Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 47 ze dne 06.12.2016

Usnesení č. 1

Rada souhlasí s nabídkou firmy hřiště.cz, s. r. o., Brno, Příkop 838/6, PSČ 60200, IČO: 28354303 na herní prvek „kopačák“ a souhlasí s jeho pořízením.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo číslo 2016/000736/INV/DS na akci „Rekonstrukce fotbalového hřiště na Sportovním ostrově v Blansku 2016“ a souhlasí se smluvní pokutou ve výši 350.000 Kč uplatňovanou na zhotoviteli EKKL a. s., Altýře 582/14A, 767 01 Kroměříž.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit řešení CZT prostřednictvím úvěru a doporučuje zastupitelstvu schválit vypsání výběrového řízení na poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši do 27 mil. Kč se splatností 10 let.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada v působnosti valné hromady pověřuje jednatele společnosti Služby Blansko s. r. o. zajištěním přípravy na převzetí provozování CZT od 08.11.2018

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada souhlasí s úpravami textu dotační smlouvy pro Služby Blansko projednané dne 22.11.2016 a doporučuje zastupitelstvu schválit smlouvu po zapracování navržených změn.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.