Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 11 ze dne 23.04.2019

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí hospodaření Nemocnice Blansko za období 01–12/2018.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada jmenuje s účinností od 01.05.2019 ředitelem Kulturního střediska města Blanska pana Pavla Langra, Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada v souladu s principy obsaženými v dokumentu „Individuální dotace – Poskytování dotací mimo dotační programy“ schvaluje veřejnoprávní smlouvu a na jejím základě poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Muzeu Blanenska, p. o., na uspořádání divadelního představení Šíleně smutná princezna.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Blanska na rok 2019 v souladu s Metodikou pro poskytování dotací v oblasti zahraničních styků a vyhlášeným Dotačním programem pro rok 2019 „Podpora zahraničních styků ve městě Blansku pro rok 2019“ za podmínek vzorové veřejnoprávní smlouvy schválené Radou města Blanska na její 83. schůzi, konané dne 26.06.2018, usnesením č. 10 následujícím subjektům takto:

Pořadové číslo

IČO

Název subjektu

Částka dotace

(v Kč)

Účel dotace

1.

49464191

Základní škola Blansko, Erbenova 13

25.000

Výměnné pobyty mezi ZŠ Erbenova a ZŠ Mürzzuschlag (AT)

2.

49463276

Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2

25.000

Trojsetkání 2019 – setkání žáků a učitelů základních škol Blanska, Komárna (SK) a Budapešti (HU) v Blansku

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada doporučuje Zastupitelstvu města Blanska schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Blanska na rok 2019 v souladu s Metodikou pro poskytování dotací v oblasti zahraničních styků a vyhlášeným Dotačním programem pro rok 2019 „Podpora zahraničních styků ve městě Blansku pro rok 2019“ a schválit přiloženou veřejnoprávní smlouvu následujícímu subjektu:

IČO

Název subjektu

Částka dotace

(v Kč)

Účel dotace

43420656

Dům dětí a mládeže Blansko, příspěvková organizace

25.000

Setkání mládeže z Blanska, Komárna (SK), Scandiana (IT) a Mürzzuschlagu (AT) v Blansku

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada schvaluje Kupní smlouvu s firmou TOP AUTOSALON BLANSKO, s. r. o., Heinrichova 196/8, 602 00 Brno, IČO: 25597183.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada souhlasí s pořízením Územní studie P-14 Blansko – střed města na základě předloženého návrhu Zadání.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada ukládá příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 odvod z fondu investic do rozpočtu zřizovatele ve výši 280.000 Kč.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada schvaluje rozpočtové opatření RO 8/2019 a ZRR 4/2019.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada schvaluje smlouvu o předání výtěžku veřejné sbírky konané za účelem „Pomoc rodině s řešením následků kamionem poničeného domu v Lažánkách“.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada schvaluje Minimální síť sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2020.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada schvaluje Smlouvu o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb z rozpočtu Jihomoravského kraje.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí v celém rozsahu svěřeném obecním úřadům zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí mezi městem Blanskem a obcí Kuničky od 01.07.2019 na dobu neurčitou za roční úhradu nákladů ve výši 3.000 Kč za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blanska na její 7. schůzi dne 19.02.2019 usnesením č. 19.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí v celém rozsahu svěřeném obecním úřadům zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí mezi městem Blanskem a obcí Svinošice od jejího uzavření na dobu neurčitou za roční úhradu nákladů ve výši 3.000 Kč za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blanska na její 7. schůzi dne 19.02.2019 usnesením č. 19.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí v celém rozsahu svěřeném obecním úřadům zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí mezi městem Blanskem a obcí Šošůvka od jejího uzavření na dobu neurčitou za roční úhradu nákladů ve výši 8.000 Kč za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blanska na její 7. schůzi dne 19.02.2019 usnesením č. 19.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí v celém rozsahu svěřeném obecním úřadům zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí mezi městem Blanskem a obcí Vilémovice od jejího uzavření na dobu neurčitou za roční úhradu nákladů ve výši 3.000 Kč za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blanska na její 7. schůzi dne 19.02.2019 usnesením č. 19.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí v celém rozsahu svěřeném obecním úřadům zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí mezi městem Blanskem a obcí Žďár od 01.07.2019 na dobu neurčitou za roční úhradu nákladů ve výši 3.000 Kč za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blanska na její 7. schůzi dne 19.02.2019 usnesením č. 19.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí v celém rozsahu svěřeném obecním úřadům zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí mezi městem Blanskem a městem Rájec-Jestřebí od 01.07.2019 na dobu neurčitou za roční úhradu nákladů ve výši 50.000 Kč za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blanska na její 7. schůzi dne 19.02.2019 usnesením č. 19.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí v celém rozsahu svěřeném obecním úřadům zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí mezi městem Blanskem a městysem Doubravice nad Svitavou od 01.07.2019 na dobu neurčitou za roční úhradu nákladů ve výši 12.000 Kč za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blanska na její 7. schůzi dne 19.02.2019 usnesením č. 19.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí v celém rozsahu svěřeném obecním úřadům zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí mezi městem Blanskem a městysem Křtiny od jejího uzavření na dobu neurčitou za roční úhradu nákladů ve výši 8.000 Kč za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blanska na její 7. schůzi dne 19.02.2019 usnesením č. 19.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 67 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32, v Blansku paní Hatalové, Blansko.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 73 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32, v Blansku paní Baumrukové, Blansko.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytu č. 67 a 73 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Skoupou, Šebrov – Kateřina, pana Kopřivu, Blansko a pana Palátku, Blansko.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Rada neschvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Blanska na rok 2019 z oblasti sociální pro následující subjekt:

IČO

Název příjemce

Sídlo

Účel

Důvod

44990260

DCHB, Oblastní charita Rajhrad

Rajhrad, Jiráskova 47

Příspěvek na Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě

Nesoulad s vyhlášeným dotačním programem

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blanskem a obcí Újezd u Černé Hory ve výši 8.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blanska na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blanskem a obcí Vavřinec ve výši 22.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 22.500 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blanska na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na změnu Smlouvy o výpůjčce č. 2015/032/Výp. s Muzeem Blanenska, příspěvkovou organizací, Zámek 1, 678 01 Blansko, IČO: 04551320, a to změnu týkající se zúžení předmětu výpůjčky věcí movitých (uvedených v materiálu odboru).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Rada schvaluje Smlouvu o poskytování právní pomoci se společností Joukl a partneři, advokátní kancelář, s. r. o., zastoupenou jednatelem Mgr. Zdeňkem Jouklem, Jakubské náměstí 580/4, 602 00 Brno, IČO: 02543664.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Rada schvaluje zveřejnění záměru obce smluvně zřídit právo stavby (dle § 1240 a následujících z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) k částem pozemku parc. č. 639/1 orná půda v k. ú. Blansko v rozsahu (výměře) cca 2175 m2, na kterých budou umístěny 3 bytové domy a garáže (přesný rozsah – výměra bude určen geometrickým plánem), v návaznosti na uzavřenou nájemní smlouvu č. 2014-INV-Poz-S089/NS-Ne,Mi,Št (č. 2015/000580/INV/OS) ve znění platných dodatků a smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2014-INV-Poz-S090/Ma-BKS (č. 2015/000579/INV/OS) ve znění platných dodatků a schvaluje zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu č. 2014-INV-Poz-S089/NS-Ne,Mi,Št (č. 2015/000580/INV/OS) ve znění dodatku č. 1 a č. 2 a smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2014-INV-Poz-S090/Ma-BKS (č. 2015/000579/INV/OS) ve znění dodatku č. 1, přičemž změna by spočívala v případné úpravě ujednání těchto smluv vyvolaných uzavřením smlouvy o zřízení práva stavby (lokalita Písečná).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Rada schvaluje smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících, číslo smlouvy: 4000221234 (agendové číslo 2019/000342/INV/BF), v rámci stavby "III/379 37 Blansko, přemostění“, se společností GridServices, s. r. o., se sídlem: Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 27935311.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 31

Rada schvaluje návrh kupní smlouvy ev. č. 2019/001475/INV/DS/Maz pro výukové pomůcky na veřejnou zakázku „Podpora infrastruktury základních škol – dodávky II“.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 32

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo ev. č. 2019/001417/INV/DS/Maz na veřejnou zakázku „Komunikace Údolní – stavební úpravy komunikace a novostavba parkovacích stání“.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 33

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo ev. č. 2019/001476/INV/DS/Maz na veřejnou zakázku „Zahrada ZŠ Erbenova, Blansko“.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 34

Rada projednala opakovanou žádost společnosti REDAL AKTIV CZ s. r. o., IČO: 03331903, se sídlem Zábraní 589, 763 61 Napajedla ze dne 05.04.2019 o upuštění od sankčního ujednání dle smlouvy o dílo č. 2018/001087/INV/DS a předložené důvody nepovažuje za dostatečné ve smyslu ustanovení uzavřené smlouvy o dílo.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 35

Rada schvaluje  upravený text návrhu dodatku č. 2 (odsouhlaseno usnesením č. 43 přijatém na 6. schůzi Rady městy Blanska dne 29.01.2019) ke smlouvě o dílo č. 2018/001087/INV/DS na veřejnou zakázku s názvem: „Obnova fasád objektů p. č. 35/3 a 35/7“.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 36

Rada stanovuje, že konečné rozhodnutí o uplatnění sankcí vůči společnosti REDAL AKTIV CZ s. r. o., IČO: 03331903, se sídlem Zábraní 589, 763 61 Napajedla bude přijato po uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2018/001087/INV/DS.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0