Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na zasedáních Zastupitelstva města Blanska


Usnesení zastupitelstva č. 23 ze dne 02.07.2002

Usnesení č. 1
Zastupitelstvo schvaluje předložená rozpočtová opatření č. 1 až 5.

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo schvaluje po úpravě nové znění Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na přípravu a realizaci technického opatření "Blansko – ČOV a kanalizace, část Blansko", které je součástí projektu Dyje, ve znění uvedeném v materiálu.

Usnesení č. 3
Zastupitelstvo bere na vědomí, že řízení městské policie je neslučitelné s funkcí poslance zákonodárného sboru a pověřuje řízením Městské policie Blansko místostarostu Ing. Jindřicha Krále.

Usnesení č. 4
Zastupitelstvo bere na vědomí informace k průběhu reformy veřejné správy a k exekuci v obci Spešov.

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.