcích).

Usnesení č. 73

Rada schvaluje předloženou smlouvu číslo 2016-INV-POZ-S022/BS-Bř/Mu (služebnost inženýrské sítě v k. ú. Blansko, stavba: Obnova VN108, o.OÚNZ).

Usnesení č. 74

Rada schvaluje předloženou smlouvu číslo 2016-INV-Poz-S024/Bř-Mu (služebnost inženýrské sítě v k. ú. Blansko, stavba: Blansko – úprava DS, Tkačuk).

Usnesení č. 75

Rada schvaluje předloženou smlouvu číslo 2016-INV-Poz-S025/Bř-Mu (služebnost inženýrské sítě v k. ú. Blansko, stavba: Blansko – úprava DS, Marťák).

Usnesení č. 76

Rada schvaluje doplnění usnesení č. 40 z 9. schůze Rady města Blansko ze dne 24.03.2015, a to tak, že do usnesení se doplňuje pozemek parc. č. 1366/17 ostatní plocha v k. ú. Blansko. Ostatní text usnesení se nemění.

Usnesení č. 77

Rada schvaluje předloženou smlouvu číslo 2016-INV-Poz-S026/Bř-Mu (služebnost inženýrské sítě v k. ú. Blansko, stavba: Blansko – úprava DP, Krejčí).

Usnesení č. 78

Rada schvaluje doplnění usnesení č. 39 z 9. schůze Rady města Blansko ze dne 24.03.2015, a to tak, že do usnesení se doplňuje pozemek parc. č. 1366/17 ostatní plocha v k. ú. Blansko. Ostatní text usnesení se nemění.

Usnesení č. 79

Rada schvaluje předloženou smlouvu číslo 2016-INV-Poz-S027/Bř-Mu (služebnost inženýrské sítě v k. ú. Blansko, stavba: Blansko – úprava DS, Kopřiva).

Usnesení č. 80

Rada schvaluje doplnění usnesení č. 44 z 9. schůze Rady města Blansko ze dne 24.03.2015, a to tak, že do usnesení se doplňuje pozemek parc. č. 1366/17 ostatní plocha v k. ú. Blansko. Ostatní text usnesení se nemění.

Usnesení č. 81

Rada schvaluje předloženou smlouvu číslo 2016-INV-Poz-S023/Bř-Mu (služebnost inženýrské sítě v k. ú. Blansko, stavba: Blansko – úprava DS, Kala).

Usnesení č. 82

Rada schvaluje předloženou smlouvu číslo 2016-INV-Poz-S028/Bř-Mu (služebnost inženýrské sítě v k. ú. Blansko, stavba: Blansko – TS Arnoštov).

Usnesení č. 83

Rada schvaluje zatížení části pozemku parc. č. 56 ostatní plocha v k. ú. Lažánky u Blanska věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě kabelového vedení NN včetně práva vstupu na pozemek v rámci stavby „Lažánky – úprava DS, TV zesilovač“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČO: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle vzorové smlouvy.

Usnesení č. 84

Rada schvaluje změnu v usnesení č. 17 z 12. schůze dne 19.05.2015, a to tak, že se do usnesení doplňují nově pozemky parc. č. 452/31, parc. č. 1396/1, parc. č. 1396/5, parc. č. 1396/6, parc. č. 1839/1, parc. č. 1839/3, parc. č. 1839/4, parc. č. 1839/5, parc. č. 1839/8 vše v k. ú. Blansko a na straně oprávněného bude zastoupena společnost Česká telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem Praha 3, Olšanská 6, PSČ 130 00, IČO: 04084063. Ostatní text usnesení se nemění.

Usnesení č. 85

Rada schvaluje smlouvu číslo 2016-INV-Poz-S030/Bř-Mu (služebnost inženýrské sítě na pozemcích v k. ú. Blansko, stavba: 11010-052905 VOD5M_E1012_LO_B_BKDVO_OK).

Usnesení č. 86

Rada souhlasí s udělením výjimky ze směrnice 6/2014 Veřejné zakázky a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na vypracování změny ÚP Blansko – změna B2015-Z2 se společností ATELIER URBI, spol. s r. o., Chopinova 301/9, 623 00 Brno – Kohoutovice, IČO: 26234734.

Usnesení č. 87

Rada schvaluje závazný návrh Smlouvy na projektovou přípravu rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu Blansko.

Usnesení č. 88

Rada schvaluje závazný návrh Smlouvy o projektové přípravě stavby cyklostezky pro trasu Blansko – Skalní Mlýn.

Usnesení č. 89

Rada schvaluje návrh Dohody o právu provést stavbu „CG5M_BLAN_BLYRO_OK“, se společností Vegacom, a. s., se sídlem Praha 4 – Lhotka, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01 s tím, že jistota na dodržení závazků z této Dohody je stanovena ve výši 50.000 Kč a její úhrada bude provedena před podpisem této Dohody.

Usnesení č. 90

Rada pověřuje starostu města k projednání a uzavření Smlouvy č. 035307/16/OKH o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, kterou bude podpořen projekt „Blansko – ul. Zahradní, parkovací boxy a parkoviště nad nemocnicí“, mezi Jihomoravským krajem a Městem Blanskem.

Usnesení č. 91

Rada souhlasí s přímým zadáním akce „Chodník na ul. Poříčí“ společnosti IMOS Brno a. s. se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno, IČO: 25322257 (dále jen IMOS Brno) a doporučuje zastupitelstvu schválit započtení této akce vůči sankci – pohledávka města, která společnosti IMOS Brno vznikla na akci II/374 Blansko, průtah.

Usnesení č. 92

Rada bere na vědomí zprávu o způsobu řešení petic a stížností doručených na Město Blansko za rok 2015.