Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 14 ze dne 29.05.2019

Usnesení č. 1

Rada schvaluje změnu nájemní smlouvy č. 2015-INV-Poz-S129/NS (2015/000666/INV/OS) ze dne 22.05.2015 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11.04.2016, ve znění Dodatku č. 2 ze dne 14.12.2016, ve znění Dodatku č. 3 ze dne 05.10.2017, ve znění Dodatku č. 4 ze dne 18.12.2017, ve znění Dodatku č. 5 ze dne 16.05.2018 a ve znění Dodatku č. 6 ze dne 19.12.2018 uzavřenou mezi městem Blansko a společností M.S. Blanenská, s. r. o., se sídlem Koliště 1912/13, Brno, IČO: 27719120, spočívající ve změně přílohy č. 4 Harmonogram projektu (prodloužení termínů) a schvaluje Dodatek č. 7 k uvedené nájemní smlouvě (areál zahradnictví na ulici Poříčí v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit změnu Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a o souvisejících závazcích č. 2015/000650/INV/OS ze dne 22.05.2015 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11.04.2016, Dodatku č. 2 ze dne 14.12.2016, Dodatku č. 3 ze dne 05.10.2017 a Dodatku č. 4 ze dne 16.05.2018, uzavřenou mezi městem Blansko a společností M.S. Blanenská, s. r. o., se sídlem Koliště 1912/13, Brno, IČO: 27719120, spočívající ve změně přílohy č. 7 Harmonogram projektu (prodloužení termínů) a doporučuje schválit Dodatek č. 5 k uvedené smlouvě (areál zahradnictví na ulici Poříčí v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada souhlasí s přidělením bytu č. 8 v domě Údolní 15, Blansko mimo pořadí paní Balažovičové, Blansko a současně uděluje výjimku z usnesení č. 27 z 54. rady města konané dne 30.06.2009 (týkající se nepronajímaní bytů v domech společenství vlastníků jednotek) a výjimku z usnesení č. 17 z 68. rady města konané dne 22.12.1997 (týkající se neuzavíraní smluv s dlužníky).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.