Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na zasedáních Zastupitelstva města Blanska


Usnesení zastupitelstva č. 1 ze dne 28.11.1998

ustavující zasedání

Usnesení č. 1
Zastupitelstvo schvaluje program jednání.

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo schvaluje za členy mandátní komise Ing. Josefa Hasoně, Doc. Ing. Jaromíra Roučku, CSc. a paní Alenu Čermákovou.

Usnesení č. 3
Zastupitelstvo schvaluje za členy volební komise Ing. Josefa Kupčíka, JUDr. Jaroslava Šedivého a Mgr. Michala Krále.

Usnesení č. 4
Zastupitelstvo schvaluje za ověřovatele zápisu Ing. Leoše Dostála a Ing. Jindřicha Krále.

Usnesení č. 5
Zastupitelstvo schvaluje za starostku města Blanska Mgr. Věru Vachovou.


Usnesení č. 6
Zastupitelstvo schvaluje , že starostka bude mít dva zástupce starostky.


Usnesení č. 7
Zastupitelstvo schvaluje za první zástupkyni starostky města Blanska PhDr. Jaroslavu Královou.


Usnesení č. 8
Zastupitelstvo schvaluje za druhého zástupce starostky města Blanska Ing. Jindřicha Krále.

Usnesení č. 9
Zastupitelstvo schvaluje za členy městské rady:
Ing. Josef Kupčík
Ing. Josef Hasoň
Ing. Ivo Lachman
Ing. Luděk Skoták


Usnesení č. 10
Zastupitelstvo schvaluje za členy okresního shromáždění:
Ing. Jindřich Král
MUDr. Jaromír Hoffmann
JUDr. Zuzka Rujbrová
Stanislav Navrkal
Ing. Jaroslav Beran
Pavel Němec
MUDr. Dušan Kráčmar
Ing. Leoš Dostál
Mgr. Michal Král
Luboš Šustr
MUDr. Zdeněk Grűnwald
PhDr. Jaroslava Králová
Ing. Luděk Skoták
Mgr. Věra Vachová


Mgr. Věra Vachová
starostka města Blanska

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.