BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 33 ze dne 19.04.2016

Usnesení č. 1

Rada, na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o  veřejnou zakázku na stavební práce „Blansko – ulice Zahradní, parkovací boxy a parkoviště nad nemocnicí“, schvaluje předložené pořadí uchazečů dle provedeného hodnocení a po ukončení procesu zadávacího řízení pověřuje starostu podepsáním smlouvy o dílo (identifikátor zadávacího řízení na profilu zadavatele: P16V00000011, na ISVZUS: 630829).

Usnesení č. 2

Rada v souladu s principy obsaženými v dokumentu „Individuální dotace – Poskytování dotací mimo dotační programy“ schvaluje veřejnoprávní smlouvu a na jejím základě poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města následujícímu subjektu:

p. č.

IČO

název subjektu

částka v Kč

účel

1.

Jindřich Pelan

2.000 Kč

Účast blanenských cyklistů na akci „ČÁRDA TŮRA“ v termínu 22.–24.04.2016 v Komárně

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.