Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 88 ze dne 24.10.2018

Rada osvědčuje v souladu s § 56 odst. 2) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že po rezignaci Ing. Josefa Kupčíka na mandát člena zastupitelstva města se stal členem Zastupitelstva města Blansko Ing. František Hasoň za volební stranu KDU-ČSL dnem 17.10.2018.

Rada ukládá tajemníkovi předat Ing. Františku Hasoňovi osvědčení o tom, že se stal členem zastupitelstva města.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0