Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 72 ze dne 16.01.2018

Usnesení č. 1

Rada ukládá společnosti Služby Blansko, s. r. o. zpracovat pasport sportovišť v majetku města s návrhem časového programu obnovy a předpokládaného finančního krytí s termínem do 30.04.2018 tak, aby mohl být předložen radě k projednání 15.05.2018.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na zajištění nezbytných provozních potřeb lékařské pohotovostní služby občanům ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Města Blanska v období od 01.01.2018 do 31.12.2018 a schvaluje Smlouvu č. 049153/17/OZ o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje obci s rozšířenou působností na zajištění lékařské pohotovostní služby.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada schvaluje Smlouvu o zajištění lékařské pohotovostní služby na období od 01.01.2018 do 31.12.2018 mezi Městem Blansko a zdravotnickým zařízením, příspěvkovou organizací Nemocnice Blansko, zastoupenou ředitelkou MUDr. Vladimírou Danihelkovou, MBA.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Města Blansko na rok 2018 za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blanska na její 51. schůzi dne 07.02.2017 usnesením č. 5 následujícím subjektům:

IČO

Název subjektu

Sídlo

Účel

Částka

44990260

Diecézní charita Brno

třída Kpt. Jaroše 1928/9, Brno, Černá Pole, 60200

Všeználek

33.000 Kč

70843040

Horizont Blansko, z. s.

Bezručova 1559/5, 678 01 Blansko

Zájmová činnost Horizontu 2018

9.600 Kč

22750959

Mateřské a rodinné centrum HM, z. s.

Horní Lhota 14, 678 01 Blansko

Celoroční zájmová a kulturní činnost mateřského centra

24.500 Kč

546712

Moravský rybářský svaz, z. s. pobočný spolek Blansko

Mlýnská 2312/25, 678 01 Blansko

Kroužek mladých rybářů Blansko

50.000 Kč

62075829

Římskokatolická farnost Blansko

Komenského 48/14, Blansko 678 01

Prosociální výchova na základech křesťanské etiky

45.000 Kč

65336615

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Těchov

Těchov 83, 678 01 Blansko

Podpora činnosti mladých hasičů SDH Těchov

38.500 Kč

62077716

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Dolní Lhota

Dolní Lhota 217, 678 01 Blansko

Podpora činnosti kolektivu mladých hasičů SDH Dolní Lhota

35.000 Kč

65339037

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Olešná

Olešná 78, 678 01 Blansko

Celoroční kulturní a zájmová činnost

28.700 Kč

25346407

Střední škola cestovního ruchu a gastronomie, s. r. o.

Masarykova 1355/12, 678 01 Blansko

Mezigenerační klub Střední školy gastronomické, s. r. o.

30.000 Kč

25329529

Soukromá základní umělecká škola, spol. s r. o.

Hybešova 240/1, 678 01 Blansko

Celoroční činnost Folklorních souborů Drahan a Drahánek Blansko

46.500 Kč

65269331

Česká tábornická unie – TK Tuláci Blansko, p. s.

Komenského 325/28, 678 01 Blansko

TK Tuláci Blansko 2018

12.300 Kč

22850295

"Fan Club Velorex"

9. května 1184/23, 678 01 Blansko

Mezinárodní setkání a výstava vozítek Velorex v Blansku

12.000 Kč

44990260

Diecézní charita Brno

třída Kpt. Jaroše 1928/9, Brno, Černá Pole, 60 200

Rodina a volný čas

24.400 Kč

43420656

Dům dětí a mládeže Blansko, příspěvková organizace

Údolní 1200/2, 678 01 Blansko

We love dance battle wall 2

4.000 Kč

43420656

Dům dětí a mládeže Blansko, příspěvková organizace

Údolní 1200/2, 678 01 Blansko

Klubové přebory v karate kata 2018

18.800 Kč

43420656

Dům dětí a mládeže Blansko, příspěvková organizace

Údolní 1200/2, 678 01 Blansko

Čarodějná zahrada 2018

4.900 Kč

43420656

Dům dětí a mládeže Blansko, příspěvková organizace

Údolní 1200/2, 678 01 Blansko

Jarní akademie DDM Blansko 2018

10.500 Kč

43420656

Dům dětí a mládeže Blansko, příspěvková organizace

Údolní 1200/2, 678 01 Blansko

60. narozeniny DDM Blansko

0 Kč

70843040

Horizont Blansko, z. s.

Bezručova 1559/5, 678 01 Blansko

Okem dobrodruha 19. ročník soutěže neprofesionálních filmů

11.200 Kč

6083811

Jana Skotáková

Těchov 72, 678 01 Blansko

Cyklus 4 turnajů ve stolním tenise pro děti s rodiči

15.900 Kč

6083811

Jana Skotáková

Těchov 72, 678 01 Blansko

Beseda s cestovatelem Jirkou Kolbabou

10.200 Kč

6083811

Jana Skotáková

Těchov 72, 678 01 Blansko

Halloweenské odpoledne pro rodiče i děti

5.300 Kč

70874531

Kolpingova rodina Blansko

Komenského 341/15, 678 01 Blansko

Vodní hrátky – cyklus

24.500 Kč

22838015

Mateřské centrum Veselý Paleček, z. s.

K. J. Mašky 1413/2, 678 01 Blansko

Závody kočárků –strollering

15.000 Kč

4551320

Muzeum Blanenska, příspěvková organizace

Zámek 1/1, 678 01 Blansko

Noc na zámku v roce 2018

10.000 Kč

4551320

Muzeum Blanenska, příspěvková organizace

Zámek 1/1, 678 01 Blansko

Advent na Blanenském zámku v roce 2018

12.600 Kč

386634

Nemocnice Blansko

Sadová 1596/33, 678 01 Blansko

Nemocvična – příměstské tábory

15.000 Kč

386634

Nemocnice Blansko

Sadová 1596/33, 678 01 Blansko

Máte babičku, máte dědečka?

16.900 Kč

10529730

Pavel Svoboda

Jiráskova 530/11, 678 01 Blansko

Ediční činnost – Kniha Blansko po sametu 1990 – 2015

20.000 Kč

49468308

Regionální centrum Sport pro všechny Blansko, z. s.

Poříčí 1534/12, 678 01 Blansko

22. ročník soutěže aerobic mladých

14.000 Kč

49468308

Regionální centrum Sport pro všechny Blansko, z. s.

Poříčí 1534/12, 678 01 Blansko

31. ročník soutěže v pohybových skladbách

14.000 Kč

62075829

Římskokatolická farnost Blansko

Komenského 48/14, Blansko 678 01

Vítání sv. Martina – tradiční hodová "beseda" u cimbálu

13.100 Kč

65338928

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Klepačov

Dlouhá 167, Klepačov, 678 01 Blansko

Pochod pohádkovým lesem 2018

7.700 Kč

65339037

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Olešná

Olešná 78, 678 01 Blansko

Oslava 90. výročí založení SDH Olešná

18.800 Kč

65336615

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Těchov

Těchov 83, 678 01 Blansko

Pálení čarodějnic

8.400 Kč

65336615

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Těchov

Těchov 83, 678 01 Blansko

Rozloučení s létem

18.900 Kč

65399447

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek

Krakovská 1695/21, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha

Besídka pro zdravotně handicapované děti 23. ročník

5.000 Kč

65399447

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek

Krakovská 1695/21, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha

Dny umění nevidomých umělců na Moravě 24. ročník

5.000 Kč

47886552

Společnost katolického domu v Blansku, z. s.

Komenského 341/15, 678 01 Blansko

Fest Kaťák 2018

13.000 Kč

47886552

Společnost katolického domu v Blansku, z. s.

Komenského 341/15, 678 01 Blansko

Festival pro Karolínku – jeden koncert

13.100 Kč

75095181

Spolek CIRCULUS

Lažánky 81, 678 01 Blansko

Děti dětem

28.200 Kč

75095181

Spolek CIRCULUS

Lažánky 81, 678 01 Blansko

Festival KOLOTOČ 2018

18.800 Kč

75095181

Spolek CIRCULUS

Lažánky 81, 678 01 Blansko

Neděle s pohádkou

20.700 Kč

75095181

Spolek CIRCULUS

Lažánky 81, 678 01 Blansko

Divadelní čtvrtky

16.900 Kč

75095181

Spolek CIRCULUS

Lažánky 81, 678 01 Blansko

Tvořivý týden 2018

15.000 Kč

25346407

Střední škola cestovního ruchu a gastronomie, s. r. o.

Masarykova 1355/12, 678 01 Blansko

Organizace veřejných akcí v Centru sv. Martina

22.800 Kč

25346407

Střední škola cestovního ruchu a gastronomie, s. r. o.

Masarykova 1355/12, 678 01 Blansko

Soutěžní festival Blanenský čtyřlístek

24.000 Kč

62075063

ÚAMK – TRABANTKLUB BLANSKO

Brněnská 476/26, 678 01 Blansko

Setkání a výstava vozidel Trabant v Blansku

11.000 Kč

62077589

Ulita Blansko, z. s.

B. Němcové 2431/2A, 678 01 Blansko

Ulití besedy

12.000 Kč

62077589

Ulita Blansko, z. s.

B. Němcové 2431/2A, 678 01 Blansko

Turnaj v deskové hře GO v Blansku 2018

12.000 Kč

62077589

Ulita Blansko, z. s.

B. Němcové 2431/2A, 678 01 Blansko

Kluboviny

8.000 Kč

62077589

Ulita Blansko, z. s.

B. Němcové 2431/2A, 678 01 Blansko

Literární a výtvarná soutěž 2018

6.000 Kč

62077589

Ulita Blansko, z. s.

B. Němcové 2431/2A, 678 01 Blansko

Ulití soutěže pro děti

4.800 Kč

2105292

Umělecké centrum ART-TEP

Křižkovského 1282/25, 678 01 Blansko

III. ročník výtvarné soutěže na téma Blansko před 100 lety

30.000 Kč

62073150

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Blansko

Křižkovského 1999/59, 678 01 Blansko

Rozloučení s prázdninami

14.200 Kč

62073150

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Blansko

Křižkovského 1999/59, 678 01 Blansko

Kreativní dílna

15.800 Kč

380521

Základní umělecká škola Blansko, příspěvková organizace

Zámek 3/3, 678 01 Blansko

Koncert muzikálových melodií

18.800 Kč

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Města Blansko na rok 2018 za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blanska na její 51. schůzi dne 07.02.2017 usnesením č. 5 následujícím subjektům:

IČO

Název subjektu

Sídlo

Účel

Částka

1983121

Klub stolního tenisu Blansko

Masarykova 729/19, 678 01 Blansko

Činnost Klubu stolního tenisu Blansko

26.400 Kč

4967771

RC Blansko, z. s.

Palackého 1798/40, 678 01 Blansko

Provozování RC autodromu v Blansku, pořádání závodů RC modelů aut

13.900 Kč

26543958

ROAD CROSS TEAM Blansko, z. s.

Družstevní 1359/6, 678 01 Blansko

Sportovní vyžití mládeže do 15let

15.000 Kč

65339100

Sportovní klub EDEN při ZŠ Blansko

Erbenova 1237/13, 678 01 Blansko

Celoroční činnost SK EDEN

30.000 Kč

62075357

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. okresní organizace Blansko

Čapkova 1302/6, 678 01 Blansko

Celoroční činnost Klubu kuželkářů zdravotně postižených Dolní Lhota

2.700 Kč

43420656

Dům dětí a mládeže Blansko, příspěvková organizace

Údolní 1200/2, 678 01 Blansko

Sportovní činnost DDM Blansko 2018

24.100 Kč

5309395

ŠIPKOVÝ KLUB BLANSKO, z. s.

Dvorská 1898/88, 678 01 Blansko

Podpora sportu – materiální vybavení + vhozné a cestovné na ligu

3.500 Kč

65338481

BeF Home Blansko o. s.

Klepačov 205, 678 01 Blansko

Zajištění provozu blanenského juda

5.500 Kč

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada souhlasí se jmenným seznamem sportovců navržených k vyhlášení a s výší finančního daru navrhovaného pro oceněné nejlepší sportovce města Blansko dle doporučení Sportovní komise.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada souhlasí s prodloužením nájmu bytu paní Kučerové, Blansko do 31.03.2018. V případě úhrady dluhu na nájemném a placení řádného nájemného bude smlouva automaticky prodloužena o další rok.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada schvaluje pořadí v seznamu žadatelů o pronájem bytu platné pro období od 01.01.2018 do 31.03.2018.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada schvaluje návrh Dodatku č. 2 Smlouvy číslo 2006-KOM-S054/PL o zajištění zpětného odběru elektrozařízení se společností ELEKTROWIN a. s., IČO: 27257843.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada schvaluje pronájem tří částí pozemku parc. č. 757/2 ovocný sad každé o výměře 14 m2 v k. ú. Blansko, p. Doleželovi, bytem Blansko k zahrádkářským účelům, za nájemné ve výši 210 Kč/rok na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a schvaluje znění nájemní smlouvy č. 2018/001245/INV/OS (pozemek – 3 záhony označené č. 25, č. 26 a č. 27 před bytovým domem Sadová 90, 92, 94, Blansko).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada schvaluje zatížení části pozemků parc. č. 1415, parc. č. 874/1 a parc. č. 1365/1 vše v k. ú. Blansko, věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá ve zřízení, provozování, opravách a údržbě podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě – metalického kabelu včetně přípojek a výměny telekomunikačního rozvaděče, včetně práva vstupu na tyto pozemky, v rámci stavby pod označením a názvem: „16010-041187 Blansko_Pražská_obnova“, na dobu neurčitou, ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, IČO: 04084063 jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši dle znaleckého posudku. K ceně bude připočtena platná sazba DPH (služebnost inženýrské sítě, Blansko, ul. Pražská).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada schvaluje směnnou smlouvu č. 2017/001240/INV/OS (směna pozemků při ul. Poříčí).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada schvaluje vyřazení majetku „buňka“, která se nacházela v místě psího útulku pod inventárním číslem: 0000000146, z důvodu nevyhovujícího technického stavu.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada schvaluje kupní smlouvu č. BP170464 se společností Auto Palace Spořilov s. r. o., Na Chodovci 2457/1, 141 00 Praha 4, IČO: 48591149 na nákup užitkového vozidla Opel Vivaro.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada souhlasí s předloženým návrhem složení Monitorovací skupiny pro přípravu II. aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023.

Rada schvaluje časový harmonogram přípravy a realizace II. aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2019.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada svěřuje tajemníkovi rozhodování o poskytování darů ze Zaměstnaneckého fondu v souladu se Statutem Zaměstnaneckého fondu.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 1/2018.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0