Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 75 ze dne 27.02.2018

Usnesení č. 1

Rada schvaluje smlouvu o dílo č. 2018/001149/INV/DS se zpracovatelem projektové dokumentace, výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru pro stavbu „III/379 37 Blansko, přemostění – zhotovitel projektu a inženýrská činnost“ a to se společností Projekční kancelář PRIS spol. s r. o., se sídlem Osová 717/20, Starý Lískovec, 625 00 Brno, IČO: 46974806.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.