Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 2 ze dne 27.11.2018

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí informaci Pořizovatele ÚPD o výsledcích projednání Regulačního plánu Blansko – střed města, kterým bude nahrazena původní dokumentace z roku 2002 a doporučuje Zastupitelstvu města Blansko jeho vydání.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada bere na vědomí hospodaření Nemocnice Blansko za období 01–09/2018.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada souhlasí s tím, aby Městská knihovna Blansko podala žádosti o dotace z dotačních programů VISK 3 a Knihovna 21. století Ministerstva kultury ČR vypisovaných na rok 2019, a to na projekty „Upgrade knihovního systému na TRITIUS“, „Modernizaci PC stanic pro zaměstnance“, cyklus tematických akcí „30 let po Sametu“ a „Dětský herní klub“, a v případě úspěšného dotačního řízení souhlasí s přijetím dotačních prostředků.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada souhlasí s čerpáním finančních prostředků ve výši max. 51.300 Kč z rezervního fondu Městské knihovny Blansko za účelem jejich použití dle § 20 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 k podnájemní smlouvě uzavřené dne 01.09.2015 mezi Kulturním střediskem města Blanska a Soukromou základní uměleckou školou Blansko, spol. s r. o., se sídlem Hybešova 240/1, 678 01 Blansko, IČO: 25329529.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. j. 053036/18/OK ze dne 27.08.2018.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit s účinností od 01.01.2019 aktualizaci zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných městem Blansko z oblasti školství a kultury formou Dodatku č. 2 spočívající v aktualizaci přílohy zřizovací listiny – seznamu majetku.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada nesouhlasí s poskytnutím individuální dotace z rozpočtu města Svazu diabetiků ČR, pobočný spolek Blansko, se sídlem Kamnářská 1986/1, 678 01 Blansko, IČO 49464302 na Týdenní rekondičně edukační pobyt.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 9

Rada souhlasí s čerpáním finančních prostředků ve výši max. 150.000 Kč z rezervního fondu Základní školy Blansko, Erbenova 13 za účelem oprav podlah ve třídách a jejich použití dle § 20 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit vzorovou smlouvu pro poskytování dotací v oblasti sportu účinnou od 19.12.2018 pro dotace, u nichž je rozhodnutí o jejich poskytnutí dle zákona o obcích v kompetenci zastupitelstva.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí dotací z rozpočtu města Blansko na rok 2019 za podmínek vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem města Blansko na jeho 2. zasedání dne 18.12.2018 usnesením č. … následujícím subjektům:

IČO

Název příjemce

Sídlo

Účel

Částka

(v Kč)

43420567

TJ Asociace sportovních klubů Blansko, z. s.

Mlýnská 1297/19, 678 01 Blansko

Podpora tělovýchovné a sportovní činnosti TJ

118.000

68729251

Orel jednota Blansko

Komenského 341/15, 678 01 Blansko

Podpora tělovýchovné a sportovní činnosti

251.400

22904573

ACT leraK Blansko, z. s.

V Hájíčku 377, 679 02 Ráječko

Atletika, plavání, triatlon – zdravé děti

51.900

2020955

Basketbalový klub Blansko, z. s.

Chelčického 1671/62, 678 01 Blansko

Rozvoj dívčího basketbalu v roce 2019

29.600

26558637

Blanenský Basketbalový Klub Blansko, z. s.

Mahenova 951/10, 678 01 Blansko

Podpora basketbalových aktivit dětí v BBK Blansko v roce 2019

37.900

22872779

Dynamiters Blansko HK z. s.

Poříčí 2471/23, 678 01 Blansko

Provoz a činnost hokejového klubu Dynamiters Blansko HK, z. s. 2019

81.100

26606623

FK Blansko, z. s.

Údolní 1826/10, 678 01 Blansko

Sportovní činnost FK Blansko, z. s. v roce 2019

196.300

2103362

FBK Atlas Blansko, z. s.

Jasanová 2083/8, 678 01 Blansko

Provoz a činnost florbalového klubu FBK Atlas Blansko, z. s.

75.900

69705798

HC Blansko, z. s.

Mlýnská 624/14, 678 01 Blansko

Podpora činnosti mládeže klubu HC Blansko, z. s.

400.000

26561841

HC CHEROKEES, z. s.

Družstevní 1251/11, 678 01 Blansko

Podpora ženského hokeje – účast v Lize žen ČR

60.000

43425950

Jana Kuncová

Dvorská 1879/80, 678 01 Blansko

Základní zdokonalovací a kondiční plavání dětí od 4 let

20.500

62073729

Klub biatlonu Blansko, p. s.

Obůrka 315, 678 01 Blansko

Sportovní činnost Klubu biatlonu Blansko

63.000

1829220

Kuželkářský klub Blansko

Údolní 1961/8a, 678 01 Blansko

Činnost Kuželkářského klubu Blansko v roce 2019

8.700

22838015

Mateřské centrum Veselý Paleček, z. s.

K.J.Mašky 1413/2, 678 01 Blansko

Plavání dětí s rodiči (děti od 6 měsíců do 6 let)

64.400

65336984

Místní skupina vodní záchranné služby ČČK

Sadová 149/2, 678 01 Blansko

Sportovní činnost MS VZS ČČK Blansko

2.400

22901469

Okresní komise futsalu FIFA Blansko z. s.

Smetanova 299/4, 678 01 Blansko

Organizace futsalových soutěží v Blansku

117.600

45473790

Olympia Blansko, z. s.

Mlýnská 2457/22, 678 01 Blansko

Olympia Blansko – provoz areálu a sportovní činnost

835.500

65339100

Sportovní klub EDEN při ZŠ Blansko

Erbenova 1237/13, 678 01 Blansko

Celoroční činnost SK EDEN

30.000

68685190

TJ SOKOL LAŽÁNKY, z. s.

Lažánky 217, 678 01 Blansko

Provoz a údržba fotbalového hřiště, zajištění sportovní činnosti a oprava hráčských kabin

97.600

1414950

TK Blansko, z. s.

č.p. 191, 679 02 Spešov

Podpora sportovní činnosti tenisového oddílu TK Blansko

78.800

43420656

Dům dětí a mládeže Blansko, příspěvková organizace

Údolní 1200/2, 678 01 Blansko

Sportovní činnost DDM Blansko 2019

0

7330391

Kamila Špačková

Okružní 2294/3c, 678 01 Blansko

Rozvoj závodního aerobiku ve městě Blansko

2.700

49463829

ÚAMK BIKETRIAL BLANSKO

Sv. Čecha 28/3, 678 01 Blansko

Činnost Biketrialu Blansko

60.300

72038357

ČMF – SC BIKETRIAL CZECH, z. s.

K.H. Máchy 1242/14, 678 01 Blansko

Sportující mládež – pohybové aktivity, Freerun, biketrial

55.000

65277333

Služby Blansko, s. r. o.

nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko

Snížení nákladů hodinových pronájmů sportovišť

4.500.000

Způsob poskytnutí dotace – na účet do 30 dnů po podpisu smlouvy.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit vzorovou smlouvu pro poskytování dotací v oblasti kultury a zájmové činnosti účinnou od 19.12.2018 pro dotace, u nichž je rozhodnutí o jejich poskytnutí dle zákona o obcích v kompetenci zastupitelstva.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí dotací z rozpočtu města Blansko na rok 2019 za podmínek vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem města Blansko na jeho 2. zasedání dne 18.12.2018 usnesením č. ….. následujícím subjektům:

IČO

Název příjemce

Sídlo

Účel

Částka

(v Kč)

16343671

Junák – český skaut, středisko Srdce na dlani Blansko, z. s.

Růžová 128/3, 678 01 Blansko

Skautská činnost

110.000

71165240

Junák – český skaut, středisko Světla Blansko, z. s.

Růžová 948/5, 678 01 Blansko

Skautské středisko Světla Blansko – zájmová činnost v roce 2019

119.000

70874531

Kolpingova rodina Blansko

Komenského 341/15, 678 01 Blansko

"Zlaté české ručičky" a "Vykoukněme z města ven"

158.300

22838015

Mateřské centrum Veselý Paleček, z. s.

K. J. Mašky 1413/2, 678 01 Blansko

Provoz mateřského centra

187.700

546712

Moravský rybářský svaz, z. s. pobočný spolek Blansko

Mlýnská 2312/25, 678 01 Blansko

Rybářský kroužek mladých rybářů

52.500

62073541

RASTISLAV Blansko, z. s.

Dvorská 2099/2, 678 01 Blansko

Činnost pěveckého spolku Rastislav Blansko, z. s. 2019

63.300

47886552

Společnost katolického domu v Blansku, z. s.

Komenského 341/15, 678 01 Blansko

Kulturní a komunitní činnost Katolického domu

73.000

75095181

Spolek CIRCULUS

Lažánky 81, 678 01 Blansko

Rozvoj spolku CIRCULUS, divadla Kolárka, autorská práva, propagace

37.300

62077589

Ulita Blansko, z. s.

B. Němcové 2431/2A, 678 01 Blansko

Ulita 2019

37.700

2105292

Umělecké centrum ART-TEP, spolek

Křižkovského 1282/25, 678 01 Blansko

Podpora uměleckého vzdělávání dětí a mládeže v městě Blansku a přilehlém okolí

130.700

Způsob poskytnutí dotace – na účet do 30 dnů po podpisu smlouvy.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí individuální dotace za podmínek dotační smlouvy žadateli Junák – český skaut, středisko Světla Blansko, z. s., se sídlem Růžová 948/5, 678 01 Blansko, IČO: 71165240 za účelem pořádání BAMBIFESTU 2019, a to pouze v případě, že zastupitelstvo schválí v rozpočtu města na rok 2019 finanční prostředky na významné kulturní a zájmové akce ve městě ve výši dle návrhu rozpočtu 2019 nebo vyšší.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada souhlasí s čerpáním finančních prostředků ve výši max. 100.000 Kč z rezervního fondu Základní školy Tomáše Garriqua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 za účelem jejich použití na renovaci podlah ve třídách.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada doporučuje zastupitelstvu stanovit s účinností od 01.01.2019 výši odměn za měsíc za uvedené funkce takto:

 

Odměna

za měsíc

v Kč 

Člen rady 

8.000

Člen zastupitelstva 

1.800

Předseda výboru 

3.000

Místopředseda výboru

 • člen zastupitelstva

 • nečlen zastupitelstva

 

2.500

700

Člen výboru

 • člen zastupitelstva

 • nečlen zastupitelstva

 

2.300

500

Předseda komise

 • člen zastupitelstva

 • nečlen zastupitelstva

 

2.800

1.000

Místopředseda komise

 • člen zastupitelstva

 • nečlen zastupitelstva

 

2.300

500

V případě výkonu více funkcí náleží odměna za funkci, za niž je odměna nejvyšší, odměny za jednotlivé funkce se nesčítají.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada bere na vědomí informaci, že Monitorovací skupina pro přípravu II. aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013–2023 nenavrhla k 01.01.2019 žádné změny a doplnění tohoto dokumentu.

Rada ukládá odboru kancelář tajemníka informovat o této skutečnosti Zastupitelstvo města Blanska na jeho 2. zasedání dne 18.12.2018.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada souhlasí s uzavřením dvou smluv o spolupráci podle § 1724 a § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů se Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra České republiky.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 40 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32, v Blansku paní Burgrové, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytu č. 40 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku pana Horáka, Blansko a paní Benešovou, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada schvaluje licenční smlouvu pro výtvarné dílo logo Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit Střednědobý výhled rozpočtu města Blansko na období let 2020–2021.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit Rozpočet města Blansko na rok 2019 v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 523.002 tis. Kč a Rozpočet příjmů a výdajů hospodářské činnosti na rok 2019 ve výši 14.844 tis. Kč.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit příspěvky z rozpočtu města Blansko zřízeným příspěvkovým organizacím:

IČO

Název subjektu

Účel

Částka v tis. Kč

71006419

MŠ Blansko, Těchov 124

Příspěvek na provoz

444

71006435

MŠ Blansko, Rodkovského 2a

Příspěvek na provoz

1.547

71006362

MŠ Blansko, Divišova 2a

Příspěvek na provoz

995

71006443

MŠ Blansko, Údolní 8

Příspěvek na provoz

1.349

71006427

MŠ Blansko, Dvorská 96

Příspěvek na provoz

1.688

49464191

ZŠ Blansko, Erbenova 13

Příspěvek na provoz

3.480

49463276

ZŠ TGM Blansko, Rodkovského 2

Příspěvek na provoz

3.077

49464205

ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26

Příspěvek na provoz

3.040

49464213

ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17

Příspěvek na provoz

4.080

49464191

ZŠ Blansko, Erbenova 13

Příspěvek na správce veřejných hřišť

23

49463276

ZŠ TGM Blansko, Rodkovského 2

Příspěvek na správce veřejných hřišť

23

49464205

ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26

Příspěvek na správce veřejných hřišť

23

00163848

Kulturní středisko města Blanska

Kino – příspěvek na provoz

2.563

47885670

Městská knihovna Blansko

Příspěvek na provoz

6.486

00163848

Kulturní středisko města Blanska

Příspěvek na provoz

9.141

00163848

Kulturní středisko města Blanska

Příspěvek na Historický jarmark a oslavu Den dětí

120

00163848

Kulturní středisko města Blanska

Příspěvek na oslavu nového roku

50

00163848

Kulturní středisko města Blanska

Příspěvek na akci Zlaté slunce

30

00386634

Nemocnice Blansko

Příspěvek na provoz

10.000

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit  poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko společnosti Služby Blansko, s. r. o, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO: 65277333 na provoz:

 • veřejného sociálního zařízení ve výši 414 tis. Kč

 • sportovišť (lázně, koupaliště, zimní stadion) ve výši 9.772 tis. Kč

 • útulku pro psy ve výši 666 tis. Kč

 • rekreační oblasti Palava ve výši 500 tis. Kč

a doporučuje zastupitelstvu schválit předloženou veřejnoprávní smlouvu.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit realizaci akce Azylový dům Sladkovského 2b, stavební úpravy s předpokládanými celkovými výdaji ve výši 25 mil. Kč, která bude do rozpočtu města Blansko zařazena formou rozpočtového opatření v průběhu roku 2019, pokud na tuto akci bude městu Blansko přiznána dotace z jiných veřejných rozpočtů a prohlašuje, že město Blansko má dostatek volných finančních prostředků na předfinancování a dofinancování této akce v roce 2019.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit realizaci akce Cyklostezka Blansko – Ráječko SO 104, s předpokládanými celkovými výdaji ve výši 2,6 mil. Kč, která bude do rozpočtu města Blansko zařazena formou rozpočtového opatření v průběhu roku 2019, pokud na tuto akci bude městu Blansko přiznána dotace z jiných veřejných rozpočtů a prohlašuje, že město Blansko má dostatek volných finančních prostředků na předfinancování a dofinancování této akce v roce 2019.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit realizaci akce ZŠ TGM – přístavba jídelny, školní kuchyně a odborných učeben s předpokládanými celkovými výdaji ve výši 90 mil. Kč, která bude do rozpočtu města Blansko zařazena formou rozpočtového opatření v průběhu let 2019–2021, pokud na tuto akci bude městu Blansko přiznána dotace z jiných veřejných rozpočtů a prohlašuje, že město Blansko má dostatek volných finančních prostředků na předfinancování a dofinancování této akce v letech 2019–2021.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit realizaci akce Pořízení speciálních nádob na sběr bioodpadu pro město Blansko a jeho městské části s předpokládanými celkovými výdaji ve výši 2 mil. Kč, která bude do rozpočtu města Blansko zařazena formou rozpočtového opatření v průběhu roku 2019, pokud na tuto akci bude městu Blansko přiznána dotace z jiných veřejných rozpočtů a prohlašuje, že město Blansko má dostatek volných finančních prostředků na předfinancování a dofinancování této akce v roce 2019.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Rada doporučuje zastupitelstvu stanovit radě pravomoc provádět rozpočtová opatření na předfinancování a spolufinancování akcí dle tabulky v případě přijetí dotací z jiných veřejných zdrojů.

Rozpočtované náklady

Předpoklad dotace

Poskytovatel dotace

Realizace

Azylový dům Sladkovského 2b, stavební úpravy

25 mil. Kč

90 % z uznatelných výdajů, max. 17,5 mil. Kč

MMR resp. IROP

2019–2020

Cyklostezka Blansko – Ráječko SO 104

2,6 mil. Kč

60 z uznatelných výdajů, max. 1,56 mil. Kč

Jihomoravský kraj

2019

ZŠ TGM – přístavba jídelny, školní kuchyně a odborných učeben

90 mil. Kč

90 % z uznatelných výdajů, max. 81 mil. Kč

MMR resp. IROP

2019–2021

Pořízení speciálních nádob na sběr bioodpadu pro město Blansko a jeho městské části

2 mil. Kč

85 % z uznatelných nákladů

Státní fond životního prostředí

2019

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 31

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 33/2018 a ZRR 17/2018–ZRR 19/2018.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 32

Rada schvaluje doplnění rozpočtového opatření č. RO 33/2018 a ZRR 20/2018–ZRR 22/2018.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 33

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtová opatření č. RO 34/2018 až RO 35/2018

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 34

Rada doporučuje zastupitelstvu stanovit radě pravomoc provádět rozpočtová opatření související s nákupy a prodeji investičních instrumentů při krátkodobém a dlouhodobém zhodnocování finančních prostředků.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 35

Rada bere na vědomí hospodaření společnosti Technické služby Blansko, s. r. o., nám. Svobody 32/3, IČO: 26286173 za měsíce 1–9/2018.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 36

Rada bere na vědomí oznámení a zdůvodnění nepředložení hospodaření společnosti Služby Blansko, s. r. o., nám. Svobody 32/3, IČO: 65277333 za 1–9/2018.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 37

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko společnosti Služby Blansko, s. r. o., nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO: 65277333 na vícenáklady na instalaci přetlakové tenisové haly.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 38

Rada v působnosti Valné hromady bere na vědomí Závěrečnou zprávu předsedy Dozorčí rady společnosti Služby Blansko, s. r. o. za uplynulé volební období.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 39

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit předběžnou kalkulaci ceny tepla v CZT pro rok 2019.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 40

Rada souhlasí s odpisem pohledávek za ubytování v domě Jungmannova 10, Blansko, po zemřelých V. Zemachovi (pohledávka 2.200 Kč) a M. Kudrym (pohledávka 1.000 Kč).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 41

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu paní Venclové, Blansko dohodou k 31.12.2018.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 42

Rada souhlasí s umístěním lunaparku na dolním parkovišti Rekreační oblasti Palava v termínu 22.04.–05.05.2019.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 43

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej pozemků parc. č. st. 4642/1 a parc. č. st. 4644/1 v k. ú. Blansko, panu Kolčavovi, bytem Brno, z důvodu sjednocení vlastnictví pozemků v areálu a vytvoření tak jednotného funkčního celku, za cenu obvyklou ve výši 1.409.800 Kč + platná sazba DPH stanovenou znaleckým posudkem s tím, že náklady s převodem spojené hradí žadatel. Uvedené bude realizováno pouze za podmínky, že vlastník staveb na pozemcích umístěných (KAMENA výrobní družstvo Brno, IČO: 00030449) nevyužije své předkupní právo na uvedené pozemky, v případě uplatnění předkupního práva vlastníka staveb bude prodej realizován za stejných podmínek vůči vlastníku staveb (pozemky zastavěné stavbami v areálu KAMENY, ul. Poříčí v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 44

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej části pozemku parc. č. 1017/96 o výměře cca 190 m2 a pozemku parc. č. 1017/95 o výměře 904 m2 oba ostatní plocha v k. ú. Blansko, panu Kolčavovi, bytem Brno, z důvodu sjednocení vlastnictví pozemků v areálu a vytvoření tak jednotného funkčního celku za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1.496,57 Kč/m2 + platná sazba DPH s tím, že veškeré náklady s převodem spojené uhradí žadatel, a to pouze v případě, že vlastník staveb v areálu nevyužije své předkupní právo, jak je uvedeno v materiálu odboru INV a za podmínky, že stávající vlastníci pozemků parc. č. 1017/68 a parc. č. 1017/95, oba v k. ú. Blansko zřídí věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě s vlastníkem sítě kanalizace nacházející se na uvedených pozemcích (areál KAMENY, ul. Poříčí v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 45

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit znění kupní smlouvy č. 2018/001399/INV/OS (pozemek lokalita Staré Blansko, pískový lom).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 46

Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 2014-INV-Poz-S213/NS-Mu ze dne 19.02.2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 31.05.2017 uzavřené mezi městem Blansko a manžely Antonovovými, bytem Brno, na nájem části pozemku parc. č. 755/79 ostatní plocha o výměře cca 50 m2 a části pozemku parc. č. 755/100 ostatní plocha o výměře cca 100 m2 v k. ú. Blansko, dohodou smluvních stran ke dni 31.12.2018 (pozemky při ul. L. Janáčka v Blansku, v blízkosti OD Hruška).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 47

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit směnu části pozemku parc. č. 674/10 ostatní plocha o výměře max. 750 m2 v k. ú. Blansko ve vlastnictví města Blansko za cenu 1.600 Kč/m2 + platná sazba DPH za pozemek 1406/2 ostatní plocha o výměře 256 m2 v k. ú. Blansko za cenu 1.600 Kč/m2 + platná sazba DPH, s tím, že rozdíl v cenách směňovaných pozemků bude dorovnán společností SP Assist s. r. o., IČO: 29297923 městu Blansko. Náklady na vyhotovení geometrického plánu a správní poplatek za vklad hradí strany rovným dílem. Náklady na vyhotovení znaleckých posudků hradí každá strana svoje (lokalita Nad Žlíbkem a poblíž trati ČD).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 48

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit směnu části pozemku parc. č. 1022/2 ostatní plocha o výměře 110 m2, části pozemku parc. č. 1022/6 ostatní plocha o výměře 55 m2, části pozemku parc. č. 1022/23 ostatní plocha o výměře 61 m2 (dle geometrického plánu č. 4942-147/2018 dosud nezapsaného v katastru nemovitostí označené nově jako pozemky parc. č. 1022/32, parc. č. 1022/33 a parc. č. 1022/34), části pozemku parc. č. 1022/7 orná půda o výměře 416 m2, vše v k. ú. Blansko za cenu 1.900 Kč/m2 + platná sazba DPH a části pozemku parc. č. 1022/7 orná půda o výměře 370 m2 a pozemku parc. č. st. 4443 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 115 m2 (na pozemku se nachází stavba cizího vlastníka, která není předmětem směny), vše v k. ú. Blansko za cenu 3.000 Kč/m2 + platná sazba DPH ve vlastnictví města Blansko za část pozemku parc. č. 1006/66 orná půda o výměře 98 m2, část pozemku parc. č. 1006/70 ostatní plocha o výměře 1 m2 a část pozemku parc. č. 1006/71 ostatní plocha o výměře 158 m2 (dle geometrického plánu č. 4944-148/2018 dosud nezapsaného v katastru nemovitostí označené nově jako pozemky parc. č. 1006/123, parc. č. 1006/124 a parc. č. 1006/126), vše v k. ú. Blansko, a to pozemky včetně stavby parkoviště, za cenu 3.000 Kč/m2 + platná sazba DPH s tím, že rozdíl v cenách směňovaných pozemků bude dorovnán společností KAPITÁNKA, spol. s r. o., IČO: 25596781 městu Blansko, a s tím, že k uzavření směnné smlouvy dojde až po výmazu zástavní právo na pozemcích ve vlastnictví společnosti KAPITÁNKA, spol. s r. o. a po kolaudaci stavby parkoviště. Náklady na vyhotovení geometrických plánů hradí strany rovným dílem. Náklady na vyhotovení znaleckých posudků hradí každá strana svoje. Správní poplatek za vklad hradí strany rovným dílem. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit znění směnné smlouvy č. 2018/001410/INV/OS (pozemky při ul. Poříčí a při ul. Pražská).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 49

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit změnu smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2013-INV-Poz-S094/Ma-BKS (2013/000126/INV/OS) ze dne 23.07.2013 ve znění dodatku č. 1, přičemž změna spočívá v posunutí termínu pro uzavření vlastní kupní smlouvy, a to do 30.06.2020 a s tím souvisejících změn smlouvy a doporučuje zastupitelstvu schválit znění dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2013-INV-Poz-S094/Ma-BKS (2013/000126/INV/OS) (pozemek při ul. Mahenova v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 50

Rada schvaluje změnu nájemní smlouvy č. 2013-INV-Poz-S097/NS-Ko (2013/000104/INV/OS) ze dne 03.06.2013 ve znění dodatku č. 1, přičemž změna spočívá v posunutí termínu pro dokončení stavby, a to do 31.12.2019 a schvaluje znění dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 2013-INV-Poz-S097/NS-Ko (2013/000104/INV/OS) (pozemek při ul. Mahenova v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 51

Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit výkup pozemků parc. č. 1653 ostatní plocha a parc. č. st. 1304/2 v k. ú. Blansko za cenu vyšší než je cena obvyklá, stanovená znaleckým posudkem (pozemky u nám. Míru).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 52

Rada schvaluje znění dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2017/001029/INV/OS ze dne 13.03.2018, kterým je mj. vyčíslena výše podpory v režimu de minimis, kterou město Blansko poskytne nájemci – společnosti ATONA s. r. o., Poříčí 2428/44, 678 01 Blansko, IČO: 26226413 (pozemky v k. ú. Horní Lhota – průmyslová zóna).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 53

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit směnu části pozemku parc. č. 9 ostatní plocha o výměře cca 3 m2 za část pozemku parc. č. 23/1 zahrada o výměře cca 3 m2, která bude dotčena stavbou „Blansko, Klepačov – chodník na ulici Dlouhá“ a směnu části pozemku parc. č. 9 ostatní plocha o výměře cca 4 m2 za část parc. č. 25/2 ostatní plocha o výměře cca 4 m2, která bude dotčena stavbou „Blansko, Klepačov – chodník na ulici Dlouhá“, vše v k. ú. Klepačov, bez doplatku, s tím že náklady se směnou spojené hradí město Blansko a doporučuje zastupitelstvu schválit smlouvu o uzavření budoucí směnné smlouvy č. 2018/000319/INV/BF a smlouvu o uzavření budoucí směnné smlouvy č. 2018/000320/INV/BF (pozemky při ulici Dlouhá v Klepačově).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 54

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit výkup části pozemku parc. č. 26 zastavěná plocha o výměře cca 2 m2 v k. ú. Klepačov, která bude dotčena stavbou „Blansko, Klepačov – chodník na ulici Dlouhá“, od vlastníka tohoto pozemku, městem Blansko za cenu 300 Kč/m2 s tím, že náklady s výkupem spojené hradí město Blansko a doporučuje zastupitelstvu schválit smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2018/000318/INV/BF (pozemek při ulici Dlouhá v Klepačově).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 55

Rada schvaluje návrh dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. 2018/001230/INV/DS/ŠM – DODATEK 3 k uzavřené smlouvě o dílo č. 2018/001230/INV/DS/ŠM na veřejnou zakázku: „Blansko, regenerace sídliště Zborovce, I. etapa“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 56

Rada schvaluje návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 8800090454_1/BVB/P ve věci přeložky NTL plynovodu a plynovodních přípojek při II. etapě regenerace sídliště Zborovce, ul. Kamnářská.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 57

Rada schvaluje předložený návrh programu 2. zasedání zastupitelstva města.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 58

Rada schvaluje Smlouvu o plném servisu a údržbě – FSMA se společností SPIN SERVIS s. r. o., Škroupova 3018/62, 636 00 Brno, IČO: 25583735.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0