Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 51 ze dne 07.02.2017

Usnesení č. 1

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na prostory sloužící k podnikání, provozní místnost a podíl na společných prostorách, a to o celkové výměře 15,17 m2 v budově č. p. 1596, postavené na pozemku parc. č. 2325 v obci k. ú. Blansko (budova Nemocnice Blansko na ul. Sadová 33).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 05/17 „Vybudování venkovní světelné navigace Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2017.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada souhlasí s přijetím věcného daru od společnosti Petr Havíř – velkoobchod s. r. o., se sídlem Chelčického 56, 678 01 Blansko, a to kancelářské potřeby a hygienické pomůcky pro potřeby nemocnice.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada projednala podnět uplatněný navrhovatelem nezapracovaného předmětu změny Územního plánu Blansko B2015-Z2 a odkládá jej bez přijetí opatření s tím, že pořízení změny územně plánovací dokumentace je nenárokové a projektantem zpracované odůvodnění vychází ze současných možností daného území s velkým podílem nevyužitých zastavitelných ploch.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada schvaluje vzorovou smlouvu pro poskytování dotací sportovním subjektům a pro poskytování dotací v oblasti kultury a zájmové činnosti účinnou od 08.02.2017 pro dotace, u nichž je rozhodnutí o jejich poskytnutí dle zákona o obcích v kompetenci rady.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit vzorovou smlouvu pro poskytování dotací sportovním subjektům a pro poskytování dotací v oblasti kultury a zájmové činnosti účinnou od 09.03.2017 pro dotace, u nichž je rozhodnutí o jejich poskytnutí dle zákona o obcích v kompetenci zastupitelstva.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Města Blansko na rok 2017 za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 51. schůzi dne 07.02.2017 usnesením č. 5 následujícím subjektům:

IČO

Název příjemce

Sídlo

Účel

Částka

Způsob poskytnutí dotace

25346407

Střední škola gastronomická, s. r. o.

Masarykova 1355/12, 678 01 Blansko

Mezigenerační klub Střední školy gastronomické, s. r. o. Blansko

20.000 Kč

Varianta 1

65336615

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Těchov

Těchov 83, 678 01 Blansko

Podpora činnosti mladých hasičů SDH Těchov

29.400 Kč

Varianta 1

70843040

HORIZONT BLANSKO, z. s.

Oblá 516/69, Nový Lískovec, 634 00 Brno

Zájmová činnost Horizontu 2017

7.900 Kč

Varianta 1

22750959

Mateřské a rodinné centrum HM, z. s.

Horní Lhota 14,

678 01 Blansko

Celoroční zájmová a kulturní činnost mateřského centra

24.500 Kč

Varianta 1

62077716

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Dolní Lhota

Dolní Lhota 217, 678 01  Blansko

Podpora činnosti kolektivu mladých hasičů SDH Dolní Lhota

35.000 Kč

Varianta 1

65339037

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Olešná

Olešná 78, 678 01 Blansko

Celoroční kulturní a zájmová činnost

19.700 Kč

Varianta 1

22674683

Dechová hudba Blansko, o.s.

Blansko, Dělnický dům, Hybešova 1

Zachování kulturního bohatství národa

6.600 Kč

Varianta 1

67029353

KLOM Blansko

Pod Javory 2057/16,

678 01 Blansko

Celoroční činnost KLOM v Blansku

5.000 Kč

Varianta 1

65269331

Česká tábornická unie (ČTU) – TK Tuláci Blansko

Komenského 325/8,

678 01 Blansko

TK Tuláci Blansko

12.800 Kč

Varianta 1

62075829

Římskokatolická farnost Blansko

Komenského 48/14,

678 01 Blansko

Prosociální výchova na základech křesťanské etiky

40.000 Kč

Varianta 1

25329529

Soukromá základní umělecká škola Blansko, spol. s r. o.

Hybešova 240/1,

678 01 Blansko

Celoroční činnost Folklorních souborů Drahan a Drahánek Blansko

40.600 Kč

Varianta 1

75100746

Český svaz včelařů, z. s., základní organizace Blansko

Sadová 17, 678 01 Blansko

Vybavení včelařského kroužku mládeže

4.400 Kč

Varianta 1

26569957

Křesťanské centrum dětí a mládeže, z. s.

Dvorská 1960/32,

678 01 Blansko

Umění – most mezi národnostmi

12.300 Kč

Varianta 1

546712

Moravský rybářský svaz, z. s., pobočný spolek

Mlýnská 2312/25,

678 01 Blansko

Rybářský kroužek mladých rybářů v Blansku

32.500 Kč

Varianta 1

Varianta 1 = na účet do 30 dnů po podpisu smlouvy

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Města Blansko na rok 2017 za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 51. schůzi dne 07.02.2017 usnesením č. 5 následujícím subjektům:

IČO

Název příjemce

Sídlo

Účel

Částka

Způsob

poskytnutí

dotace

49468308

Regionální centrum Sport pro všechny Blansko z. s.

Poříčí 1534/12,

678 01 Blansko

30. ročník regionální soutěže v pohybových skladbách

12.500 Kč

Varianta 1

49468308

Regionální centrum Sport pro všechny Blansko z. s.

Poříčí 1534/12,

678 01 Blansko

21. ročník regionální soutěže aerobic mladých

12.600 Kč

Varianta 1

47003073

Česka asociace go, z. s.

U hájovny 571/11, Ďáblice, 182 00 Praha 

Turnaj v deskové hře GO v Blansku 2017

12.000Kč

Varianta 1

44990260

Diecézní charita Brno – Oblastní charita Blansko

Tř. kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno

Rodina společně

39.100 Kč

Varianta 1

43420656

Dům dětí a mládeže Blansko, příspěvková organizace

Údolní 1200/2,

678 01 Blansko

Čarodějná zahrada

7.000 Kč

Varianta 1

43420656

Dům dětí a mládeže Blansko, příspěvková organizace

Údolní 1200/2,

678 01 Blansko

Karneval na ledě – Zootropolis

4.000 Kč

Varianta 1

43420656

Dům dětí a mládeže Blansko, příspěvková organizace

Údolní 1200/2,

678 01 Blansko

Jarní akademie DDM Blansko

10.500 Kč

Varianta 1

43420656

Dům dětí a mládeže Blansko, příspěvková organizace

Údolní 1200/2,

678 01 Blansko

Klubové přebory v karate kata

15.000 Kč

Varianta 1

22850295

“Fan Club Velorex“

9. května 1184/23, 678 01 Blansko

Mezinárodní setkání a výstava vozítek Velorex v Blansku

12.000 Kč

Varianta 1

70843040

Horizont Blansko, z. s.

Bezručova 1559/5, 678 01 Blansko

Okem dobrodruha 18. ročník soutěže neprofesionálních filmů

13.900 Kč

Varianta 1

67029353

KLOM Blansko

Pod Javory 2057/16, 678 01 Blansko

Soutěž lodních modelářů o Moravský pohár

7.000 Kč

Varianta 1

67029353

KLOM Blansko

Pod Javory 2057/16, 678 01 Blansko

Soutěž lodních modelářů – seriál MiČR sekce NS

7.000 Kč

Varianta 1

70874531

Kolpingova rodina Blansko

Komenského 341/15, 678 01 Blansko

Vodní hrátky – cyklus

30.000 Kč

Varianta 1

22838015

Mateřské centrum Veselý Paleček, z. s.

K. J. Mašky 1413/2, 678 01 Blansko

Závody kočárků – strollering

13.900 Kč

Varianta 1

4551320

Muzeum Blanenska, příspěvková organizace

Zámek 1/1, 678 01  Blansko

Advent na Blanenském zámku

12.600 Kč

Varianta 1

4551320

Muzeum Blanenska, příspěvková organizace

Zámek 1/1, 678 01  Blansko

Noc na zámku 2017

10.000 Kč

Varianta 1

4551320

Muzeum Blanenska, příspěvková organizace

Zámek 1/1,

678 01 Blansko

Koncert Rastislav a Czech Virtuosi 2017

16.300 Kč

Varianta 1

62073672

Počítáte s námi? z. s.

Žižkova 1919/27, 678 01 Blansko

Hudební festival pro zdravotně postižení děti a mládež

8.000 Kč

Varianta 1

62075829

Římskokatolická farnost Blansko

Komenského 48/14, 678 01 Blansko

Vítání sv. Martina – tradiční hodová "beseda" u cimbálu

15.000 Kč

Varianta 1

65336615

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Těchov

Těchov 83,

678 01 Blansko

Závěr prázdnin pro děti i dospělé

18.900 Kč

Varianta 1

62077716

SH ČSM – Sbor dobrovolných hasičů

Dolní Lhota

Dolní Lhota 217,

678 01 Blansko

Dětský den

7.000 Kč

Varianta 1

65338928

SH ČSM – Sbor dobrovolných hasičů Klepačov

Dlouhá 167, Klepačov, 678 01 Blansko

Pochod pohádkovým lesem 2017

7.700 Kč

Varianta 1

65336615

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Těchov

Těchov 83,

678 01 Blansko

Pálení čarodějnic

7.000 Kč

Varianta 1

65399447

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek

Krakovská 1695/21, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha

Besídka pro zdravotně handicepované děti 22. ročník

5.000 Kč

Varianta 1

65399447

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek

Krakovská 1695/21, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha

Dny umění nevidomých na Moravě 23. ročník

5.000 Kč

Varianta 1

75095181

Spolek CIRCULUS

Lažánky 81,

678 01 Blansko

Nedělní koláče

30.000 Kč

Varianta 1

75095181

Spolek CIRCULUS

Lažánky 81,

678 01 Blansko

Tvořivý týden 2017

15.000 Kč

Varianta 1

75095181

Spolek CIRCULUS

Lažánky 81,

678 01 Blansko

Kuřecí čtvrtky

15.000 Kč

Varianta 1

75095181

Spolek CIRCULUS

Lažánky 81,

678 01 Blansko

Multižánrový festival KOLOTOČ 2017

27.900 Kč

Varianta 1

75095181

Spolek CIRCULUS

Lažánky 81,

678 01 Blansko

Koncert Mámo! Táto! Zpívejme si

21.000 Kč

Varianta 1

25346407

Střední škola gastronomická, s. r. o.

Masarykova 1355/12, 678 01 Blansko

Organizace juniorské barmanské soutěže Amundsen Cup

10.800 Kč

Varianta 1

25346407

Střední škola gastronomická, s. r. o.

Masarykova 1355/12, 678 01 Blansko

Organizace veřejných akcí v Centru sv. Martina

20.400 Kč

Varianta 1

62075063

ÚAMK – TRABANTKLUB BLANSKO

Brněnská 476/26,

678 01 Blansko

Setkání a výstava vozidel Trabant v Blansku

11.000 Kč

Varianta 1

62077589

Ulita Blansko, z. s.

B. Němcové 2431/2A, 678 01 Blansko

Ulití soutěže pro děti

4.800 Kč

Varianta 1

62077589

Ulita Blansko, z. s.

B. Němcové 2431/2A, 678 01 Blansko

Literární a výtvarná soutěž 2017

5.000 Kč

Varianta 1

62077589

Ulita Blansko, z. s.

B. Němcové 2431/2A, 678 01 Blansko

Ulití besedy

11.000 Kč

Varianta 1

62077589

Ulita Blansko, z. s.

B. Němcové 2431/2A, 678 01 Blansko

Kluboviny

18.600 Kč

Varianta 1

380521

Základní umělecká škola Blansko, příspěvková organizace

Zámek 3/3,

678 01 Blansko

Koncert muzikálových melodií

25.600 Kč

Varianta 1

Varianta 1 = na účet do 30 dnů po podpisu smlouvy

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada schvaluje poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Města Blansko na rok 2017 z oblasti kultury a zájmové činnosti a schvaluje znění dotačních smluv pro následující subjekty:

IČO

Název příjemce

Sídlo

Účel

Částka

Způsob poskytnutí dotace

65338421

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Obůrka

Obůrka 74,

Blansko 678 01

Ples dobrovolných hasičů okrsku Blansko

15.000 Kč

Varianta 1

62075829

Římskokatolická farnost Blansko

Komenského 48/14,

678 01 Blansko

Průvodcovská služba v kostele sv. Martina

10.000 Kč

Varianta 1

Varianta 1 = na účet do 30 dnů po podpisu smlouvy

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada neschvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Města Blansko na rok 2017 z důvodu nesplnění podmínek dotačního programu následujícím subjektům:

IČO

Název příjemce

Sídlo

Důvod

62073150

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Blansko

Křížkovského 1999/59,

678 01 Blansko

nesoulad s uznatelností nákladů

386634

Nemocnice Blansko

Sadová 1569/33,

678 01 Blansko

nesoulad s uznatelností nákladů

 

Kateřina Bonaventurová

Blansko

nesoulad s uznatelností nákladů

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí dotací z rozpočtu Města Blansko na rok 2017 za podmínek vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem města Blansko na jeho 12. zasedání dne 07.03.2017 usnesením č. 6 následujícím subjektům:

IČO

Název příjemce

Sídlo

Účel

Částka

Způsob poskytnutí dotace

44990260

Diecézní charita Brno – Oblastní charita Blansko

Tř. kpt. Jaroše 1928/9,

602 00 Brno

Podpora rozvoje děti v Klubu Ratolest

49.300 Kč

Varianta 1

16343671

Junák – český skaut, středisko Srdce na dlani Blansko, z. s.

Růžová 128/3,

678 01 Blansko

Skautská činnost

80.000 Kč

Varianta 1

2105292

Umělecké centrum ART-TEP, spolek

Křižkovského 1282/25,

678 01 Blansko

Podpora uměleckého vzdělávání dětí, mládeže a dospělých (včetně seniorů) ve městě Blansku a okolí

95.000 Kč

Varianta 1

71165240

Junák – český skaut, středisko Světla Blansko, z.s.

Růžová 948/5,

678 01 Blansko

Středisko „Světla“ Blansko – zájmová činnost 2017

96.600 Kč

Varianta 1

62077589

Ulita Blansko, z. s.

B. Němcové 2431/2A,

678 01 Blansko

Ulita 2017

28.600 Kč

Varianta 1

62073541

RASTISLAV Blansko, z. s.

Dvorská 2099/2,

678 01 Blansko

Činnost pěveckého spolku Rastislav Blansko, z. s. 2017

49.900 Kč

Varianta 1

75095181

Spolek CIRCULUS

Lažánky 81, 678 01 Blansko

Rozvoj spolku CIRKULUS, divadla Kolárka a jejich projektů

39.700 Kč

Varianta 1

70874531

Kolpingova rodina Blansko

Komenského 341/15,

678 01 Blansko

„Zlaté české ručičky“ a „Vykoukněme z města ven"

109.800 Kč

Varianta 1

22838015

Mateřské centrum Veselý Paleček, z. s.

K. J. Mašky 1413/2,

678 01 Blansko

Mateřské centrum – celoroční provoz

164.100 Kč

Varianta 1

47886552

Společnost katolického domu v Blansku, z. s.

Komenského 341/15,

678 01 Blansko

Kulturní a komunitní činnost Katolického domu

56.700 Kč

Varianta 1

Varianta 1 = na účet do 30 dnů po podpisu smlouvy

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí dotací z rozpočtu Města Blansko na rok 2017 za podmínek vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem města Blansko na jeho 12. zasedání dne 07.03.2017 usnesením č. 6 následujícím subjektům:

IČO

Název příjemce

Sídlo

Účel

Částka

Způsob poskytnutí dotace

3722163

PROSEN, spolek pro podporu osob sociálně a zdravotně znevýhodněných

V Zahradách 400,

679 71 Lysice

YOU DREAM WE RUN

34.900 Kč

Varianta 1

62077589

Ulita Blansko, z. s.

B. Němcové 2431/2A,

678 01 Blansko 

Muzika pro Karolínku

27.900 Kč

Varianta 1

380521

Základní umělecká škola Blansko, příspěvková organizace

Zámek 3/3,

678 01 Blansko

Kocour Mikeš

37.300 Kč

Varianta 1

380521

Základní umělecká škola Blansko, příspěvková organizace

Zámek 3/3,

678 01 Blansko

Jarní koncert filmových melodií

32.600 Kč

Varianta 1

380521

Základní umělecká škola Blansko, příspěvková organizace

Zámek 3/3,

678 01 Blansko

Tradiční české Vánoce v pojetí ZUŠ Blansko

27.900 Kč

Varianta 1

386634

Nemocnice Blansko

Sadová 1569/33,

678 01 Blansko

Nebojme se stáří, naučme se starat o naše seniory – Den seniorů

20.900 Kč

Varianta 1

Varianta 1 = na účet do 30 dnů po podpisu smlouvy

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Města Blansko na rok 2017 z oblasti kultury a zájmové činnosti a schválit znění dotačních smluv pro následující subjekty:

IČO

Název příjemce

Sídlo

Účel

Částka

Způsob poskytnutí dotace

71165240

Junák – český skaut, středisko Světla Blansko, z. s.

Růžová 948/5, 678 01 Blansko

BambiFEST 2016

55.000 Kč

Varianta 1

62073541

RASTISLAV Blansko, z. s.

Dvorská 2099/2,

678 01 Blansko

Vánoční koncert Rastislav 2017

79.000 Kč

Varianta 1

Varianta 1 = na účet do 30 dnů po podpisu smlouvy

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí dotací z rozpočtu Města Blansko na rok 2017 následujícím subjektům:

IČO

Název příjemce

Sídlo

Důvod

915432

Šaroun Vít

Jasanová 2074/26, 678 01 Blansko

podání žádosti po termínu

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada ruší usnesení č. 106 ze 48. schůze rady města ze dne 24.03.2009 s účinností od 01.03.2017.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada ruší usnesení č. 107 ze 48. schůze rady města ze dne 24.03.2009 s účinností od 01.03.2017.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada schvaluje Smlouvu o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb z rozpočtu Jihomoravského kraje.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 1/2017.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada neschvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Blansko na rok 2017 žadateli Okresní hospodářská komora Blansko, náměstí Republiky 1316/1, 678 01 Blansko, IČO: 29205379.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí informaci o zhodnocování finančních prostředků za rok 2016 a výhled pro rok 2017.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada schvaluje Dohodu o plnění dluhu ve splátkách s paní Farkašovou, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit smlouvu o výpůjčce č. 2005-INV-Poz-S003/Ko-Výp ze dne 10.01.2005, uzavřenou mezi Městem Blansko a společností Bustec production s. r. o., IČO: 63485354, spočívající ve snížení rozsahu předmětu nájmu – vyřazení pozemku parc. č. 559/15 ostatní plocha v k. ú. Blansko z předmětu výpůjčky a ve změně doby výpůjčky z doby neurčité na dobu určitou 1 rok (pozemky v areálu průmyslových objektů na ul. Brněnská v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Rada bere na vědomí žádost o pronájem části pozemku parc. č. 1679 ostatní plocha v k. ú. Blansko za účelem zřízení parkovacího místa a trvá na usnesení č. 23 přijatém na 42. schůzi rady města dne 27.09.2016 (pozemek při ul. 9. května).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Rada schvaluje zveřejnění záměru odprodat pozemek parc. č. 1854 ostatní plocha o výměře 126 m2 v k. ú. Blansko, za účelem vypořádání pozemku (pozemek při ul. Mlýnská).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

V souladu s čl. IV. odst. 4 smlouvy o výpůjčce č. SMM-Výp/7/97/Ne ze dne 21.11.1997 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.06.1999 a dodatku č. 2 ze dne 14.03.2007, uzavřené mezi Městem Blansko a Sborem dobrovolných hasičů Dolní Lhota, rada schvaluje, aby vypůjčitel Sbor dobrovolných hasičů Dolní Lhota bezplatně propůjčil areál hřiště v Dolní Lhotě Sdružení malé kopané Blansko (SMK Blansko) IČO: 26542030, za účelem konání sportovně-kulturní akce dne 01.07.2017 a v noci z první soboty na neděli v měsíci červenci roku 2017 v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 4/2016 o vymezení kratší doby nočního klidu.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Rada schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti spočívající v právu oprávněného Města Blansko umístit a provozovat stavbu cyklostezky na části pozemku parc. č. 1060/6 ostatní plocha v k. ú. Blansko ve vlastnictví společnosti EXPAL s. r. o, IČO: 63486008, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 17.200 Kč + platná sazba DPH a schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 2017/000215/INV/DS (pozemek podél náhonu v blízkosti mlýna v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Rada schvaluje kupní smlouvu č. 9417000217 (2017/000842/INV/DS), jíž se vykoupí odstavené plynovodní potrubí na ulici Dvorská, ve městě Blansko, za cenu 100 Kč bez DPH od společnosti GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 27295567.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu a prodeje a zřízení věcného práva stavby týkající se volných pozemků v průmyslové zóně Blansko, o ploše pro zástavbu průmyslovými areály cca 30.000 m2, popsaných v záměru č. j. MBK 4236/2017/INV, budou-li schváleny podmínky pro zřízení práva stavby Zastupitelstvem města Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit pro pozemky v průmyslové zóně Blansko možnost zřízení věcného práva stavby (dle § 1240 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) se zájemcem o výstavbu průmyslového areálu (dále jen „zájemce“) do doby odprodeje pozemků, nejdéle však na dobu 5 let ode dne vydání územního rozhodnutí na stavbu průmyslového areálu a u komunikace napojující případnou další část průmyslové zóny do 5 let ode dne vydání územního rozhodnutí na komunikaci s tím, že dojde-li k zániku práva stavby uplynutím sjednané doby a město se nedohodne na prodloužení práva stavby a zájemce nebude mít zájem dokončit realizaci investičního záměru, či pokračovat ve výrobě, je Město Blansko povinno dát zájemci za stavbu náhradu, a to ve výši 50 % tržní (obvyklé) ceny stavby či staveb, určené ke dni zániku práva stavby uplynutím sjednané doby na základě průměru dvou znaleckých posudků vypracovaných soudními znalci, jeden ze strany Města Blansko a druhý ze strany zájemce.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Rada souhlasí s přímým zadáním veřejné zakázky na zpracování projektových dokumentací pro provádění staveb v rámci účasti města v dotačním programu snížení energetické náročnosti budov MŠ Divišova 1809/2a, Rodkovského 1352/2a a Rodkovského 1587/2b Blansko společnosti Energy Benefit Centre a. s., Křenova 438/3, Veleslavín, 162 00 Praha 6, IČO: 29029210 v souladu s jejími nabídkami ze dne 27.01.2017 v úhrnné výši 245.800 Kč bez DPH.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 31

Rada souhlasí s uzavřením dohody o plnění dluhu ve splátkách s panem Bábindelim, Blansko s měsíční splátkou 2.000 Kč.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 32

Rada souhlasí s prodloužením nájmu bytu panu Bábindelimu, Blansko do 31.03.2017. Pokud bude řádně hrazen nájem a splátky dluhu, bude smlouva prodloužena o další 3 měsíce, v opačném případě nájem bytu již nebude prodloužen.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 33

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor – budoucí kavárny a suterénu – v objektu nám. Republiky 1928/1a, jež je součástí pozemku parc. č. st. 2840-zast. plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, dle předloženého oznámení.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 34

Rada souhlasí s administrací výběrového řízení na vybudování kavárny na nám. Republiky 1a, Blansko firmou Erste Grantika Advisory, a. s., IČO: 25597001, Jánská 448/10, 602 00 Brno za 45.000 Kč bez DPH.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 35

Rada schvaluje smlouvu o krátkodobé výpůjčce objektu kulturního domu na Těchově – budova č. p. 171, která je součástí pozemku parc. č. 1 v k. ú. Těchov, č. 2017/000214/KOM/BF s SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Těchov, se sídlem Těchov 83, 678 01 Blansko, IČO: 65336615.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 36

Rada schvaluje Smlouvu o vzájemné spolupráci mezi Městem Blansko a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR, se sídlem Orlická 2020/4, 130 00 Praha, zastoupenou Ing. Jířím Kropáčem, MBA, ředitelem Regionální pobočky Brno, pobočky pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina, IČO: 41197518, DIČ: CZ41197518.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 37

Rada bere na vědomí zprávu o způsobu řešení petic a stížností doručených na Město Blansko za rok 2016.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 38

Rada schvaluje Kupní smlouvu s firmou MOTORTEC spol. s r. o., Maříkova 341/21, 621 00 Brno-Ivanovice, IČO: 15549411.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 39

Rada souhlasí s bezplatným poskytnutím znaku Města Blansko pro Slezskou diakonii, Úsek Brno, Kamenná 11, 639 00 Brno, IČO: 65468562.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0