Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 4 ze dne 18.12.2018

Usnesení č. 1

Rada schvaluje návrh rozpočtu Nemocnice Blansko na rok 2019.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Nemocnice Blansko na roky 2020/2021.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada schvaluje odpisový plán Nemocnice Blansko pro rok 2019.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada schvaluje plán investic Nemocnice Blansko pro rok 2019.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada souhlasí s daňovým odepisováním nemovitého majetku Nemocnice Blansko – technické zhodnocení rehabilitace.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada bere na vědomí přehled nemovitého majetku, který má Nemocnice Blansko v ekonomické správě a je daňově odepisován.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada souhlasí s poskytnutím finančního daru Nemocnici Blansko v úhrnné výši 23.000 Kč od společnosti Boehringer Ingelheim, spol. s r.o., se sídlem: Na poříčí 1079/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 48025976.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada ukládá Nemocnici Blansko předkládat radě ke schválení veškeré záměry na provedení technického zhodnocení pronajatého majetku.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada souhlasí s tím, aby Městská knihovna Blansko přijala věcné dary – 17 knih od veřejnosti v odhadnuté ceně 3.624 Kč a se zařazením knih do knižního fondu knihovny.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada souhlasí s tím, že do přijetí nových pravidel pro stanovení výše platů ředitelům městem zřizovaných škol nebude použit přepočet osobních příplatků dle čl. 3 Směrnice č. 1/2007 Pravidla pro stanovení výše příplatku za vedení a poskytování osobního a zvláštního příplatku ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 2011/000293/ŠKOL/DS/Mu dohodou a současně s uzavřením nové nájemní smlouvy mezi městem a společností CERGO s. r. o., se sídlem Jungmannova 1899, 666 01 Tišnov, IČO: 02478820.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada schvaluje rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020–2021 a stanovuje závazné ukazatele zřizovatele příspěvkové organizace Kulturní středisko města Blanska.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada schvaluje odpisový plán na rok 2019 příspěvkové organizace Kulturní středisko města Blanska.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada schvaluje rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020–2021 a stanovuje závazné ukazatele zřizovatele příspěvkové organizace Městská knihovna Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada schvaluje odpisový plán na rok 2019 příspěvkové organizace Městská knihovna Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada schvaluje rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020–2021 a stanovuje závazné ukazatele zřizovatele příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada schvaluje odpisový plán na rok 2019 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada schvaluje rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020–2021 a stanovuje závazné ukazatele zřizovatele příspěvkové organizace Základní škola Blansko, Erbenova 13.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada schvaluje odpisový plán na rok 2019 příspěvkové organizace Základní škola Blansko, Erbenova 13.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada schvaluje rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020–2021 a stanovuje závazné ukazatele zřizovatele příspěvkové organizace Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada schvaluje odpisový plán na rok 2019 příspěvkové organizace Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada schvaluje rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020–2021 a stanovuje závazné ukazatele zřizovatele příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Rada schvaluje odpisový plán na rok 2019 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Rada schvaluje rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020–2021 a stanovuje závazné ukazatele zřizovatele příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Divišova 2a, příspěvková organizace.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Rada schvaluje odpisový plán na rok 2019 příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Divišova 2a, příspěvková organizace.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Rada schvaluje rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020–2021 a stanovuje závazné ukazatele zřizovatele příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Dvorská 96, příspěvková organizace.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Rada schvaluje odpisový plán na rok 2019 příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Dvorská 96, příspěvková organizace.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Rada schvaluje rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020–2021 a stanovuje závazné ukazatele zřizovatele příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Rodkovského 2a, příspěvková organizace.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Rada schvaluje odpisový plán na rok 2019 příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Rodkovského 2a, příspěvková organizace.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Rada schvaluje rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020–2021 a stanovuje závazné ukazatele zřizovatele příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Těchov 124, příspěvková organizace.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 31

Rada schvaluje odpisový plán na rok 2019 příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Těchov 124, příspěvková organizace.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 32

Rada schvaluje rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020–2021 a stanovuje závazné ukazatele zřizovatele příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Údolní 8, příspěvková organizace.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 33

Rada schvaluje odpisový plán na rok 2019 příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Údolní 8, příspěvková organizace.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 34

Rada schvaluje odpisový plán (3. aktualizace) na rok 2018 příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Dvorská 96.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 35

Rada schvaluje odpisový plán (1. aktualizace) na rok 2018 příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Rodkovského 2a.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 36

Rada schvaluje odpisový plán na rok 2018 příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Údolní 8.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 37

Rada schvaluje odpisový plán na rok 2018 (1. aktualizace) příspěvkové organizace Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 38

Rada schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč společnosti KOMPAKT spol. s r. o., Opletalova 683, Poděbrady, IČO: 49551027 na pořízení vozidla pro SENIOR centrum Blansko, příspěvková organizace a schvaluje přiloženou darovací smlouvu. 

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 39

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 36/2018 a ZRR 23/2018 – ZRR 25/2018.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 40

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 37/2018.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 41

Rada jmenuje starostu Ing. Jiřího Crhu členem Správní rady obecně prospěšné společnosti Dům přírody Moravského krasu o. p. s., se sídlem Skalní mlýn 96, 678 01 Blansko IČO: 02503972.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 42

Rada souhlasí se jmenováním Bc. Martiny Hejčové členem Dozorčí rady obecně prospěšné společnosti Dům přírody Moravského krasu, o. p. s., se sídlem Skalní Mlýn 96, 678 01 Blansko, IČO: 02503972 a to s účinností od 01.03.2019 za předpokladu jejího společného jmenování i ze strany dalších zakladatelů, kterými jsou dobrovolné svazky obcí Časnýř a Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 43

Rada schvaluje směrnici Zásady pro použití jednotného vizuálního stylu města Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 44

Rada schvaluje Rámcovou smlouvu o prodeji zboží a poskytování služeb Vodafone OneNet se společností Vodafone Czech Republic, a. s., náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO: 25788001.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 45

Rada schvaluje termíny svatebních obřadů na I. pololetí roku 2019.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 46

Rada schvaluje užívání závěsného odznaku pro člena zastupitelstva Mgr. Michala Součka, a to při významných příležitostech a občanských obřadech.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 47

Rada schvaluje navýšení ceny služeb ve III. nadzemním podlaží ubytovny Jungmannova 10, Blansko, a to o 200 Kč na místnost za měsíc.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 48

Rada schvaluje předložený Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2015/032/Výp. s Muzeem Blanenska, příspěvková organizace, Zámek 1, IČO: 04551320 týkající se prodloužení výpůjčky movitých věcí do 31.12.2019.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 49

Rada, v souvislosti s přijatou žádostí pana R. a M. Vintrových, Blansko, ukládá odboru KOM nechat zpracovat znalecký posudek na cenu obvyklou pozemku parc. č. st. 160/2 v k. ú. Blansko, jehož součástí je stavba rodinného domku a garáže v k. ú. Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 50

Rada souhlasí s podnájmem prostor pronajatých smlouvou o nájmu č. KOM-5/2000/Pe a smlouvou o nájmu nebytových prostor č. KOM-6/2000/Pe – nájemce Základní umělecká škola Blansko, příspěvková organizace, Zámek 3, Blansko – pro MgA. Petru Žerníčkovovu, Křižkovského 1282/25, 678 01 Blansko; IČO: 74799355 za účelem pořádání uměleckých kurzů pro dospělé a seniory.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 51

Rada schvaluje předložený Ceník poskytovaných služeb pro rok 2019 Služeb Blansko, s. r. o., nám. Svobody 32/3, IČO: 65277333.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 52

Rada schvaluje předloženou Smlouvu o dodávce tepelné energie pro odběrná místa města Blansko se společností Služby Blansko, s. r. o., nám Svobody 32/3, 678 01 Blansko; IČO: 65277333.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 53

Rada schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu technologie č. 201/001473/KOM/OS se společností Služby Blansko, s. r. o., nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO: 65277333.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 54

Rada schvaluje předloženou Smlouvu o nájmu a provozování zdroje tepla se společností Služby Blansko, s. r. o., nám Svobody 32/3, 678 01 Blansko; IČO: 65277333 na pronájem domovních kotelen v BD Ant. Dvořáka 4a (K311), Sadová 2 (K04) a Sladkovského 2b, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 55

Rada svěřuje starostovi rozhodnout o uzavření smlouvy o dodávce a odběru tepla na kotelny BD Ant. Dvořáka 4a (K311), Sadová 2 (K04) a Sladkovského 2b, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 56

Rada souhlasí s posunutím termínu předání díla ze Smlouvy o dílo č. 2018/001288/KOM/DS s VUT v Brně, Fakultou stavební; IČO: 00216305 do 31.03.2019.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 57

Rada svěřuje starostovi rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2018/001288/KOM/DS s VUT v Brně, Fakultou stavební; IČO: 00216305 týkajícího se posunutí termínu předání díla.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 58

Rada v působnosti Valné hromady schvaluje předloženou smlouvu o koupi majetku souvisejícího s provozem soustavy CZT mezi společností Služby Blansko, s. r. o. a ZT Energy, s. r. o.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 59

Rada schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o úpravě vzájemných vztahů v souvislosti s provozováním tepelného a elektrického zdroje v objektu lázně Blansko a v objektech areálu sportovního ostrova týkající se prodloužení trvání smlouvy o dobu, po kterou bude probíhat rekonstrukce v lázních.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 60

Rada schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o provozování sběrného střediska odpadů v Horní Lhotě u Blanska č. 2013/000153/KOM/DS uzavřené dne 23.09.2013.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 61

Rada schvaluje záměr změnit nájemní smlouvu č. 2016-INV-Poz-S136/NS (1017/001026/INV/OS) ze dne 01.02.2017 na pronájem částí pozemku parc. č. 1242 ostatní plocha v k. ú. Blansko, přičemž změna spočívá ve změně doby nájmu z doby určité do 01.02.2019 na dobu neurčitou (pozemek v blízkosti baseballového hřiště v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 62

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout pozemek parc. č. st. 2017 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2 v k. ú. Blansko za účelem užívání garáže na pozemku stojící ve vlastnictví fyzické osoby ke garážování osobního automobilu (pozemek poblíž BD Sadová č. 90).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 63

Rada schvaluje zveřejnění záměru směnit parc. č. st. 5089 o výměře 15 m2 a parc. č. st. 5090 o výměře 15 m2 oba v k. ú. Blansko ve vlastnictví města Blansko za část pozemku parc. č. st. 2491 o výměře cca 100 m2 v k. ú. Blansko s případným finančním dorovnáním, za účelem sjednocení užívacích a vlastnických vztahů (ul. Rožmitálova).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 64

Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru směnit část pozemku parc. č. 1380/4 ostatní plocha o výměře cca 300 m2 v k. ú. Blansko (ul. Rožmitálova).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 65

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 845/35 ostatní plocha o výměře 60 m2 a část pozemku parc. č. 845/71 ostatní plocha o výměře 70 m2 vše v k. ú. Blansko k zahrádkářským účelům (části pozemků zaploceny do zahrady RD na ul. Horní Palava).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 66

Rada schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 757/2 ovocný sad o výměře 14 m2 v k. ú. Blansko k zahrádkářským účelům paní Nahodilové, bytem Blansko, za nájemné ve výši 70 Kč/rok na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a schvaluje znění nájemní smlouvy č. 2018/001475/INV/OS (část pozemku označená jako záhon č. 28 před BD Sadová 90, 92, 94, Blansko).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 67

Rada schvaluje udělení souhlasu města Blansko se stavbou opěrné zdi na části pozemku parc. č. 1335/40 v k. ú. Těchov, která je zatížena věcným břemenem zřízeným smlouvou o zřízení věcného břemene ze dne 04.11.2015 s právními účinky ke dni 04.11.2015 (V-4903/2015-701), při splnění podmínek povinnými tak, jak jsou uvedeny v dodatku č. 1 k této smlouvě a schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 2015-INV-Poz-S146/Bř.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 68

Rada schvaluje nájemci prominutí povinnosti hradit nájemné za užívání části pozemku parc. č. 33/3 zahrada v k. ú. Blansko pro rok 2019 ve výši 466 Kč dle nájemní smlouvy č. 2011-INV-Poz-S071/NS-Ne ze dne 03.06.2011, z důvodu nemožnosti pozemek v roce 2019 užívat (pozemek v blízkosti ZUŠ Blansko).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 69

Rada schvaluje změnu nájemní smlouvy č. 2016/001010/INV/OS ze dne 14.12.2016, ve znění Dodatku č. 1 uzavřené mezi městem Blansko a společností ZERA Rájec a. s., se sídlem Rájec-Jestřebí, IČO: 25564854, která spočívá ve změně doby nájmu uvedené nájemní smlouvy – prodloužení doby nájmu o 1 rok, tzn. do 31.12.2019 a schvaluje Dodatek č. 2 k uvedené nájemní smlouvě (areál zahradnictví na ulici Poříčí v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 70

Rada schvaluje změnu nájemní smlouvy č. 2015-INV-Poz-S129/NS ze dne 22.05.2015 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11.04.2016, ve znění Dodatku č. 2 ze dne 14.12.2016, ve znění Dodatku č. 3 ze dne 05.10.2017, ve znění Dodatku č. 4 ze dne 18.12.2017 a ve znění Dodatku č. 5 ze dne 16.05.2018 uzavřenou mezi městem Blansko a společností M.S. Blanenská, s. r. o., se sídlem Koliště 1912/13, Brno, IČO: 27719120, spočívající ve změně termínu počátku hrazení nájemného dle uvedené nájemní smlouvy ve znění dodatků, a to z 01.01.2019 na 01.01.2020 a schvaluje dodatek č. 6 uvedené nájemní smlouvy ve znění dodatků (areál zahradnictví na ulici Poříčí v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 71

Rada schvaluje změnu smlouvy o výpůjčce č. 2010-INV-Poz-S243/Výp-Ko ze dne 03.12.2010, ve znění dod. č. 1 ze dne 30.09.2011, ve znění dod. č. 2 ze dne 30.12.2013 a ve znění dod. č. 3 ze dne 30.06.2016 uzavřené mezi městem Blansko a Mateřským centrem Veselý Paleček, z. s., se sídlem K. J. Mašky 1413/2, Blansko, IČO: 22838015, spočívající v prodloužení doby výpůjčky o dalších 5 let od podpisu dodatku č. 4 a schvaluje dodatek č. 4 k výše uvedené smlouvě o výpůjčce ve znění platných dodatků. Tím bude vypůjčiteli poskytnuta podpora malého rozsahu, tzn. podpora „de minimis“ ve výši odpovídající výši obvyklého nájemného stanoveného znaleckým posudkem č. 1437-038/2018 ze dne 22.11.2018 (část pozemku parc. č. 79/15 za budovou bývalé MŠ na ulici K. J. Mašky v Blansku).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 72

Rada schvaluje zveřejnění záměru odprodat část pozemku parc. č. 242/1 ostatní plocha o výměře cca 2.148 m2 v k. ú. Blansko za účelem jeho užívání jako manipulační a odstavná plocha k objektu čp. 2329 na ulici Svitavská v Blansku (pozemek kolem budovy TOP AUTOSALON na ulici Svitavská v Blansku).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 73

Rada schvaluje dát do výpůjčky část pozemku parc. č. 506/1 o výměře cca 500 m2 v k. ú. Klepačov, panu Tvarogovi, bytem Klepačov, za účelem výstavby pumptracku vlastním nákladem a jeho užívání dětmi a mládeží k nácviku a zdokonalování techniky jízdy na horském kole, za účelem údržby a úklidu části pozemku, na dobu určitou 5 let od podpisu smlouvy a schvaluje znění smlouvy o výpůjčce č. 2018/000317/INV/BF (část Klepačov, za sportovním hřištěm).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 74

Rada bere na vědomí výpověď smlouvy o výpůjčce č. 2004-INV-Poz-S023/Ko-Výp ze dne 05.04.2017 uzavřené mezi městem Blansko a Základní organizací Českého zahrádkářského svazu Blansko, ev. č. 601013, IČO: 62073150, 678 01 Blansko, na výpůjčku pozemku parc. č. 903/1 v k. ú. Blansko, a to dle čl. III, odst. 2, písm. d) uvedené smlouvy o výpůjčce (lokalita Zborovce, Blansko).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 75

Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru odprodat část pozemku parc. č. 712/37 o výměře 19 m2 v k. ú. Blansko (část pozemku před vjezdem do areálu společnosti ČKD Blansko Engineering, křižovatka ul. Čapkova x Sušilova v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 76

Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru odprodat pozemky parc. č. 700/31, parc. č. 700/32, parc. č. 700/33, parc. č. 700/34, parc. č. 700/66, parc. č. 700/67, parc. č. 700/68 a části pozemků parc. č. 700/16 o výměře 3 m2, parc. č. 700/17 o výměře 7 m2, parc. č. 700/18 o výměře 30 m2, parc. č. 700/19 o výměře 18 m2, parc. č. 700/28 o výměře 2 m2, parc. č. 700/29 o výměře 1 m2, parc. č. 700/35 o výměře 5 m2, parc. č. 700/36 o výměře 9 m2 a parc. č. 700/44 o výměře 59 m2 vše v k. ú. Blansko (areál společnosti ČKD Blansko Engineering, ul. Čapkova x Sušilova v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 77

Rada schvaluje zveřejnění záměru odprodat část pozemku parc. č. 712/47 o výměře cca 220 m2 v k. ú. Blansko, z důvodu zaplocení části pozemku do areálu společnosti (areál společnosti ČKD Blansko Engineering, ul. Čapkova x Sušilova v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 78

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu č. 2017/001230/INV/OS uzavřenou mezi městem Blansko a společností ČKD Blansko Engineering, a. s., se sídlem Blansko, IČO: 25305034, spočívající ve snížení předmětu nájmu a s tím související snížení výše nájemného (areál společnosti ČKD Blansko Engineering, ul. Čapkova x Sušilova v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 79

Rada souhlasí se zpětvzetím uplatněného nároku na smluvní pokutu dle čl. 16.1. písm. d) Smlouvy o dílo číslo 2018/001251/INV/DS/MAZ na akci „ZŠ Dvorská – zřízení odborné jazykové učebny a ZŠ TGM – modernizace zázemí pro školní družiny.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 80

Rada schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo číslo 2018/001251/INV/DS/MAZ na akci „ZŠ Dvorská – zřízení odborné jazykové učebny a ZŠ TGM – modernizace zázemí pro školní družiny“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 81

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit podání žádosti o dotaci z podprogramu Podpora obcí s více než 10 000 obyvateli, dotační titul 117d8230A Podpora obnovy místních komunikací na obnovu místní komunikace Olešná – Hořice s tím, že požadovaná výše podpory činí 2,9 mil. Kč vč. DPH, z celkové částky 5,9 mil. Kč vč. DPH.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 82

Rada schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, kterou bude podpořen projekt „III/37937 Blansko přemostění“, mezi Jihomoravským krajem a městem Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 83

Rada schvaluje uzavření dodatku č. 1 (ev. č. 2018/000265/INV/BF/1) k rámcové dohodě na administraci veřejných zakázek pro město Blansko v roce 2018 ev. č. 2018/000265/INV/BF se společností WebSport & Consulting service, s. r. o. se sídlem Boskovice, Dr. Svěráka 2065/13, PSČ: 680 01, IČO: 29277825 spočívající v prodloužení platnosti smlouvy i pro rok 2019, přičemž celková částka (limit smlouvy) se od začátku platnosti rámcové dohody nemění.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 84

Rada schvaluje předložený návrh směrnice Komise Rady města Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 85

Rada jmenuje do komisí rady s účinností od 01.01.2019 následující členy:

Komise dopravní

Jméno, příjmení

Funkce

Ing. Lukáš Němec

předseda

Ing. Michal Mrázek

místopředseda

Ing. Petra Drašarová

zapisovatelka

Ing. Zdeněk Grünwald

člen

Jiří Rybář

člen

Mgr. Ing. Jiří Mrázek

člen

Aleš Klíma

člen

Ing. Luděk Skoták

člen

Ing. Jan Nečas

člen

Ing. Břetislav Mach

člen

Pavel Magda

člen

por. Ing. Jiří Tesař

člen

Mgr. Stanislav Sotolář

člen

Lenka Tihonová

členka

Komise pro investice a územní rozvoj

Jméno, příjmení

Funkce

Doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc.

předseda

Ing. David Otýpka

místopředseda

Ing. Marek Štefan

zapisovatel

Ing. Miloš Polák

člen

Ing. Hynek Grünwald

člen

Stanislav Navrkal

člen

Ing. Jan Pořízek

člen

Ing. Tomáš Reisigl

člen

Ing. Vlastimil Bárta

člen

Ing. Pavel Matuška

člen

Daneš Polách

člen

Bc. Jan Čuma

člen

Ing. Arch. Monika Sirná

členka

Ing. Arch. Jiří Kouřil

člen

Ing. Jiří Škaroupka

člen

Komise pro občanské aktivity

Jméno, příjmení

Funkce

Ing. Jiří Crha

předseda

Ing. František Hasoň

místopředseda

Marcela Horáková

zapisovatelka

Ludmila Stříbrcká

členka

Vítězslav Matuška

člen

Mgr. Martin Lůdl

člen

Mgr. Miloslav Bezděk

člen

Mgr. Kateřina Habinová

členka

Petr Ježek

člen

Petr Neugebauer

člen

Mgr. Erika Štěrbová

členka

Ing. Josef Hasoň

člen

Komise bytová

Jméno, příjmení

Funkce

Pavel Langr

předseda

Ing. Veronika Dobiášková

místopředsedkyně

Martina Kučerová

zapisovatelka

Milan Doskočil

člen

Mgr. Tomáš Kryl

člen

Jaroslav Pokladník

člen

Ing. Jan Forbelský

člen

Anna Pavlů

člen

Mgr. Nina Juránková

členka

Ing. Jana Sedláčková

členka

Zbyněk Pokorný

člen

Jiří Chlup

člen

Komise pro občanské záležitosti

Jméno, příjmení

Funkce

PhDr. Jaroslava Králová

předsedkyně

Ing. Bc. Dana Křenková

místopředsedkyně

Mgr. Yvona Havlíčková

zapisovatelka

Marie Pokojová

členka

Hedvika Švecová

členka

Marie Exnerová

členka

Ludmila Fatrová

členka

Marta Gronová

členka

Zdenka Kostrejová

členka

Miloslava Štolpová

členka

Alena Myslivečková

členka

Ing. Marie Odehnalová

členka

Alena Říčanková

členka

Jana Sedláčková

členka

Marie Trtílková

členka

Dobromila Vymazalová

členka

Marie Šebelová

členka

Alena Ševčíková

členka

Karla Změlíková

členka

Jiřina Sovová

členka

Eva Kuběnová

členka

Lenka Součková

členka

Mgr. Dagmar Zbořilová

členka

Jaromíra Hynková

členka

Komise sportovní

Jméno, příjmení

Funkce

Ing. Miloš Polák

předseda

Mgr. Michal Souček

místopředseda

Marcela Horáková

zapisovatelka

Bc. Jakub Skoták

člen

Pavel Voráč

člen

Petr Sedlák

člen

Mgr. Lukáš Musil

člen

Mgr. Miroslav Starý

člen

Ing. Jan Nečas

člen

Mgr. Radim Kakáč

člen

Radek Šinkora

člen

Miroslav Labuť

člen

Komise sociální a zdravotní

Jméno, příjmení

Funkce

Mgr. Věra Veselá

předsedkyně

Ing. Vladimír Bělík

místopředseda

Mgr. Ivana Kouřilová

zapisovatel

MUDr. Jana Novotná

členka

MUDr. Vladimíra Danihelková

členka

Natálie Novotná

členka

Jiřina Sovová

členka

Marie Pokojová

členka

Bc. Lenka Burdová

členka

MVDr. Jiří Bárta

člen

Jiří Kučera

člen

Mgr. Lucie Košťálová

členka

Bc. Tereza Kaldová

členka

Mgr. Iveta Čípková

členka

Ladislav Ševec

člen

Komise pro zájmové činnosti a kulturu

Jméno, příjmení

Funkce

Ing. Ondřej Dyčka

předseda

Mgr. Bc. Pavlína Komínková

místopředsedkyně

Marcela Horáková

zapisovatelka

Lenka Skotáková

členka

Petra Kupková

členka

Mgr. Eva Nečasová

členka

Anna Štěrbová

členka

Lenka Dvořáková

členka

Ing. Jiří Míšenský

člen

Bohuslav Kučera

člen

Ing. Pavel Borek

člen

Vladimír Novotný

člen

Mgr. Jan Střítecký, Ph.D.

člen

Leoš Tretter

člen

Komise pro školství a vzdělávání

Jméno, příjmení

Funkce

Mgr. Miroslav Starý

předseda

Marta Gronová

místopředsedkyně

Jana Galitová

zapisovatelka

Mgr. Leona Havířová

členka

Mgr. Pavel Přikryl

člen

Mgr. Josef Půlkrábek

člen

Mgr. Tomáš Zachoval

člen

Mgr. Ota Kostka

člen

Bc. Jana Franchi

členka

Ing. Petr Jelínek, Ph.D.

člen

Patrik Hajdamach

člen

Komise pro zahraniční styky

Jméno, Příjemní

Funkce

Bc. Jana Franchi

předsedkyně

Mgr. Ondřej Haváč, Ph.D.

místopředseda

Bc. Iva Kratochvílová

zapisovatelka

Mgr. Marie Kučerová

členka

Mgr. Tereza Krupková

členka

Karel Ťoupek

člen

Bc. Tomáš Beneš

člen

Mgr. Petra Krylová

členka

Komise pro podporu cestovního ruchu a životního prostředí

Jméno, příjmení

Funkce

Ing. Ivo Dobiášek

předseda

Pavel Šich

místopředseda

Bc. Martina Hejčová

zapisovatelka

Jana Magdová

členka

Mgr. Radka Sitarová

členka

Zdeněk Procházka

člen

Ing. Martin Dyčka

člen

Mgr. Ondřej Šídlo

člen

PhDr. Pavel Souček, PhD.

člen

Ing. Jiří Rydval

člen

MUDr. Zuzana Střítecká

člen

František Dvořák

člen

PhDr. Jaroslav Konečný

člen

Martin Jaglář

člen

Lenka Tihonová

členka

Komise pro prevenci kriminality

Jméno, příjmení

Funkce

PhDr. Ing. Mgr. Jan Hrnčíř, MBA, LL.M.

předseda

Mgr. Milan Daněk

místopředseda

Mgr. Stanislav Sotolář

zapisovatel

npor. Bc. Martin Dohnalík

člen

Robert Hořava

člen

Mgr. et Mgr. Roman Porč, DiS.

člen

Mgr. Jana Fadrná

členka

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0