Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 23 ze dne 19.11.2019

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí hospodaření Nemocnice Blansko za období 01–09/2019.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada souhlasí s vydáním Směrnice Organizační řád Nemocnice Blansko s účinností od 01.12.2019.  

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada souhlasí s převodem nájmu  prostoru sloužícího k podnikání, který je pronajímaný Nemocnicí Blansko na základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 19/2005 ze dne 31.01.2005 MUDr. Miloslavě Buchtové, na MUDr. Janu Jelínkovou, za účelem poskytování zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada bere na vědomí informaci o stavu projednání Zprávy o uplatňování Územního plánu Blansko s pokyny pro zpracování návrhů změn, za období 01/2016–12/2019, a doporučuje zastupitelstvu její schválení s předpokladem využití zkráceného postupu pořizování změn podle § 55a, § 55b a § 55c stavebního zákona.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit vzory veřejnoprávních smluv pro poskytování dotací v oblasti kultury a zájmové činnosti účinné od 1. ledna 2020 pro dotace, u nichž je rozhodnutí o jejich poskytnutí dle zákona o obcích v kompetenci zastupitelstva.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí dotací z rozpočtu města Blansko na rok 2020 v souladu s vyhlášeným Dotačním programem pro rok 2020 „Podpora kultury a zájmové činnosti ve městě Blansko“ za podmínek vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem města Blansko na jeho 6. zasedání konaném dne 10.12.2019 usnesením č. ... následujícím subjektům takto:

Název

Adresa sídla

IČO

Účel

Částka

(v Kč)

Junák – český skaut, středisko Srdce na dlani Blansko, z. s.

Růžová 128/3,

678 01 Blansko

16343671

Skautská činnost

115.000

Kolpingova rodina Blansko

Komenského 341/15, 678 01 Blansko

70874531

"Zlaté české ručičky" a "Vykoukněme

z města ven"

193.000

Mateřské centrum Veselý Paleček, z. s.

K. J. Mašky 1413/2, 678 01 Blansko

22838015

Mateřské centrum – celoroční provoz

280.000

Moravský rybářský svaz, z. s. pobočný spolek Blansko

Mlýnská 2312/25,

678 01 Blansko

546712

Kroužek mladých rybářů

53.000

RASTISLAV Blansko,

z. s.

Dvorská 2099/2,

678 01 Blansko

62073541

Koncertní činnost

81.000

Společnost katolického domu v Blansku, z. s.

Komenského 341/15, 678 01 Blansko

47886552

Kulturní a komunitní činnost Katolického domu

89.000

Spolek CIRCULUS

Lažánky 81,

678 01 Blansko

75095181

Rozvoj a podpora kulturní a zájmové činnosti

57.000

Ulita Blansko, z. s.

B. Němcové 2431/2A, 678 01 Blansko

62077589

Ulita v roce 2020

50.000

Umělecké centrum

ART-TEP, spolek

Křižkovského 1282/25, 678 01 Blansko

2105292

Podpora uměleckého vzdělávání dětí, mládeže v městě Blansku a přilehlém okolí

170.000

Všechny dotace budou poskytnuty na účet příjemce do 30 dnů od podpisu smlouvy.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí dotací z rozpočtu města Blansko na rok 2020 v souladu s vyhlášeným Dotačním programem pro rok 2020 „Podpora kultury a zájmové činnosti ve městě Blansko“ za podmínek vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem města Blansko na jeho 6. zasedání konaném dne 10.12.2019 usnesením č. … následujícím subjektům takto:

Název

Sídlo

IČO

Účel

Částka

(v Kč)

Nemocnice Blansko

Sadová 1596/33,

678 01 Blansko

386634

Logofest

31.000

Spolek CIRCULUS

Lažánky 81, 678 01 Blansko

75095181

Cyklus představení pro dětí, mládež a dospělé

35.400

Spolek CIRCULUS

Lažánky 81, 678 01 Blansko

75095181

Multižánrový festival Kolotoč 2020

28.800

Ulita Blansko, z. s.

B. Němcové 2431/2A,

678 01 Blansko

62077589

Muzika pro Karolínku 2020

35.400

Základní umělecká škola Blansko, příspěvková organizace

Zámek 3/3, 678 01 Blansko

380521

Koncert (ne)populárních melodií

24.300

Všechny dotace budou poskytnuty na účet příjemce do 30 dnů od podpisu smlouvy.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit vzor veřejnoprávní smlouvy pro poskytování dotací v oblasti sportu účinnou od 1. ledna 2020 pro dotace, u nichž je rozhodnutí o jejich poskytnutí dle zákona o obcích v kompetenci zastupitelstva.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí dotací z rozpočtu města Blansko na rok 2020 v souladu s vyhlášeným Dotačním programem pro rok 2020 „Podpora sportu ve městě Blansko“ za podmínek vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem města Blansko na jeho 6. zasedání konaném dne 10.12.2019 usnesením č. ... následujícím subjektům takto:

Název

Sídlo

IČO

Účel

Částka

(v Kč)

TJ Asociace sportovních klubů Blansko, z. s.

Mlýnská 1297/19,

678 01 Blansko

43420567

Podpora tělovýchovné a sportovní činnosti TJ

165.000

Orel jednota Blansko

Komenského 341/15,

678 01 Blansko

68729251

Podpora tělovýchovné a sportovní činnosti

274.000

ACT leraK Blansko, z. s.

V Hájíčku 377, 679 02 Ráječko – podána změna sídla na OR

22904573

Atletika, plavání, triatlon – zdravé děti

100.000

Basketbalový klub Blansko,

z. s.

Chelčického 1671/62,

678 01 Blansko

2020955

Organizace basketbalu minižákyň v roce 2020

39.000

Blanenský Basketbalový Klub Blansko, z. s.

Mahenova 951/10,

678 01 Blansko

26558637

Podpora basketbalové činnosti dětí a mládeže v BBK Blansko v roce 2020

53.000

Dynamiters Blansko HK z. s.

Poříčí 2471/23,

678 01 Blansko

22872779

Podpora hokejového oddílu Dynamiters Blansko HK

86.000

FK Blansko, z. s.

Údolní 1826/10,

678 01 Blansko

26606623

Sportovní činnost FK Blansko, z. s.

326.000

FBK Atlas Blansko, z. s.

Jasanová 2083/8,

678 01 Blansko

2103362

Provoz a činnost florbalového klubu FBK Atlas Blansko,

z. s. v roce 2020

94.000

HC Blansko, z. s.

Mlýnská 624/17,

678 01 Blansko

69705798

Podpora činnosti klubu HC Blansko

306.000

HC CHEROKEES, z. s.

Družstevní 1251/11,

678 01 Blansko

26561841

Podpora ženského hokeje – účast v Lize žen ČR

77.000

Fénix Sport Blansko, z. s.

Pod Javory 2058/18,

678 01 Blansko

8314365

Podpora sportu ve městě Blansko

15.000

Klub biatlonu Blansko, p. s.

Obůrka 315,

678 01 Blansko

62073729

Zabezpečení chodu KB Blansko 2020

45.000

KST Blansko, z. s.

Masarykova 729/19,

678 01 Blansko

1983121

Činnost KST Blansko, z. s.

36.000

Okresní komise futsalu FIFA Blansko z. s.

Smetanova 299/4,

678 01 Blansko

22901469

Organizace futsalových soutěží

v Blansku

146.000

Olympia Blansko, z. s.

Mlýnská 2457/22,

678 01 Blansko

45473790

Olympia Blansko – provoz areálu

a sportovní činnost 2020

948.000

Bowling Blansko, z. s.

Dvorská 2388/4,

678 01 Blansko

8000492

Podpora sportu dětí

a mládeže – bowling

0

TJ SOKOL LAŽÁNKY, z. s.

Lažánky 217,

678 01 Blansko

68685190

Provoz a údržba fotbalového hřiště, zajištění sportovní činnosti a údržba

a oprava hráčských kabin

118.000

TK Blansko, z. s.

č. p. 191, 679 02 Spešov – vyzvaní ke změně

1414950

Podpora sportovní činnosti tenisového oddílu TK Blansko

95.000

ROAD CROSS TEAM Blansko, z. s.

Družstevní 1359/6,

678 01 Blansko

26543958

Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko

42.000

ÚAMK BIKETRIAL BLANSKO

Sadová 1321/80,

678 01 Blansko

49463829

Pravidelná celoroční činnost v roce 2020

48.000

ČMF – SC BIKETRIAL CZECH, z. s.

K. H. Máchy 1242/14,

678 01 Blansko

72038357

Podpora sportující mládeže – biketrial, freerun, pohybové aktivity

40.000

Všechny dotace budou poskytnuty na účet příjemce do 30 dnů od podpisu smlouvy.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada souhlasí s čerpáním fondu investic Mateřské školy Blansko, Dvorská 96, příspěvková organizace ve výši max. 150 tis. Kč na pořízení 2 ks interaktivních tabulí.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada souhlasí s odkupem 2 ks telefonních budek od společnosti O2 Czech Republic, a. s. za podmínek kupních smluv č. 2019/001573/ŠKOL/DS a č. 2019/001574/ŠKOL/DS.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada pověřuje po dobu pracovní neschopnosti ředitele Kulturního střediska města Blanska dočasným řízením této organizace paní Helenu Kintrovou, ekonomku organizace, a to s účinností od 20.11.2019 s tím, že po skončení zastupování bude paní Kintrová zařazena zpět na svoji původní pracovní pozici v organizaci.

Usnesení č. 13

Rada bere na vědomí obdrženou žádost o zrušení "Krampus show" dne 06.12.2019 na nám. Republiky v Blansku, jejímž pořadatelem je Kulturní středisko města Blanska. Rada konstatuje, že akce není svým charakterem primárně určena pro malé děti, na což také pořadatel akce průběžně upozorňuje, a proto dobrovolná přítomnost osob na akci je výhradní zodpovědností každého účastníka, resp. zákonných zástupců nezletilých osob, nikoli zodpovědností města nebo pořadatele akce.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit verzi č. 2 Metodiky pro poskytování dotací v oblasti zahraničních styků.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada schvaluje poskytnutí ubytování v ubytovacím prostoru č. 16 na ulici Ant. Dvořáka 4a v Blansku, určeném pro sociální bydlení osamělých rodičů s nezaopatřenými dětmi, paní Kocmánkové, Blansko, a to na dobu jednoho roku za podmínek dle vzorové smlouvy o ubytování schválené na 69. schůzi Rady města Blansko, konané dne 28.01.2014 usnesením číslo 42.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada schvaluje udělení výjimky ze Směrnice č. 5/2017 – Pravidla pro poskytování nájmu bytu zvláštního určení – v domech s pečovatelskou službou v majetku města Blansko pro paní Kachlíkovou, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 67 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku panu Kopřivovi, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 27 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Kopecké, Vysočany.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytu č. 27 a 67 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Dvořákovou, Blansko, paní Šedou, Blansko, paní Kouřilovou, Brťov-Jeneč.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 33 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku paní Rampulové, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytu č. 33 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku paní Pavlouškovou, Blansko a pana Kunce, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit Dohody o ukončení Smluv o úpravě vzájemných vztahů mezi městem Blansko a obcí Olomučany, obcí Ráječko a obcí Spešov při poskytování pečovatelské služby občanům těchto obcí, a to k 31.12.2019.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Rada schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2020 v souladu s Metodikou pro poskytování dotací v oblasti sociálních služeb, verze č. 3 a vyhlášeným Dotačním programem pro rok 2020 „Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů za podmínek vzorové veřejnoprávní smlouvy schválené Radou města Blansko na její 25. schůzi konané dne 24.11.2015 usnesením č. 15 následujícím subjektům:

Název příjemce

Sídlo

IČO

Identifikátor

(dle registru MPSV)

Účel

Částka

(v Kč)

SONS ČR

Krakovská 21,

110 00 Praha 1

65399447

2500401

Sociální poradenství

35.000

Tyto dotace budou poskytnuty na účet příjemce do 30 dnů od podpisu smlouvy.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2020 v souladu s Metodikou pro poskytování dotací v oblasti sociálních služeb, verze č. 3 a vyhlášeným Dotačním programem pro rok 2020 „Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů“ za podmínek vzorové veřejnoprávní smlouvy schválené Zastupitelstvem města Blansko na jeho 7. zasedání konaném dne 15.12.2015 usnesením č. 25 následujícím subjektům:

Název příjemce

Sídlo

IČO

Identifikátor

(dle registru MPSV)

Účel

Částka

(v Kč)

DCHB, Oblastní charita Blansko

Třída kpt. Jaroše 1928/9,

602 00 Brno;

Komenského 19, 678 01 Blansko

44990260

6343505

Charitní poradna

124.000

DCHB, Oblastní charita Blansko

Třída kpt. Jaroše 1928/9,

602 00 Brno;

Komenského 19, 678 01 Blansko

44990260

2826680

Charitní pečovatelská služba

1.708.000

DCHB, Oblastní charita Blansko

Třída kpt. Jaroše 1928/9,

602 00 Brno;

Komenského 19, 678 01 Blansko

44990260

1642122

Centrum denních služeb Emanuel Boskovice

84.000

DCHB, Oblastní charita Blansko

Třída kpt. Jaroše 1928/9,

602 00 Brno;

Komenského 19, 678 01 Blansko

44990260

8427601

Týdenní stacionář Emanuel Doubravice

188.000

DCHB, Oblastní charita Blansko

Třída kpt. Jaroše 1928/9,

602 00 Brno;

Komenského 19, 678 01 Blansko

44990260

6198998

Chráněné bydlení Betany Boskovice

112.000

DCHB, Oblastní charita Blansko

Třída kpt. Jaroše 1928/9,

602 00 Brno;

Komenského 19, 678 01 Blansko

44990260

3296431

Azylový dům Centrum PRO Blansko

526.000

DCHB, Oblastní charita Blansko

Třída kpt. Jaroše 1928/9,

602 00 Brno;

Komenského 19, 678 01 Blansko

44990260

3977071

Krizová pomoc – Okno dokořán

337.000

DCHB, Oblastní charita Blansko

Třída kpt. Jaroše 1928/9,

602 00 Brno;

Komenského 19, 678 01 Blansko

44990260

4841959

Nízkoprahové denní centrum Stará fabrika Blansko

265.000

DCHB, Oblastní charita Blansko

Třída kpt. Jaroše 1928/9,

602 00 Brno;

Komenského 19, 678 01 Blansko

44990260

9054343

NZDM Zlatá zastávka Adamov

150.000

DCHB, Oblastní charita Blansko

Třída kpt. Jaroše 1928/9,

602 00 Brno;

Komenského 19, 678 01 Blansko

44990260

5317909

Noclehárna pro muže Blansko

215.000

DCHB, Oblastní charita Blansko

Třída kpt. Jaroše 1928/9,

602 00 Brno;

Komenského 19, 678 01 Blansko

44990260

4396705

Sociálně terapeutické dílny Pěkná modrá Doubravice

374.000

DCHB, Oblastní charita Blansko

Třída kpt. Jaroše 1928/9,

602 00 Brno;

Komenského 19, 678 01 Blansko

44990260

9219409

Terénní programy SPONA – Společná cesta

381.000

Oblastní spolek Českého červeného kříže

Sadová 2,

678 01 Blansko

426288

4104942

Pečovatelská služba ČČK

557.000

Charita Vyškov

Morávkova 745/1a, 682 01 Vyškov

65841875

9072668

Odlehčovací služba

150.000

Hnutí humanitární pomoci

L. Janáčka 2184/15,

678 01 Blansko

00545678

8559032

Denní stacionář Domov Olga

389.000

Hnutí humanitární pomoci

L. Janáčka 2184/15,

678 01 Blansko

00545678

8269535

Chráněné bydlení Centrum Velan

246.000

LUMINA, spolek

Křtiny 20,

679 05 Křtiny

69707294

2405551

DZR – Domov SANTINI

350.000

Společnost pro ranou péči, pobočka Brno

Uzbecká 32, 625 00 Brno

75094924

4123958

Raná péče

62.000

DOTYK II, o. p. s.

Vídeňská 11/127, Přízřenice,

619 00 Brno

29277817

9306099

Raná péče

69.000

DOTYK II., o. p. s.

Vídeňská 11/127, Přízřenice,

619 00 Brno

29277817

1256727

Sociální rehabilitace

18.000

Společnost Podané ruce,

o. p. s.

Hilleho 1842/5,

602 00 Brno

60557621

2474603

NZDM v Blansku

533.000

Společnost Podané ruce,

o. p. s.

Hilleho 1842/5,

602 00 Brno

60557621

6927954

Terénní programy na Blanensku

165.000

Práh jižní Morava, z. ú.

Tuřanská 199/12, 620 00 Brno

70288101

7587852

Sociální rehabilitace

95.000

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Rada schvaluje projekt prevence kriminality „Dobrodružství 2020“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Rada stanovuje příspěvek od rodičů na akce v rámci projektu „Dobrodružství 2020“, a to na třídenní víkendový pobyt dítěte ve výši 100 Kč včetně DPH a na prodloužený víkend 300 Kč včetně DPH s účinností od 01.01.2020.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočet města Blansko na rok 2020 v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 587.022.000 Kč a rozpočet příjmů a výdajů hospodářské činnosti na rok 2020 ve výši 15.085.000 Kč.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit příspěvky z rozpočtu města Blansko zřízeným příspěvkovým organizacím:

IČO

Název subjektu

Účel

Částka

(v tis. Kč)

71006419

MŠ Blansko, Těchov 124

Příspěvek na provoz

703

71006435

MŠ Blansko, Rodkovského 2a

Příspěvek na provoz

1.907

71006362

MŠ Blansko, Divišova 2a

Příspěvek na provoz

1.365

71006443

MŠ Blansko, Údolní 8

Příspěvek na provoz

1.606

71006427

MŠ Blansko, Dvorská 96

Příspěvek na provoz

2.048

49464191

ZŠ Blansko, Erbenova 13

Příspěvek na provoz

4.040

49463276

ZŠ TGM Blansko, Rodkovského 2

Příspěvek na provoz

3.737

49464205

ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26

Příspěvek na provoz

3.700

49464213

ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17

Příspěvek na provoz

4.830

49464191

ZŠ Blansko, Erbenova 13

Příspěvek na správce veřejných hřišť

23

49463276

ZŠ TGM Blansko, Rodkovského 2

Příspěvek na správce veřejných hřišť

23

49464205

ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26

Příspěvek na správce veřejných hřišť

23

00163848

Kulturní středisko města Blanska

Kino – příspěvek na provoz

2.680

47885670

Městská knihovna Blansko

Příspěvek na provoz

6.870

00163848

Kulturní středisko města Blanska

Příspěvek na provoz

9.263

00163848

Kulturní středisko města Blanska

Příspěvek na Historický jarmark a oslavu Den dětí

100

00163848

Kulturní středisko města Blanska

Příspěvek na oslavu nového roku

50

00386634

Nemocnice Blansko

Příspěvek na provoz

10.000

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit  poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko společnosti Služby Blansko, s. r. o, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO: 65277333 na provoz:

  • veřejného sociálního zařízení ve výši 446 tis. Kč

  • sportovišť (lázně koupaliště, zimní stadion) ve výši 11.200 tis. Kč

  • útulku pro psy ve výši 726 tis. Kč

  • rekreační oblasti Palava ve výši 569 tis. Kč

a doporučuje zastupitelstvu schválit předloženou veřejnoprávní smlouvu.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit realizaci akce Cyklostezka Blansko – Ráječko SO 104, s předpokládanými celkovými výdaji ve výši 2,8 mil. Kč, která bude do rozpočtu města Blansko zařazena formou rozpočtového opatření v průběhu roku 2020, pokud na tuto akci bude městu Blansko přiznána dotace z jiných veřejných rozpočtů a prohlašuje, že město Blansko má dostatek volných finančních prostředků na předfinancování a dofinancování této akce v roce 2020.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 31

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit realizaci akce Pořízení speciálních nádob na sběr bioodpadu pro město Blansko a jeho městské části s předpokládanými celkovými výdaji ve výši 2 mil. Kč, která bude do rozpočtu města Blansko zařazena formou rozpočtového opatření v průběhu roku 2020, pokud na tuto akci bude městu Blansko přiznána dotace z jiných veřejných rozpočtů a prohlašuje, že město Blansko má dostatek volných finančních prostředků na předfinancování a dofinancování této akce v roce 2020.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 32

Rada doporučuje zastupitelstvu stanovit radě pravomoc provádět rozpočtová opatření na předfinancování a spolufinancování akcí dle tabulky v případě přijetí dotací z jiných veřejných zdrojů.

 

Rozpočtované náklady

Předpoklad dotace

Poskytovatel dotace

Realizace

Cyklostezka Blansko – Ráječko SO 104

2,8 mil. Kč

60 % z uznatelných výdajů, max. 1,68 mil. Kč

Jihomoravský kraj

2020

Pořízení speciálních nádob na sběr bioodpadu pro město Blansko a jeho městské části

2 mil. Kč

85 % z uznatelných nákladů

Státní fond

životního prostředí, MŽP

2020

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 33

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit Střednědobý výhled rozpočtu města Blansko na období let 2021–2022.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 34

Rada doporučuje zastupitelstvu vydat Obecně závaznou vyhlášku města Blansko o místním poplatku ze psů.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 35

Rada doporučuje zastupitelstvu vydat Obecně závaznou vyhlášku města Blansko o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 36

Rada doporučuje zastupitelstvu vydat Obecně závaznou vyhlášku města Blansko o místním poplatku ze vstupného.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 37

Rada doporučuje zastupitelstvu vydat Obecně závaznou vyhlášku města Blansko o místním poplatku z pobytu.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 38

Rada doporučuje zastupitelstvu vydat Obecně závaznou vyhlášku města Blansko o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 39

Rada schvaluje rozpočtové opatření RO 26/2019.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 40

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření RO 27/2019.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 41

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření RO 28/2019.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 42

Rada schvaluje změny rozpisu rozpočtu ZRR 20/2019.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 43

Rada bere na vědomí výsledek hlasování v projektu participativního rozpočtu „Společně PRO Blansko“, kdy se vítězným projektem stává projekt Zastřešení postranní části sportovního areálu za kulturním domem na Těchově.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 44

Rada bere na vědomí hospodaření společnosti Technické služby Blansko, s. r. o., nám. Svobody 32/3, Blansko; IČO: 26286143 za měsíce 01–09/2019.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 45

Rada bere na vědomí hospodaření společnosti Služby Blansko, s. r. o., nám. Svobody 32/3, Blansko; IČO: 65277333 za měsíce 01–09/2019.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 46

Rada schvaluje po úpravách předložený Ceník poskytovaných služeb společnosti Služby Blansko, s. r. o., nám. Svobody 32/3, IČO: 65277333.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 47

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2019 společnosti Služby Blansko, s. r. o., nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO: 65277333 ve výši 1.500.000 Kč na investice a obnovu soustavy centrálního zásobování teplem (CZT) a schválit Znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko v této věci.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 48

Rada souhlasí s aktualizací vymezení hospodářské činnosti dle materiálu odboru s platností od 01.01.2020.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 49

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu v MŠ Údolní, Blansko s paní Skupeňovou, Blansko dohodou k 29.02.2020 a souhlasí s přidělením bytu č. 53, v domě Jasanová 24, Blansko mimo pořadí paní Skupeňové, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 50

Rada souhlasí s uzavíráním smluv o ubytování v domě Jungmannova 10, Blansko, na dobu 3 měsíců.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 51

Rada souhlasí s tím, že pokud ubytovaná paní  Vintrová, Blansko, nebude plnit veškeré povinnosti ze smlouvy o ubytování v domě na ul. Jungmannova 10, Blansko, nebude s ní smlouva o ubytování na další období uzavřena.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 52

Rada souhlasí s výpůjčkou pozemku parc. č. st. 55/1, jehož součástí je stavba Růžová 20/7, Blansko pro Junák – český skaut, středisko Světla Blansko, z. s., Růžová 5, 678 01 Blansko; IČO: 711652240 na dobu určitou 15 let a schvaluje po úpravách předloženou smlouvu o výpůjčce.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 53

Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor o celkové výměře 43,40 m2 v I. NP objektu čp. 1178 na ul. Chelčického 32 MgA. Chalupové, Blansko, za účelem provozování výtvarného ateliéru, za nájemné ve výši 1.550 Kč/měsíc + energie, se standardní nájemní smlouvou.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 54

Rada schvaluje společnosti MIJADERA, s. r. o., IČO: 04100531 slevu na nájemném z nájemní smlouvy č. 2010/000062/KOM/OS ve výši 1.897 Kč, tj. ve výši nájemného za 1 měsíc, za těžkosti způsobené odstraňováním závady na potrubí odpadní vody v sousedních nebytových prostorách v létě 2019, a to za podmínky, že bude možno tuto slevu poskytnout jako veřejnou podporu v režimu de minimis.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 55

Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 2017/000045/KOM/NS s Mgr. Brázdou, Blansko, dohodou k 31.12.2019.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 56

Rada schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na obnovu fasády kulturního domu v Lažánkách s firmou STAVOS – PM TEAM, s. r. o., Příkop 838/6, 602 00 Brno, IČO: 29314453.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 57

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 746/36 zahrada o výměře 53 m2 v k. ú. Blansko k zahrádkářským účelům (část pozemku za BD Erbenova 19 v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 58

Rada schvaluje zveřejnění záměru odprodat pozemek parc. č. 1350/36 ostatní plocha o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko z důvodu sjednocení vlastnictví pozemku a stavby garáže na pozemku stojící ve vlastnictví fyzické osoby (pozemek pod garáží, v lokalitě řadových garáží za tratí ČD v Blansku, u zastávky Blansko-město).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 59

Rada souhlasí s principem spolufinancování rekonstrukce místní komunikace dle § 39 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, na pozemcích: část pozemku parc. č. 149/1 ostatní plocha o výměře cca 860 m2, pozemek parc. č. 149/2 ostatní plocha o výměře 408 m2, pozemek parc. č. 149/3 ostatní plocha o výměře 784 m2 vše v k. ú. Hořice u Blanska ve vlastnictví města Blansko, se Statutárním městem Brno.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 60

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu č. 2016/001010/INV/OS ze dne 14.12.2016 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 14.12.2017 a Dodatku č. 2 ze dne 19.12.2018 uzavřenou mezi městem Blansko a společností ZERA Rájec, a. s., se sídlem Rájec-Jestřebí, IČO: 25564854, který spočívá v prodloužení doby nájmu o 1 rok (prodloužení doby nájmu).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 61

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu č. 2015-INV-Poz-S129/NS ze dne 22.05.2015 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11.04.2016, ve znění Dodatku č. 2 ze dne 14.12.2016, ve znění Dodatku č. 3 ze dne 05.10.2017, ve znění Dodatku č. 4 ze dne 18.12.2017, ve znění Dodatku č. 5 ze dne 16.05.2018, ve znění Dodatku č. 6 ze dne 19.12.2018 a Dodatku č. 7 ze dne 01.07.2019 uzavřenou mezi městem Blansko a společností M.S. Blanenská, s. r. o., se sídlem Koliště 1912/13, Brno, IČO: 27719120, spočívající ve změně termínu počátku hrazení nájemného dle uvedené nájemní smlouvy ve znění dodatků z 01.01.2020 na 01.01.2021, a to za podmínek, jak je uvedeno v materiálu odboru INV (areál zahradnictví na ulici Poříčí v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 62

Rada schvaluje změnu nájemní smlouvy č. 2017/001220/INV/OS z 02.01.2018, přičemž změna spočívá v prodloužení doby nájmu o 2 roky a schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě (pozemek v lokalitě Vojanky v k. ú. Horní Lhota u Blanska).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 63

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit směnnou smlouvu č. 2019/000368/INV/BF, přičemž veškeré výdaje s převodem spojené, jak je uvedeno v materiálu k této věci, hradí město Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 64

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej pozemek parc. č. st. 1649/9 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko, manželům Kabešovým, bytem Lipovec, z důvodu sjednocení vlastnictví pozemku a stavby garáže na pozemku stojící ve vlastnictví fyzických osob za cenu dle znaleckého posudku ve výši 40.000 Kč + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené a doporučuje zastupitelstvu schválit znění kupní smlouvy č. 2019/001724/INV/OS (pozemek pod garáží, v lokalitě řadových garáží u trati ČD v Blansku, u zastávky Blansko-město).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 65

Rada schvaluje zatížení části pozemku parc. č. 258/2 ostatní plocha v k. ú. Blansko, věcným břemenem – služebností, která spočívá v právu oprávněného zřídit a provozovat na služebném pozemku plynárenské zařízení – regulační stanici, STL plynovod, NTL plynovod včetně jeho součástí a příslušenství, zpevněné plochy a oplocení a v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraňováním plynárenského zařízení, zpevněných ploch a oplocení zřízených v rámci stavby „REKO VTL RS Blansko – Brněnská, číslo stavby: 7700100640“, na dobu neurčitou, ve prospěch GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, Klíše, 401 17 Ústí nad Labem, IČO: 27295567, jako oprávněné osoby, za dohodnutou jednorázovou úplatu tak, jak je uvedeno v materiálu odboru INV.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 66

Rada schvaluje dodatek č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo č. 2019/001316/INV/DS na veřejnou zakázku „MŠ Divišova 2 – obnova třídních přípraven jídla“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 67

Rada schvaluje dodatek č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo č. 2019/001317/INV/DS na veřejnou zakázku „MŠ Údolní 8 – obnova třídních přípraven jídla“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 68

Rada schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo číslo 2019/001494/INV/DS na akci „Blansko – ul. 9. května, stavební úpravy místní komunikace".

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 69

Rada schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo číslo 2019/001486/INV/DS na akci „Sportovní areál Blansko Olešná".

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 70

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit následující skutečnosti týkající se akce "Regenerace sídliště Zborovce, III. etapa" ve věci žádosti o dotaci z programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích vypsaného prostřednictvím Státního fondu rozvoje bydlení:

  1. aktualizaci Projektu s názvem Regenerace sídliště Zborovce, III. etapa dle nařízení vlády 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

  2. dofinancování Projektu s názvem Regenerace sídliště Zborovce, III. etapa dle nařízení vlády 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z vlastních zdrojů v minimální výši 50 % uznatelných nákladů a plné výši nákladů neuznatelných,

  3. podání žádosti o dotaci,

  4. realizaci/provedení příslušné etapy.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 71

Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit zřízení práva stavby (dle § 1240 a následujících z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) na pozemcích případně jejich částech parc. č. 783/1, parc. č. 783/17, parc. č. 783/21, parc. č. 783/24, parc. č. 783/27, parc. č. 783/28, parc. č. 783/19, parc. č. 783/25, parc. č. 783/13, parc. č. 1352/41, vše ostatní plochy v k. ú. Blansko, a to na základě zveřejnění dle usnesení č. 79 z 16. schůze Rady města Blansko dne 25.06.2019.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 72

Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit odprodej pozemků případně jejich části parc. č. 783/1, parc. č. 783/17, parc. č. 783/21, parc. č. 783/24, parc. č. 783/27, parc. č. 783/28, parc. č. 783/19, parc. č. 783/25, parc. č. 783/13, parc. č. 1352/41, vše ostatní plochy v k. ú. Blansko, a to na základě zveřejnění dle usnesení č. 80 z 16. schůze Rady města Blansko dne 25.06.2019.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 73

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat „Žádost o bezodkladné projednání věci na Zastupitelstvu města Blanska“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 74

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit dodatek č. 1 memoranda o spolupráci při přípravě a realizaci stavby III/37937 Blansko přemostění s Jihomoravským krajem.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 75

Rada schvaluje doplnění dodatků č. 1 ke smlouvám: č. 2018/001249/INV/DS/Maz na akci „Podpora infrastruktury základních škol – I. etapa, 2019“, č. 2019/001382/INV/DS/Maz na akci „Podpora infrastruktury základních škol – dodávky I“ a č. 2019/001498/INV/DS/Maz na akci „Podpora infrastruktury základních škol – dodávky III“ dle textu materiálu.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 76

Rada schvaluje předložený Dodatek č. 6 Organizačního řádu MěÚ Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 77

Rada bere na vědomí návrhy na jednání zastupitelstva dne 10.12.2019 člena zastupitelstva p. Zbyňka Pokorného. Tyto návrhy budou jedním z dalších podkladů pro koncepční řešení, které bude radou předloženo k projednání zastupitelstvu v březnu 2020.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 78

Rada schvaluje předložený návrh programu 6. zasedání zastupitelstva města.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0