Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 24 ze dne 26.11.2019

Usnesení č. 1
Rada schvaluje kupní smlouvu č. 2019/001575/KOM/DS na objektové předávací stanice, inženýrské sítě a plynový kotel se společností ZT energy s. r. o., Svitavská 434/10, 678 01 Blansko, IČO: 60731800.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0