Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 3 ze dne 14.12.2018

Usnesení č. 1

Rada uděluje předběžný souhlas k přijetí finančního daru do vlastnictví Nemocnice Blansko, dle § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada schvaluje darovací smlouvu, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru z rozpočtu Jihomoravského kraje na „Podporu provozu nemocnice“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0