Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 35 ze dne 10.05.2016

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí hospodaření Nemocnice Blansko za období 01–03/2016.

Usnesení č. 2

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 15/16 „Dodávka a instalace ultrazvukového přístroje s jícnovou sondou pro ambulanci kardiologie Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko na rok 2016.

Usnesení č. 3

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 16/16 „Úpravy sociálního zařízení na ONM Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko na rok 2016.

Usnesení č. 4

Rada neschvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko ve znění Obecně závazné vyhlášky číslo 4/2013 žadatelce paní Iloně Fadrné na uspořádání série akcí „Večery s hudbou a tancem“ ve dnech 14.05.2016, 18.06.2016, 30.07.2016 a 27.08.2016 v době od 22:00 hodin do 23:00 hodin ve venkovních prostorách Hostince v Sídlišti.

Usnesení č. 5

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko ve znění Obecně závazné vyhlášky číslo 4/2013 žadateli Kulturní středisko města Blanska na uspořádání akce „Kinematograf bratří Čadíků“ na náměstí Republiky v Blansku ve dnech 10.07.2016 až 13.07.2016 v době od 22:00 do 24:00 hodin.

Usnesení č. 6

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 1/2009 o požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích žadateli Kulturní středisko města Blanska v průběhu konání akce „Kinematograf bratří Čadíků“ ve dnech 10.07.2016 až 13.07.2016 v době od 20:30 do 24:00 hodin na náměstí Republiky v Blansku.

Usnesení č. 7

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko ve znění Obecně závazné vyhlášky číslo 4/2013 žadateli SDH Dolní Lhota na uspořádání akce „Taneční zábava“ v areálu hřiště v Dolní Lhotě ve dnech 18.06.2016 a 19.08.2016 v době od 22:00 hodin do 03:00 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 8

Rada souhlasí s tím, aby Mateřská škola Blansko, Divišova 2a, příspěvková organizace podala na MŠMT žádost o dotaci z výzvy OP VVV „tzv. Šablony“.

Usnesení č. 9

Rada souhlasí s tím, aby Mateřská škola Blansko, Dvorská 96, příspěvková organizace podala na MŠMT žádost o dotaci z výzvy OP VVV „tzv. Šablony“.

Usnesení č. 10

Rada souhlasí s tím, aby Mateřská škola Blansko, Rodkovského 2a, příspěvková organizace podala na MŠMT žádost o dotaci z výzvy OP VVV „tzv. Šablony“.

Usnesení č. 11

Rada souhlasí s tím, aby Mateřská škola Blansko, Těchov 124, příspěvková organizace podala na MŠMT žádost o dotaci z výzvy OP VVV „tzv. Šablony“.

Usnesení č. 12

Rada souhlasí s tím, aby Mateřská škola Blansko, Údolní 8, příspěvková organizace podala na MŠMT žádost o dotaci z výzvy OP VVV „tzv. Šablony“.

Usnesení č. 13

Rada souhlasí s tím, aby Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 podala na MŠMT žádost o dotaci z výzvy OP VVV „tzv. Šablony“.

Usnesení č. 14

Rada souhlasí s tím, aby Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 podala na MŠMT žádost o dotaci z výzvy OP VVV „tzv. Šablony“.

Usnesení č. 15

Rada souhlasí s tím, aby Základní škola Blansko, Erbenova 13 podala na MŠMT žádost o dotaci z výzvy OP VVV „tzv. Šablony“.

Usnesení č. 16

Rada souhlasí s tím, aby Základní Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 podala na MŠMT žádost o dotaci z výzvy OP VVV „tzv. Šablony“.

Usnesení č. 17

Rada bere na vědomí rozhodnutí ředitelky Základní školy Blansko, Erbenova 13 vyhlásit na dny 27.06.2016 až 30.06.2016 volno ředitele školy pro žáky této školy.

Usnesení č. 18

Rada bere na vědomí ukončení platnosti smlouvy o podnájmu nebytových prostor uzavřenou mezi Kulturním střediskem města Blanska a společností BLUE FUN spol. s r.o., Zborovec 2418/1b, 678 01 Blansko, IČO: 27722368 a to dohodou obou smluvních stran ke dni 31.05.2016.

Usnesení č. 19

Rada schvaluje smlouvu o dílo na stavební práce „Revitalizace plochy po hotelu Dukla“.

Usnesení č. 20

Rada bere na vědomí zprávu o postupu prací spojených s převzetím CZT.

Usnesení č. 21

Rada schvaluje smlouvu č. 036472/16/ORR o přijetí dotace od Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, IČO: 70888337 na udržování čistoty cyklistických komunikací – úsek SO 102 + SO 103 Blansko – Ráječko, propoj A–B, úsek B + úsek A,C,D,E,F,G,H, úsek ul. Poříčí.

Usnesení č. 22

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi Městem Blansko a obcí Bukovina ve výši 9.500 Kč na služby sociální prevence a  poradenství za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

Usnesení č. 23

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi Městem Blansko a obcí Bukovinka ve výši 13.000 Kč na služby sociální prevence a  poradenství za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

Usnesení č. 24

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi Městem Blansko a obcí Býkovice ve výši 5.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 3.824 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

Usnesení č. 25

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi Městem Blansko a obcí Dlouhá Lhota ve výši 3.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

Usnesení č. 26

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi Městem Blansko a městysem Doubravice nad Svitavou ve výši 33.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 36.584 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

Usnesení č. 27

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi Městem Blansko a obcí Habrůvkou ve výši 10.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29.  schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

Usnesení č. 28

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi Městem Blansko a městysem Jedovnice ve výši 50.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

Usnesení č. 29

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi Městem Blansko a obcí Kuničky ve výši 7.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

Usnesení č. 30

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi Městem Blansko a obcí Lažany ve výši 11.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

Usnesení č. 31

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi Městem Blansko a obcí Lipůvka ve výši 32.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 2.621 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

Usnesení č. 32

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi Městem Blansko a obcí Olomučany ve výši 25.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 25.581 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

Usnesení č. 33

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi Městem Blansko a městysem Ostrov u Macochy ve výši 28.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 139.292 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

Usnesení č. 34

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi Městem Blansko a městem Rájec–Jestřebí ve výši 40.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 90.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

Usnesení č. 35

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi Městem Blansko a obcí Senetářov ve výši 13.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 66.322 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

Usnesení č. 36

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi Městem Blansko a obcí Svinošice ve výši 9.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

Usnesení č. 37

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi Městem Blansko a obcí Šebrov–Kateřina ve výši 20.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 8.900 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

Usnesení č. 38

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi Městem Blansko a obcí Šošůvka ve výši 17.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 12.400 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

Usnesení č. 39

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi Městem Blansko a obcí Vilémovice ve výši 8.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 38.242 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

Usnesení č. 40

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi Městem Blansko a obcí Vysočany ve výši 20.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

Usnesení č. 41

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi Městem Blansko a obcí Závist ve výši 3.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

Usnesení č. 42

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi Městem Blansko a obcí Žernovník ve výši 6.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

Usnesení č. 43

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi Městem Blansko a městysem Sloup ve výši 24.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 34.021 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

Usnesení č. 44

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí dotace z rozpočtu Města Blansko na rok 2016 v souladu s Metodikou financování sociálních služeb z rozpočtu Města Blansko a vyhlášeným Dotačním programem pro rok 2016 „Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků Města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů“ za podmínek vzorové veřejnoprávní smlouvy schválené Zastupitelstvem města Blansko na jeho 7. zasedání konaném dne 15.12.2015 usnesením č. 25 následujícímu subjektu:

Zařízení

Poskytovatel sociální služby

IČO

Identifikátor (dle registru MPSV)

Návrh dotace

Účel dotace

Domov SANTINI

LUMINA, spolek

69707294

2405551

350.000 Kč

Provozní a mzdové náklady

Dotace bude poskytnuta na účet příjemce do 30 dnů od podpisu smlouvy.

Usnesení č. 45

Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit Minimální síť sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2017.

Usnesení č. 46

Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy číslo č. 2004-INV-Poz-S053/NS-Ne ze dne 19.05.2004 dohodou smluvních stran ke dni vzniku nového smluvního vztahu (pozemek – plocha před okny bistra v budově Seifertova 1).

Usnesení č. 47

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 785/3 ostatní plocha o výměře 24 m2 v k. ú. Blansko, za účelem provozování letního posezení k bistru v budově Seifertova 1, Blansko (pozemek – plocha před okny bistra v budově Seifertova 1).

Usnesení č. 48

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 644/10 ostatní plocha o výměře 50 m2 v k. ú. Dolní Lhota, za účelem užívání jako zahrada (pozemek připlocený k zahradě u RD, Spešov).

Usnesení č. 49

Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy číslo č. SM-NS/23/96/Ko ze dne 04.01.1996 na nájem části pozemku parc. č. 577 zahrada o výměře 600 m2 v k. ú. Dolní Lhota dohodou smluvních stran k 31.05.2016 (pozemky naproti přes účelovou komunikaci u hřiště v Dolní Lhotě).

Usnesení č. 50

Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru odprodat pozemky parc. č. 577 zahrada o výměře 2.015 m2 a parc. č. 578 zahrada o výměře 405 m2 oba v k. ú. Dolní Lhota (pozemky naproti přes účelovou komunikaci u hřiště v Dolní Lhotě).

Usnesení č. 51

Rada schvaluje zveřejnění záměru směnit část pozemku parc. č. 1364/1 ostatní plocha o výměře 8 m2 v k. ú. Blansko ve vlastnictví Města Blansko za část pozemku parc. č. 984/74 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Blansko, za účelem vybudování zpevněných ploch (pozemky při ul. Pražská).

Usnesení č. 52

Rada schvaluje zveřejnění záměru směnit část pozemku parc. č. 1364/1 ostatní plocha o výměře 55 m2 v k. ú. Blansko ve vlastnictví Města Blansko za část pozemku parc. č. 984/22 ostatní plocha o výměře 6 m2 v k. ú. Blansko, za účelem vybudování zpevněných ploch (pozemky při ul. Pražská).

Usnesení č. 53

Rada schvaluje zveřejnění záměru odprodat pozemek parc. č. 1350/51 ostatní plocha o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko, z důvodu sjednocení vlastnictví pozemku a stavby garáže na pozemku stojící ve vlastnictví fyzické osoby (pozemek pod garáží v lokalitě řadových garáží u trati ČD v Blansku).

Usnesení č. 54

Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 935/52 orná půda o výměře cca 61 m2 v k. ú. Blansko, za účelem rozšíření zahrady (pozemek v lokalitě Zborovce, ul. Březinky v Blansku).

Usnesení č. 55

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu č. 2002-INV-NS021/Ko-Poz ze dne 08. července 2002 uzavřenou mezi Městem Blansko jako pronajímatelem a společností CCF INVEST a. s. se sídlem Modřice, Brněnská 656, PSČ: 664 42, IČO: 26223902 jako nájemcem, přičemž změna spočívá ve změně předmětu nájmu – tj. vynětí části pozemku parc. č. 1022/2 a části pozemku parc. č. 1022/6, oba ostatní plocha v k. ú. Blansko z předmětu nájmu a v aktualizaci označení předmětu nájmu – pozemků dle aktuálního stavu po digitalizaci (pozemky při ulici Poříčí, v blízkosti čerpací stanice pohonných hmot).

Usnesení č. 56

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout části pozemků parc. č. 1022/2 ostatní plocha, parc. č. 1022/6 ostatní plocha, parc. č. 1022/7 orná půda, parc. č. 1022/23 ostatní plocha a parc. č. 1363/22 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 590 m2, za účelem umístění samoobslužných mycích boxů pro vozidla, přičemž zájemce musí předložit návrh objemového a technického řešení, vyřešit komunikační napojení, řešit případné přeložky inženýrských sítí s tím, že k případnému pronájmu výše uvedených pozemků může dojít až po ukončení stávajícího platného nájemního vztahu na užívání částí výše uvedených pozemků (pozemky při ulici Poříčí, v blízkosti čerpací stanice pohonných hmot).

Usnesení č. 57

Rada schvaluje zveřejnění záměru směnit pozemek parc. č. 1754/16 trvalý travní porost a část pozemku parc. č. 998/15 ostatní o celkové výměře cca 617 m2 v k. ú. Blansko, za pozemky parc. č. 1754/18, parc. č. 1754/19 a parc. č. 1754/23, vše ostatní plocha o stejné výměře ve vlastnictví společnosti KALEDA, a. s., a to za účelem „naplnění“ Smlouvy o uzavření budoucí směnné smlouvy č. 2003-INV-Poz-S038/Ko-BS/SS uzavřené mezi Městem Blansko a společností KALEDA, a. s. (pozemky na ulici Poříčí, v Blansku před areálem společnosti KALEDA, a. s. a společnosti ISAN Radiátory s .r. o.).

Usnesení č. 58

Rada schvaluje změnu nájemní smlouvu č. 2008-INV-Poz-S044/NS-Ne ze dne 16.04.2008 uzavřenou mezi Městem Blansko a paní Zavadilovou (vdanou Hanákovou), bytem Těchov a panem Čechem, bytem Těchov, a to tak, že dojde ke změně na straně nájemce v uvedené nájemní smlouvě a schvaluje znění dodatku č. 1 k výše uvedené nájemní smlouvě (pozemek vedle KD na Těchově).

Usnesení č. 59

Rada schvaluje dát do výpůjčky část pozemku parc. č. 646/1 trvalý travní porost o výměře 380 m2 v k. ú. Těchov, panu Cupovi, bytem Blansko, za účelem údržby pozemku, sečení trávy a údržby ovocných stromů, na dobu určitou 3 roky ode dne podpisu smlouvy o výpůjčce (pozemek v zahrádkářské a chatové lokalitě Těchov–Žižlavice).

Usnesení č. 60

Rada schvaluje pronájem části pozemků parc. č. st. 4 a parc. č. 5/4 ostatní plocha o celkové výměře 155 m2 v k. ú. Klepačov, z toho 105 m2 za účelem umístění a provozování letního posezení k restauraci v Dělnickém domě v Klepačově, za nájemné ve výši 508 Kč/měsíc bez DPH s tím, že nájemné bude hrazeno jen za měsíce květen až říjen příslušného roku a 50 m2 za účelem zajištění přístupu do budovy Dělnického domu, za nájemné ve výši 2.900 Kč/rok bez DPH, panu Kopáčkovi, bytem Blansko–Klepačov, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou a s tím, že nájemné bude každoročně zvyšováno o oficiální míru inflace a schvaluje znění smlouvy č. 2016-INV-Poz-S047/NS-Mu (pozemek při hlavní komunikaci u Dělnického domu v Klepačově).

Usnesení č. 61

Rada schvaluje předloženou smlouvu číslo 2016-INV-Poz-S043/Bř-Mu (služebnost inženýrské sítě v k. ú. Blansko, stavba: Blansko – úprava DS, Kavan).

Usnesení č. 62

Rada schvaluje předloženou smlouvu číslo 2016-INV-Poz-S042/Bř-Mu (služebnost inženýrské sítě v k. ú. Blansko, stavba: Blansko – úprava DS, Tesař).

Usnesení č. 63

Rada schvaluje doplnění usnesení č. 43 z 9. schůze Rady města Blansko ze dne 24.03.2015, a to tak, že do usnesení se doplňuje pozemek parc. č. 1366/17 ostatní plocha v k. ú. Blansko. Ostatní text usnesení se nemění.

Usnesení č. 64

Rada schvaluje předloženou smlouvu číslo 2016-INV-Poz-S041/Bř-Mu (služebnost inženýrské sítě v k. ú. Blansko, stavba: Blansko – úprava DS, Vykonal).

Usnesení č. 65

Rada schvaluje zatížení části pozemku parc. č. 178/2 ostatní plocha v k. ú. Těchov věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě kabelového vedení NN včetně práva vstupu na pozemek v rámci stavby „Těchov – úprava DS, Kaláb“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., IČO: 8085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje znění smlouvy č. 2016-INV-Poz-S040/Bř-Mu.

Usnesení č. 66

Rada schvaluje předloženou smlouvu číslo 2016-INV-Poz-S029/Bř-Mu (služebnost inženýrské sítě v k. ú. Blansko, stavba: SO 01, propoj příp. Obůrka a odb. Češkovice).

Usnesení č. 67

Rada schvaluje předloženou smlouvu číslo 2016-INV-Poz-S031/Bř-Mu (služebnost inženýrské sítě v k. ú. Blansko, stavba: Blansko – TS Seifertova).

Usnesení č. 68

Rada schvaluje zatížení části pozemku parc. č. 465/1 ostatní plocha, parc. č. 463/1 ostatní plocha a parc. č. 460/51 orná půda v k. ú. Horní Lhota u Blanska, věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě nového kabelového vedení NN včetně práva vstupu na pozemky, v rámci stavby „Nová vysílací věž výšky 8 m na parc. č. 465/1 k. ú. Horní Lhota u Blanska“, na dobu neurčitou, ve prospěch ign.cz internet s. r. o., IČO: 03628698, se sídlem v Jedovnicích, jako oprávněné osoby, za cenu 100 Kč/m trasy kabelu + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje znění smlouvy č. 2016-INV-Poz-S045/BS-Bř/Mu.

Usnesení č. 69

Rada schvaluje zatížení části pozemků parc. č. 901/27 ostatní plocha a parc. č. 893/18 orná půda v k. ú. Blansko věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě nového kabelového vedení NN včetně pilířů NN a včetně práva vstupu na pozemky v rámci stavby „Blansko – úprava DS, Michálek“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., IČO: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle vzorové smlouvy.

Usnesení č. 70

Rada schvaluje zatížení části pozemků parc. č. 90/1 a parc. č. 90/4 oba ostatní plocha a oba v k. ú. Blansko věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě nového kabelového vedení NN včetně pojistkové skříně NN a včetně práva vstupu na pozemky v rámci stavby „Blansko – obnova kabelů ul. Vodní“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., IČO: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle vzorové smlouvy.

Usnesení č. 71

Rada schvaluje zatížení části pozemků parc. č. 1352/29 ostatní plocha a parc. č. st. 27/1 zastavěná plocha a nádvoří oba v k. ú. Blansko, věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá ve zřízení, provozování, opravách a údržbě podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě včetně práva vstupu na tyto pozemky, v rámci stavby pod označením: „16010-034542 VPIC Blansko, provozovna p. Pukl“, na dobu neurčitou, ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, IČO: 04084063 jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje znění smlouvy č. 2016-INV-Poz-S036/BS-Bř/Mu.

Usnesení č. 72

Rada schvaluje zatížení části pozemku parc. č. 1335/33 v k. ú. Těchov věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu zřídit a provozovat na služebných pozemcích plynárenské zařízení včetně jeho součástí a příslušenství, včetně opěrných a vytyčovacích bodů, v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraňováním plynárenského zařízení, v rámci stavby „STL plynovodní přípojka pro novostavbu RD na pozemku parc. č. 1335/20 v k. ú. Těchov, č. stavby 9900072958“, na dobu neurčitou, ve prospěch RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, 401 017 Ústí nad Labem, IČO: 27295567, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy plynárenského zařízení + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje znění smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 2016-INV-Poz-S037/Bř-Mu.

Usnesení č. 73

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit započtení sankce – pohledávka města, která společnosti IMOS Brno vznikla na akci II/374 Blansko průtah vůči vícepracím a následně uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo číslo 2015/000425/INV/DS na akci „II/374 Blansko průtah“.

Usnesení č. 74

Rada v souladu s principy obsaženými v dokumentu „Individuální dotace – Poskytování dotací mimo dotační programy“ schvaluje veřejnoprávní smlouvu a na jejím základě poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města následujícímu subjektu:

p. č.

IČO

název subjektu

částka v Kč

účel

1.

71165240

Junák – český skaut, středisko Světla Blansko, z. s.

13.187 Kč

Uspořádání festivalu BambiFEST 2016 v Blansku