Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 69 ze dne 14.11.2017

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí hospodaření Nemocnice Blansko za období 01-09/2017.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada souhlasí s přijetím dotace pro Nemocnici Blansko v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, která je evidována Ministerstvem pro místní rozvoj pod identifikačním číslem 117D03K000093 s názvem akce: Modernizace, digitalizace a zvýšení bezpečnosti IT Nemocnice Blansko.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání v I. podlaží budovy polikliniky – místnosti č. 31, 28(1), 28(2), podíl místnosti č. 68+69, a to o celkové výměře 41,35 m2 v budově čp. 1596, postavené na pozemku p. č. 2325 v obci k. ú. Blansko (budova Nemocnice Blansko na ul. Sadová 33), a to za účelem poskytování zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství pro děti a dorost.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada souhlasí s přijetím věcného daru od fyzické osoby, jejímž předmětem je věcný dar – televize Orava v hodnotě 5.000 Kč pro potřeby interního oddělení Společný lůžkový fond C Nemocnice Blansko.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí aktuální úplné znění zřizovací listiny Nemocnice Blansko.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada schvaluje přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 1.733.960 Kč na realizaci projektu „Stabilizace vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu“ a schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu „Stabilizace vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu“.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 7

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 59 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku paní Bednářové, Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 71 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Sehnalové, Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 7 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Musilové, Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytu č. 59 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku paní Jirušovou, Blansko a pana Šafránka, Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytu č. 71 a bytu č. 7 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Svobodovou, Blansko a pana Horáka, Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada doporučuje zastupitelstvu k projednání a schválení Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2018-2020.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada doporučuje Zastupitelstvu města Blansko schválení Upraveného návrhu Zadání změny Regulačního plánu Blansko – střed města.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada souhlasí s čerpáním finančních prostředků ve výši max. 60.000 Kč z rezervního fondu ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26 za účelem koupě digitálního piana s příslušenstvím a pylonové tabule.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada souhlasí s přijetím věcných darů, a to 33 ks knih darovaných veřejností v celkové odhadnuté částce 6.800 Kč a 24 ks knih z projektu „Česká knihovna“ v ceně 5.683 Kč a jejich zařazením do knižního fondu Městské knihovny Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí dotací z rozpočtu Města Blansko na rok 2018 za podmínek vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem města Blansko na jeho 12. zasedání dne 07.03.2017 usnesením č. 25 následujícím subjektům:

IČO

Název příjemce

Sídlo

Účel

Částka

(v Kč)

Způsob poskytnutí dotace

6083811

Jana Skotáková

Zámek 1/1,

678 01 Blansko

Cyklus Poznej historii svého města

17.080

Varianta 1

62077589

Ulita Blansko, z. s.

B. Němcové 2431/2A,

678 01 Blansko

Muzika pro Karolínku 2018

18.800

Varianta 1

380521

Základní umělecká škola Blansko, příspěvková organizace

Zámek 3/3,

678 01 Blansko

Velký vánoční koncert

18.800

Varianta 1

380521

Základní umělecká škola Blansko, příspěvková organizace

Zámek 3/3,

678 01 Blansko

Koncert nepopulárních melodií

22.500

Varianta 1

380521

Základní umělecká škola Blansko, příspěvková organizace

Zámek 3/3,

678 01 Blansko

Výchovné koncerty ke vzniku ČSR

30.100

Varianta 1

380521

Základní umělecká škola Blansko, příspěvková organizace

Zámek 3/3,

678 01 Blansko

ZUŠ Open 2018

24.400

Varianta 1

16343671

Junák – český skaut, středisko Srdce na dlani Blansko, z. s.

Růžová 128/3, 678 01 Blansko

Skautská činnost

95.000

Varianta 1

71165240

Junák – český skaut, středisko Světla Blansko, z. s.

Růžová 948/5, 678 01 Blansko

Skautské středisko "Světla" Blansko – zájmová činnost v roce 2018

103.000

Varianta 1

70874531

Kolpingova rodina Blansko

Komenského 341/15,

678 01 Blansko

"Zlaté české ručičky" a "Vykoukněme z města ven"

142.800

Varianta 1

22838015

Mateřské centrum Veselý Paleček, z. s.

K. J. Mašky 1413/2,

678 01 Blansko

Mateřské centrum – celoroční provoz

152.700

Varianta 1

62073541

RASTISLAV Blansko, z. s.

Dvorská 2099/2,

678 01 Blansko

Činnost pěveckého spolku Rastislav Blansko, z. s. 2018

60.000

Varianta 1

47886552

Společnost katolického domu v Blansku, z. s.

Komenského 341/15,

678 01 Blansko

Kulturní a komunitní činnost Katolického domu

68.200

Varianta 1

75095181

Spolek CIRCULUS

Lažánky 81,

678 01 Blansko

Rozvoj spolku CIRCULUS, divadla Kolárka a jejich projektů

47.800

Varianta 1

62077589

Ulita Blansko, z. s.

B. Němcové 2431/2A,

678 01 Blansko

Ulita – celoroční činnost

34.400

Varianta 1

2105292

Umělecké centrum ART-TEP, spolek

Křižkovského 1282/25,

678 01 Blansko

Podpora uměleckého vzdělávání dětí, mládeže a dospělých (včetně seniorů) v městě Blansku a okolí

130.000

Varianta 1

Varianta 1 = na účet do 30 dnů po podpisu smlouvy

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí dotací z rozpočtu Města Blansko na rok 2018 za podmínek vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem města Blansko na jeho 12. zasedání dne 07.03.2017 usnesením č. 25 následujícím subjektům:

IČO

Název příjemce

Adresa sídla

Účel

Částka (v Kč)

Způsob poskytnutí dotace

43420567

TJ Asociace sportovních klubů Blansko, z. s.

Mlýnská 1297/19, 678 01 Blansko

Podpora tělovýchovné a sportovní činnosti TJ

117.200

Varianta 1

68729251

OREL jednota Blansko

Komenského 341/15,

678 01 Blansko

Podpora tělovýchovné a sportovní činnosti

247.300

Varianta 1

22904573

ACT LeraK Blansko, z. s.

V Hájíčku 377,

679 02 Ráječko

Atletika, plavání, triatlon – zdraví děti

45.400

Varianta 1

2020955

Basketbalový klub Blansko, z. s.

Chelčického 1671/62,

678 01 Blansko

Zajištění pravidelné sportovní činnosti děvčat v roce 2018

46.400

Varianta 1

26558637

Blanenský Basketbalový Klub Blansko, z. s.

Mahenova 951/10, 678 01 Blansko

Rozvoj basketbalových dovedností dětí v BBK Blansko v roce 2018

53.400

Varianta 1

22872779

Dynamiters Blansko HK z. s.

Poříčí 2471/23,

678 01 Blansko

Provoz a činnost hokejového klubu Dynamiters Blansko HK

90.900

Varianta 1

43420621

FIT Klub Blansko, z. s.

Poříčí 1534/12,

678 01 Blansko

Celoroční činnost členů sportovního klubu

6.900

Varianta 1

26606623

FK Blansko, z. s.

Údolní 1826/10,

678 01 Blansko

Sportovní činnost FK Blansko, z. s. v roce 2018

170.400

Varianta 1

2103362

FBK Atlas Blansko, z. s.

Jasanová 2083/8, 678 01 Blansko

Provoz a činnost florbalového klubu FBK Atlas Blansko, z. s.

70.500

Varianta 1

69705798

HC Blansko, z. s.

Mlýnská 624/14,

678 01 Blansko

Podpora činnosti klubu HC Blansko

290.700

Varianta 1

26561841

HC CHEROKEES, z. s.

Družstevní 1251/11, 678 01 Blansko

Podpora ženského hokeje – účast v Lize žen ČR

60.000

Varianta 1

43425950

Jana Kuncová

Dvorská 1879/80, 678 01 Blansko

Základní zdokonalovací plavání dětí od 4 let a gymnastika pro zdraví

19.200

Varianta 1

62073729

Klub biatlonu Blansko, p. s.

Chlumská 402,

679 21 Bořitov

Celoroční činnost

91.900

Varianta 1

1829220

Kuželkářský klub Blansko

Údolní 1961/8a,

678 01 Blansko

Činnost Kuželkářského klubu Blansko v roce 2018

29.900

Varianta 1

22838015

Mateřské centrum Veselý Paleček, z. s.

K. J. Mašky 1413/2, 678 01 Blansko

Plavání dětí s rodiči (děti od 6 měsíců do 6 let)

62.500

Varianta 1

65336984

Místní skupina Vodní záchranné služby ČČK

Sadová 149/2,

678 01 Blansko

Sportovní činnost MS VZS ČČK Blansko

30.000

Varianta 1

22901469

Okresní komise futsalu FIFA Blansko z. s.

Smetanova 299/4, 678 01 Blansko

Organizace futsalových soutěží v Blansku

56.100

Varianta 1

45473790

Olympia Blansko, z. s.

Mlýnská 2457/22, 678 01 Blansko

Olympia Blansko, z. s. – provoz areálu a sportovní činnost

774.300

Varianta 1

68685190

TJ SOKOL LAŽÁNKY, z. s.

Lažánky 217,

678 01 Blansko

Provoz a údržba fotbalového hřiště, zajištění sportovní činnosti a oprava hráčských kabin

93.900

Varianta 1

1414950

TK Blansko, z. s.

č. p. 191,

679 02 Spešov

Podpora sportovní činnosti tenisového oddílu TK Blansko

71.900

Varianta 1

72038357

ČMF – SC BIKETRIAL CZECH, z. s.

K. H. Máchy 1242/14, 678 01 Blansko

Podpora sportující mládeže – biketrial, Freerun a pohybové aktivity

43.700

Varianta 1

65277333

Služby Blansko, s. r. o.

nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko

Dotace sportovišť v majetku města

4.500.000

Varianta 1

Varianta 1 = na účet do 30 dnů po podpisu smlouvy

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada s účinností od 01.01.2018 ruší Zakládací listinu Ceny Města Blanska za kulturu schválenou na 1. schůzi Rady města Blansko konané dne 26.11.2002 a to za předpokladu, že zastupitelstvo schválí Statut Ceny města Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit Statut Ceny města Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada schvaluje Směrnici Pravidla pro oceňování nejlepších sportovců města Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit s účinností od 01.01.2018 aktualizaci zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných městem Blansko z oblasti školství a Kulturního střediska města Blanska spočívající v aktualizaci přílohy – seznamu majetku.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada souhlasí s udělením výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 1/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích v době konání vánočních akcí v prostoru nám. Republiky ve dnech 24.11.2017 v době od 09:00 do 18:00 hodin, ve dnech 02.12., 09.12. a 16.12.2017 v době od 13:00 do 19:00 hodin, dne 20.12.2017 v době od 15:00 do 19:00 hodin a dne 01.01.2018 v době od 15:00 do 19:00 hodin s tím, že žadatel o výjimku a současně (spolu)pořadatel akce Kulturní středisko města Blanska bude při organizaci akcí a nabídky možnosti konzumace alkoholu v průběhu jejího konání postupovat v souladu se zákonem č. 65/2017 o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek účinným od 31.05.2017 (tzv. protikuřácký zákon).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Rada doporučuje zastupitelstvu stanovit s účinností od 01.01.2018 výši odměny za měsíc neuvolněným členům zastupitelstva takto:

 

Odměna za měsíc (v Kč)

člen rady

4.000

předseda výboru

1.820

předseda komise rady, který je členem zastupitelstva

1.530

člen zastupitelstva

1.020

neuvolněný místostarosta

15.900

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Rada doporučuje zastupitelstvu stanovit s účinností od 01.01.2018 výši odměny předsedům komise rady, kteří nejsou členem zastupitelstva ve výši 850 Kč měsíčně.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Rada doporučuje zastupitelstvu zvýšit s účinností od 01.01.2018 neuvolněnému členovi zastupitelstva, který je oprávněn k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, odměnu o částku 250 Kč za každou započatou hodinu obřadu, maximálně do výše stanovené v § 74 odst. 1 zákona o obcích.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Rada doporučuje zastupitelstvu stanovit s účinností od 01.01.2018 neuvolněnému členovi zastupitelstva, který je oprávněn k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku ve výši 550 Kč za jeden obřadní den.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Rada doporučuje zastupitelstvu stanovit s účinností od 01.01.2018 uvolněnému starostovi a uvolněnému místostarostovi příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku ve výši 25.000 Kč pro každého ročně, který bude proplácen vždy s odměnou za měsíc březen příslušného kalendářního roku podle obdobných pravidel jako měsíční odměna.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 2

Usnesení č. 28

Rada schvaluje po doplnění rozpočtové opatření č. RO 30/2017 a ZRR 12/2017 – ZRR 14/2017.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtová opatření č. RO 31/2017 až RO 35/2017.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit příspěvek na provoz ve výši 6.029.100 Kč příspěvkové organizaci Nemocnice Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 31

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit  poskytnutí neinvestiční dotace na provoz sportovních zařízení ve výši 421.200 Kč a účelové investiční dotace na projektové práce spojené s rekonstrukcí tribuny na fotbalovém hřišti Údolní, Blansko ve výši 143.800 Kč společnosti Služby Blansko, s. r. o, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO: 65277333 a doporučuje zastupitelstvu schválit předloženou veřejnoprávní smlouvu.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 32

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit Statut Zaměstnaneckého fondu.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 33

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočet Města Blansko na rok 2018 v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 447.157 tis. Kč a rozpočet příjmů a výdajů hospodářské činnosti na rok 2018 ve výši 15.440 tis. Kč.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 34

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit příspěvky z rozpočtu Města Blansko zřízeným příspěvkovým organizacím:

IČO

Název subjektu

Účel

Částka v tis. Kč

71006419

MŠ Blansko, Těchov 124

Příspěvek na provoz

428

71006435

MŠ Blansko, Rodkovského 2a

Příspěvek na provoz

1.473

71006362

MŠ Blansko, Divišova 2a

Příspěvek na provoz

955

71006443

MŠ Blansko, Údolní 8

Příspěvek na provoz

1.299

71006427

MŠ Blansko, Dvorská 96

Příspěvek na provoz

1.633

49464191

ZŠ Blansko, Erbenova 13

Příspěvek na provoz

3.380

49463276

ZŠ TGM Blansko, Rodkovského 2

Příspěvek na provoz

3.016

49464205

ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26

Příspěvek na provoz

3.006

49464213

ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17

Příspěvek na provoz

4.050

49464191

ZŠ Blansko, Erbenova 13

Příspěvek na správce veřejných hřišť

23

49463276

ZŠ TGM Blansko, Rodkovského 2

Příspěvek na správce veřejných hřišť

23

49464205

ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26

Příspěvek na správce veřejných hřišť

23

00163848

Kulturní středisko města Blanska

Kino – příspěvek na provoz

2.365

47885670

Městská knihovna Blansko

Příspěvek na provoz

5.774

00163848

Kulturní středisko města Blanska

Příspěvek na provoz

8.888

00163848

Kulturní středisko města Blanska

Příspěvek na Historický jarmark a oslavu Den dětí

120

00163848

Kulturní středisko města Blanska

Příspěvek na oslavu nového roku

50

00163848

Kulturní středisko města Blanska

Příspěvek na akci Zlaté slunce

30

00163848

Kulturní středisko města Blanska

Příspěvek na investice

250

00386634

Nemocnice Blansko

Příspěvek na provoz

8.728,50

00386634

Nemocnice Blansko

Příspěvek na investice

5.000

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 35

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí dotací z rozpočtu Města Blansko společnosti Služby Blansko, s. r. o, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO: 65277333 na provoz:

provoz veřejného sociálního zařízení ve výši 376 tis. Kč

provoz sportovišť (lázně koupaliště, zimní stadion) ve výši 9.306 tis. Kč

provoz útulku pro psy ve výši 605 tis. Kč

provoz rekreační oblasti Palava ve výši 454 tis. Kč

a doporučuje zastupitelstvu schválit předloženou veřejnoprávní smlouvu.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 36

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit realizaci akce Stezka pro chodce a cyklisty na Sportovním ostrově, úsek Mlýnský náhon, část A, s předpokládanými celkovými výdaji ve výši 4 mil. Kč, která bude do rozpočtu Města Blansko zařazena formou rozpočtového opatření v průběhu roku 2018, pokud na tuto akci bude Městu Blansko přiznána dotace z jiných veřejných rozpočtů a prohlašuje, že Město Blansko má dostatek volných finančních prostředků na předfinancování a dofinancování této akce v roce 2018. Předpokládaná výše dotace činí 1,8 mil. Kč, předpokládaná výše dofinancování činí 2,2 mil. Kč.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 37

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit realizaci akce ZŠ TGM – modernizace zázemí pro školní družiny s předpokládanými celkovými výdaji ve výši 2,8 mil. Kč, která bude do rozpočtu Města Blansko zařazena formou rozpočtového opatření v průběhu roku 2018, pokud na tuto akci bude Městu Blansko přiznána dotace z jiných veřejných rozpočtů a prohlašuje, že Město Blansko má dostatek volných finančních prostředků na předfinancování a dofinancování této akce v roce 2018. Předpokládaná výše dotace činí 2,6 mil. Kč, předpokládaná výše dofinancování činí 0,2 mil. Kč.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 38

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit realizaci akce ZŠ Dvorská – zřízení odborné jazykové učebny s předpokládanými celkovými výdaji ve výši 0,9 mil. Kč, která bude do rozpočtu Města Blansko zařazena formou rozpočtového opatření v průběhu roku 2018, pokud na tuto akci bude Městu Blansko přiznána dotace z jiných veřejných rozpočtů a prohlašuje, že Město Blansko má dostatek volných finančních prostředků na předfinancování a dofinancování této akce v roce 2018. Předpokládaná výše dotace činí 0,89 mil. Kč, předpokládaná výše dofinancování činí 0,01 mil. Kč.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 39

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit realizaci akce Podpora infrastruktury základních škol – I. etapa, ZŠ Erbenova, ZŠ Dvorská, ZŠ Salmova s předpokládanými celkovými výdaji ve výši 26 mil. Kč, která bude do rozpočtu Města Blansko zařazena formou rozpočtového opatření v průběhu roku 2018, pokud na tuto akci bude Městu Blansko přiznána dotace z jiných veřejných rozpočtů a prohlašuje, že Město Blansko má dostatek volných finančních prostředků na předfinancování a dofinancování této akce v roce 2018. Předpokládaná výše dotace činí 23,5 mil. Kč, předpokládaná výše dofinancování činí 2,5 mil. Kč.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 40

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit realizaci akce Veřejné osvětlení města – 4. etapa s předpokládanými celkovými výdaji ve výši 3 mil. Kč, která bude do rozpočtu Města Blansko zařazena formou rozpočtového opatření v průběhu roku 2018, pokud na tuto akci bude Městu Blansko přiznána dotace z jiných veřejných rozpočtů a prohlašuje, že Město Blansko má dostatek volných finančních prostředků na předfinancování a dofinancování této akce v roce 2018. Předpokládaná výše dotace činí 1,5 mil. Kč, předpokládaná výše dofinancování činí 1,5 mil. Kč.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 41

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit realizaci akce SDH Obůrka – přístavba hasičky s předpokládanými celkovými výdaji ve výši 2 mil. Kč, která bude do rozpočtu Města Blansko zařazena formou rozpočtového opatření v průběhu roku 2018, pokud na tuto akci bude Městu Blansko přiznána dotace z jiných veřejných rozpočtů a prohlašuje, že Město Blansko má dostatek volných finančních prostředků na předfinancování a dofinancování této akce v roce 2018. Předpokládaná výše dotace činí 0,5 mil. Kč, předpokládaná výše dofinancování činí 1,5 mil. Kč.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 42

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit svěření pravomoci k provedení rozpočtových opatření radě města na dofinancování akcí dle tabulky č. 1 v případě přijetí dotací z jiných veřejných zdrojů.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 43

Rada ruší usnesení č. 20 z 63. schůze rady konané dne 22.08.2017.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 44

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí individuální dotace na provoz ve výši 180 tis. Kč pro rok 2018 pro společnost JEDNOTA, spotřební družstvo v Boskovicích, se sídlem náměstí 9. května 2136/10, 680 01 Boskovice, IČO: 00032221.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 45

Rada souhlasí s podnájmem nebytových prostor kadeřnictví v OS Písečná – nájemce M. Hejčová, Blansko; IČO: 62133233 – pro paní Břouškovou, Blansko, IČO: 68119941, za účelem provozování kadeřnictví.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 46

Rada neschvaluje návrh cen na r. 2018 ke smlouvě č. 2004-KOM-S071/Pl předložený svozovou firmou AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. IČO: 49356089.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 47

Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru odprodat část pozemku parc. č. 1324/2 o výměře cca 400 m2 v k. ú. Blansko (lokalita Staré Blansko, ulice Pod Strání).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 48

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu č. 2016/001010/INV/OS ze dne 14.12.2016, uzavřenou mezi Městem Blansko a společností ZERA Rájec a. s., se sídlem Rájec-Jestřebí, IČO: 25564854, který spočívá ve změně doby nájmu (prodloužení doby nájmu).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 49

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu č. 2015-INV-Poz-S129/NS ze dne 22.05.2015 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11.04.2016, ve znění Dodatku č. 2 ze dne 14.12.2016 a ve znění Dodatku č. 3 ze dne 05.10.2017 uzavřenou mezi Městem Blansko a společností M.S. Blanenská, s. r. o., se sídlem Koliště 1912/13, Brno, IČO: 27719120, a to tak, že se mění termín počátku hrazení nájemného dle uvedené nájemní smlouvy ve znění dodatků z 01.01.2018 na 01.01.2019 (areál zahradnictví na ulici Poříčí v Blansku).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 50

Rada schvaluje výpůjčku části pozemku parc. č. 935/52 orná půda o výměře 129 m2 v k. ú. Blansko manželům Dražilovým, bytem Blansko, za účelem zřízení zeleně, následné údržby a úklidu uvedené části pozemku, na dobu určitou 5 let a schvaluje smlouvu o výpůjčce č. 2017/00258/INV/BF (pozemek v lokalitě Zborovce, ul. Březinky v Blansku).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 51

Rada schvaluje změnu usnesení č. 38 přijatého na 59. schůzi rady města dne 06.06.2017 tak, že k pozemkům schváleným k pronájmu se doplňují části pozemků parc. č. 541/18 ostatní plocha a parc. č. 541/19 ostatní plocha v k. ú. Horní Lhota u Blanska, výměra k pronájmu schválených částí pozemků se zvyšuje na 10900 m2 a schvaluje nové znění nájemní smlouvy č. 2017/001029/INV/OS. Zbývající část usnesení zůstává beze změny.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 52

Rada doporučuje zastupitelstvu zrušit usnesení č. 25 přijaté na 13. zasedání zastupitelstva dne 06.06.2017.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 53

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2017/001030/INV/OS se společností ATONA s. r. o., se sídlem Poříčí 2428/44, 678 01 Blansko, IČO: 26226413 (průmyslová zóna Blansko).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 54

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit směnu pozemků parc. č. 998/2 trvalý travní porost o výměře 163 m2, parc. č. 998/14 ostatní plocha o výměře 49 m2 a části pozemku parc. č. 998/23 ostatní plocha o výměře 272 m2 dle geometrického plánu č. 4854-179/2017 vyhotoveného Ing. Zemánkem, vše v k. ú. Blansko ve vlastnictví Města Blansko za pozemky parc. č. 998/3 o výměře 49 m2, parc. č. 998/18 o výměře 32 m2, parc. č. 1754/16 o výměře 33 m2 a části pozemků parc. č. 988/10 o výměře 2 m2, parc. č. 998/12 o výměře 5 m2, parc. č. 998/15 o výměře 93 m2 + 5m2, parc. č. 998/16 o výměře 14 m2, parc. č. 998/17 o výměře 150 m2 ve vlastnictví společnosti ISAN Radiátory s. r. o., IČO: 25334727, Cejl 817/105, Zábrdovice, 602 00 Brno označené dle výše uvedeného geometrického plánu jako pozemky parc. č. 988/18, parc. č. 998/28, parc. č. 998/24, parc. č. 998/25, parc. č. 998/27, a parc. č. 998/26, vše ostatní plocha s tím, že rozdíl ve výměře směňovaných pozemků bude ze strany společnosti ISAN Radiátory s. r. o. uhrazen Městu Blansko v ceně 268 Kč/m2 + platná sazba DPH a s tím, že Město Blansko vybuduje na své náklady nezbytnou část nového oplocení pozemků společnosti ISAN Radiatory s. r. o, jehož vybudování bude vynucené směnou pozemků a doporučuje zastupitelstvu pověřit radu schválením směnné smlouvy (pozemky při ul. Poříčí).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 55

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej části pozemku parc. č. 523/96 orná půda v k. ú. Horní Lhota u Blanska o výměře cca 1260 m2 v k. ú. Horní Lhota u Blanska za účelem vybudování odstavné plochy panu Pokladníkovi, IČO: 49471091, Blansko za cenu 420 Kč/m2 + platná sazba DPH s tím, že k odprodeji dojde po vybudování této plochy a s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené a doporučuje zastupitelstvu schválit smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2017/001218/INV/OS (pozemky v k. ú. Horní Lhota u Blanska v průmyslové zóně)“.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 56

Rada schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2012/000197/INV/OS z 14.11.2017 (pronájem pozemku).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 57

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej části pozemku parc. č. 1015 orná půda v k. ú. Těchov o výměře 16 m2, označenou geometrickým plánem č. 1136-10111/2017 vyhotoveným společností GB-geodezie, spol. s r. o. jako díl „a“ manželům Šenkovým, Blansko za dohodnutou kupní cenu 13.552 Kč včetně platné sazby DPH a doporučuje zastupitelstvu schválit výkup spoluvlastnických podílů id. 1/12 pozemků parc. č. 713/6 ostatní plocha a parc. č. st. 4056/5 zastavěná plocha, oba v k. ú. Blansko do vlastnictví Města Blansko od vlastníka těchto spoluvlastnických podílů těchto pozemků za dohodnutou kupní cenu 13.387 Kč a doporučuje zastupitelstvu schválit kupní smlouvu č. 2017/001219/INV/OS.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 58

Rada schvaluje zřízení bezúplatného věcného břemene – služebností průchodu a průjezdu jako práva věcného přes část obecního pozemku parc. č. 900/9 trvalý travní porost v k. ú. Blansko na pozemek parc. č. 900/12 trvalý travní porost v k. ú. Blansko, na dobu neurčitou, přičemž rozsah věcného břemene – služebnosti bude vyznačen geometrickým plánem (lokalita Zborovce).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 59

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku: „Stezka pro chodce a cyklisty na Sportovním ostrově, úsek Mlýnský náhon, část A“ a pověřuje starostu uzavřením smlouvy s vítězným uchazečem.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 60

Rada schvaluje u veřejné zakázky „Veřejné prostranství Dukla, Blansko – kavárna“ úpravu plánovaného nejzazšího termínu pro dokončení stavebního díla (stavebních prací) a plánovaného nejzazšího termínu pro dokončení díla (dokončení předmětu veřejné zakázky) na 15.06.2018.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 61

Rada schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo číslo 2017/001014/INV/DS/MR na akci „SC 03 CYKLOSTEZKA – úsek Autobusové nádraží“ a pověřuje starostu k uzavření dodatku.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 62

Rada doporučuje zastupitelstvu zrušit usnesení č. 9 přijaté na 12. zasedání Zastupitelstva města Blansko dne 07.03.2017 a usnesení č. 19, 20, 21 a 22 přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Blansko dne 05.09.2017, z důvodu nenaplnění záměru (odstoupení společností GMW-měřicí technika, s. r. o., a Putsch Stord s. r. o.).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 63

Rada souhlasí s uzavřením smlouvy ev. č. 2017/001047/INV/DS, Smlouva o dotačním managementu dotace z programu Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje výzva Územní studie – výzva č. 9“. Předmětem dotace je projekt s registračním číslem: CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0004642 a názvem: „Územní studie krajiny ORP Blansko“ uzavíranou mezi Městem Blansko a společností Erste Grantika Advisory, a. s., se sídlem: Jánská 448/10, Brno, PSČ 602 00, IČO: 25597001.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 64

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit předloženou Smlouvu o poskytnutí příspěvku na rozvoj lokalit pro bydlení ve městě Blansku číslo 2017/001048/INV/DS/Ne, a to za vybudování vodovodu a splaškové kanalizace v lokalitě Na Familiích, Horní Lhota pro cca 11 rodinných domů.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 65

Rada schvaluje uzavření smlouvy o projektové přípravě na veřejnou zakázku s názvem „Blansko – most, parkoviště a komunikace u Salmova mlýna“ se společností JNDS projekt, s. r. o. se sídlem Jiráskova 871/28, 679 61 Letovice, IČO: 05734894.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 66

Rada schvaluje vystavení objednávky společnosti MANUS Prostějov, spol. s r. o., se sídlem Za drahou 4332/4, 796 87 Prostějov, IČO: 47900440 v souvislosti s realizací kompletní dodávky schodišťové plošiny pro bezbariérový přístup do promítacího sálu v budově kina.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 67

Rada schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 24.08.2016, číslo smlouvy objednatele 2016/000804/KOM/DS, se společností STAVKOM, spol. s r. o., se sídlem Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice, IČO: 41604041, jejímž předmětem je realizace díla s názvem „Revitalizace plochy po hotelu Dukla“. Předmětem Dodatku č. 5 je dohoda o úpravě vystavování fakturací od 15.06.2017.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 68

Rada schvaluje předložený návrh programu 16. zasedání zastupitelstva města.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0