Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na zasedáních Zastupitelstva města Blanska


Usnesení zastupitelstva č. 24 ze dne 03.09.2002

Usnesení č. 1
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí daru ve výši – 100 tis. Kč Městu Litoměřice, 5 tis. Kč Městskému obvodu Plzeň 1 a 5 tis. Kč Městské knihovně Praha 1, Mariánské nám. 1.