Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 82 ze dne 05.06.2018

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí hospodaření Nemocnice Blansko za období 01–03/2018.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy mezi MUDr. Jiřím Dandem a nově vznikající společností MUDr. Jiří Danda, s. r. o.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada bere na vědomí, že k rozšíření předmětu projednání o variantu Hasička dojde až po schválení změny Regulačního plánu Blansko – střed města.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada bere na vědomí důvody nastaveného rytmu aktualizace Územního plánu s tím, že podklady pro přípravu druhé zprávy o uplatňování územního plánu, ve smyslu ust. § 55 odst. 1 stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, budou shromažďovány do konce roku 2018.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada souhlasí s pronájmem bytu zvláštního určení – bezbariérového bytu č. B 111 v Blansku, Na Pískách 2401/11 paní Bergerové, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada schvaluje náhradníka na pronájem bytu zvláštního určení – bezbariérového bytu č. B 111 v Blansku, Na Pískách 2401/11 paní Ušelovou, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a městysem Doubravice nad Svitavou ve výši 33.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 37.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a městysem Jedovnice ve výši 50.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Kuničky ve výši 7.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 16.500 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Lipůvka ve výši 7.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 30.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Malá Lhota ve výši 3.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Šebrov-Kateřina ve výši 20.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 10.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Vysočany ve výši 20.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Bukovina ve výši 10.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Bukovinka ve výši 14.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Senetářov ve výši 14.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 33.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Svinošice ve výši 1.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 15.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Šošůvka ve výši 17.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 42.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada nesouhlasí s udělením výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 1/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích v průběhu konání destigmatizační akce v zámeckém párku dne 16.06.2018 pořádané sdružením Práh jižní Morava, z. ú.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada uděluje výjimku z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 1/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích v průběhu konání akce YOU DREAM WE RUN pořádané Spolkem PROSEN v areálu sportovního stadionu na ul. Mlýnská v době od pátku 08.06.2018 od 15:00 hodin do soboty 09.06.2018 do 17:00 hodin.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada uděluje výjimku z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 1/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích v průběhu konání hudební akce Morava park fest pořádané agenturou mm music, s. r. o. dne 23.06.2018 v době od 12:00 do 23:59 hodin v areálu zámeckého parku.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada uděluje výjimku z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 1/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích v průběhu konání městského akce Gulášobraní pořádané Kulturním střediskem města Blanska dne 28.07.2018 v době od 08:00 do 17:00 hodin v areálu zámeckého parku.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Rada schvaluje, aby Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 přijala věcný dar – školní pomůcky v hodnotě 12.000 Kč od společnosti MK Fruit, s. r. o., se sídlem Mendlovo náměstí 17/9, Staré Brno, 603 00 Brno, IČO: 25551213.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Rada souhlasí s čerpáním finančních prostředků v max. výši 100.000 Kč z fondu investic Základní školy Blansko, Erbenova 13 za účelem pořízení sklopné elektrické pánve do školní kuchyně.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Rada bere na vědomí informaci o využití poskytnutých dotací za rok 2017 z oblasti sportu a z oblasti kulturní a zájmové činnosti.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Rada souhlasí s čerpáním finančních prostředků v max. výši 100.000 Kč z fondu investic Základní školy a Mateřské školy Blansko, Salmova 17 za účelem pořízení myčky do školní kuchyně na pracoviště v Dolní Lhotě.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Rada schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 50.000 Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje z programu Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Jihomoravském kraji v roce 2018 za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Rada schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 31.000 Kč na akci „Vítání sv. Martina 2018“ v rámci projektu „Vítání sv. Martina v Blansku“ za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Rada schvaluje uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů se společností Shean, s. r. o. pro účely správy webového portálu www.blanensko.cz.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Rada schvaluje odpisový plán (1. aktualizace) na rok 2018 příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Dvorská 96.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 31

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit závěrečný účet města Blansko za rok 2017 vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 32

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit účetní závěrku města Blansko k 31.12.2017.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 33

Rada schvaluje rozpočtové opatření RO 16/2018.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 34

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření RO 17/2018 – RO 20/2018.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 35

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit příspěvek na investice na magnetickou rezonanci ve výši 13 mil. Kč příspěvkové organizaci Nemocnice Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 36

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu s paní Adámkovou, Blansko dohodou k 30.06.2018.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 37

Rada souhlasí s přidělením (výměnou) bytu č. 8, Údolní 23, Blansko mimo pořadí pro paní Adámkovou, Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 38

Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 2016/023/N-Pe s panem Stoupalem, Vísky dohodou k 30.06.2018.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 39

Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor v I. nadzemním podlaží o výměře 99,62 m2 a sklepa v I. podzemním podlaží o výměře 17,85 m2 v objektu Sadová 149/2, Blansko, Diecézní charitě Brno, Oblastní charitě Blansko, Komenského 19, 678 01 Blansko, IČO: 44990260 na dobu neurčitou za nájemné ve výši 2.000 Kč/měsíc za účelem užívání jako mobilní hospic a pro zkvalitnění zázemí pro zdravotní a sociální služby. Sklep bude užíván ke skladování.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 40

Rada schvaluje hospodaření společnosti Služby Blansko, s. r. o. za rok 2017 tak, jak bylo předloženo a dále rada v souladu se Zakladatelskou listinou rozhodla o převedení hospodářského výsledku ve výši 225.059,82 Kč na účet 428-Nerozdělený zisk minulých let.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 41

Rada bere na vědomí hospodaření společnosti Služby Blansko, s. r. o. za rok 1. Q 2018.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 42

Rada bere na vědomí hospodaření společnosti Technické služby Blansko, s. r. o. za rok 1. Q 2018.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 43

Rada souhlasí s ukončením smlouvy o nájmu a provozování zdroje tepla č. 2009/000293/KOM/OS se ZT energy, s. r. o., Svitavská 434/10, 678 01 Blansko, IČO:  60731800, z důvodu sjednocení provozování zásobování teplem od roku 2019.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 44

Rada nesouhlasí s umístěním nafukovací vodní atrakce Slide Czech v Rekreační oblasti Palava dne 07.07.2018.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 45

Rada schvaluje Dodatek č. 2 k Nájemní smlouvě č. 2015/000589/KOM/OS se společností Služby Blansko, s. r. o., se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO: 65277333 na pronájem Rekreační oblasti Palava.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 46

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko č. 2018/001168/KOM/DS se společností Služby Blansko, s. r. o., nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO: 65277333 týkající se změny účelu části dotace.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 47

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 757/2 ovocný sad o výměře 31 m2 v k. ú. Blansko k zahrádkářským účelům (pozemek – 1 záhon označený jako záhon č. 1 před bytovým domem Sadová 90, 92, 94, Blansko).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 48

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout pozemek parc. č. 1058/2 zahrada v k. ú. Blansko o výměře 401 m2 k zahrádkářským účelům (pozemek v lokalitě za zimním stadionem, u Salmova mlýna v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 49

Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 155/1 trvalý travní porost o výměře 65 m2 v k. ú. Blansko za účelem vybudování parkovacího stání (lokalita Staré Blansko, při ul. Zdíkova).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 50

Rada schvaluje pronájem pozemku parc. č. st. 5161 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 31 m2 v k. ú. Blansko, za účelem užívání garáže na pozemku se nacházející ve vlastnictví fyzické osoby ke garážování osobního automobilu p. Dvořákovi, bytem Boskovice a pí Dvořákové, bytem Brno na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou za nájemné 30 Kč/m2/rok + platná sazba DPH a schvaluje předloženou nájemní smlouvu č. 2018/001319/INV/OS (lokalita při ul. Úvoz, Blansko).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 51

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit změnu usnesení č. 1 přijatého na 17. zasedání zastupitelstva dne 27.02.2018 tak, že výměra odprodávaných částí pozemků činí 124 m2 a kupní cena činí 277.162,60 Kč včetně platné sazby DPH a doporučuje zastupitelstvu schválit kupní smlouvu č. 2018/001321/INV/OS (pozemek v Dolní Palavě).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 52

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit změnit smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2017/001030/INV/OS ze dne 16.03.2018 uzavřenou mezi městem Blansko jako budoucím prodávajícím a společností ATONA, s. r. o., Poříčí 2428/44, 678 01 Blansko, IČO: 26226413 jako budoucím kupujícím tak, že se zvětší předmět budoucího prodeje z výměry 7030 m2 pozemků na výměru 7914 m2 pozemků a doporučuje zastupitelstvu schválit dodatek č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2017/001030/INV/OS (pozemky v k. ú. Horní Lhota u Blanska v lokalitě Vojánky).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 53

Rada schvaluje změnu nájemní smlouvy č. 2014-INV-Poz-S089/NS-Ne,Mi,Št (č. 2015/000580/INV/OS) ze dne 04.03.2015 ve znění dodatku č. 1 a č. 2 uzavřené se společností HOPA Group, s. r. o., se sídlem Klepačov 235, 678 01, IČO: 29213967, na nájem části pozemků parc. č. 639/1 orná půda a parc. č. 1484 ostatní plocha, oba v k. ú. Blansko tak, že počátek hrazení nájemného dle čl. IV., odst. 1 nájemní smlouvy se mění tak, že nastane dnem faktického dotčení pozemků nebo dnem nabytí právní moci stavebního povolení či dnem vydání obdobného dokladu umožňujícího stavby realizovat, a to dnem, který nastane dříve a schvaluje dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. 2014-INV-Poz-S089/NS-Ne,Mi,Št (č. 2015/000580/INV/OS) (lokalita Písečná).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 54

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit prominutí nájemného dle nájemní smlouvy č. 2014-INV-Poz-S089/NS-Ne,Mi,Št (č. 2015/000580/INV/OS) ze dne 04.03.2015 ve znění platných dodatků za poměrnou část roku 2018 ve výši 96.904 Kč společnosti HOPA Group, s. r. o., Klepačov 235, 678 01, IČO: 29213967 s tím, že prominutí nájemného v této výši bude veřejnou podporou poskytnutou v režimu „de minimis“ společnosti HOPA Group, s. r. o., IČO: 29213967.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 55

Rada neschvaluje uzavření smlouvy o vztazích se spoluvlastníky pozemků parc. č. 519, parc. č. 522, parc. č. 524, parc. č. 1396/4 vše ostatní plocha v k. ú. Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 56

Rada schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 853/65 o výměře cca 340 m2 v k. ú. Blansko, manželům Vychodilovým, bytem Blansko, na dobu určitou (nejdéle na 3 roky od podpisu nájemní smlouvy), za nájemné ve výši 30 Kč/m2/rok, za účelem výstavby RD s tím, že skutečnou možnost využití pozemku pro výstavbu RD bude nutné prověřit v územním řízení a že přeložky inženýrských sítí, které si výstavba RD vyžádá, bude vlastním nákladem hradit žadatel. Odprodej bude realizován po kolaudaci přeložek inženýrských sítí (pozemek – proluka mezi ul. Jiráskova – Bezručova v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 57

Rada schvaluje znění nájemní smlouvy č. 2018/001320/INV/OS (pronájem části pozemku, proluka mezi ul. Jiráskova – Bezručova v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 58

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit znění smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. 2018/001322/INV/OS (proluka mezi ul. Jiráskova – Bezručova v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 59

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit přijetí daru – bezúplatný převod pozemku parc. č. 405/5 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Olešná u Blanska od vlastníků tohoto pozemku do vlastnictví města Blansko a doporučuje zastupitelstvu schválit darovací smlouvu č. 2018/000280/INV/BF (lokalita Bačina).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 60

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit výkup pozemku parc. č. 343/15 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 194 m2 v k. ú. Lažánky u Blanska do vlastnictví města Blansko za cenu 300 Kč/m2 od vlastníků tohoto pozemku s tím, že náklady s převodem spojené hradí kupující a doporučuje schválit kupní smlouvu č. 2018/001243/INV/DS.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 61

Rada nesouhlasí s výší kupní ceny 200 Kč/m2 za výkup pozemků parc. č. 1105/1 a parc. č. 1215/2, oba ostatní plocha, neplodná půda v k. ú. Těchov a nedoporučuje zastupitelstvu jejich výkup za tuto cenu a doporučuje zastupitelstvu výkup těchto pozemků za cenu 100.000 Kč (pozemky na Češkovicích).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 62

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí dotace a uzavření smlouvy 2018/001241/INV/DS na úhradu přímých nákladů “Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, se sídlem 680 01 Boskovice, ul. 17. listopadu 14, IČO: 49468952 na realizaci stavby „Blansko, ul. Dobrovského – rekonstrukce vodovodu, oprava kanalizace a oprava místní komunikace“ ve výši 4.607.371,93 Kč.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 63

Rada schvaluje uzavření Smlouvy č. 051429/18/ORR o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, kterou bude podpořen projekt „Stezka pro chodce a cyklisty na Sportovním ostrově – úsek Mlýnský náhon, část A“, mezi Jihomoravským krajem a městem Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 64

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit Dohodu o narovnání č. 2018/001244/INV/DS.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 65

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo č. 2018/001088/INV/DS/ na veřejnou zakázku: „Obnova fasády objektu MŠ Rodkovského 2a“, a pověřuje starostu uzavřením smlouvy s vítězným uchazečem.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 66

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo 2018/001228/INV/DS/SVO na veřejnou zakázku „Stavební úpravy budovy kina“, a pověřuje starostu uzavřením smlouvy s vítězným uchazečem.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 67

Rada schvaluje návrh smlouvy o projektové přípravě 2018/001240/INV/DS/SVO na veřejnou zakázku "Blansko – budova Kulturního střediska města Blanska-odvlhčení budovy (projektová dokumentace)", a pověřuje starostu uzavřením smlouvy s vítězným uchazečem.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 68

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo 2018/001242/INV/DS/SVO na veřejnou zakázku "Vzduchotechnika objektu KSMB" a pověřuje starostu uzavřením smlouvy s vítězným uchazečem.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 69

Rada schvaluje návrh smlouvy o projektové přípravě č. 2018/001235/INV/DS/ na veřejnou zakázku: „Rekonstrukce městských lázní v Blansku“ a pověřuje starostu uzavřením smlouvy s vítězným uchazečem.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 70

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo č. 2018/001246/INV/DS/ na veřejnou zakázku: „ZŠ Erbenova – elektroinstalace IV. etapa“ a pověřuje starostu uzavřením smlouvy s vítězným uchazečem.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 71

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2018 ve výši 200.000 Kč České republice – Hasičskému záchrannému sboru Jihomoravského kraje, se sídlem Zubatého 685/1, 614 00 Brno, IČO: 70884099 na pořízení klimatizace v budově č. p. 1991, která je součástí pozemku p. č. st. 3200, vše v k. ú.  Blansko (požární stanice Blansko, Poříčí 1991/22) a schválit předloženou veřejnoprávní smlouvu.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 72

Rada schvaluje termíny svatebních obřadů na II. pololetí roku 2018.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 73

Rada bere na vědomí předloženou Monitorovací zprávu o stavu naplňování Strategického plánu rozvoje města Blansko za rok 2017 a ukládá tajemníkovi předložit tuto zprávu na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 74

Rada bere na vědomí předložený Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům města Blansko provedené na základě ustanovení § 129 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, se závěrem, že nebyla shledána porušení zákona a ukládá tajemníkovi předložit tuto zprávu na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 75

Rada schvaluje předložený návrh programu 19. zasedání zastupitelstva města.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.