Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 75 ze dne 27.02.2018

Usnesení č. 1

Rada schvaluje smlouvu o dílo č. 2018/001149/INV/DS se zpracovatelem projektové dokumentace, výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru pro stavbu „III/379 37 Blansko, přemostění – zhotovitel projektu a inženýrská činnost“ a to se společností Projekční kancelář PRIS spol. s r. o., se sídlem Osová 717/20, Starý Lískovec, 625 00 Brno, IČO: 46974806.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0