Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 46 ze dne 22.11.2016

Usnesení č. 1

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání ve III. podlaží budovy polikliniky – obor: všeobecné praktické lékařství za účelem poskytování zdravotních služeb, místnosti č. 3.34, 3.35 a 3.36, podíl na pomocných prostorách a podíl na společných prostorách, a to o celkové výměře 51,39 m2 v budově č. p. 1596, postavené na pozemku parc. č. 2325 v obci k. ú. Blansko (budova Nemocnice Blansko na ul. Sadová 33).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na prostory sloužící k podnikání za účelem provozování prodeje periodického a neperiodického tisku, květin, drogistického zboží a doplňkového sortimentu, provozní místnost a podíl na společných prostorách, a to o celkové výměře 15,17 m2 v budově č. p. 1596, postavené na pozemku parc. č. 2325 v obci k. ú. Blansko (budova Nemocnice Blansko na ul. Sadová 33).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada souhlasí s poskytnutím finančního daru Nemocnici Blansko ve výši 25.000 Kč od společnosti Porsche Inter Auto CZ spol. s r. o., se sídlem: Vrchlického 31/18, Praha 5, PSČ 150 00.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada souhlasí s přijetím účelové investiční finanční podpory z rozpočtu Jihomoravského kraje Nemocnici Blansko na realizaci projektu „Obnova 2 plicních ventilátorů na JIP Nemocnice Blansko“ a s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 041839/16/OKH, kde smluvními stranami jsou Jihomoravský kraj, Nemocnice Blansko a Město Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada schvaluje doplněné rozpočtové opatření č. RO 35/2016 a ZRR 15/2016 – ZRR 17/2016.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtová opatření č. RO 36/2016 až č. RO 42/2016.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit účelový příspěvek na pokrytí platových nákladů pozice školního psychologa, resp. speciálního pedagoga příspěvkové organizaci ZŠ TGM Blansko, Rodkovského 2 ve výši 119 tis. Kč.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit příspěvek na investice ve výši 5.528 tis. Kč příspěvkové organizaci Nemocnice Blansko na rekonstrukci vodoléčby.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočet Města Blansko na rok 2017 v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 376.082 tis. Kč a rozpočet příjmů a výdajů hospodářské činnosti na rok 2017 ve výši 18.260 tis. Kč.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí příspěvků z rozpočtu Města Blansko zřízeným příspěvkovým organizacím:

IČO

Název subjektu

Účel

Částka v tis. Kč

71006419

MŠ Blansko, Těchov 124

Příspěvek na provoz

428

71006435

MŠ Blansko, Rodkovského 2a

Příspěvek na provoz

1.311

71006362

MŠ Blansko, Divišova 2a

Příspěvek na provoz

896

71006443

MŠ Blansko, Údolní 8

Příspěvek na provoz

1.185

71006427

MŠ Blansko, Dvorská 96

Příspěvek na provoz

1.613

49464191

ZŠ Blansko, Erbenova 13

Příspěvek na provoz

3.328

49463276

ZŠ TGM Blansko, Rodkovského 2

Příspěvek na provoz

2.986

49464205

ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26

Příspěvek na provoz

2.898

49464213

ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17

Příspěvek na provoz

3.930

49464191

ZŠ Blansko, Erbenova 13

Příspěvek na správce veřejných hřišť

23

49463276

ZŠ TGM Blansko, Rodkovského 2

Příspěvek na správce veřejných hřišť

23

49464205

ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26

Příspěvek na správce veřejných hřišť

23

00163848

Kulturní středisko města Blanska

Kino – příspěvek na provoz

2.165

47885670

Městská knihovna Blansko

Příspěvek na provoz

5.242

00163848

Kulturní středisko města Blanska

Příspěvek na provoz

7.759

00163848

Kulturní středisko města Blanska

Příspěvek na Historický jarmark a oslavu Den dětí

120

00163848

Kulturní středisko města Blanska

Příspěvek na oslavu nového roku

50

00163848

Kulturní středisko města Blanska

Příspěvek na akci Zlaté slunce

30

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit v souladu s Metodikou pro poskytování individuálních dotací“ schválenou usnesením č. 40 na 6. zasedání zastupitelstva dne 22.09.2015 poskytnutí dotací z rozpočtu Města Blansko společnosti Služby Blansko, s. r. o, IČO: 65277333:

  • provoz veřejného sociálního zařízení ve výši 341 tis. Kč,

  • provoz sportovišť (lázně, koupaliště, zimní stadion) ve výši 8.460 tis. Kč,

  • provoz útulku pro psy ve výši 550 tis. Kč,

  • provoz rekreační oblasti Palava ve výši 263 tis. Kč,

a doporučuje schválit předloženou veřejnoprávní smlouvu.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit realizaci akce Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu Blansko s předpokládanými celkovými výdaji ve výši 38 mil. Kč, která bude do rozpočtu Města Blansko zařazena formou rozpočtového opatření v průběhu roku 2017, pokud na tuto akci bude Městu Blansko přiznána dotace z jiných veřejných rozpočtů a prohlašuje, že Město Blansko má dostatek volných finančních prostředků na předfinancování a dofinancování této akce v roce 2017. Předpokládaná výše dotace činí 26 mil. Kč, předpokládaná výše dofinancování činí 12 mil. Kč.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit realizaci akce Stezka pro chodce a cyklisty na Sportovním ostrově, úsek Mlýnský náhon, část A, s předpokládanými celkovými výdaji ve výši 4 mil. Kč, která bude do rozpočtu Města Blansko zařazena formou rozpočtového opatření v průběhu roku 2017, pokud na tuto akci bude Městu Blansko přiznána dotace z jiných veřejných rozpočtů a prohlašuje, že Město Blansko má dostatek volných finančních prostředků na předfinancování a dofinancování této akce v roce 2017. Předpokládaná výše dotace činí 2 mil. Kč, předpokládaná výše dofinancování činí 2 mil. Kč.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit realizaci akce Blansko, regenerace sídliště Zborovce, I. etapa s předpokládanými celkovými výdaji ve výši 10 mil. Kč, která bude do rozpočtu Města Blansko zařazena formou rozpočtového opatření v průběhu roku 2017, pokud na tuto akci bude Městu Blansko přiznána dotace z jiných veřejných rozpočtů a prohlašuje, že Město Blansko má dostatek volných finančních prostředků na předfinancování a dofinancování této akce v roce 2017. Předpokládaná výše dotace činí 4 mil. Kč, předpokládaná výše dofinancování činí 6 mil. Kč.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit realizaci akce Optimalizace autobusového nádraží Blansko, SC 03 cyklostezka s předpokládanými celkovými výdaji ve výši 6,5 mil. Kč, která bude do rozpočtu Města Blansko zařazena formou rozpočtového opatření v průběhu roku 2017, pokud na tuto akci bude Městu Blansko přiznána dotace z jiných veřejných rozpočtů a prohlašuje, že Město Blansko má dostatek volných finančních prostředků na předfinancování a dofinancování této akce v roce 2017. Předpokládaná výše dotace činí 4 mil. Kč, předpokládaná výše dofinancování činí 2,5 mil. Kč.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit realizaci akce Zázemí sportovních aktivit na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka v Blansku s předpokládanými celkovými výdaji ve výši 10 mil. Kč, která bude do rozpočtu Města Blansko zařazena formou rozpočtového opatření v průběhu roku 2017, pokud na tuto akci bude Městu Blansko přiznána dotace z jiných veřejných rozpočtů a prohlašuje, že Město Blansko má dostatek volných finančních prostředků na předfinancování a dofinancování této akce v roce 2017. Předpokládaná výše dotace činí 5 mil. Kč, předpokládaná výše dofinancování činí 5 mil. Kč.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit realizaci akce DPS Pod Javory 32 – výstavba podporovaných bytů, V. etapa s předpokládanými celkovými výdaji ve výši 1,5 mil. Kč, která bude do rozpočtu Města Blansko zařazena formou rozpočtového opatření v průběhu roku 2017, pokud na tuto akci bude Městu Blansko přiznána dotace z jiných veřejných rozpočtů a prohlašuje, že Město Blansko má dostatek volných finančních prostředků na předfinancování a dofinancování této akce v roce 2017. Předpokládaná výše dotace činí 1,2 mil. Kč, předpokládaná výše dofinancování činí 0,3 mil. Kč.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit realizaci akce Blansko, Údolní 23, sociální bydlení a snížení energetické náročnosti budovy s předpokládanými celkovými výdaji ve výši 22 mil. Kč, která bude do rozpočtu Města Blansko zařazena formou rozpočtového opatření v průběhu roku 2017, pokud na tuto akci bude Městu Blansko přiznána dotace z jiných veřejných rozpočtů a prohlašuje, že Město Blansko má dostatek volných finančních prostředků na předfinancování a dofinancování této akce v roce 2017. Předpokládaná výše dotace činí 12 mil. Kč, předpokládaná výše dofinancování činí 10 mil. Kč.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit realizaci akce Snížení energetické náročnosti budov MŠ Divišova, MŠ Rodkovského 2a a 2b, s předpokládanými celkovými výdaji ve výši 7 mil. Kč, která bude do rozpočtu Města Blansko zařazena formou rozpočtového opatření v průběhu roku 2017, pokud na tuto akci bude Městu Blansko přiznána dotace z jiných veřejných rozpočtů a prohlašuje, že Město Blansko má dostatek volných finančních prostředků na předfinancování a dofinancování této akce v roce 2017. Předpokládaná výše dotace činí 2,3 mil. Kč, předpokládaná výše dofinancování činí 4,7 mil. Kč.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit realizaci akce Územní studie veřejných prostranství ORP Blansko, s předpokládanými celkovými výdaji ve výši 5 mil. Kč, která bude do rozpočtu Města Blansko zařazena formou rozpočtového opatření v průběhu roku 2017, pokud na tuto akci bude Městu Blansko přiznána dotace z jiných veřejných rozpočtů a prohlašuje, že Město Blansko má dostatek volných finančních prostředků na předfinancování a dofinancování této akce v roce 2017. Předpokládaná výše dotace činí 4,5 mil. Kč, předpokládaná výše dofinancování činí 0,5 mil. Kč.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit realizaci akce Územní studie krajiny ORP Blansko, s předpokládanými celkovými výdaji ve výši 2,2 mil. Kč, která bude do rozpočtu Města Blansko zařazena formou rozpočtového opatření v průběhu roku 2017, pokud na tuto akci bude Městu Blansko přiznána dotace z jiných veřejných rozpočtů a prohlašuje, že Město Blansko má dostatek volných finančních prostředků na předfinancování a dofinancování této akce v roce 2017. Předpokládaná výše dotace činí 2 mil. Kč, předpokládaná výše dofinancování činí 0,2 mil. Kč.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit realizaci akce Podpora infrastruktury základních škol – I. etapa, ZŠ Erbenova, ZŠ Dvorská, ZŠ Salmova s předpokládanými celkovými výdaji ve výši 15 mil. Kč, která bude do rozpočtu Města Blansko zařazena formou rozpočtového opatření v průběhu roku 2017, pokud na tuto akci bude Městu Blansko přiznána dotace z jiných veřejných rozpočtů a prohlašuje, že Město Blansko má dostatek volných finančních prostředků na předfinancování a dofinancování této akce v roce 2017. Předpokládaná výše dotace činí 12 mil. Kč, předpokládaná výše dofinancování činí 3 mil. Kč

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Rada doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí přehled připravovaných akcí (k 13.12.2016), na které je plánováno v roce 2017 podání žádosti o dotaci:

  • Blansko, Sladkovského 2b, rozšíření azylového bydlení a snížení energetické náročnosti budovy,

  • Blansko, rekonstrukce sportovní haly na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka,

  • Blansko, dostavba sportovní haly Údolní, snížení energetické náročnosti včetně části kuželny,

  • Podpora infrastruktury základních škol – II. etapa, ZŠ TGM Rodkovského,

  • Snížení energetické náročnosti budov MŠ Dvorská 30 a 96, Těchov, Dolní Lhota, ZŠ Dolní Lhota,

  • Blansko, protipovodňová opatření na toku Sloupečník a při ulici Pražská.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit spolufinancování akce „Rekonstrukce sociálního zázemí pro mládežnické týmy TJ Olympia Blansko“ do výše 2,5 mil. Kč v případě poskytnutí dotace z MŠMT spolku Olympia Blansko, se sídlem Mlýnská 2457/22, Blansko z. s. IČO: 45473790.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odpis pohledávky ve výši 495 tis. Kč včetně příslušenství vůči zaniklé organizaci TJ ČKD Blansko, se sídlem Údolní 1826/10, 678 01 Blansko, IČO: 43420681.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Rada souhlasí s tím, aby Městská knihovna Blansko přijala do svého vlastnictví věcné dary – 62 ks knižních darů od veřejnosti v odhadnuté celkové ceně 4.001 Kč a 10 ks knižních darů z projektu Česká kniha v celkové odhadnuté ceně 2.380 Kč.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Rada souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši max. 70.110 Kč z rezervního fondu příspěvkového organizace Kulturní středisko města Blanska, které byly na fondu vytvořeny jako důsledek čerpání daňové úspory za roky 2013–2015, a to na úhradu nákladů souvisejících s rozvojem organizace a rozvojem její činnosti.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Rada souhlasí s tím, aby příspěvková organizace Kulturní středisko města Blanska přijalo finanční účelově určený dar ve výši 15.000 Kč od dárce pana Ing. Šparlinka, Blansko na spolufinancování 5. ročníku kytarových koncertů „Miloš Pernica a hosté“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit znění návrhu Obecně závazné vyhlášky Města Blansko o vymezení kratší doby nočního klidu a její vydání.

PRO 5, PROTI 1, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 30

Rada doporučuje zastupitelstvu neschválit poskytnutí dotace pro Kuželkářský klub Blansko, IČO: 01829220, se sídlem Údolní 10, 678 01 Blansko na dokrytí nákladů na pronájem kuželny.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 31

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí dotace z rozpočtu Města Blansko na rok 2017 a schválit znění dotační smlouvy následujícímu subjektu:

IČO

Název příjemce

Sídlo

Účel

Částka

Způsob poskytnutí dotace

65277333

Služby Blansko, s. r. o.

nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko

Dotace sportovišť v majetku města

4.116.450 Kč

na účet do 30 dnů po podpisu smlouvy

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 32

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit znění a vydání nových zřizovacích listin všem příspěvkovým organizacím z oblasti školství a Kulturnímu středisku města Blanska zřizovaným Městem Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 33

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 71 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Šenkýřové, Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 34

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 40 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku panu Musilovi, Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 35

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytu č. 71 a 40 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Dančišínovu, Blansko, paní Mutalovu, Blansko. 

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 36

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi Městem Blansko a obcí Lipovec ve výši 10.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 37

Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru odprodat pozemky parc. č. 243/3 trvalý travní porost o výměře 95 m2 a parc. č. 245/2 trvalý travní porost o výměře 60 m2 oba v k. ú. Olešná u Blanska (pozemky poblíž domu č. p. 15 v Olešné).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 38

Rada schvaluje pronájem částí pozemků parc. č. 1022/7 orná půda, parc. č. 1363/22 ostatní plocha a parc. č. 1429/14 ostatní plocha, vše v k. ú. Blansko o výměře 40 m2, za účelem umístění drobné technologie související s účelem nájmu dle nájemní smlouvy č. 2016-INV-Poz-S089/NS-Ma,Mi,Št a schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2016-INV-Poz-S089/NS-Ma,Mi,Št (pozemky při ulici Poříčí).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 39

Rada schvaluje změnu nájemní smlouvy č. 2005-INV-Poz-S006/Ko-NS ze dne 10.01.2005 ve znění dodatku č. 1 ze dne 26.03.2013 uzavřenou mezi Městem Blansko a Ludvíkem Mauerem, Blansko, IČO: 13077562, která spočívá v upřesnění identifikačních údajů a schvaluje Dodatek č. 2 k uvedené smlouvě (pozemek za budovou č. p. 167 v Klepačově, vedle autoopravny).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 40

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit darování pozemků parc. č. 1412/11 ostatní plocha, silnice o výměře 9 m2 a parc. č. 1403/8 ostatní plocha, silnice o výměře 3 m2, oba v k. ú. Blansko, oba zastavěny ve své celé výměře silničním tělesem II/374 ve vlastnictví Jihomoravského kraje, za účelem majetkoprávního vypořádání (sjednocení vlastnictví stavby a pozemku) za podmínky, že Jihomoravský kraj daruje Městu Blansko pozemek parc. č. 531/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 26 m2 v k. ú. Olešná u Blanska, zastavěný chodníkem Města Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 41

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit změnu usnesení č. 3 přijatého na 9. zasedání zastupitelstva dne 18.03.2008 tak, že ruší podmínku uzavření kupní smlouvy až po vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, přičemž ostatní části usnesení zůstávají platná a doporučuje zastupitelstvu schválit kupní smlouvu č. 2016-INV-Poz-S128/KS (prodej pozemku v Dolní Palavě).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 42

Rada schvaluje změnu nájemní smlouvy č. 2013-INV-Poz-S177/NS-Ma ze dne 19.12.2013 ve znění platných dodatků, přičemž změna spočívá ve snížení výměry předmětu pronájmu, tj. části pozemku parc. č. st. 27/1 zastavěná plocha (nově označené jako parc.č.st. 27/2) v k. ú. Blansko o část, která bude odprodána nájemci, v úpravě ujednání smlouvy s tím souvisejících a ve zrušení čl. V., odst. d2) smlouvy týkajícího se termínu kolaudace stavby a schvaluje dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. 2013-INV-Poz-S177/NS-Ma ze dne 19.12.2013 ve znění platných dodatků, a to za podmínky, že zastupitelstvo schválí odprodej části pozemku parc. č. st. 27/1 zastavěná plocha v k. ú. Blansko nájemci (pozemek v Dolní Palavě).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 43

Rada doporučuje zastupitelstvu nevyužít předkupní právo ke koupi stavby bez č. p./č. ev. – garáže stojící na pozemku parc. č. st. 2618 zastavěná plocha v k. ú. Blansko a neschválit koupi stavby bez č. p./č. ev. – garáže na pozemku parc. č. st. 3618 zastavěná plocha v k. ú. Blansko za podmínek dle předložené nabídky.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 44

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit směnu části pozemku parc. č. 247/15 a částí pozemku parc. č. 1406/1, oba ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře 72 m2 (označených dle geometrického plánu č. 4728-136/2016 dosud nezapsaného v katastru nemovitostí jako pozemky parc. č. 1406/6, 1406/5 a díl „a“ a díl „d“, vše ostatní plocha) za pozemek parc. č. 563/7 a částí pozemků parc. č. 251/5, parc. č. 251/7, parc. č. 251/4, parc. č. 559/23 a parc. č. 559/24 o výměře 363 m2 (označených dle geometrického plánu č. 4728-136/2016 dosud nezapsaného v katastru nemovitostí jako pozemky parc. č. 251/11, parc. č. 251/12, parc. č. 251/10, parc. č. 251/9 a díl „c“ a díl “b“, vše ostatní plocha) s vlastníkem těchto nemovitých věcí s tím, že rozdíl ve výměře směňovaných pozemků bude finančně dorovnán ze strany Města Blansko v ceně 661 Kč/m2 (pozemky v lokalitě „Staré Blansko“, po pravé straně cesty z ul. Brněnská k hlavnímu nádraží ČD).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 45

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout části pozemků parc. č. 844/31, parc. č. 1352/15, parc. č. 745/6, parc. č. 755/36 vše ostatní plocha, vše v k. ú. Blansko a 5 ks informačních a reklamních panelů pro výlep plakátů na pozemcích umístěných (dále jen „IRP“), za účelem provozování „IRP“, jejich oprav a běžné údržby, ukládá odboru INV ve spolupráci s odborem ŠKOL připravit podmínky zveřejňovaného záměru a pověřuje starostu města jejich schválením (reklamní a informační plochy – plakátovací plochy na pozemcích v k. ú. Blansko).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 46

Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 2013-INV-Poz-S184/NS-Ne ze dne 18.09.2013 uzavřené mezi Městem Blansko a panem Novotným, IČO: 72439653, se sídlem Příkrá 3, Blansko, dohodou smluvních stran ke dni 30.11.2016 za podmínky, že k tomuto datu bude prodejní stánek odstraněn a řádně vyklizený pozemek předán pronajímateli, tj. Městu Blansko (lokalita Zborovce, ulice Pekařská, Blansko).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 47

Rada souhlasí s uzavřením předložené smlouvy o účasti Města Blansko na financování díla „Blansko, Klepačov – optimalizace vodovodní sítě“ prováděné “Svazkem vodovodů a kanalizací“ měst a obcí (dále jen Svazek) a financované z plusovosti rozpočtu Svazku.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 48

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit kupní smlouvu na výkup rodinného domu Růžová č. p. 20, stavba na pozemku parc. č. st. 55/1 a výkup pozemků parc. č. st. 55/1 a parc. č. 54 vše v k. ú Blansko, za cenu 1,4 mil. Kč.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 49

Rada souhlasí s projektem Blansko, regenerace sídliště Zborovce, I. etapa, souhlasí s předložením projektu vč. žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v roce 2016 a doporučuje tento materiál k projednání a schválení Zastupitelstvu města Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 50

Rada doporučuje zastupitelstvu souhlasit s odpisem pohledávky za panem J. G., Blansko v celkové výši 49.277 Kč z důvodu nevymahatelnosti.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 51

Rada doporučuje zastupitelstvu souhlasit s odpisem pohledávky za paní L. V., Blansko v celkové výši 90.545 Kč z důvodu nevymahatelnosti.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 52

Rada doporučuje zastupitelstvu souhlasit s odpisem pohledávky za paní D. V., Blansko a panem D. B., Blansko v celkové výši 97.234 Kč z důvodu nevymahatelnosti.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 53

Rada doporučuje zastupitelstvu souhlasit s odpisem pohledávky za panem P. G., Blansko v celkové výši 32.836 Kč z důvodu nevymahatelnosti a nedobytnosti.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 54

Rada doporučuje zastupitelstvu souhlasit s odpisem pohledávky za panem P. W., Blansko v celkové výši 46.520 Kč z důvodu nevymahatelnosti a nedobytnosti.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 55

Rada souhlasí se zastavením exekuce vůči panu Š. H., Blansko z důvodu nedobytnosti.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 56

Rada doporučuje zastupitelstvu souhlasit s odpisem pohledávky za panem Š. H., Blansko v celkové výši 22.541 Kč z důvodu nedobytnosti.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 57

Rada souhlasí se zastavením exekuce vůči panu V. H., Blansko z důvodu nedobytnosti.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 58

Rada doporučuje zastupitelstvu souhlasit s odpisem pohledávky za panem V. H., Blansko v celkové výši 20.462 Kč z důvodu nedobytnosti a nevymahatelnosti.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 59

Rada souhlasí s nezahájením exekuce rozhodnutí EPR 35447/2014 vůči panu J. D., Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 60

Rada souhlasí s nezahájením exekuce 77 C 1147/2009-14 a 7 C 76/2006-34 vůči panu M. G., Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 61

Rada doporučuje zastupitelstvu souhlasit s odpisem pohledávky za panem M. G., Blansko v celkové výši 16.225 Kč z důvodu nedobytnosti.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 62

Rada souhlasí s ukončením nájmu pana Možnara, Blansko dohodou k 30.11.2016.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 63

Rada schvaluje předložený Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 2005-KOM-S090/Pe s organizací Společnost Podané ruce o. p. s., IČO: 60557621 týkající se prodloužení nájmu na dobu neurčitou.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 64

Rada souhlasí s umístěním sídla Kuželkářského klubu Blansko, IČO: 01829220 v objektu č. p. 1961 na adrese Údolní 8a, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 65

Rada souhlasí s umístěním sídla TJ Asociace sportovních klubů Blansko z. s., IČO: 43420567 v objektu č. p. 1297 na adrese Mlýnská 19.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 66

Rada nesouhlasí s umístěním sídla budoucího spolku Klubu Lodních Modelářů Blansko v objektu č. p. 1297 na adrese Mlýnská 19.

PRO 5, PROTI 1, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 67

Rada nesouhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 3/2001/Pe se Službami Blansko, s. r. o., nám. Svobody 32/3, Blansko, IČO: 65277333 na pronájem bývalé požární zbrojnice dohodou.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 68

Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor na nám. Svobody 6, Blansko (nebytová jednotka č. 1817/106) o celkové výměře 66,59 m2 paní Zouharové, Blansko, IČO: 13078356, za nájemné ve výši 15.200 Kč/měsíc + platná sazba DPH za účelem zřízení a provozování prodejny spodního prádla.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 69

Rada souhlasí s pronájmem objektu č. p. 3, který je součástí pozemku parc. č. st. 35/1-zast. plocha v k. ú. Blansko na adrese Zámek 3, Blansko paní Bc. Veronice Ráčilové, Blansko, (resp. společnosti Verio s. r. o., jejímž jednatelem je Bc. Veronika Ráčilová) s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena poté, co Město Blansko odsouhlasí projektovou dokumentaci na rekonstrukci objektu a finanční investici budoucího nájemce do rekonstrukce (předpoklad 1.650.000 Kč). Náklady spojené s přípravou podkladů pro uzavření smlouvy nebude Město Blansko kompenzovat. Město Blansko je vázáno tímto usnesením do 30.06.2017.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 70

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace z rozpočtu Města Blansko společnosti Služby Blansko, s. r. o., nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO: 65277333 na pořízení multifunkčního traktoru ve výši 615.440 Kč.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 71

Rada schvaluje vzorovou „Rámcovou smlouvu o provedení těžebních prací“ v lesích Města Blanska.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 72

Rada schvaluje vzorovou „Rámcovou smlouvu o provedení pěstebních prací” v lesích Města Blanska.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 73

Rada ukládá odboru KOM vypsat veřejnou zakázku na likvidaci a svoz biologicky rozložitelného odpadu.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 74

Rada schvaluje Kupní smlouvu mezi Městem Blanskem a Technickými službami Blansko, s. r. o. na prodej traktoru kolového Case IH JXU 95 s čelním nakladačem LRZ 100, traktorového návěsu NS6 a štěpkovače TUNNISEN 327 Z.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 75

Rada schvaluje Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. 2012/000010/KOM/OS mezi Městem Blanskem a společností VIA ALTA, a. s.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 76

Rada bere na vědomí hospodaření společnosti Služby Blansko, s. r. o. za období 1–9 roku 2016 tak, jak bylo předloženo.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 77

Rada bere na vědomí hospodaření společnosti Technické služby Blansko, s. r. o. za období 1–9 roku 2016.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 78

Rada schvaluje předložený „Návrh cen parkování na vybraných místech města Blansko“ s účinností od 01.02.2017.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 79

Rada nesouhlasí s výstavbou divadla na náměstí Republiky v prostoru bývalého hotelu DUKLA z důvodů, že navrhovatel nepředložil zajištění finančního krytí výstavby a provozu divadla a že dle předložených podkladů přenáší veškerá rizika spojená s výstavbou a provozováním divadla na město Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 80

Rada souhlasí s přípravou odkoupení „zbývající“ investice innogy Energo a přípravou zajištění provozování CZT přímo městem.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 81

Rada schvaluje předložený návrh programu 11. zasedání zastupitelstva města.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0