Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 62 ze dne 15.08.2017

Usnesení č. 1

Rada schvaluje Oznámení o uplatňování práv osoby zúčastněné na řízení, na základě kterého bude město Blansko uplatňovat práva zúčastněné osoby v soudním řízení vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 65 A 3/2017 o návrhu na zrušení opatření obecné povahy Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje ze dne 05.10.2016. Město Blansko bude požadovat zachování stávajících Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.

Videokazety a DVD se všemi díly videožurnálu si můžete zapůjčit v Informační kanceláři Blanka na ul. Rožmitálově.