Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 6 ze dne 29.01.2019

Usnesení č. 1

Rada souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy mezi společností Lahůdky Nečas, s. r. o. a panem Pavlem Maňouškem, IČO: 03881652.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada souhlasí, aby Nemocnice Blansko přijala věcný dar od fyzické osoby – kávovar DeLonghi Essenza EN 85.L v hodnotě 1.899 Kč.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada bere na vědomí přehled darů poskytnutých Nemocnici Blansko k 31.12.2018. 

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada souhlasí s termínem zápisu k plnění povinné školní docházky (zápis do 1. tříd základních škol) pro šk. rok. 2019/2020 na úterý 9. dubna 2019 v době od 14:00 do 17:00 hodin, vč. náhradního termínu ve středu 10. dubna 2019 v době od 14:00 do 16:00 hodin.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada souhlasí s termínem zápisu k předškolnímu vzdělávání pro šk. rok. 2019/2020 na čtvrtek 2. května 2019 v době od 09:00 do 16:00 hodin, na pracovišti mateřské školy v Dolní Lhotě v době od 13:00 do 16:00 hodin.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada souhlasí s tím, aby ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17 podala žádost o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu "Preventivní programy škol v roce 2019" a v případě úspěšného dotačního řízení také s přijetím této dotace.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada souhlasí s rozpisem provozu mateřských škol na území města Blansko v letních měsících červenec a srpen 2019 dle předloženého materiálu.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada schvaluje změnu závazných ukazatelů stanovených zřizovatelem pro rok 2018 příspěvkové organizaci Kulturní středisko města Blanska dle požadavků organizace uvedených v žádosti.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada odvolává pana Jaroslava Jeřábka ke dni 28.02.2019 z funkce ředitele Kulturního střediska města Blanska.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada pověřuje s účinností od 01.03.2019 dočasným řízením Kulturního střediska města Blanska pana Pavla Langra (vedoucího provozu kina), a to do doby jmenování a nástupu nového ředitele do funkce.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada schvaluje vzorovou smlouvu pro poskytování dotací v oblasti sportu účinnou od 30.01.2019 pro dotace, u nichž je rozhodnutí o jejich poskytnutí dle zákona o obcích v kompetenci rady.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu města Blansko na rok 2019 za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 6. schůzi dne 29.01.2019 usnesením č. 11 následujícím subjektům:

IČO

Název subjektu

Sídlo

Účel

Částka

43420621

FIT Klub Blansko, z. s.

Poříčí 1534/12,

678 01 Blansko

Celoroční činnost členů sportovního klubu

4.600 Kč

1983121

KST Blansko, z. s.

Masarykova 729/19,

678 01 Blansko

Činnost KST Blansko, z. s.

25.900 Kč

4967771

RC Blansko, z. s.

Palackého 1798/40,

678 01 Blansko

Provozování RC autodromu

v Blansku, pořádání závodů RC modelů aut

13.600 Kč

76163822

Mgr. Barbora Holánová

nám. Svobody 9/13,

678 01 Blansko

Podpora juniorského bowlingu v Blansku

7.700 Kč

65339100

Sportovní klub EDEN při ZŠ Blansko

Erbenova 1237/13,

678 01 Blansko

Celoroční činnost SK EDEN

30.000 Kč

62075357

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. okresní organizace Blansko

Čapkova 1302/6,

678 01 Blansko

Činnost kuželkářů KKZP Dolní Lhota v r. 2019

2.800 Kč

43420656

Dům dětí a mládeže Blansko, příspěvková organizace

Údolní 1200/2,

678 01 Blansko

Sportovní činnost DDM Blansko 2019

0 Kč

65338481

BeF Home Blansko z. s.

Klepačov 205,

678 01 Blansko

Zajištění provozu blanenského juda

17.200 Kč

Způsob poskytnutí dotace – na účet do 30 dnů po podpisu smlouvy.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada schvaluje vzorovou smlouvu pro poskytování dotací v oblasti kultury a zájmové činnosti (1. pilíř) účinnou od 30.01.2019 pro dotace, u nichž je rozhodnutí o jejich poskytnutí dle zákona o obcích v kompetenci rady.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada schvaluje vzorovou smlouvu pro poskytování dotací v oblasti kultury a zájmové činnosti (2. pilíř) účinnou od 30.01.2019 pro dotace, u nichž je rozhodnutí o jejich poskytnutí dle zákona o obcích v kompetenci rady.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu města Blansko na rok 2019 za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 6. schůzi dne 29.01.2019 usnesením č. 13 následujícím subjektům (oblast kultury a zájmové činnosti – 1. pilíř):

IČO

Název subjektu

Sídlo

Účel

Částka

44990260

Diecézní charita Brno

třída Kpt. Jaroše 1928/9, Brno, Černá Pole, 602 00

Aktivní rodina

17.800 Kč

70843040

Horizont Blansko, z. s.

Bezručova 1559/5,

678 01 Blansko

Zájmová činnost Horizontu 2019

12.300 Kč

22674683

Dechová hudba Blansko, o. s.

Blansko, Hybešova 1, Dělnický dům

Zachování kulturního bohatství národa

9.900 Kč

22750959

Mateřské a rodinné centrum HM, z. s.

Horní Lhota 14,

678 01 Blansko

Celoroční zájmová a kulturní činnost mateřského centra

24.500 Kč

62075829

Římskokatolická farnost Blansko

Komenského 48/14, Blansko 678 01

Prosociální výchova na základech křesťanské etiky

45.000 Kč

65336615

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Těchov

Těchov 83, 678 01 Blansko

Podpora činnosti mladých hasičů SDH Těchov

38.500 Kč

62077716

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Dolní Lhota

Dolní Lhota 217,

678 01 Blansko

Podpora činnosti kolektivu mladých hasičů SDH Dolní Lhota

32.200 Kč

65339037

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Olešná

Olešná 78, 678 01 Blansko

Celoroční kulturní a zájmová činnost

28.700 Kč

25346407

Střední škola cestovního ruchu a gastronomie, s.r.o.

Masarykova 1355/12,

678 01 Blansko

Mezigenerační klub SŠ cestovního ruchu a gastronomie, s. r. o.

35.000 Kč

25329529

Soukromá základní umělecká škola Blansko, spol. s r.o.

Hybešova 240/1,

678 01 Blansko

Celoroční činnost Folklorních souborů Drahan a Drahánek Blansko

49.000 Kč

65269331

Česká tábornická unie – TK Tuláci Blansko, p. s.

Komenského 325/28,

678 01 Blansko

TK Tuláci Blansko 2019

15.800 Kč

74799355

MgA. Petra Žerníčková

Křižkovského 1282/25,

678 01 Blansko

Podpora uměleckého vzdělávání dospělých vč. seniorů v městě Blansku a přilehlém okolí

6.800 Kč

Způsob poskytnutí dotace – na účet do 30 dnů po podpisu smlouvy.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu města Blansko na rok 2019 za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 6. schůzi dne 29.01.2019 usnesením č. 14 následujícím subjektům (oblast kultury a zájmové činnosti – 2. pilíř):

IČO

Název subjektu

Sídlo

Účel

Částka

22850295

Fan Club Velorex

9. května 1184/23,

678 01 Blansko

Mezinárodní setkání a výstava vozítek Velorex

v Blansku

12.000 Kč

44990260

Diecézní charita Brno

třída Kpt. Jaroše 1928/9, Brno, Černá Pole, 60 200

Rodina společně

21.400 Kč

43420656

Dům dětí a mládeže Blansko, příspěvková organizace

Údolní 1200/2,

678 01 Blansko

We love dance battle wall 3

7.000 Kč

43420656

Dům dětí a mládeže Blansko, příspěvková organizace

Údolní 1200/2,

678 01 Blansko

Klubové přebory v karate

o pohár města Blanska

16.500 Kč

43420656

Dům dětí a mládeže Blansko, příspěvková organizace

Údolní 1200/2,

678 01 Blansko

Čarodějná zahrada 2019

4.900 Kč

43420656

Dům dětí a mládeže Blansko, příspěvková organizace

Údolní 1200/2,

678 01 Blansko

Akademie DDM Blansko 2019

10.500 Kč

43420656

Dům dětí a mládeže Blansko, příspěvková organizace

Údolní 1200/2,

678 01 Blansko

Nerf Wars II.

3.500 Kč

70843040

Horizont Blansko, z.s.

Bezručova 1559/5,

678 01 Blansko

Okem dobrodruha,

20. ročník soutěže neprofesionálních filmů

13.200 Kč

6083811

Jana Skotáková

Těchov 72,

678 01 Blansko

Cyklus besed Poznej historii okolí Blanska

9.800 Kč

6083811

Jana Skotáková

Těchov 72,

678 01 Blansko

Cyklus cestovatelských besed

18.200 Kč

6083811

Jana Skotáková

Těchov 72,

678 01 Blansko

Cyklus 2 turnajů ve stolním tenise pro děti a rodiče

9.100 Kč

6083811

Jana Skotáková

Těchov 72,

678 01 Blansko

Divadelní představení Spoku "KDO"

10.500 Kč

6083811

Jana Skotáková

Těchov 72,

678 01 Blansko

Ladislav Zibula – beseda

14.800 Kč

6083811

Jana Skotáková

Těchov 72,

678 01 Blansko

Halloween pro děti

5.600 Kč

70874531

Kolpingova rodina Blansko

Komenského 341/15,

678 01 Blansko

Vodní hrátky – cyklus

19.800 Kč

27026191

Lažánečtí

Lažánky 73,

678 01 Blansko

Cyklus akcí JARO-LÉTO-PODZIM-ZIMA

21.400 Kč

44993447

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace

Lipová 233/20,

602 00 Brno

Národní kolo ekologické olympiády 2019

16.500 Kč

22838015

Mateřské centrum Veselý Paleček, z.s.

K. J. Mašky 1413/2,

678 01 Blansko

Mikulášská nadílka

14.800 Kč

22838015

Mateřské centrum Veselý Paleček, z.s.

K. J. Mašky 1413/2,

678 01 Blansko

Závody kočárků 2019

7.900 Kč

4551320

Muzeum Blanenska, příspěvková organizace

Zámek 1/1,

678 01 Blansko

Noc na zámku s vynálezcem

12.600 Kč

4551320

Muzeum Blanenska, příspěvková organizace

Zámek 1/1,

678 01 Blansko

Strašidelná muzejní noc

19.800 Kč

4551320

Muzeum Blanenska, příspěvková organizace

Zámek 1/1,

678 01 Blansko

Advent na Blanenském zámku 2019

17.500 Kč

386634

Nemocnice Blansko

Sadová 1596/33,

678 01 Blansko

Nemocvična – příměstské tábory

13.200 Kč

62073672

Počítáte s námi? z.s.

Žižkova 27,

678 01 Blansko

Hudební festival pro zdravotně postižené děti a mládež

0 Kč

3722163

PROSEN, spolek pro ochranu osob sociálně a zdravotně znevýhodněných

V Zahradách 400,

679 71 Lysice

Světový den shybu Blansko

18.100 Kč

62073541

Rastislav Blansko

Dvorská 2099/2,

678 01 Blansko

Vánoční koncert pěveckého sboru Rastislav Blansko, z.s. 2019

0 Kč

49468308

Regionální centrum Sport pro všechny Blansko, z. s.

Poříčí 1534/12,

678 01 Blansko

23. ročník soutěže AEROBIC MLADÝCH

10.000 Kč

49468308

Regionální centrum Sport pro všechny Blansko, z. s.

Poříčí 1534/12,

678 01 Blansko

32. ročník soutěže v POHYBOVÝCH SKLADBÁCH

15.500 Kč

62075829

Římskokatolická farnost Blansko

Komenského 48/14, Blansko 678 01

Vítání sv. Martina – tradiční hodová "Beseda" u cimbálu

11.500 Kč

65338928

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Klepačov

Dlouhá 167, Klepačov,

678 01 Blansko

Pochod pohádkovým lesem 2019

7.700 Kč

65338928

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Klepačov

Dlouhá 167, Klepačov,

678 01 Blansko

Partyzánská stezka 2019

7.700 Kč

65338421

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Obůrka

Obůrka 74,

678 01 Blansko

Rozloučení s prázdninami

5.000 Kč

65338421

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Obůrka

Obůrka 74,

678 01 Blansko

Den dětí

5.000 Kč

65336615

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Těchov

Těchov 83,

678 01 Blansko

Pálení čarodějnic

8.400 Kč

65336615

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Těchov

Těchov 83,

678 01 Blansko

Rozloučení s létem

18.100 Kč

65399447

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek

Krakovská 1695/21, Nové Město (Praha 1),

110 00 Praha

Besídka pro zdravotně handicapované děti – 24. ročník

5.000 Kč

65399447

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek

Krakovská 1695/21, Nové Město (Praha 1),

110 00 Praha

Dny umění nevidomých umělců na Moravě – 25. ročník

5.000 Kč

25329529

Soukromá základní umělecká škola Blansko, spol s r.o.

Hybešova 240/1,

678 01 Blansko

45. výročí založení Folklorního souboru Drahan Blansko a 40. výročí založení Folklorního souboru Drahánek Blansko

18.100 Kč

25329529

Soukromá základní umělecká škola Blansko, spol s r.o.

Hybešova 240/1,

678 01 Blansko

25. výročí založení Soukromé základní umělecké školy Blansko

18.100 Kč

47886552

Společnost katolického domu v Blansku, z.s.

Komenského 341/15,

678 01 Blansko

Fest Kaťák 2019

17.000 Kč

47886552

Společnost katolického domu v Blansku, z.s.

Komenského 341/15,

678 01 Blansko

Muzika pro Karolínku 2019 – 1 koncert

13.200 Kč

47886552

Společnost katolického domu v Blansku, z.s.

Komenského 341/15,

678 01 Blansko

Adventní koncert

13.200 Kč

75095181

Spolek CIRCULUS

Lažánky 81,

678 01 Blansko

"Tvořivý týden"

13.200 Kč

75095181

Spolek CIRCULUS

Lažánky 81,

678 01 Blansko

"Zpívá celá rodina"

13.200 Kč

75095181

Spolek CIRCULUS

Lažánky 81,

678 01 Blansko

"Divadelní čtvrtky"

16.500 Kč

75095181

Spolek CIRCULUS

Lažánky 81,

678 01 Blansko

"Moje panenka – pro mě jediná na světě"

14.800 Kč

75095181

Spolek CIRCULUS

Lažánky 81,

678 01 Blansko

"Neděle s pohádkou"

18.100 Kč

75095181

Spolek CIRCULUS

Lažánky 81,

678 01 Blansko

"Festival Kolotoč 2019"

14.800 Kč

25346407

Střední škola cestovního ruchu a gastronomie, s.r.o.

Masarykova 1355/12,

678 01 Blansko

Organizace veřejných akcí v Centru sv. Martina

21.400 Kč

25346407

Střední škola cestovního ruchu a gastronomie, s.r.o.

Masarykova 1355/12,

678 01 Blansko

Soutěžní festival Blanenský čtyřlístek

21.400 Kč

62075063

ÚAMK – TRABANTKLUB BLANSKO

Brněnská 476/26,

678 01 Blansko

Mezinárodní setkání a výstava vozidel značky Trabant v Blansku

8.800 Kč

62077589

Ulita Blansko, z.s.

B. Němcové 2431/2A,

678 01 Blansko

Literární a výtvarná soutěž

6.000 Kč

62077589

Ulita Blansko, z.s.

B. Němcové 2431/2A,

678 01 Blansko

Ulití soutěže pro děti

4.800 Kč

62077589

Ulita Blansko, z.s.

B. Němcové 2431/2A,

678 01 Blansko

Venkovní čajovna

2.000 Kč

2105292

Umělecké centrum ART-TEP

Křižkovského 1282/25, 678 01 Blansko

Masopustní tvoření

10.500 Kč

2105292

Umělecké centrum ART-TEP

Křižkovského 1282/25, 678 01 Blansko

IV. ročník výtvarné soutěže na téma Nejkrásnější místo Blanenska

19.800 Kč

62073150

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Blansko

Křižkovského 1999/59, 678 01 Blansko

Rozloučení s prázdninami

12.600 Kč

380521

Základní umělecká škola Blaonsko, příspěvková organizace

Zámek 3/3,

678 01 Blansko

Koncert muzikálových melodií

16.500 Kč

Způsob poskytnutí dotace – na účet do 30 dnů po podpisu smlouvy.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko za obecných podmínek obsažených ve vzorové smlouvě schválené Radou města Blansko na její 6. schůzi dne 29.01.2019 usnesením č. 14 následujícím subjektům (oblast kultury a zájmové činnosti – 2. pilíř):

IČO

Název subjektu

Sídlo

Účel

Částka

62073672

Počítáte s námi? z. s.

Žižkova 27,

678 01 Blansko

Hudební festival pro zdravotně postižené děti

a mládež

5.600 Kč

Způsob poskytnutí dotace – na účet do 30 dnů po podpisu smlouvy.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit vzorovou smlouvu pro poskytování dotací v oblasti kultury a zájmové činnosti (2. pilíř) účinnou od 13.03.2019 pro dotace, u nichž je rozhodnutí o jejich poskytnutí dle zákona o obcích v kompetenci zastupitelstva.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí dotací z rozpočtu města Blansko na rok 2019 za podmínek vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem města Blansko na jeho 3. zasedání dne 12.03.2019 usnesením č. ….. následujícím subjektům:

IČO

Název subjektu

Sídlo

Účel

Částka

546712

Moravský rybářský svaz, z. s., pobočný spolek Blansko

Mlýnská 2312/25,

678 01 Blansko

IX. Rybářský sjezd

16.500 Kč

3722163

PROSEN, spolek pro ochranu osob sociálně a zdravotně znevýhodněných

V Zahradách 400,

679 71 Lysice

YOU DREAM WE RUN

21.400 Kč

380521

Základní umělecká škola Blansko, příspěvková organizace

Zámek 3/3,

678 01 Blansko

Adventní zastavení

16.500 Kč

380521

Základní umělecká škola Blansko, příspěvková organizace

Zámek 3/3,

678 01 Blansko

30. výročí Sametové revoluce

24.700 Kč

380521

Základní umělecká škola Blansko, příspěvková organizace

Zámek 3/3,

678 01 Blansko

Výročí 70 let ZUŠ Blansko

21.400 Kč

380521

Základní umělecká škola Blansko, příspěvková organizace

Zámek 3/3,

678 01 Blansko

Zpívánky Svěráka a Uhlíře

23.100 Kč

62077589

Ulita Blansko, z. s.

B. Němcové 2431/2A,

678 01 Blansko

Muzika pro Karolínku 2019

16.500 Kč

Způsob poskytnutí dotace – na účet do 30 dnů po podpisu smlouvy.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada schvaluje Smlouvu o výpůjčce věci movité se společností FIPREX CZ s. r. o., Vodní 44/1, 678 01 Blansko, IČO: 28322487.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada schvaluje uzavření Dohody o přípravě podkladů pro zadání zpracování lesní hospodářské osnovy pro správní obvod obce s rozšířenou působností Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 39/2018 a ZRR 27/2018 a ZRR 28/2018.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 1/2019.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Rada souhlasí s prodloužením nájmu bytu č. 22 v domě A. Dvořáka 4a, Blansko pro sdružení Práh jižní Morava, z. ú. do 31.03.2020.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Rada souhlasí s prodloužením nájmu bytu č. 23 v domě A. Dvořáka 4a, Blansko pro sdružení Práh jižní Morava, z. ú. do 31.03.2020.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu paní Bušové, Blansko dohodou k 31.01.2019.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Rada schvaluje směrnici Hospodaření s byty v majetku města Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Rada potvrzuje souhlas s  pronájmem nebytových prostor v I. podzemním podlaží budovy č. p. 149 (bývalá vinárna) na ul. Sadová 2, Blansko společnosti Vinotéka a sýrárna s. r. o., nám. Svobody 13/9, 678 01 Blansko; IČO: 04068084 za účelem vybudování a provozování prodejní galerie vín, pivních speciálů, kvalitních rumů a destilátů s možností pravidelných degustací pro veřejnost za nájemné ve výši 8.000 Kč/měsíc (včetně DPH).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Rada schvaluje nové znění Nařízení rady města Blansko, které stanovuje rozsah způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků vzniklých v důsledku zimní povětrnostní situace.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Rada souhlasí s konáním tréninkových jízd lodních modelářů v termínech 13.04.2019, 25.05.2019, 14.09.2019 a s pořádáním soutěže lodních modelářů „Moravský pohár“ v Rekreační oblasti Palava v termínu 11.– 12.05.2019.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 31

Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy číslo č. INV-NS/15/99/Ko ze dne 28.01.1999 ve znění dodatku č. 1 ze dne 16.11.2005, dodatku č. 2 ze dne 02.05.2007 a dodatku č. 3 ze dne 06.02.2013 na nájem pozemku parc. č. 1350/23 o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko s Rychtaříkovými, bytem Blansko, dohodou smluvních stran ke dni vzniku nového smluvního vztahu.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 32

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout pozemek parc. č. st. 5411 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko, za účelem užívání garáže na pozemku stojící ve vlastnictví fyzické osoby ke garážování osobního automobilu (pozemek pod garáží v lokalitě řadových garáží u trati ČD v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 33

Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 2018/001305/INV/OS ze dne 18.06.2018 na pronájem části pozemku parc. č. 757/2 ovocný sad o výměře 14 m2 v k. ú. Blansko dohodou smluvních stran k 31.01.2019 (část pozemku označená jako záhon č. 22 před BD Sadová 90, 92, 94).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 34

Rada schvaluje dát do výpůjčky část pozemku parc. č. 79/3 o výměře 4 m2 paní MUDr. Střítecké a Ing. Čumové, obě bytem Blansko, za účelem umístění pískoviště o rozměru 2 × 2 m a jeho užívání, za účelem úklidu a údržby části pozemku, na dobu určitou 5 let od podpisu smlouvy a schvaluje smlouvu o výpůjčce č. 2019/000328/INV/BF (pozemek je travnatou plochou a nachází se mezi BD na ul. A. Skotáka v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 35

Rada schvaluje změnu smlouvy o výpůjčce č. INV-Výp/8/97/Ne ze dne 28.09.1998 uzavřenou mezi městem Blansko a SH ČMS – Sborem dobrovolných hasičů Těchov, IČO: 65336615, spočívající v aktualizaci celé smlouvy o výpůjčce tak, jak je uvedeno v materiálu odboru INV a schvaluje dodatek č. 1 k uvedené smlouvě o výpůjčce (pozemky u KD v Těchově).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 36

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo č. 2019/001311/INV/DS na veřejnou zakázku: „MŠ Rodkovského 2a – fasáda, střecha“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 37

Rada schvaluje změnu nájemní smlouvy č. 2011-INV-Poz-S072/NS-Ne ze dne 30.06.2011 uzavřené mezi městem Blansko a společností JON.CZ s. r. o., se sídlem Praha 5, IČO: 27918076, spočívající ve změně sídla společnosti a prodloužení doby nájmu do r. 2031 a schvaluje dodatek č. 1 k uvedené nájemní smlouvě (část pozemku u místní komunikace k chatové lokalitě na Hořicích).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 38

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo č. 2019/001312/INV/DS/ na veřejnou zakázku: „Oprava kanalizační přípojky objektu Rodkovského 2a.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 39

Rada schvaluje uzavření smlouvy č. 2019/000327/INV/BF na úhradu přímých nákladů “Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí,se sídlem 680 01 Boskovice, ul. 17. listopadu 138/14, IČO: 49468952, při zajištění projektové přípravy stavby „Blansko, ul. Brněnská – vodovod a kanalizace“, projektové a inženýrské služby, ve výši 338.310 Kč bez DPH.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 40

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo č. 2019/001331/INV/DS/SVO na veřejnou zakázku: Olešná – Hořice – oprava komunikace.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 41

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo č. 2019/001327/INV/DS/SVO na veřejnou zakázku: Opěrná gabionová stěna v Horní Lhotě – Na Strážném.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 42

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit bezúplatné nabytí nemovité věci, a to pozemku pozemková parcela č. 788/29, hodnota v účetní evidenci 5.120 Kč, v k. ú. Blansko, obec Blansko, z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Blansko a doporučuje zastupitelstvu schválit smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. UZSVM/BVY/4703/6946/2018-BVYM (č. smlouvy nabyvatele 2019/000326/INV/BF) (pozemek na ul. K. H. Máchy).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 43

Rada schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 2018/001087/INV/DS – DODATEK 2 k uzavřené smlouvě o dílo č. 2018/001087/INV/DS na veřejnou zakázku s názvem: „Obnova fasád objektů p. č. 35/3 a 35/7“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 44

Rada bere na vědomí žádost společnosti REDAL AKTIV CZ s. r. o. o upuštění od sankčního ujednání dle smlouvy o dílo č. 2018/001087/INV/DS a požaduje po společnosti REDAL AKTIV CZ s. r. o., IČO: 03331903 jednoznačné vydokladování její žádosti nejpozději do 31.03.2019.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 45

Rada jmenuje do funkce vedoucího odboru kancelář tajemníka MěÚ Blansko pana Ing. Jiřího Kováře s účinností od 01.03.2019.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 46

Rada schvaluje Programové prohlášení Rady města Blansko pro volební období 2018–2022.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0