Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 38 ze dne 28.06.2016

Usnesení č. 1

Rada schvaluje kupní smlouvu o prodeji ojetého osobního vozidla Škoda Octavia, r. z. 4B76340, firmě Autos, spol. s r. o., Kunštát.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada souhlasí s poskytnutím finančního daru Nemocnici Blansko v úhrnné výši 9.000 Kč od společnosti Amgen, s. r. o., se sídlem: Klimentská 1216/46, 110 02 Praha 1.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada ukládá Nemocnici Blansko převést vyřazený majetek na Město Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 17/16 „Stavební úpravy na oddělení radiodiagnostiky Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2016.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada souhlasí s úhradou investiční akce č. 17/16 „Stavební úpravy na oddělení radiodiagnostiky Nemocnice Blansko“ ve třech splátkách.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro Nemocnici Blansko na projekt „Dodávka a instalace CT pro oddělení RDG Nemocnice Blansko“ ve výši 5.000.000 Kč a Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro Nemocnici Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada schvaluje smlouvu o umístění terminálu Ticketpro v Blanenské informační kanceláři Blanka.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada schvaluje uzavření smluv o dílo na natočení dalších tří filmových dokumentů z cyklu „Živá paměť města“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada souhlasí s odpovědí na petici proti prodeji pozemků se „skleníky“ na výstavbu nákupního centra v Blansku.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada schvaluje smlouvu o poskytování reklamy se společností Economia a. s.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada souhlasí se zněním a uzavřením darovací smlouvy na litinovou plastiku blanenské Venuše vytvořenou při příležitosti Ceny města Blanska za kulturu mezi Městem Blansko a Muzeem Blanenska, příspěvková organizace.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko ve znění Obecně závazné vyhlášky číslo 4/2013 žadateli panu Ing. Janu Fialovi, Blansko na uspořádání 2 tanečních zábav a 1 koncertu ve venkovním prostoru výletiště Veranda na Obůrce v době od 22:00 do 02:00 hodin následujícího dne v termínech 06.08. a 19.08.2016 a v době od 22:00 do 03:00 hodin následujícího dne v termínu 02.07.2016. V případě neplnění podmínek k zajištění veřejného pořádku rada zmocňuje místostarostu Ing. Jiřího Crhu zrušit udělení výjimky.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko ve znění Obecně závazné vyhlášky číslo 4/2013 pro akci „Freefall Open Air“ ve venkovním prostoru občerstvení Gizela na přehradě dne 02.07.2016 v době od 22:00 do 02:00 hodin následujícího dne.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada neschvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko ve znění Obecně závazné vyhlášky číslo 4/2013 pro sérii hudebních akcí v prostorách venkovní zahrádky Starobrněnské pivnice VELVET ve dnech 01.07.2016, 06.08.2016 a 26.08.2016.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko ve znění Obecně závazné vyhlášky číslo 4/2013 žadateli OA Lažánky zastoupené panem Petrem Ježkem na uskutečnění „Pouťové zábavy“ v prostorách fotbalového hřiště v Lažánkách dne 05.07.2016, v době od 22:00 hodin do 02:00 hodin následujícího dne.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada neschvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko ve znění Obecně závazné vyhlášky číslo 4/2013 žadateli panu Luboši Klimešovi na uskutečnění „série hudebních večerů“ v prostorách venkovní zahrádky Pivnice Písečná ve dnech 01.07.2016 a 12.08.2016.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko ve znění Obecně závazné vyhlášky číslo 4/2013 žadateli SDH Obůrka na uspořádání taneční zábavy ve venkovním prostoru výletiště Veranda na Obůrce dne 09.07.2016 v době od 22:00 do 02:00 hodin následujícího dne.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 1/2009 o požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích žadateli Kulturní středisko města Blanska v průběhu konání akce „Gulášobraní“ dne 16.07.2016 v době od 09:00 do 17:00 hodin v areálu zámeckého parku.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 1/2009 o požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích žadateli Sportuj s námi, z. s. v průběhu konání akce „Půlmaraton“ dne 27.08.2016 v době od 12:00 do 22:00 hodin v prostorách nám. Republiky.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada schvaluje Strategický rámec investičních akcí v oblasti školství v Blansku pro potřeby projektu Místních akčních plánů.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada souhlasí s čerpáním finančních prostředků ve výši max. 200.000 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace Základní škola Blansko, Erbenova 13 za účelem opravy podlahy v tělocvičně a dovybavení tříd školním nábytkem.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada souhlasí s čerpáním finančních prostředků ve výši max. 110.000 Kč z fondu investic příspěvkové organizace Základní škola Blansko, Erbenova 13 za účelem pořízení souboru s interaktivní tabulí.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Rada souhlasí s tím, aby příspěvková organizace Základní škola Blansko, Erbenova 13, přijala věcný dar v hodnotě 73.000 Kč (soubor s interaktivní tabulí) od společnosti M.S. TRADE-CZ s. r. o., IČO: 25530461, se sídlem Svitavská 500/7, 678 01 Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Rada schvaluje rozpočtové opatření RO 21/2016, RO 22/2016 a ZRR5/2016.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Rada schvaluje rozpočtové opatření RO 23/2016.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Rada schvaluje Směrnici č. 3/2016 Smlouvy uzavírané Městem Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Rada schvaluje Kupní smlouvu na nákup dopravního automobilu pro jednotku SDH Dolní Lhota s firmou KM Rest Ivančice, s. r. o., Krumlovská 1430/30, 664 91 Ivančice, IČO: 26888831.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 42 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku paní Poláškové, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytu č. 42 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku pana Hlaváčka, Blansko a paní Novotnou, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 30 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku panu Kučerovi, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 31

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 48 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Loukotové, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 32

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytu č. 30 a 48 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Kuběnovou, Doubravice nad Svitavou, paní Levkovou, Blansko a paní Švecovou, Boskovice.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 33

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 5 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku manželům Oldřichovi a Věře Petlachovým, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 34

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytu č. 5 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku manžele Trtílkovi, Blansko a manžele Baumrukovi, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 35

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi Městem Blansko a obcí Kotvrdovice ve výši 22.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 54.500 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 36

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi Městem Blansko a obcí Žďár ve výši 10.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 37

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi Městem Blansko a městem Adamov ve výši 114.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 29.362 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

  1. PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 38

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi Městem Blansko a obcí Lubě ve výši 2.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

  1. PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 39

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi Městem Blansko a obcí Spešov ve výši 16.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 5.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 40

Rada ukládá 2. místostarostovi zajistit přípravu zpracování Územní studie krajiny pro území ORP Blansko prostřednictvím Pořizovatele ÚPD.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 41

Rada ukládá 2. místostarostovi zajistit přípravu jednání o zpracování Územní studie veřejných prostranství pro participující obce území ORP Blansko prostřednictvím Pořizovatele ÚPD.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 42

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu paní Klosowičzové, Blansko dohodou k 30.06.2016.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 43

Rada schvaluje pořadí žadatelů o pronájem bytu od 01.07.2016 do 30.09.2016.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 44

Rada souhlasí s tím, že se nájemné z bytů nebude zvyšovat o míru inflace vyhlášenou ČSÚ za rok 2015.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 45

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit smlouvu o bezúplatném převodu nemovitého majetku mezi městem Blansko a TJ ASK Blansko, z. s., IČO: 43420567.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 46

Rada schvaluje Dohodu o zrušení služebnosti zřízené podle Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 2005-INV-Poz-S208/Bř-Ne mezi Městem Blansko jako povinným a TJ Asociace sportovních klubů Blansko, z. s., IČO: 43420567 jako oprávněným.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 47

Rada schvaluje předložený Dodatek č. 8 k Nájemní smlouvě č. 2011/000569/ŠKOL/OS na pronájem sportovišť se Službami Blansko, s. r. o., nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO: 65277333, týkající se vypuštění textu o věcném břemeni strpění existence sportovních ploch a zařízení oprávněného subjektu.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 48

Rada souhlasí s pronájmem garážového stání č. 10 o výměře 12 m2 v I. PP bytového domu Okružní 1b, Blansko, paní Smoudi, Blansko, za nájemné ve výši 500 Kč/m2/rok.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 49

Rada schvaluje Dohodu o úhradě za spotřebovanou elektrickou energii mezi Městem Blansko a Společenstvím vlastníků Kamnářská 2a–2f, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 50

Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. INV-NS/15/98/Ne ze dne 30.03.1998 ve znění dodatku č. 1 ze dne 19.10.1998, dodatku č. 2 ze dne 23.11.2005, dodatku č. 3 ze dne 18.04.2007 a dodatku č. 4 ze dne 04.02.2013 na nájem pozemku parc. č. 141/6 ostatní plocha o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko zastavěného garáží, a to dohodou smluvních stran ke dni vzniku nového smluvního vztahu k předmětnému pozemku (řadové garáže u trati ČD v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 51

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout pozemek parc. č. 141/6 ostatní plocha o výměře 18  m2 v k. ú. Blansko, z důvodu zastavění pozemku garáží ve vlastnictví fyzické osoby (řadové garáže u trati ČD v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 52

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu č. 2004-INV-Poz-S045/NS-Ne ze dne 07.05.2004 uzavřenou mezi Městem Blansko a ZEMSPOL a. s. Sloup, spočívající ve snížení rozsahu předmětu nájmu (vyřazení pozemků parc. č. 526/3 ostatní plocha o výměře 556 m2, parc. č. 646/1 trvalý travní porost o výměře 711 m2, parc. č. 646/2 trvalý travní porost o výměře 236 m2, parc. č. 512/25 lesní pozemek o výměře 1054 m2 a části pozemku parc. č. 624/86 orná půda o výměře 1260 m2, všechny v k. ú. Těchov z nájmu) a ve zvýšení nájemného na úroveň pachtovného dle pachtovní smlouvy č. 2015-INV-Poz-S170/Pcht-My ze dne 07.10.2015 (zemědělská půda v k. ú. Těchov).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 53

Rada schvaluje zveřejnění záměru propachtovat spoluvlastnický podíl id. 1/6 pozemku parc. č. 639/17 orná půda o výměře 1264 m2 v k. ú. Těchov, za účelem zemědělského obdělávání (zemědělská půda v k. ú. Těchov).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 54

Rada schvaluje zveřejnění záměru směnit pozemek parc. č. 690/17 a část pozemku parc. č. 690/20 o celkové výměře 9 m2 v k .ú. Blansko ve vlastnictví Města Blansko za část pozemku parc. č. 690/15 ostatní plocha o výměře 10 m2 v k. ú. Blansko, za účelem sjednocení vlastnických a užívacích práv (pozemky na ul. 9. května v Blansku, nad autodílnou Procházka).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 55

Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. INV-NS/18/2001/Ko ze dne 30.05.2001 na nájem části pozemku parc. č. 886/9 ostatní plocha o výměře 210 m2 v k. ú. Blansko s manž. Prudilovými, bytem Blansko, dohodou smluvních stran ke dni 31.07.2016 (pozemek v zahrádkářské kolonii v lokalitě Blansko–Zborovce, pod ulicí Okružní).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 56

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 886/9 ostatní plocha o výměře 210 m2 v k. ú  Blansko k zahrádkářským účelům (pozemek v zahrádkářské kolonii v lokalitě Blansko – Zborovce, pod ulicí Okružní).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 57

Rada schvaluje dát do výpůjčky část pozemku parc. č. 646/1 trvalý travní porost o výměře 90 mv k.  ú. Těchov, manželům Němečkovým, bytem Blansko, za účelem údržby pozemku a sečení trávy, na dobu určitou 3 roky ode dne podpisu smlouvy o výpůjčce a schvaluje smlouvu o výpůjčce č. 2016-INV-Poz-S071/Výp-My (lokalita Těchov–Žižlavice).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 58

Rada schvaluje dát do výpůjčky části pozemků parc. č. 1060/4 ostatní plocha, parc. č. 1060/17 ostatní plocha a celý pozemek parc. č. st. 5218 zastavěná plocha a nádvoří vše v k. ú. Blansko o výměře 2800 m2, za účelem provozování RC dráhy pro modely aut, na dobu určitou do 30.06.2021 a schvaluje smlouvu o výpůjčce č. 2016-INV-Poz-S072/Výp-My (pozemky na Sportovním ostrově L. Daňka).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 59

Rada schvaluje změnu smlouvy o výpůjčce č. 2010-INV-Poz-S284/Výp-Ne ze dne 06.04.2011 uzavřené mezi Městem Blansko a společností Picador – Lesní město, s. r. o., IČO: 27719898 spočívající ve změně označení předmětu výpůjčky v důsledku geometrického rozdělení (nově část parc. č. 1213/1 v k. ú. Těchov) a ve stanovení nejzazšího termínu doby výpůjčky, tj. převodu zkolaudované stavby komunikace na předmětu výpůjčky Městu Blansko, a to nejpozději do 3 let ode dne podpisu dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 2010-INV-Poz-S284/Výp-Ne ze dne 06.04.2011. Tím bude vypůjčiteli poskytnuta veřejná podpora v režimu „de minimis“ ve výši odpovídající výši obvyklého nájemného stanoveného znaleckým posudkem č. 4578-19/16 ze dne 01.06.2016. Rada schvaluje znění dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 2010-INV-Poz-S284/Výp-Ne (lokalita Lesní město).

PRO7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 60

Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru směnit pozemky parc. č. st. 2122/1 zastavěná plocha a parc. č. 1451/1 ostatní plocha a části pozemku parc. č. 1380/3, části pozemku parc. č. 1447, část pozemku parc. č. 1380/16, části pozemku parc. č. 1451/2, část pozemku parc. č. 1449, část pozemku parc. č. 1352/25, část pozemku parc. č. 1448/2 a část pozemku parc. č. 1453 o výměře 1110 m2 v k. ú. Blansko za účelem výstavby polyfunkčního objektu (pozemky při ul. Smetanova a u Wanklova náměstí).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 61

Rada schvaluje změnu nájemní smlouvy č. 2002-INV-NS021/Ko-Poz ze dne 8. července 2002 uzavřené mezi Městem Blansko a společností CCF INVEST a. s., IČO: 26223902 spočívající ve změně předmětu nájmu, tj. vynětí části pozemku parc. č. 1022/2 a části pozemku parc. č. 1022/6, oba ostatní plocha v k. ú. Blansko z předmětu nájmu a ve změně (aktualizaci) označení předmětu nájmu v důsledku digitalizace katastru nemovitostí a schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2002-INV-NS021/Ko-Poz (pozemky při ul. Poříčí v Blansku, v blízkosti čerpací stanice pohonných hmot).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 62

Rada schvaluje znění kupní smlouvy č. 2016-INV-Poz-S017/KS(pozemky v areálu průmyslových objektů na ulici Pražská 3 v Blansku).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 63

Rada schvaluje pacht zemědělské půdy, a to pozemků parc. č. 186/18 orná půda a parc. č. 193/34 orná půda oba v k .ú. Olešná u Blanska a pozemku parc. č. 333/55 orná půda v k. ú. Hořice u Blanska o celkové výměře 3101 m2 na dobu neurčitou s dvanáctiměsíční výpovědní dobou tak, aby pacht skončil ke konci pachtovního roku, tj. do 30. září následujícího roku, AGRODRUŽSTVU Brťov–Lipůvka, IČO: 49971492, Na Návsi 87, Brťov u Černé Hory, Brťov–Jeneč, PSČ: 679 21, za pachtovné ve výši 336 Kč/pachtovní rok od 01.01.2016 + zvyšování o ofic. míru inflace od roku 2017. Rada schvaluje pachtovní smlouvu číslo 2016-INV-Poz-S079/Pcht-Mu.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 64

Rada schvaluje změnu – opravu usnesení č. 36 z 37. schůze dne 14.06.2016, a to tak, že se v usnesení změní v k. ú. Blansko na v k. ú. Dolní Lhota.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 65

Rada schvaluje zatížení ¼ části pozemku parc. č. 903/4 trvalý travní porost v k. ú. Blansko věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě nového kabelového vedení NN včetně práva vstupu na pozemek v rámci stavby „Blansko – obnova NN, Zborovce“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČO: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 2016-INV-Poz-S078/BS-Bř/Mu.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 66

Rada schvaluje zatížení části pozemků parc. č. 1366/6, parc. č. 901/27, parc. č. 901/66, parc. č. 901/58, parc. č. 903/1, parc. č. st. 4012 vše v k. ú. Blansko, věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě nového kabelového vedení NN včetně pilířů a včetně práva vstupu na pozemky v rámci stavby „Blansko – obnova NN, Zborovce“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČO: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle vzorové smlouvy.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 67

Rada schvaluje znění smlouvy č. 2016-INV-Poz-S076/BS-Bř/Mu (služebnost inženýrské sítě a trafostanice v k. ú. Blansko, stavba: Blansko – obnova TS Skleníky).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 68

Rada schvaluje znění smlouvy č. 2016-INV-Poz-S075/Bř-Mu (služebnost inženýrské sítě v k. ú. Blansko, stavba: Blansko –TS Trido).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 69

Rada schvaluje předloženou smlouvu číslo 2016-INV-Poz-S074/Bř-Mu (služebnost inženýrské sítě v k. ú. Blansko, stavba: Blansko – přeložka NN, BD ABSOLON).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 70

Rada schvaluje předloženou smlouvu číslo 2016-INV-Poz-S073/Bř-Mu (služebnost inženýrské sítě v k. ú. Těchov, stavba: Těchov – úprava DS, Barák).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 71

Rada schvaluje zatížení pozemků parc. č. 565/13, parc. č. 565/14, parc. č. 1364/45 a části pozemku parc. č. 1405/1, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko věcným břemenem – služebností, která spočívá v právu umístění a provozování stavby „Optimalizace autobusového terminálu Blansko“, na dobu neurčitou, za úplatu ve výši stanovené znaleckým posudkem dle předpisů platných v době uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, ve prospěch společnosti ČAD Blansko a. s., Blansko, Nádražní 2369/10, PSČ: 678 20, IČO: 49454641 a schvaluje znění smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 2016-INV-Poz-S080/BBř (pozemky u autobusového nádraží v Blansku).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 72

Rada schvaluje doplnění usnesení č. 69 z 35. schůze Rady města Blansko ze dne 10.05.2016, a to tak, že do usnesení se doplňují pozemky parc. č. 893/19 a parc. č. 887/11 v k. ú. Blansko. Ostatní text usnesení se nemění.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 73

Rada schvaluje zatížení části pozemků parc. č. 575/8, parc. č. 575/1, parc. č. 575/9 vše ostatní plocha a vše v k. ú. Blansko, věcným břemenem – služebností, která spočívá v právu zřídit a provozovat na budoucích služebných pozemcích plynárenské zařízení, v právu vstupovat a vjíždět na budoucí služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraňováním plynárenského zařízení, v rámci stavby „Reko MS Blansko – Těchovská + 1, II, číslo stavby: 7700100225“, na dobu neurčitou, ve prospěch RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČO: 27295567, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy plynárenského zařízení + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje znění Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 2016-INV-Poz-S081/BS-Bř/Mu.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 74

Rada schvaluje závazný návrh Smlouvy o dílo na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce pro akci „Blansko, sídliště Sever, IV. etapa (závěrečná)“.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 75

Rada vymezuje pro umístění reklamních zařízení na veřejném prostranství v rámci předvolebních kampaní konaných do konce roku 2016 výhradně severovýchodní prostor části pozemku parc. č. 783/1 ostatní plocha v k. ú. Blansko (terasy mezi parkovištěm a schodištěm v severovýchodní části nám. Republiky směrem k ul. Seifertova) a z pozice Města Blansko jako vlastníka pozemků, které jsou veřejným prostranstvím, dává souhlas s umisťováním těchto reklamních zařízení pouze na výše vymezené části uvedeného pozemku.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 76

Rada stanoví, že pro případy, kdy subjekt užívá veřejné prostranství na pozemcích ve vlastnictví Města Blanska a toto užívání je zpoplatněno dle Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích, nebude na užívání veřejného prostranství uzavírána nájemní smlouva.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 77

Rada schvaluje návrh Kupní smlouvy na veřejnou zakázku Dětské dopravní hřiště v Blansku – dodávka modulů.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 78

Rada pověřuje starostu města k projednání a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na základě žádosti č. j. JMK 59116/2016 – pořízení montovaného systému pro vybavení dětského dopravního hřiště v Blansku.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 79

Rada pověřuje starostu města k projednání a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, kterou bude podpořen projekt „Rekonstrukce fotbalového hřiště na Sportovním ostrově v Blansku 2016“, mezi Jihomoravským krajem a Městem Blanskem. 

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 80

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit výkup rodinného domu Růžová č. p. 20, stavba na pozemku p. č. st. 55/1 a výkup pozemků p. č. st. 55/1 a parc. č. 54 vše v k. ú Blansko, dle nabídky insolvenčního správce Mgr. Michala Grubera a pana Jana Kafky ze dne 17.05.2016 za cenu 1,4 mil. Kč, jako prostředku k novému využití nemovitosti v rámci koncepce zadních traktů a propojení ul. Dvorská a předprostoru Zámku Blansko, naznačenou v Regulačním plánu Blansko – Střed města, jakožto atraktivní příležitost pro přirozenou turistickou trasu mezi kulturními a klidovými atraktivitami v zámku a v podzámčí a pohybovými atraktivitami na Sportovním ostrově.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 81

Rada odvolává z komise dopravní následující členy: Ing. Karel Kraus, Pavel Šich, Ing. Petr Hrazdíra, Emanuel Svěrák, Karel Vyskočil, por. Ing. Jiří Tesař.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 82

Rada odvolává ze členství v komisi pro investice a územní rozvoj pana Radima Zahradníka a jmenuje za člena této komise pana Romana Kyselu.

PRO 6 PROTI 0, ZDRŽEL 0

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.